חיפוש

תכנית לימודים לשנת תשע"ח

שם הקורס

סמסטר/שנתי

חובה/בחירה

שנה א'

אנגלית מדעית א'

שנתי

חובה

בטיחות במעבדה

סמסטריאלי

חובה

יישומי מחשב בסיסיים

סמסטריאלי

חובה

מבוא לבוטניקה + סיורים

סמסטריאלי

חובה

ביולוגיה של התא

סמסטריאלי

חובה

מבוא לזואולוגיה

סמסטריאלי

חובה

מבוא לגיאולוגיה

סמסטריאלי

חובה

מבוא לקשר כימי

סמסטריאלי

חובה

כימיה כללית הרצאה

סמסטריאלי

חובה

כימיה כללית מעבדה

סמסטריאלי

חובה

מבוא לכימיה פיזיקלית

קיץ

חובה

מתמטיקה א+ב

שנתי

חובה

אופטיקה וגלים

סמסטריאלי

חובה

מכניקה

שנתי

חובה

מבוא לאסטרונומיה

סמסטריאלי

חובה

בוטניקה

סמסטריאלי

חובה

רעיונות יסוד בביולוגיה

קיץ

חובה

שנה ב'

אנגלית מדעית ב'

סמסטריאלי

חובה

ביולוגיה מולקולרית

שנתי

חובה

אקולוגיה של צמחים+ סיורים

סמסטריאלי

חובה

גנטיקה הרצאה

שנתי

חובה

גנטיקה מעבדה

סמסטריאלי

חובה

מבוא לפיזיולוגיה של בע"ח

סמסטריאלי

חובה

מיקרוביולוגיה  - הרצאה

סמסטריאלי

חובה

מיקרוביולוגיה מעבדה

סמסטריאלי

חובה

פאוניסטיקה א

סמסטריאלי

חובה

פאוניסטיקה ב

סמסטריאלי

חובה

ביוכימיה הרצאה

סמסטריאלי

חובה

מבוא לפיזיולוגיה של בע"ח

סמסטריאלי

חובה

פיזיולוגיה של דם ונשימה

סמסטריאלי

חובה

כימיה אורגנית הרצאה

סמסטריאלי

חובה

כימיה אורגנית מעבדה

קיץ

חובה

מבוא לספקטרוסקופיה

סמסטריאלי

חובה

סטטיסטיקה

סמסטריאלי

חובה

חשמל ומגנטיות

סמסטריאלי

חובה

פיזיקה מודרנית

סמסטריאלי

חובה

דרכי הוראת המדעים

סמסטריאלי

חובה

פיזיולוגיה של עצבים וחושים

סמסטריאלי

חובה

שנה ג'– ד'

דרכי הוראת המדעים

סמסטריאלי

חובה

פילוסופיה של המדע

סמסטריאלי

חובה

סוגיות בהוראת הביולוגיה

סמסטריאלי

חובה

אקדמיה כיתה

שנתי

חובה

ישומי מחשב במדעים

שנתי

חובה

ביולוגיה מולקולרית מתקדמת

סמסטריאלי

חובה

מבוא להנדסה גנטית

סמסטריאלי

חובה

אקולוגיה של הצמח

סמסטריאלי

חובה

מיקרוביולוגיה מעבדה מתקדמת

סמסטריאלי

חובה

סמינר מחקר

שנתי

חובה

ננוביולוגיה

סמסטריאלי

חובה

ביוכימיה מעבדה

סמסטריאלי

חובה

אימונולוגיה

סמסטריאלי

חובה

פיזיולוגיה של הורמונים ורביה

סמסטריאלי

חובה

פיזיולוגיה של הצמח הרצאה

סמסטריאלי

חובה

פיזיולוגיה של הצמח מעבדה

סמסטריאלי

חובה

ביוכימיה מעבדה

סמסטריאלי

חובה

פיזיולוגיה של הכליה ומע' העיכול

סמסטריאלי

חובה

סיורים (9 ימים) מצטבר במשך 3 שנים

שנתי

חובה

שם הקורס

סמסטר/שנתי

חובה/בחירה

שנה א'

אנגלית מדעית א'

שנתי

חובה

בטיחות במעבדה

סמסטריאלי

חובה

יישומי מחשב בסיסיים

סמסטריאלי

חובה

מבוא לבוטניקה + סיורים

סמסטריאלי

חובה

ביולוגיה של התא

סמסטריאלי

חובה

מבוא לזואולוגיה

סמסטריאלי

חובה

מבוא לגיאולוגיה

סמסטריאלי

חובה

מבוא לקשר כימי

סמסטריאלי

חובה

כימיה כללית ה

סמסטריאלי

חובה

כימיה כללית מעבדה

סמסטריאלי

חובה

מבוא לכימיה פיזיקלית

קיץ

חובה

מתמטיקה א+ב

שנתי

חובה

אופטיקה וגלים

סמסטריאלי

חובה

מכניקה

שנתי

חובה

מבוא לאסטרונומיה

סמסטריאלי

חובה

בוטניקה

סמסטריאלי

חובה

רעיונות יסוד בביולוגיה

קיץ

חובה

שנה ב'

אנגלית מדעית ב'

סמסטריאלי

חובה

ביולוגיה מולקולרית

שנתי

חובה

מיקרוביולוגיה  - הרצאה

סמסטריאלי

חובה

גנטיקה הרצאה

שנתי

חובה

גנטיקה מעבדה

סמסטריאלי

חובה

מבוא לפיזיולוגיה של בע"ח

סמסטריאלי

חובה

כימיה אנליטית הרצאה

סמסטריאלי

חובה

כימיה אנליטית מעבדה

סמסטריאלי

חובה

פאוניסטיקה א

סמסטריאלי

חובה

קשר כימי ב'

סמסטריאלי

חובה

תרגול כימיה

סמסטריאלי

חובה

מבוא לפיזיולוגיה של בע"ח

סמסטריאלי

חובה

פיזיולוגיה של דם ונשימה

סמסטריאלי

חובה

כימיה אורגנית ה

סמסטריאלי

חובה

כימיה אורגנית מעבדה

קיץ

חובה

מבוא לספקטרוסקופיה

סמסטריאלי

חובה

סטטיסטיקה

סמסטריאלי

חובה

חשמל ומגנטיות

סמסטריאלי

חובה

פיזיקה מודרנית

סמסטריאלי

חובה

דרכי הוראת המדעים

סמסטריאלי

חובה

ביוכימיה הרצאה

סמסטריאלי

חובה

שנה ג'– ד'

דרכי הוראת המדעים

סמסטריאלי

חובה

פילוסופיה של המדע

סמסטריאלי

חובה

סוגיות בהוראת הביולוגיה

סמסטריאלי

חובה

אקדמיה כיתה

שנתי

חובה

ישומי מחשב במדעים

שנתי

חובה

ננוכימיה

סמסטריאלי

חובה

מצב מוצק

סמסטריאלי

חובה

ספקטרוסקופיה ב

סמסטריאלי

חובה

פולימרים - הרצאה

סמסטריאלי

חובה

פולימרים - מעבדה

שנתי

חובה

סמינר מחקר

סמסטריאלי

חובה

ביוכימיה מעבדה

סמסטריאלי

חובה

כימיה אורגנית מתקדמת ה

סמסטריאלי

חובה

כימיה אורגנית מתקדמת מעבדה

סמסטריאלי

חובה

פיזיולוגיה של הצמח הרצאה

סמסטריאלי

חובה

תרמודינמיקה

סמסטריאלי

חובה

סיורים (9 ימים) מצטבר במשך 3 שנים

שנתי

חובה

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים