חיפוש

פרוייקטים ייחודיים

  • תכנית רדיו בגיל הרך: סטודנטיות גיל הרך יכולות לבחור להכין פינות לגיל הרך ברדיו, כל שבוע. ו- ש"ש לקורס יצירתי זו.

  • מחקר פעולה שנה ד': במסגרת עבודת ב.א., בנות שנה ד' חוקרות את עבודתן בשדה, בהדרכת חוה גרינספלד, לומדות קורס אינטרנט, להכרת אתרי גיל הרך וחיפוש ספרות בתחומים הרלוונטים, מציגות כל חלק מעבודתן בפני הקבוצה, כותבות עבודת מחקר, מציגות, עם מצגת Power Point את עבודתן במפגש החוג. בעתיד הקרוב, יכתבו מחקריהם העכשוויים וחשובים לצבור המורים.

  • סדנא לגיל הרך: סטודנטיות החוג מכינות חומר לימודי מכל הסוגים בסדנא, שקפים, שקופיות, משחקים, כרטיסים, הצגת נושאי לימוד ועוד. בסדנא, ספרים, קלטות, חוברות במגוון נושאים ומקצועות. בוגרות, סטודנטיות בחוגים אחרים ומורים מחוץ למכללה נהנות מן החומר הלימודי, העשיה, וחומר המוצג ומשתנה.

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
גברים:
תנ"ך תושב"ע
נשים:
תנ"ך - מחשבת ישראל
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים