מערכת קורסים -
|
מערכת מידע אישי


יוזמות בגיל הרך

אם את עובדת הוראה בדרגה 6-8 ורוצה להתקדם לעבר הדרגה הבאה, בואי להכשיר את עצמך להיות גננת מובילה יוזמה באופן מקצועי ויצירתי.

היקף התכנית הוא 150 שעות במשך שנתיים (75 שעות בכל שנה)
התכנית כוללת 12 מפגשים בימי שני בין השעות 19:30 - 16:15 ובנוסף, ליווי והנחייה באופן מקוון.

מה בתכנית?

1. 'לדבר בשפה חזותית' – יכולת קישור ויישום בין תכנים ומטרות לשפה חזותית: לימוד והתנסות בתחום האומנות כמו צבע, קו קומפוזיציה: הצבע כשפה וסמל ביצירות ילדים ובכלל. המוחשי והמופשט ביצירה חזותית והבחנה בין טקסט מילולי לטקסט חזותי.
2. פיתוח סקרנות טבעית של הילד ופיתוח מיומנויות חקר: שאלת שאלות, השערת השערות בתופעות טבע ובתהליכים בתחומי המדע.
3. אוריינות עבודה בסביבה ממוחשבת: פיתוח תיווך מושכל בין הטכנולוגיה לבין איכות הלמידה, בדגש על עידוד הלומד לעצמאות בלמידה, וכן פיתוח יחידות לימוד בסביבה עתירת טכנולוגיה.
4. פיתוח חשיבה יצירתית באמצעות כלי חשיבה רוחביים ובגישת המיזוג בתחומי תוכן שונים, תוך נתינת דגש לז'נרים ספרותיים.
5. תרבות ארגונית : הכוונה פרקטית של היוזמה: רציונל, יעדים, מטרות, סקירת ספרות, אתיקה ועבודת צוות.
6. תהליכי רפלקציה הערכה ותיעוד – הערכה בתכנון, במהלך ובסיום, לצורך שיפור , קידום וסיכום.

התכנית נועדה לגננות, ובה תוענקנה אסטרטגיות לפיתוח החשיבה והסקרנות של הלומד ושל המלמד, מתודולוגיות לאוריינות חזותית ויכולת עבודה בסביבה ממוחשבת.
חשיפת הגננות לתחומים אלו תעצים את הגננות ותעודדן לפיתוח יוזמות אשר יעצימו את ילדי הגן.
תכנית הלימודים המוצעת משלבת למידה עיונית בהיקף של 45 שעות בכל שנה עם עבודה אישית וליווי בהיקף של 30 שעות בכל שנה. משך התכנית: שנתיים.
את התכנית יובילו מרצים בכירים בתחומי הגיל הרך, החשיבה והיזמות.

שכר לימוד במימון משרד החינוך

12 מפגשים בימי שני בין השעות 19:30 – 16:15

מפגש

נשים (שני(

גברים (חמישי(

1

כ' חשוון
21.11.2016

כ"ג חשוון
24.11.2016

2

ה' כסלו
5.12.2016

ח' כסליו
8.12.2016

3

י"ט כסלו
19.12.2016

כ"ב כסליו
22.12.2016

4

ד' טבת
2.1.2017

ז' טבת
5.1.2017

5

י"ח טבת
16.1.2017

כ"א בטבת
19.1.2017

6

ג' שבט
30.1.2017

ו' שבט
2.2.2017

7

י"ז שבט
13.2.2017

כ' שבט
16.2.2017

8

א' אדר
27.3.2017

ד' אדר
2.3.2017

9

כ"ב אדר
20.2.2017

כ"ה באדר
23.2.2017

10

כ"ח ניסן יום השואה
24.4.2017

א' אייר
27.4.2017

11

י"ב אייר
8.5.2017

ט"ו באייר
11.5.2017

12

כ"ו אייר
22.5.2017

כ"ט אייר
25.5.2017פרוט המשימות לשנה א' וב'

בשנה ראשונה
לקראת סוף השנה הראשונה, יכתוב כל משתתף בתכנית הצעת נושא ליוזמה אישית חינוכית. בהצעה זו יהיה פירוט של מטרות היוזמה, סקירת ספרות מקצועית הקשורה לנושא, תיאור הפעילות המתוכנ נת וקביעת אמות מידה להצלחתה. הציון השנתי ייקבע על פי ביצוע הדרישות שינתנו בקורסים, כתיבת היוזמה ועמידה בחוזה הליווי.

בשנה השנייה
יתמקד המורה בגיבוש היוזמה ומיקודה, המורה יחל במימוש היוזמה תוך תיעוד התהליך בתלקיט מתאים. כל זאת יעשה בלווי מתאים.

במקביל ימשיך המורה לרכוש כלים של המחקר האיכותני.
הציון השנתי ייקבע על פי ביצוע הדרישות שינתנו בקורסים, והערכה מעצבת והערכה מסכמת של היוזמה שיתועדו בתלקיט.


להרשמה לחצו כאן

צור קשר
מפת הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36
ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

לאתר המלא


|
|