לוגו מכללה ירושלים

מערכת שעות

שנה א

מערכת שעות שבועית בפדגוגיה - תשע"ט
יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה'
8:45-10:15
10:30-12:00
12:15-13:45 ליקויי למידה
רז – ס"א
לילך כהן - מקוון
סטטיסטיקה
זרצקי ס"א
כישורי הוראה -ח"מ
מישר ס"א
הוראה פרטנית
חבשוש ס"א
בדלוב- ס"א /ס"ב
גישות חשיבה /
כהן לילך-ס"א/ס"ב
כהן אסנת- ס"א
רוזין – ס"א/ס"ב
13:45-14:30 הפסקה
14:30-16:00
16:15-17:45
ליקויי למידה מקוון -(אוריה) -כהן לילך ס"ב
ליקויי למידה - פטורות: גיה"ר, ח"מ , אנגלית
סטטיסטיקה – מקוון ס"א - זרצקי
סטטיסטיקה -פטורות: מדעים , מתמטיקה
סיורים פדגוגיים – מישר, חבשוש, גרין, רוס, כהן אסנת
הוראה פרטנית - פטורות: גיה"ר


שנה ב

מערכת שעות שבועית בפדגוגיה - תשע"ט
יום א' יום ב' יום ג' יום ד'
8:45-10:15
10:30-12:00 פסיכולוגיה התפתחותית
קאליש– ס"א/ס"ב
סגל- מקוון
פסיכולוגיה חינוכית
אביב כהן טללי
ס"א/ס"ב
סגל- מקוון
12:15-13:45 הערכה בהוראה
שרלו- ס"א/ס"ב
נבו - ס"א /ס"ב
שיטות מחקר
ארן – ס"א / ס"ב
זרצקי – ס"א
ליברמן - מקוון
עבודה מעשית דיציפלינארית ס"ב
בלכר
13:45-14:30 הפסקה
14:30-16:00 דו חוגי:
עיבוד תכנים: ס"א

תנ"ך- אביחי
מחשבת- טובול
תושב"ע- בדלוב
דו חוגי:
עיבוד תכנים: ס"ב

תנ"ך- אביחי
מחשבת- טובול
תנ"ך- בדלוב
16:15-17:45
סמינריון מחקרי – עבודה
שיטות מחקר מקוון – נעמי ליברמן (לתלמידות מתמטיקה ומדעים)
הערכה בהוראה – פטורות : אנגלית, גיה"ר
פסיכולוגיה – פטורות: גיה"ר

שנה ג

מערכת שעות שבועית בפדגוגיה - תשע"ט
יום ב' יום ג' יום ד'
8:45-10:15 אקדמיה כיתה
עבודה מעשית
אקדמיה כיתה
עבודה מעשית
10:30-12:00 אקדמיה כיתה
עבודה מעשית
אקדמיה כיתה
עבודה מעשית
סמ"ד בתשב"ע
בדלוב
ס"ב
12:15-13:45 אקדמיה כיתה
עבודה מעשית
אקדמיה כיתה
עבודה מעשית
אקדמיה כיתה
עבודה מעשית
14:30-16:00 סמינר -אקדמיה ס"א
ט.נ.
הטרוגניות – ס"א
ניימן
התמודדות
קאליש-א/ב
טברסקי -א/ב
סוגיות
רודיק – א/ב
טובול – א/ב
התמודדות חינוכית (מדעים ב ג ד)
ארביב ס"ב
אקדמיה כיתה
עבודה מעשית
16:15-17:45 סמ"ד - ס"א
מחשבת – רודיק
תנ"ך – אביחי
תנ"ך - ניימן
סמ"ד -ס"ב
מחשבת – רודיק
תנ"ך –אביחי
תנ"ך ב' - ניימן
ניהול כיתה
טובול ס"א
הטרוגניות
נבו – ס"א
נבו –ס"ב
ניהול כיתה – פטורות גיה"ר
הוראה בכיתות הטרוגניות – פטורות גיה"ר
התמודדות וסוגיות – תלמידות אוריה לומדות במדרשה


צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים