חיפוש

פיתוח מקצועי

מטרת העל של תוכניות הפיתוח המקצועי (מתוך אתר משרד החינוך)
משנת הלימודים תשע"ח כל קורסי פיתוח מקצועי פתוחים לכל דרגות הקידום.
כל קורס הוא בן 60 שעות.
לאפשר לעו"ה התמחות בלמידה רפלקטיבית בתהליכי למידה -הוראה ובדרכי היישום לשיפור איכות ההוראה-למידה, העמיתים והאקלים הצוותי הבית ספרי תוך פיתוח הזהות המקצועית.

פיתוח מקצועי במכללה ירושלים:
היחידה לפיתוח מקצועי הוקמה על מנת לממש את חזון משרד החינוך בנוגע להתקדמותם המקצועית, הפדגוגית והאישית של מורים, במכללה ירושלים שהינה פורצת הדרך בהכשרת מורות לתואר ראשון בחינוך (B.ed).
מגוון התוכניות שאנו מציעים ביחידה מאפשר לכלל המורים לבחור בתוכנית על פי השתייכותם המקצועית ונטיית ליבם. אנו מציעים מגוון תוכניות לדרגות השונות בתחומי היוזמה החינוכית, המחקר והחונכות.

שאיפתנו - להעניק למורה חוויה של לימוד, התפתחות וצמיחה אישיים יחד עם התקדמות מקצועית פרופסיונלית שתשביח את עבודתו ותתרום לקהילת בית הספר אליה הוא משתייך.

מספר השעות ולוח הזמנים תשע"ט מתפרסמים בכל תכנית

הקורסים מתאימים גם למורים מהמסגרת "מוכר שאינו רשמי".
הקורסים מתקיימים בימים נפרדים לנשים וגברים.

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
גברים:
תנ"ך תושב"ע
נשים:
תנ"ך - מחשבת ישראל
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים