חיפוש

טפסים להורדה

כללי

טופס ועדה לבקשות מיוחדותהתנסות בהוראה

תדריך תשע"ט

טופס שיבוץ

טופס הערכה מעצבת שנה ב'

טופס הערכה מעצבת שנה ג'

טופס הערכה מעצבת גיל הרך גנים שנה ג'

טופס הערכה מעצבת גיל הרך כיתה א' שנה ג'

טופס הערכה מעצבת במוסיקה

סיכום שעות הוראה וצפיה

דף שער לשיעור מבחן

קדם מבחן

שעור מבחןתשלומים למורים מאמנים

הנחיות לדיווח

כרטיס פרטים אישיים

תשלומים למורים מאמנים

תשלומים למורים מאמנים שיעורים לדוגמא

תשלומים למורים מאמנים שיעור מודרך

דרישת תשלום לבתי ספרראשית - התמחות בהוראה

אישור מסגרת ההתמחות בבתי הספר / גני הילדים - מקוון
טופס זה מהווה זיהוי של המתמחה במשרד החינוך. על כן, חובה למלאות אותו מידית עם הכניסה לתפקיד. כמו כן יש למלא טופס חדש בעת שינוי מקום עבודה.


טופס מקוון להרשמה להתמחות - לסטודנטיות סדירות / לסטודנטיות ל.המשך

טופס מקוון לבקשת הצטרפות לסדנא מקוונת

טופס להרשמה להתמחות - לסטודנטיות חוץ

משוב אמצע שנה לבתי הספר -
מתבצע עד לתאריך ה-15 בינואר על ידי המורה החונך/ת בשיתוף עם מנהל/ת בית הספר. מטרתו לתת למתמחה משוב על העבר והדרכה לעתיד, לשמש בסיס לשיחה בין החונך/ת ובין המתמחה, אודות איכות עבודתה בהוראה לקראת המשך תפקוד מוצלח במערכת . על המתמחה להעביר העתק של טופס המשוב למנחה סדנת ההתמחות.
כלי להערכת מתמחים -
הכלי מותאם לכלי להערכת עו"ה ומורכב מארבעה ממדים המכילים תבחינים שונים הקשורים לאותו ממד. הכלי נועד לסייע בתהליך הערכתו של המתמחה חשוב שהמתמחה ילמד את ארבעת הממדים ואת התבחינים המוכלים בהם לקראת תהליך הערכה.
הערכה מעצבת בקדם יסודי
- מתבצעת עד לתאריך ה-15 לינואר על ידי הגננת החונכת בשיתוף המפקחת על מנת שהמתמחה יקבל משוב אודות איכות עבודת ההוראה ואפשרות לתקן ולשפר, לקראת המשך תפקוד מוצלח במערכת.
הערכה מסכמת בקדם יסודי
- ההערכה המסכמת מתבצעת בסיום שנת ההתמחות על ידי הגננת החונכת ועל ידי המפקחת. מטרת ההערכה המסכמת היא לתת משוב מסכם על תפקודה של הגננת במהלך השנה. טופס זה הוא תנאי לקבלת רישיון עיסוק בהוראה. חשוב שהמתמחה יוודא כי הטופס הגיעה למשרד החינוך ומולא ע"י בעלי התפקידים.
דיווח מפגשי מורה חונכת
דיווחי מתמחה על מפגשים עם החונכת.
הנחיות לכתיבת עבודה ביבליוגרפית
- רשימת הנחיות לכתיבת עבודה ביבליוגרפית.
בקשה לקראת קבלת רישיון בהוראה
- את הטופס הזה לשלוח ביחד עם אישורים נאמנים למקור של אישורי:
• התואר האקדמי
• תעודת ההוראה
• אישור הצלחה בשנת התמחות
• אישור סיום לימודים בסדנת ההתמחות

יש לשלוח טופס זה ואת הטפסים הנוספים אל: גב' שרית אגמי
מנהלת ענף הסמכה ורישיונות לעיסוק בהוראה
אגף בכיר לכוח אדם בהוראה
משרד החינוך התרבות והספורט
ירושלים, 91911


מורות חונכות

חוברת לחונך

מכתב למורה החונכת

תשלום מורות חונכות

דוח צפייה חונך מתמחה בשנת ההתמחות - דו"ח צפייה בשיעור לשימוש חונך ומנהל

אישור השתתפות לחונכות ביום עיון (למורות שבחרו בגמול חונכות כפיתוח מקצועי)ראשית - מורה חדש

הרשמה לקורס מורה חדש - שנה ראשונה

הרשמה ללווי מורים שנה שנייה לאחר ההתמחות

דו"ח מפגשים מורה מלווה

טופס מינוי מורה מלווה

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
קורסים מתוקצבים
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים