קורס הסיפור החסידי

עיון בסיפור החסידי

מקור בלתי נדלה ללימוד עיוני וחוויתי של היצירה היהודית במאה ה- 18.

הסיפורים מתעדים הוויית חיים יהודית ערכית ושורשית.
דמות הצדיק נתפסת בקדושתה ובאחריותה לחסיד בכל תחומי חייו חיי, בני ומזוני.
ננתח סיפורים לפי הסדר הכרונולוגי החל ממייסד החסידות הבעש''ט, ר' מאיר מפרימשלאן, המגיד ממזריטש, ר' אלימלך מליזענסק, ר' שמעלקא מניקלשבורג , ר' משה ליב מסאסוב, ועוד.
המפגש של הצדיק עם האדם הפשוט מקבל משמעות רלוונטית לחיינו ואותו נבחן על פי המאפיינים הספרותיים המיוחדים של הסיפור החסידי ונעקוב אחר הערכים האמוניים והמוסריים הגלומים בו אשר גם הם רלוונטיים גם לימינו.

פתיחת הקורס

כ''ו חשוון (15 נובמבר)

קהל יעד

לא מוגבל

תנאי קבלה

אין

תעודה

שבתון

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>