הזמר העברי

האוצר הבלום של שירים בזמר העברי מקפל בתוכו מחשבות, רגשות, ערכים, ומסרים, ומהווה מעין ''פסקול'' של מוסיקה המלווה אותנו במשך חיינו במדינה. כל שיר פותח אשנב להלכי הרוח של התקופה בה הוא נולד, ונותן לנו הצצה מיוחדת לאקלים החברתי והרגשי של אותה תקופה.

הקורס ילווה בקטעי נגינה.

מנושאי הקורס:

• ''הנפש והניגון'' תפקיד המוסיקה בחסידות, ועל כוחה של המוסיקה להשפיע על נפש האדם.
• ''על הארץ הטובה...'' - היבטים שונים על ארצנו בראי הזמר העברי:

• ''ונזכור את כולם''- זיכרון וזעקה בזמר העברי
שירים המטפלים בהיבטים שונים של האבדן וההנצחה, וההתמודדות עם השכול מהיבט אישי, חברתי ולאומי.

• ''מרוסיה באהבה...'' שירי עם רוסיים בגלגולם בזמר העברי, ומשמעות קיומם ''בשני נופים שונים''

פתיחת הקורס

ט''ו שבט תשע''ח (31.1.18)

קהל יעד

נשים

תנאי קבלה

תעודה

שבתון

רשות

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>