חיפוש

מחקר באיורים

רציונל התכנית

הכלי "צַיֵיר מדען" (Chambers, 1983) (DAST- Draw A Scientist) נפוץ בעולם לבדיקת התדמית של המדען. בתכנית שלפנינו, מוסב הכלי לבחינת דמותו של המורה (למתמטיקה, אנגלית...) בעיני הסטודנטים. או משמש הכלי לדעת כיצד תופסים מורים (בתחום מקצועי ספציפי /צעירים /ותיקים/ על רצף מקצועי ) את דמותו של "המורה הטוב" ואת מקצוע ההוראה באופן כללי.
בשנת 1983 נקבעו על ידי CHAMBERS שבעה קריטריונים לבחינת האיורים.
ובשנת 2003 נוספו קריטריונים נוספים לבחינת האיורים על ידי Finson.
איסוף הקריטריונים מתבצע בטבלת אקסל, ולאחר מכן מתבצעים ראיונות חצי מובנים.
בנוסף אנו עושים שימוש בכליreflective drawing analysis - RDAאותו פיתחה ברק (2012) המשמש ככלי מחקר איכותני לבדיקת תפיסותיהם של משתתפי מחקר. הכלי RDA תוקף ונעשה בו שימוש בנוסף לכלי מחקר איכותניים אחרים על מנת לחשוף נתונים שלא ניתן היה להגיע אליהם בנקל על ידי כלי מחקר אחרים. ברק מגדירה את אופן השימוש בכלי ,אופן פרשנות ואימות הנתונים.

דוגמאות לשאלות מחקר:
כיצד תופסים מורים (בתחום מקצועי ספציפי /צעירים /ותיקים/ על רצף מקצועי ) את דמותו של "המורה הטוב" ואת מקצוע ההוראה (באופן כללי, או בתחומם).
או:
מהי דמות המורה ל... (מתמטיקה, אנגלית, מדעים וכו') בעיני הסטודנטים.

התכנית מושתתת על ארבעה שלבים ספירליים:

בשלב ראשון ילמדו המורים את שלבי המחקר האיכותני בהשוואה לשלבי המחקר הכמותי. השלבים כוללים: רקע תיאורטי, שאלת מחקר, מערך המחקר, כלי המחקר, ביצוע המחקר תוך כדי איסוף נתונים, עיבוד נתונים, הסקת מסקנות וכתיבת דו"ח המחקר.
בשלב שני יתמקדו המורים בכלי DAST, והRAD ובאיסוף ובעיבוד וניתוח האיורים על פי הקריטריונים.
בשלב השלישי ירכשו המורים מיומנות לעריכת ראיונות מובנים ועיבודם. הראיונות יערכו למדגם של "מאיירים" לצורך קבלת הסברים נוספים וביסוס הפרשנות והתובנות שעלו מתוך האיורים .
בשלב הרביעי יתנסו המורים בכתיבת המחקר האיכותני על פי האופן של כתיבה מדעית.


שכר לימוד במימון משרד החינוך

12 מפגשים בימי שני בין השעות 19:30 – 16:15

לוח הזמנים

הקורס לגברים יתקיים ברובו במתכונת מקוונת (אינטרנטי).

נשים

ימי שני

גברים

ימי חמישי

1

ב' כסלו

20.11.2017

ה' כסלו

23.11.2017

2

ט"ז כסלו

4.12.2017

י"ט כסלו

7.12.2017

3

ז' טבת

25.12.2017

כ"ד טבת

11.1.2018

4

כ"א טבת

8.1.2018

ט' שבט

25.1.2018

5

ו' שבט

22.1.2018

ז' אדר

22.2.2018

6

ד' אדר

19.2.2018

כ"א אדר

8.3.2018

7

י"ח אדר

5.3.2018

כ"ז ניסן

12.4.2018

8

ח' אייר

23.4.2018

י"א אייר

26.4.2018

9

כ"ב אייר

7.5.2018

כ"ה אייר

10.5.2018

10

י"ד סיוון

28.5.2018

י"ז סיוון

31.5.2018פרוט המשימות לשנה א' וב'

בשנה ראשונה
לקראת סוף השנה הראשונה, יכתוב כל משתתף בתכנית הצעת נושא ליוזמה אישית חינוכית. בהצעה זו יהיה פירוט של מטרות היוזמה, סקירת ספרות מקצועית הקשורה לנושא, תיאור הפעילות המתוכנ נת וקביעת אמות מידה להצלחתה. הציון השנתי ייקבע על פי ביצוע הדרישות שינתנו בקורסים, כתיבת היוזמה ועמידה בחוזה הליווי.

בשנה השנייה
יתמקד המורה בגיבוש היוזמה ומיקודה, המורה יחל במימוש היוזמה תוך תיעוד התהליך בתלקיט מתאים. כל זאת יעשה בלווי מתאים.

במקביל ימשיך המורה לרכוש כלים של המחקר האיכותני.
הציון השנתי ייקבע על פי ביצוע הדרישות שינתנו בקורסים, והערכה מעצבת והערכה מסכמת של היוזמה שיתועדו בתלקיט.


להרשמה לחצו כאן

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
קורסים לפיתוח מקצועי
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים