חיפוש

תכנית לימודים

שם הקורס סמסטר/שנתי חובה/בחירה
שנה א’
חשבון אינפיניטסימאלי ש ח
תורת המספרים ס ח
מתמטיקה דיסקרטית ס ח
אלגברה ליניארית 1 ס ח
תורת הקבוצות ס ח
אלגברה ליניארית 2 קיץ ח
שנה ב'
חשבון אינפיניטסימאלי מתקדם ש ח
אלגברה מתקדמת ש ח
גיאומטריה ס ח
מרחבים מטריים ס ח
הוראת מתמטיקה באמצעות מחשב ס ח
הכשרה להוראת מתמטיקה ש ח
שנה ג'
הסתברות ש ח
משוואות דיפרנציאליות ס ח
פונקציות מורכבות ס ח
סמינר דידקטי במתמטיקה ש ח
סדנת יצירה מתוקשבת במתמטיקה ס ח
שנה ד'
מעבדת מתמטיקה ס ח
קורסי בחירה
• במסלול דו חוגי - ששה קורסי בחירה מבין רשימת קורסי הבחירה בחוג הניתנים לסירוגין מדי שנה, כאשר כל קורס בהיקף שעתיים סות ועוד שעה סת תרגיל.
• במסלול החד חוגי - שמונה קורסי בחירה מבין רשימת קורסי הבחירה בחוג הניתנים לסירוגין מדי שנה, כאשר כל קורס בהיקף שעתיים סות ועוד שעה סת תרגיל.

רשימת קורסי בחירה שנתנו לאחרונה בחוג למתמטיקה:
אנליזה נומרית, הלוח העברי, טורים, קומבינטוריקה, קריפטוגרפיה, תהליכי פואסון, תורת גלואה, תורת הגרפים, תורת החבורות, תורת המידה, תורת השדות, סוגיות בגיאומטריה, נושאים בתורת המספרים, פי מזויות שונות, חבורות וסימטריות, נושאים מתקדמים במתמטיקה מזוית דידקטית.

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
גברים:
תנ"ך תושב"ע
נשים:
תנ"ך - מחשבת ישראל
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים