חיפוש

מבנה התוכנית

משך הלימודים, ימי הלימוד והיקף הלימודים

משך הלימודים
 • שתי שנות לימוד (13 ש"ש בכל שנת לימוד).
ימי הלימודים
 • נשים: יום ג' בשבוע - מ 9:00 בבקר עד 6:30 בערב (כולל 3 הפסקות קצרות והפסקה ארוכה אחת).
 • גברים: יום ה' בשבוע - מ13:30 אחר הצהריים עד 21:40 בערב.
 • קורסים מקוונים במהלך שנת הלימודים ובקיץ.


חובות הסטודנטים ותנאי הגמר

 • השלמת כל חובות התוכנית בציון ממוצע משוקלל של 70 ולא פחות מציון של 65 בכל קורס.
 • שתי עבודות סמינריוניות - אחת בכל שנה.
 • פרוייקט יישומי מחקרי.


מבנה התכנית

לצורך השלמת הדרישות לקראת תואר שני ילמדו הסטודנטיות בתוכנית 52 שעות סמסטריאליות שיתחלקו על פני שנתיים (26 שעות סמסטריאליות במשך כל שנה).
הלימודים יורכבו מלימודי תשתית בחינוך ומלימודי התמחות בהוראת המדעים ובמוקדים השונים (מתמטיקה, ומדעי הטבע). כמו כן תיכלל בתוכנית סדנת הדרכה לקראת הכנת הפרויקט היישומי-מחקרי.

 1. לימודי תשתית - אשכול החינוך (12 ש"ס)
  קורסים מתקדמים בחינוך ובמחקר חינוכי. אשכול זה יהיה משותף לשלושת המוקדים ולכל התכניות לתואר שני שתופעלנה במכללה ירושלים.

 2. לימודי התמחות
  • אשכול הוראת המדעים (20 ש"ס) קורסים בהיסטוריה ובפילוסופיה של המדעים, בשיטות מחקר בהוראת המדעים, בהוראת המדעים, ובסוגיות מתקדמות במחשבת הוראת המדעים ובדידקטיקה של הוראת המדעים. חלק מהקורסים יהיו משותפים לשלשת המוקדים, וחלקם יהיו ספציפיים לכל מוקד. בתכנון הקורסים נלקחה בחשבון העובדה שיש מורות המלמדות צירופים שונים של מקצועות בחטיבת הביניים (למשל: מדעים ומתמטיקה) ולכן קורסי הבחירה באשכול זה משותפים לכל המוקדים.

  • אשכול הדיסציפלינות המדעיות (16 ש"ס)
   1. קורסים במדעי הטבע - לסטודנטיות במוקד הוראת מדעי הטבע.
   2. קורסים במתמטיקה - לסטודנטיות במוקד הוראת המתמטיקה.


טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים