חיפוש

מטרות ורציונל

מטרות תוכנית הלימודים לתואר שני ב"הוראת המדעים"

  • מתן מענה לביקוש הגובר של מורים המלמדים בפועל (בוגרי מכללה ירושלים ובוגרים של מכללות ואוניברסיטאות אחרות), המעוניינים בלימודי המשך ובקידום מקצועי - באמצעות תוכנית לימודים לתואר שני הייחודית למורים - תוכנית שאינה בנמצא במערך ההשכלה הגבוהה הקיים כיום. התוכנית תעמיד עוד נדבך ב"למידה לאורך החיים" (lifelong learning) של המורים.

  • קידום מערכת החינוך על ידי שדרוג מקצועיותם של המורים למתמטיקה, למדעי הטבע, ויצירת מנהיגות מקומית בקרב מורים אלו. קידום המורים על ידי יצירת נתיב לניעות במערכת החינוך בתפקידים שונים הקשורים להוראת המדעים, כגון רכזי מתמטיקה, בבתי הספר, השתלבות במערך ההדרכה למורי המדעים ועוד. הכשרת מורים מומחים, מורים מובילים, מפתחי תכניות לימודים ובעלי תפקידים אחרים בתחום הוראת המדעים.

  • הכשרת מורים-חוקרים בעלי מוטיבציה ויכולת לחקירת ההוראה בכיתותיהם לצורך שיפור ההוראה וקידומה.

  • טיפוח חזון וכלים להוראה משמעותית של מדעי הטבע והמתמטיקה המורים של הדיסציפלינות הללו במערכת החינוך בישראל. ביסוס הגישה הרואה את תפקיד המורה אַפְשָׁר(facilitator) של תהליכי למידה, מנחה ומתווך של ידע דיסציפלינארי.


הרציונל של התכנית לתואר שני בהוראת המדעים של מכללה ירושלים

במהלך ארבעים וחמש השנים האחרונות התגבש התחום של "הוראת המדעים" ונעשה תחום אקדמי העומד בפני עצמו. במסגרתו נעשה מאמץ לבנות ידע והבנה של התהליכים היעילים בלמידה ובהוראה של מדעי הטבע והמתמטיקה. המאמץ לבניית ידע זה נעזר במחקרים רבים המבוצעים בכל העולם. במהלך עשרות שנים אלו פותחו כמה "דורות" של תוכניות לימודים וחומרי למידה חדשים, שלוו במחקרי הערכה.

הניסיון שהצטבר מאז שנות הששים ועד ימינו בהפעלת תוכניות הלימודים ה"חדשות" והמסקנות של מחקרי הערכה שלהן, הביאו להכרה הולכת וגוברת במרכזיות תפקידו של המורה הפעלה נכונה של תוכנית הלימודים בכיתה. כבר בשלבים מוקדמים התפתחה ההכרה שנוסף על פיתוח חומרי למידה משופרים, ידידותיים למורים ולסטודנטים, יש להשקיע מאמצים רבים בשינוי תפיסת המורים את הלמידה ואת ההוראה ובשיפור מיומנויות ההוראה שלהם.

בעקבות פרסום דוח הוועדה העליונה לחינוך מדעי וטכנולוגי - "דוח הררי", בראשית שנות ה- 90, פותחו בארץ תכניות לימודים חדשות לבית הספר היסודי, לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה. תכניות אלו מציבות בפני המורים למדע וטכנולוגיה ולמתמטיקה דרישות חדשות: התמודדות עם תכנים חדשים, הוראה של מיומנויות חשיבה ולמידה ושל מיומנויות חקר ופתרון בעיות, שילוב טכנולוגיות המחשוב והתקשוב, הוראה בין - תחומית, עבודת צוות ועוד. אתגרים חדשים אלה מחייבים תוכניות טיפוח ותמיכה שתקדמנה את מקצועיות המורים בשטח. התוכנית לתואר שני ב"הוראת המדעים" במכללה ירושלים, עוצבה כדי לענות על הצורך הזה.

במוקד התוכנית עומדים המורים למדעי הטבע ולמתמטיקה, בעלי ניסיון בהוראה, המעוניינים לשכלל ולשדרג את הבנתם התיאורטית והמעשית ב"הוראת המדעים" וכן לקדם את הידע שלהם בהיבטים שונים של דיסציפלינת ההתמחות שלהם. ניתן לצפות כי בוגרי התוכנית הזו, בעלי התואר השני, יוכלו לתרום למערכת החינוך גם במילוי תפקידים מרכזיים בהוראת המדעים, הן בתוך בתי הספר כמרכזי מקצוע והן ברמה האזורית כמורים מובילים, כמנחים וכמדריכים.

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים