חיפוש

מורה חושב ויוזם

אם את/ה עובד/ת הוראה בדרגה 6-8 ורוצה להתקדם לעבר הדרגה הבאה, בוא/י להכשיר את עצמך להיות מורה המוביל/ה יוזמה באופן מקצועי ויצירתי.

היקף התכנית הוא 120 שעות במשך שנתיים (60 שעות בכל שנה)
התכנית כוללת 10 מפגשים בימי שני לנשים וימי חמישי לגברים בין השעות 19:30 - 16:15
ובנוסף, ליווי והנחייה באופן מקוון.

מה בתכנית?

מיומנות חשיבה מסדר גבוה.
חשיבה יצירתית - כלי החשיבה של דה בונו.
מזוג החשיבה בהוראה.
משחקי חשיבה.
גמישות חשיבתית.
פיתוח מנהיגות ובניית צוות.
הערכת פרויקטים / יוזמות.
כלים לקידום תכניות ויוזמות.

התכנית מושתתת על ארבעה שלבים ספירליים:

1. חשיבה יצירתית - לחידוש ושינוי תפיסות והתנהלויות קיימות.
2. יעוץ ארגוני - להכוון פרקטי של היוזמה.
3. הערכה ותיעוד - הערכה במהלך היוזמה ובסופה, לשיפור לקידום ולסיכום.
4. מחקר איכותני - להסקת מסקנות ותובנות לקראת יוזמות עתידיות.

שלבים אלו נבנו מתוך הכרה והבנה, כי למורה המעוניין להוביל יוזמה בית ספרית, יש צורך ברכישת מיומנות ובשליטה בתחומים אלו.

החשיבה היצירתית תצמיח גיבוש רעיוני, שתאפשר למורה לשנות ולגוון את דפוסי חשיבתו ולהפוך בהדרגה למורה יוצר.
הייעוץ הארגוני יוביל וידריך את המורה להתארגן להנעה ולעשייה של היוזמה המתוכננת.
הערכת ותיעוד היוזמה תאפשר למורה לנתב נכון את היוזמה.
העיסוק במחקר האיכותני יוביל את המורה לצמיחה אישית ומקצועית.
הקורסים יחשפו את המורה לעקרונות הבסיסיים של החשיבה היצירתית, יעוץ ארגוני, הערכת הפרויקטים ומחקר האיכותני.
הדגש בקורסים יושם על העקרונות הנדרשים להובלת יוזמה. התייחסות נקודתית ליוזמות השונות תבוא לידי ביטוי בשלב מאוחר יותר, בלווי הפרויקטים האישיים. הלווי יעשה באופן מושכל, מקצועי ושיטתי בהתאם ליוזמות שיבחרו ע"י המורים. הלווי יעשה ע"י אנשי מקצוע נבחרים ומתאימים אשר ילוו את יישום הפרויקט למשך כל תהליך הובלת היוזמה. במהלך הובלת היוזמה בבתי הספר, יידרשו המורים ליישם את העקרונות שנלמדו בקורסים ולהתאימם ליוזמה הנבחרת.

שכר לימוד במימון משרד החינוך


לוח הזמנים

הקורס לגברים יתקיים ברובו במתכונת מקוונת (אינטרנטי).

נשים

ימי שני

גברים

ימי חמישי

1

ב' כסלו

20.11.2017

ה' כסלו

23.11.2017

2

ט"ז כסלו

4.12.2017

י"ט כסלו

7.12.2017

3

ז' טבת

25.12.2017

כ"ד טבת

11.1.2018

4

כ"א טבת

8.1.2018

ט' שבט

25.1.2018

5

ו' שבט

22.1.2018

ז' אדר

22.2.2018

6

ד' אדר

19.2.2018

כ"א אדר

8.3.2018

7

י"ח אדר

5.3.2018

כ"ז ניסן

12.4.2018

8

ח' אייר

23.4.2018

י"א אייר

26.4.2018

9

כ"ב אייר

7.5.2018

כ"ה אייר

10.5.2018

10

י"ד סיוון

28.5.2018

י"ז סיוון

31.5.2018פרוט המשימות לשנה א' וב'

בשנה ראשונה
לקראת סוף השנה הראשונה, יכתוב כל משתתף בתכנית הצעת נושא ליוזמה אישית חינוכית. בהצעה זו יהיה פירוט של מטרות היוזמה, סקירת ספרות מקצועית הקשורה לנושא, תיאור הפעילות המתוכננת וקביעת אמות מידה להצלחתה. הציון השנתי ייקבע על פי ביצוע הדרישות שינתנו בקורסים, כתיבת היוזמה ועמידה בחוזה הליווי.

בשנה השנייה
יתמקד המורה בגיבוש היוזמה ומיקודה, המורה יחל במימוש היוזמה תוך תיעוד התהליך בתלקיט מתאים. כל זאת יעשה בלווי מתאים.

במקביל ימשיך המורה לרכוש כלים של המחקר האיכותני.
הציון השנתי ייקבע על פי ביצוע הדרישות שינתנו בקורסים, והערכה מעצבת והערכה מסכמת של היוזמה שיתועדו בתלקיט.


להרשמה לחצו כאן

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים