לוגו מכללה ירושלים

הכשרה מעשית להוראה

שנה א' - סיורים פדגוגיים

עבודה מעשית כללית – שנה א'
סטודנטיות משנה א' יוצאות לסיורים בבתי ספר שונים – כמו בתי ספר ממלכתיים, בתי ספר לילדים נושרים ועוד.
הסיורים נועדו להפגיש את המורות לעתיד עם מוסדות שונים ומגוונים. חלק ממוסדות אלו, הנם מוסדות שהסטודנטיות בהיותן דתיות תורניות לא נחשפו אליהם במהלך חייהן. חשיפה זו תורמת להעשרת נקודות המבט של הסטודנטיות ותסייע להן בעתיד להתמודד עם הקשיים הצפויים להן.
לפני הסיורים עוברות הסטודנטיות הכנה תיאורטית, הכוללת הדרכה, הכוונה והכרת הרקע האקדמי שישמש להן לעזר בתצפיות. סיורים אלה מעלים את המוטיבציה של הסטודנטיות לעסוק בהוראה במגוון האוכלוסיות השונות.


שנה ב' - עבודה מעשיתשנה ג' - התנסות בהוראה

שנה ג' - מודל אקדמיה כיתה

מרכזת התכנית ד"ר צילה ארן

התכנית "אקדמיה – כיתה" / "אקדמיה- גן" משלבת סטודנטים משנה ג' בבתי הספר ובגנים למשך שלושה ימים בשבוע ככוח הוראה נוסף בתוך מוסדות החינוך. הדבר מאפשר "הוראה בצמד" של מורה ותיק ומורה טירון. המורה הוותיק יהיה "מורה מכשיר" לסטודנט, שותפו להוראה בצמד.
המטרה המרכזית של התכנית היא: ביסוס שותפות בין מוסדות אקדמיים להכשרת מורים ובין מוסדות החינוך בארץ, לצורך קידום הלמידה המשמעותית. הדבר ייצא אל הפועל על ידי שיפור איכות תהליכי ההכשרה, הקליטה, ההוראה והפיתוח המקצועי של המורים, וחווית הלמידה במוסדות החינוך עצמם.
התכנית מופעלת על ידי משרד החינוך והמוסדות להכשרת מורים. השותפים הנוספים הם: מנהלי מוסדות חינוך, מפקחים במחוזות וגורמים ברשויות המקומיות ובמרכזי הפסג"ה.
סטודנטיות מהחוגים תנ"ך ומחשבת ישראל, מתמטיקה ומשאבי למידה, אנגלית, חינוך מיוחד מדעי הטבע וגיל הרך שבמכללה ירושלים תשובצנה באולפנות בירושלים ובגני ילדים.

צוות ההיגוי של התכנית, בראשות מר גיל חדש מנהל מינהל עובדי הוראה במשרד החינוך דירבן את המוסדות להכשרת מורים להשתתף בתכנית. המחלקה לחינוך במכללה שלנו הגישה תכנית להפעלת "אקדמיה כיתה" וצוות ההיגוי של משרד החינוך סמך ידו על התכנית ואישר אותה.

מזכירה: פנינה
תקשורתטלפון: 02-6750930
תקשורתדואר אלקטרוני: pnchinuch@michlalah.eduשנה ג' - מודל יחידני/קבוצתי

התנסות מודרכת בהוראה – שנה ג'

ישנם שני דגמי התנסות:
האחד – הדגם המסורתי – בו משובצות הסטודנטיות בבתי ספר שונים עליהן ללמד בין 15-20 שעות במהלך שנה"ל. המדריך הפדגוגי מגיע לצפייה בסטודנטית בין 5-7 פעמים בשנה. צופה ונותן הדרכה. בין ביקור לביקור הסטודנטית מצויה בקשר טלפוני עם המדריך לצורך התייעצות והדרכה.
לאחר כל צפייה מעביר המדריך הפדגוגי דו"ח הערכה מעצבת למחלקה לחינוך לבדיקה, מעקב ולתייק בתיקה האישי של הסטודנטית.
בדגם השני – משתבצות הסטודנטיות כקבוצה קבועה בבתי ספר קבועים במהלך כל השנה. סטודנטיות אלה מקבלות על עצמן אחריות של שיעור במערכת. הן מתפקדות כמורות לשיעור זה לכל דבר ועניין.
בתי הספר רשאים לבקש מהסטודנטיות להשתתף באסיפות הורים, מורים, טקסים וכו'... ואנו כמכללה מעודדים זאת, כי אנו מאמינים שפעילות זו תתרום להכשרתן המקצועית של הסטודנטיות.
בנוסף על שעת ההוראה על הסטודנטיות לצפות בשיעור בכל שבוע.
המדריך הפדגוגי מצוי עם הסטודנטיות בכל שבוע בביה"ס.
במהלך היום נערך דיון מקצועי בין המדריך והסטודנטיות. דיון זה נותן מענה לשאלות ובעיות הסטודנטיות הנובעות מתוך ההוראה.
בכל שבוע צופה המדריך בשתי סטודנטיות ונותן הדרכה אישית לכל אחת מהן בסוף היום.

מזכירה: עטרה
תקשורתטלפון: 02-6750710
תקשורתדואר אלקטרוני: chinuch1@michlalah.edu

צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

תובענה ייצוגית

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים