חיפוש

טפסים להורדה

כללי

טופס ועדה לבקשות מיוחדותהתנסות בהוראה

להודדת הטפסים, יש להיכנס למערכת מידע אישי >> טפסים והנחיות
למעבר למערכת מידע אישי לחצו כאן

תשלומים למורים מאמנים

הנחיות לדיווח

כרטיס פרטים אישיים

תשלומים למורים מאמנים

תשלומים למורים מאמנים שיעורים לדוגמא

תשלומים למורים מאמנים שיעור מודרך

דרישת תשלום לבתי ספרראשית - התמחות בהוראה

אישור מסגרת ההתמחות בבתי הספר / גני הילדים - מקוון
טופס זה מהווה זיהוי של המתמחה במשרד החינוך. על כן, חובה למלאות אותו מידית עם הכניסה לתפקיד. כמו כן יש למלא טופס חדש בעת שינוי מקום עבודה.
טופס מקוון להרשמה להתמחות - לסטודנטיות סדירות / לסטודנטיות ל.המשך

טופס מקוון לבקשת הצטרפות לסדנא מקוונת

את הטופס בקשה לקראת קבלת רישיון בהוראה - ניתן להוריד במערכת מידע אישי ולשלוח ביחד עם אישורים נאמנים למקור של אישורי:
• התואר האקדמי
• תעודת ההוראה
• אישור הצלחה בשנת התמחות
• אישור סיום לימודים בסדנת ההתמחות

יש לשלוח טופס זה ואת הטפסים הנוספים אל: גב' מירב יצחקי
מנהלת ענף הסמכה ורישיונות לעיסוק בהוראה
אגף בכיר לכוח אדם בהוראה
משרד החינוך התרבות והספורט
ירושלים, 91911


מורות חונכות

חוברת לחונך

מכתב למורה החונכת

תשלום מורות חונכות

דוח צפייה חונך מתמחה בשנת ההתמחות - דו"ח צפייה בשיעור לשימוש חונך ומנהלראשית - מורה חדש

להודדת הטפסים, יש להיכנס למערכת מידע אישי >> טפסים והנחיות
למעבר למערכת מידע אישי לחצו כאן
יצירת קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2019

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים