חיפוש

מערכת שעות

שנה א

מערכת שעות שבועית בפדגוגיה - תשע"ט
יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה'
8:45-10:15
10:30-12:00
12:15-13:45 ליקויי למידה
רז – ס"א
לילך כהן - מקוון
סטטיסטיקה
זרצקי ס"א
כישורי הוראה -ח"מ
מישר ס"א
הוראה פרטנית
חבשוש ס"א
בדלוב- ס"א /ס"ב
גישות חשיבה /
כהן לילך-ס"א/ס"ב
כהן אסנת- ס"א
רוזין – ס"א/ס"ב
13:45-14:30 הפסקה
14:30-16:00
16:15-17:45
ליקויי למידה מקוון -(אוריה) -כהן לילך ס"ב
ליקויי למידה - פטורות: גיה"ר, ח"מ , אנגלית
סטטיסטיקה – מקוון ס"א - זרצקי
סטטיסטיקה -פטורות: מדעים , מתמטיקה
סיורים פדגוגיים – מישר, חבשוש, גרין, רוס, כהן אסנת
הוראה פרטנית - פטורות: גיה"ר


שנה ב

מערכת שעות שבועית בפדגוגיה - תשע"ט
יום א' יום ב' יום ג' יום ד'
8:45-10:15
10:30-12:00 פסיכולוגיה התפתחותית
קאליש– ס"א/ס"ב
סגל- מקוון
פסיכולוגיה חינוכית
אביב כהן טללי
ס"א/ס"ב
סגל- מקוון
12:15-13:45 הערכה בהוראה
שרלו- ס"א/ס"ב
נבו - ס"א /ס"ב
שיטות מחקר
ארן – ס"א / ס"ב
זרצקי – ס"א
ליברמן - מקוון
עבודה מעשית דיציפלינארית ס"ב
בלכר
13:45-14:30 הפסקה
14:30-16:00 דו חוגי:
עיבוד תכנים: ס"א

תנ"ך- אביחי
מחשבת- טובול
תושב"ע- בדלוב
דו חוגי:
עיבוד תכנים: ס"ב

תנ"ך- אביחי
מחשבת- טובול
תנ"ך- בדלוב
16:15-17:45
סמינריון מחקרי – עבודה
שיטות מחקר מקוון – נעמי ליברמן (לתלמידות מתמטיקה ומדעים)
הערכה בהוראה – פטורות : אנגלית, גיה"ר
פסיכולוגיה – פטורות: גיה"ר

שנה ג

מערכת שעות שבועית בפדגוגיה - תשע"ט
יום ב' יום ג' יום ד'
8:45-10:15 אקדמיה כיתה
עבודה מעשית
אקדמיה כיתה
עבודה מעשית
10:30-12:00 אקדמיה כיתה
עבודה מעשית
אקדמיה כיתה
עבודה מעשית
סמ"ד בתשב"ע
בדלוב
ס"ב
12:15-13:45 אקדמיה כיתה
עבודה מעשית
אקדמיה כיתה
עבודה מעשית
אקדמיה כיתה
עבודה מעשית
14:30-16:00 סמינר -אקדמיה ס"א
ט.נ.
הטרוגניות – ס"א
ניימן
התמודדות
קאליש-א/ב
טברסקי -א/ב
סוגיות
רודיק – א/ב
טובול – א/ב
התמודדות חינוכית (מדעים ב ג ד)
ארביב ס"ב
אקדמיה כיתה
עבודה מעשית
16:15-17:45 סמ"ד - ס"א
מחשבת – רודיק
תנ"ך – אביחי
תנ"ך - ניימן
סמ"ד -ס"ב
מחשבת – רודיק
תנ"ך –אביחי
תנ"ך ב' - ניימן
ניהול כיתה
טובול ס"א
הטרוגניות
נבו – ס"א
נבו –ס"ב
ניהול כיתה – פטורות גיה"ר
הוראה בכיתות הטרוגניות – פטורות גיה"ר
התמודדות וסוגיות – תלמידות אוריה לומדות במדרשה


טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
גברים:
תנ"ך תושב"ע
נשים:
תנ"ך - מחשבת ישראל
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים