חיפוש

לימודי יסוד - עברית

א. חובת הלימודים בעברית היא בין 2-6 שעות שבועיות שנתיות.

קביעת מספר שעות הלימוד בהן את חייבת תיעשה על פי הציון שקיבלת בלשון:
  • למי שנבחנה במבחן הפסיכומטרי – על פי הציונים המתקבלים ברכיב הלשוני.
  • למי שלא נבחנה במבחן הפסיכומטרי – הציון הקובע יהיה הציון בעברית (לשון והבעה) במבחן הבגרות.

רמה היקף שעות הציון בלשון במבחן הפסיכומטרי הציון בעברית במבחן הבגרות
א 2 ש"ש 121 ומעלה 93 ומעלה
ב 4 ש"ש 91-120 76-92
ג 6 ש"ש נמוך מ-90 מ-75 ומטה

ב. קורס "שלבים ואסטרטגיות בתהליך הכתיבה העיונית" (אוריינות אקדמית) הוא קורס חובה לכל הסטודנטיות והוא מקנה מיומנות בכתיבת עבודות. הקורס מתקיים בסמסטר אחד בשנה ב' (לבנות 'אוריה' - בשנה א'), ועוד שני ימי לימוד מרוכזים.

ג. סטודנטיות שסווגו ברמה של 4-6 ש"ש בעברית תהיינה חייבות בקורס נוסף – "לשוננו העברית". זהו 'קורס בכתב' המבוסס על קריאת חומר ומחייב שני מבחנים, אחד בכל סמסטר.

ד. סטודנטיות הלומדות בקורס לניקוד – החוגים לגיה"ר, לחינוך מיוחד ולספרות – פטורות מן הקורס הנוסף (סעיף ג')

ה. הסטודנטיות-העולות - אלה שסיימו בי"ס תיכון בחו"ל, תלמדנה כמו כולן את הקורס היסודי בשנה ב' (סעיף א'), וכן קורס נוסף המיוחד להן בשנה א' – "עברית יסוד", בן 2-4 ש"ש.

ו. רכזת המחלקה לעברית היא גב' ליאורה פטרובר. לשאלות ובירורים ניתן לפנות אליה או אל מזכירת המחלקה – גב' פנינה הופנר במזכירות האקדמית בטלפון 02-6750932 / מייל hoffner@michlalah.edu

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
גברים:
תנ"ך תושב"ע
נשים:
תנ"ך - מחשבת ישראל
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים