חיפוש

מחקר מורים מלווים וחונכים

"ראשית" יחידת הכניסה להוראה – מחקר המחלקה

התבקשנו על ידי האגף "הכניסה להוראה" לפתוח יחידה שתרכז את הטיפול במתמחים,
במורים חדשים ובהכשרת מורים חונכים. לאור זאת פתחנו יחידה חדשה במכללה ירושלים,
לה הענקנו את השם "ראשית"– יחידת הכניסה להוראה.
במסגרת היחידה אנו עורכות מחקר בשיתוף עם יחידת המחקר של המכללה, הבודק את הצרכים של המתמחות והמורות החדשות זאת על מנת להיערך כראוי לסדנאות.
כאמצעי להפצת הצרכים, שלא בדרך ישירה, אך אמינה ומשקפת מציאות, ניתן להיעזר בשאלות הנשאלות על ידי המתמחה/ המורה החדשה במפגשי החניכה / הליווי.
לשם כך אנו פונות אלייך, ומבקשות את עזרתך.

נוקיר מאוד אם לאחר כל מפגש הדרכה, תעלי לאתר המחקר של המכללה את השאלות שנשאלו על ידי המתמחה/המורה החדשה במהלך הפגישה. מאחר ואנו יודעות שהמהלך ידרוש ממך השקעת זמן, נוכל להכיר במילוי של חמישה שאלונים כשעת מפגש בתשלום.

שאלון:

שם המורה:
תפקיד (מורה חונכת/מלווה):
תחום התמחות:
תאריך מילוי השאלון:
נושא פגישת חונכות/ליווי:
תאריך הפגישה:

כתבי 5-7 שאלות שנשאלו ע"י המתמחה / המורה החדשה
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
בתודה על שיתוף הפעולה!
גב' רבקה שטינמץ - מרכזת ההתמחות
ד"ר צילה ארן - ראש היחידה

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
גברים:
תנ"ך תושב"ע
נשים:
תנ"ך - מחשבת ישראל
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים