קורס ''הנה ארחיק נדד''

יהודים כפליטים וכמהגרים

הקורס מתמקד בתהליכי הגירה ופליטות של יהודים במאה השנים האחרונות, בדגש על התקופה שבין מלחמות העולם, בשואה ולאחריה.
תהליכים אלו ייבחנו בהיבטים היסטוריים, הלכתיים, חברתיים ותרבותיים, ובהשלכותיהם על העולם היהודי בן זמננו.

מיטב המרצים !!!

פתיחת הקורס

י''ז חשוון, תשע''ח (6.11.17)

קהל יעד

לא מוגבל

תנאי קבלה

אין

תעודה

שבתון

חובה, 2 ש''ש

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>