חיפוש

תוכנית לימודים לשנת תשע"ט

שם הקורס סמסטר/שנתי חובה/בחירה הרחבת הסמכה
שנה א’
ניקוד ש ח
פסיכולוגיה חינוכית מקוון ח
אוריינות הכתב והשיח ש ח
גוף האדם ובריאותו מקוון ח
ז’נרים בספרות ילדים ש ח
מעגל השנה בגן קיץ ח
אומנות לגיל הרך ש ח
ילדים בעלי צרכים מיוחדים ס ח
עבודה מעשית א' ס ח
גיאומטריה ס ח
התפתחות רגשית מקוון ח
התפתחות האישיות ס ח
מרחב הלמידה וצרכי הילד ש ח
אורינות עבודה בסביבה מתוקשבת ש ח
יסודות המוסיקה ס ח
ריתמוסיקה ס ח
סדנא דידקטית ס ח
לקויי למידה ש ח
עיצוב סביבה אינסטרומנטלית בגן ס ח
שנה ב'
חינוך גופני ס ח
משאבי למידה ס ח
מדע לגיל הרך ש ח
חקר סביבות חיים ש ח
לקויי למידה ש ח
קבוצות ומספרים ס ח
הוראת חשבון בגן ס ח
ניקוד ש ח
ניצני אורינות ס ח
הוראת הקריאה ש ח
שורשים מוסיקליים בגן קיץ ח
הכשרה להוראה ש ח
סדנה דידקטית ש ח
פסיכולוגיה קוגניטיבית מקוון ח
שלוב המחשב לגיל הרך ש ח
התפתחות שפה מקוון ח
הוראה מתקנת במתמטיקה לגן מקוון ח
הוראה מתקנת במתמטיקה לכיתות היסוד מקוון ח
שנה ג'
הוראה מתקנת בקריאה ס ח
המשחק ככלי דידקטי ס ח
תפילה וערכים בגיל הרך ס ח
בעיות נפשיות זיהוי והתמודדות ש ח
התפתחות מושגים דתיים ש ח
התנסות מודרכת בהוראה ש ח
תוכניות לימודים ס ח
סמינר קריאה ס ח
תקשורת במסגרות חינוכיות קיץ ח
סמינר דידקטי ש ח
ניהול גן ס ח
אספקטים רגשיים בלמידה מקוון ח
שנה ג' למודי א' ב'
התנסות מודרכת בבית ספר ש ח X
סדנה דידקטית ש ח X
חשבון א' ב' ש ח X
לימודי א' ב' ש ח X
שנה ד'
עבודת ב.אד. ש ח
סדנת התמחות ש ח
מדידה והערכה בהוראה ס ח

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
גברים:
תנ"ך תושב"ע
נשים:
תנ"ך - מחשבת ישראל
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים