מערכת קורסים -
|
מערכת מידע אישי


יוזמות במדעי הטבע

אם את/ה מורה למדעים בדרגה 6-8 ורוצה להתקדם לעבר הדרגה הבאה, בוא/י להכשיר את עצמך להיות מורה המוביל/ה יוזמה בתחום המדעים באופן מקצועי ויצירתי.

היקף התכנית הוא 150 שעות במשך שנתיים (75 שעות בכל שנה)
התכנית כוללת 12 מפגשים בימי שני בין השעות 19:30 - 16:15 ובנוסף, ליווי והנחייה באופן מקוון.

מה בתכנית?

1. חשיבה מדעית יצירתית - יישום חידושים ושינוים של תפיסות והתנהלויות קיימות בהוראת המדעים והכרת אסטרטגיות בהתמודדות עם בעיות מגוונות.
2. למידה בדרך החקר - התנסויות במיומנויות החקר המדעי.
3. סוגי יוזמות בתחום המדע וטכנולוגיה ואפיונן - המשגה, מאפיינים ואתגרים.
4. מחקר איכותני בתחום הוראת המדעים הסקת מסקנות ותובנות לקראת יוזמות עתידיות.
5. תרבות ארגונית וניהול קונפלקטים.

מטרות התכנית:

  • לפתח קהילת מורים במדעים וטכנולוגיה היוזמת וחוקרת את עשייתה.
  • לחשוף את משתתפי התכנית לאסטרטגיות חשיבה בתחום המדע, ומינופן לפיתוח יוזמות בתחום הדעת.
  • להתנסות במתודולוגיות של למידה בדרך החקר בתחום המדע וטכנולוגיה.
  • להתוודע ליוזמות חינוכיות במדעים, להכיר את מרכיביהן השונים ואת מפתחיהם כאב טיפוס למבנים של יוזמות.
  • להכיר מגוון מתודות לתכנון, הובלה ותכנון יוזמות, תוך תיעוד ורפלקציה אישית.

שכר לימוד במימון משרד החינוך

12 מפגשים בימי שני בין השעות 19:30 – 16:15

מפגש

נשים (שני(

גברים (חמישי(

1

כ' חשוון
21.11.2016

כ"ג חשוון
24.11.2016

2

ה' כסלו
5.12.2016

ח' כסליו
8.12.2016

3

י"ט כסלו
19.12.2016

כ"ב כסליו
22.12.2016

4

ד' טבת
2.1.2017

ז' טבת
5.1.2017

5

י"ח טבת
16.1.2017

כ"א בטבת
19.1.2017

6

ג' שבט
30.1.2017

ו' שבט
2.2.2017

7

י"ז שבט
13.2.2017

כ' שבט
16.2.2017

8

א' אדר
27.3.2017

ד' אדר
2.3.2017

9

כ"ב אדר
20.2.2017

כ"ה באדר
23.2.2017

10

כ"ח ניסן יום השואה
24.4.2017

א' אייר
27.4.2017

11

י"ב אייר
8.5.2017

ט"ו באייר
11.5.2017

12

כ"ו אייר
22.5.2017

כ"ט אייר
25.5.2017פרוט המשימות לשנה א' וב'

בשנה ראשונה
לקראת סוף השנה הראשונה, יכתוב כל משתתף בתכנית הצעת נושא ליוזמה אישית חינוכית. בהצעה זו יהיה פירוט של מטרות היוזמה, סקירת ספרות מקצועית הקשורה לנושא, תיאור הפעילות המתוכננת וקביעת אמות מידה להצלחתה. הציון השנתי ייקבע על פי ביצוע הדרישות שינתנו בקורסים, כתיבת היוזמה ועמידה בחוזה הליווי.

בשנה השנייה
יתמקד המורה בגיבוש היוזמה ומיקודה, המורה יחל במימוש היוזמה תוך תיעוד התהליך בתלקיט מתאים. כל זאת יעשה בלווי מתאים.
במקביל ימשיך המורה לרכוש כלים של המחקר האיכותני.
הציון השנתי ייקבע על פי ביצוע הדרישות שינתנו בקורסים, והערכה מעצבת והערכה מסכמת של היוזמה שיתועדו בתלקיט.


להרשמה לחצו כאן

צור קשר
מפת הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36
ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

לאתר המלא


|
|