חיפוש

הסדר תשלום שכר הלימוד

 1. לסטודנטים שיעמדו בדרישות התוכנית, מובטחת הלוואה מותנית מועדפת ל-3 שנות לימודיהם במכללה עד קבלת התואר "בוגר בהוראה" (B.Ed). ההלוואה המותנית ניתנת מדי שנה בשנה במשך שלוש שנים, ועל הסטודנט/ית לדאוג לדברים הבאים:

  • לפתוח חשבון בנק פעיל על שם הסטודנט/ית, שאליו תועבר ההלוואה.
  • בעת ביצוע ההלוואה, תוך שבועיים מקבלת ההודעה ממשרד החינוך, להביא לבנק בו מתבצעת ההלוואה שני ערבים.

  הסטודנטים יחתמו על כתב התחייבות לתשלום שכר הלימוד כמקובל בכל מכללה. שכר הלימוד ישולם באמצעות הלוואה מותנית מועדפת והמלגה מטעם המכללה.
  עד לקבלת ההלוואה המותנת המועדפת ישלמו הסטודנטים דמי הרשמה ותשלום ראשון בלבד. התשלום הראשון יוחזר/יקוזז לאחר קבלת הלוואה המותנית.

 2. לצורך אישור ההלוואה המותנית לכל שנת לימודים, יש למלא טופס בקשה ולהגישו למינהל סטודנטים לא יאוחר מיום פתיחת שנה"ל האקדמית בכל שנה. ההלוואה תינתן באמצעות הבנק והתחייבות הסטודנטים תהיה כמקובל בטופס ההלוואה המותנית.

 3. לאחר אישור ההלוואה המותנית וקבלתה, על הסטודנט/ית לדאוג להעביר את הכסף למכללה לכיסוי שכר הלימוד באותה שנה.

 4. המכללה תהיה רשאית להחתים את הסטודנטים על התחייבות להחזר ההטבות של המכללה במקרה של הפסקת לימודים ביוזמת הלומד/ת.

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
גברים:
תנ"ך תושב"ע
נשים:
תנ"ך - מחשבת ישראל
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים