חיפוש

מתמטיקה מזווית אחרת - יוזמות יצירתיות דרגות 7-9

אם את/ה מורה למתמטיקה בדרגה 6-8 ורוצה להתקדם לעבר הדרגה הבאה, בוא/י להכשיר את עצמך להיות מורה המוביל/ה יוזמה בתחום המתמטיקה באופן מקצועי ויצירתי.

היקף התכנית הוא 120 שעות במשך שנתיים (60 שעות בכל שנה)
התכנית כוללת 10 מפגשים בימי שני לנשים וימי חמישי לגברים בין השעות 19:30 - 16:15
ובנוסף, ליווי והנחייה באופן מקוון.

מה בתכנית?

מתמטיקה מזווית רגשית ויצירתית
הזווית הרגשית
תחום המתמטיקה נתפש עד לפני זמן לא רב, כתחום שבמרכזיותו שכלתנות, וממוזער בו תפקידם של רגשות. מחקרים רבים מוצאים לאחרונה אינטראקציה בין מגוון של רגשות לבין איכות הלמידה. רגשות כמו פחד ואכזבה מתגלים כמעכבים למידת מתמטיקה. בזווית הרגשית של תכנית זו ננסה להתחקות דווקא אחר סוגי הרגשות החיוביים העשויים להתעורר בהקשר של עיסוק במתמטיקה, ולהעריך את תפקידם של רגשות אלו כמגבירים את המוכנות להתמודדות עם אתגרים מתמטיים.
הזווית היצירתית
את המהלך הרציף של הוראת מתמטיקה, ניתן לגוון ולהעשיר ובעיקר ליצור עניין על ידי שילוב של חומרים יצירתיים שעשויים להוות אתגר לסטודנטים הטובים ולעורר סקרנות ועניין אצל כלל הסטודנטים. שילוב של חידות, פרדוקסים, חדשות מתמטיות, גילויים עכשוויים, עשויים לשנות את האקלים של שיעורי המתמטיקה. , כתב העת 'אלף אפס' מבית מדרשו של החוג למתמטיקה במכללה ירושלים עוסק במשך שנים ביצירת חומרים יצירתיים אלו, ובדיון בהיבטים הדידקטיים שלהם. בזווית היצירתית של התכנית, תוצגנה יוזמות אפשריות לעיבוד וחיבור של חידות מעניינות ודרך שילובם בהוראת המתמטיקה.

במסגרת התכנית לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה בכירים בדרגות 7-9 יושם דגש על העצמת כישורי המשתתפים בזיהוי רגשות חיוביים ושליליים כלפי תחום הדעת ובטיפוח היצירתיות המתמטית.
חשיפת המורים לתחום היוזמות ויישומן, תפתח את המורים ותעודדם למצות את הפוטנציאל המתמטי הטמון בהם ובתלמידיהם.
תכנית הלימודים המוצעת משלבת למידה עיונית בהיקף של 45 שעות בכל שנה. ועבודה אישית וליווי בהיקף של 30 שעות בכל שנה. משך התכנית: שנתיים.

בתכניות ילמדו הנושאים הבאים: רגשות ומקומם בלמידת מתמטיקה, יצירתיות בהוראת המתמטיקה, רציונל ויישומים, אפיון יוזמות מתמטיות כולל הדגמות ורפלקציה עליהן, בעיות מתמטיות ואסטרטגיות לא שגרתיות לפתרונן, ניהול פרויקטים מתמטיים במערכת הבית ספרית.
את התכנית יובילו מרצים בכירים בתחומי המתמטיקה, החשיבה, היזמות, והחינוך.

שכר לימוד במימון משרד החינוך

לוח הזמנים

הקורס לגברים יתקיים ברובו במתכונת מקוונת (אינטרנטי).

נשים

ימי שני

גברים

ימי חמישי

1

ב' כסלו

20.11.2017

ה' כסלו

23.11.2017

2

ט"ז כסלו

4.12.2017

י"ט כסלו

7.12.2017

3

ז' טבת

25.12.2017

כ"ד טבת

11.1.2018

4

כ"א טבת

8.1.2018

ט' שבט

25.1.2018

5

ו' שבט

22.1.2018

ז' אדר

22.2.2018

6

ד' אדר

19.2.2018

כ"א אדר

8.3.2018

7

י"ח אדר

5.3.2018

כ"ז ניסן

12.4.2018

8

ח' אייר

23.4.2018

י"א אייר

26.4.2018

9

כ"ב אייר

7.5.2018

כ"ה אייר

10.5.2018

10

י"ד סיוון

28.5.2018

י"ז סיוון

31.5.2018פרוט המשימות לשנה א' וב'

בשנה ראשונה
לקראת סוף השנה הראשונה, יכתוב כל משתתף בתכנית הצעת נושא ליוזמה אישית חינוכית. בהצעה זו יהיה פירוט של מטרות היוזמה, סקירת ספרות מקצועית הקשורה לנושא, תיאור הפעילות המתוכננת וקביעת אמות מידה להצלחתה. הציון השנתי ייקבע על פי ביצוע הדרישות שיינתנו בקורסים, כתיבת היוזמה ועמידה בחוזה הליווי.

בשנה השנייה
יתמקד המורה בגיבוש היוזמה ומיקודה, המורה יחל במימוש היוזמה תוך תיעוד התהליך בתלקיט מתאים. כל זאת יעשה בלווי מתאים.
במקביל ימשיך המורה לרכוש כלים של המחקר האיכותני.
הציון השנתי ייקבע על פי ביצוע הדרישות שיינתנו בקורסים, והערכה מעצבת והערכה מסכמת של היוזמה שיתועדו בתלקיט.


להרשמה לחצי כאן

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים