חיפוש

תוכנית הלימודים

• מערכת הלימודים מורכבת מקורסים פרונטליים וקורסים בלימוד עצמי (קורסים מקוונים או בעזרת חוברות)
לתשומת ליבך: ניתן לקחת קורסים מקוונים עד 30% ממכסת השעות.
• הלומדת לתואר חייבת בלימודי אנגלית אקדמית.
• התוכניות מובנות, לא ניתן ללמוד חלקים מהם.

השלמת תואר ראשון בהוראה (B.ed)

מועמדת בעלת תואר מורה בכיר - תחויב ב-36 ש"ש להשלמת התואר.
שינוי מסלול יחייב ב-7 ש"ש נוספות. שינוי תחום יחייב 29 ש"ש נוספות.
המעוניינת בתחום התמחות נוסף - תקבע לה תכנית פרטנית בתאום עם ראשי החוגים.

הרחבת הסמכה

מועמדת בעלת תעודת הוראה ותואר אקדמי המעוניינת בהכשרה בתחום דעת נוסף -תחוייב בין 24-36 ש"ש.

הסבת אקדמאים להוראה

בעלת תואר אקדמי המעוניינת בתעודת הוראה תחויב בלימודי דיסצפלינה, חינוך, דידקטיקה וע"מ בהיקף של בין: 24-44 ש"ש.

רישיון הוראה

הלומדת לתעודת הוראה ומעוניינת בקבלת רשיון הוראה, תחויב בסטאג'- התמחות. ההתמחות מחייבת עבודה בהיקף של שליש משרה לפחות במסגרת מאושרת בלווי מורה חונכת, ובהשתתפות בסדנת התמחות בהיקף 2 ש"ש במהלך שנת ההתמחות.
לפרטים: שפרה - 02-6750735

*שעה שבועית = 30 שעות שנתיות בפועל.

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
גברים:
תנ"ך תושב"ע
נשים:
תנ"ך - מחשבת ישראל
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים