חיפוש

לוח שנת הלימודים כללי

לוח שנת הלימודים - תשע"ח

לגרסת הדפסה

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

פתיחת שנת הלימודים / אקדמיה כיתה / עבודה מעשית

שישי

י' אלול תשע"ז

01/09/17

 

תכנית אלול לשנה א'

שני- חמישי

כ'- כ"ג אלול תשע"ז

11/09/17 -14/09/17

 

פתיחת סמסטר א'

ראשון

כ"ה תשרי תשע"ח

15/10/17

 

חנוכה

ראשון- חמישי

כ"ט כסלו- ג' טבת תשע"ח

17/12/17 -21/12/17

אין לימודים

הרצאה לעשרה בטבת

שלישי

ח' טבת תשע"ח

26/12/17

12:15-13:45

עשרה בטבת

חמישי

י' טבת תשע"ח

28/12/17

לימודים עד שעה 12:00

אזכרה לרב יהודה קופרמן זצ"ל - מייסד המכללה

רביעי

כ"ג טבת תשע"ח

10/01/18

12:15-13:45

סיורים פדגוגיים לשנה א'

שני- רביעי

ו'- ח' שבט תשע"ח

 22/01/18 -24/01/18

 

מבחני סמסטר א' -מועד א'

 

י"ב- כ"ח שבט תשע"ח

28/01/18 - 13/02/18

אין לימודים

בין הסמסטרים

רביעי- חמישי

כ"ט - ל' שבט תשע"ח

14/02/18 -15/02/18

אין לימודים

פתיחת סמסטר ב'

ראשון

ג' אדר תשע"ח

18/02/18

 

תענית אסתר

רביעי

י"ג אדר תשע"ח

28/02/18

לימודים עד 12:00

פורים

חמישי

י"ד אדר תשע"ח

01/03/18

אין לימודים

מבחני סמסטר א'- מועד ב'

ראשון- חמישי

ב'- ו' ניסן תשע"ח

18/03/18 -22/03/18

אין לימודים

יציאה לחופשת פסח

ראשון

ט' ניסן תשע"ח

25/03/18

 

חזרה מחופשת פסח

ראשון

כ"ג ניסן תשע"ח

08/04/18

 

עדות ליום השואה

רביעי

כ"ו ניסן תשע"ח

11/04/18

12:15-13:45

יום הזיכרון ויום העצמאות

רביעי- חמישי

ג'- ד' אייר תשע"ח

18/04/18 - 19/04/18

אין לימודים

יום ירושלים

ראשון

כ"ח אייר תשע"ח

13/05/18

אין לימודים

שבועות

ראשון

ו' סיון תשע"ח

20/05/18

אין לימודים

אסרו חג שבועות

שני

ז' סיון תשע"ח

21/05/18

לימודים החל מהשעה 10:30

מבחני סמסטר ב'- מועד א'

 

ד'- כ"ב תמוז תשע"ח

17/06/18 -05/07/18

 

קורסי קיץ

 

כ"ה תמוז- ז' אב תשע"ח

08/07/18 - 19/07/18

 

פינוי המעונות

 

ז' אב תשע"ח

19/07/18

 

קורסי קיץ/ מבחני סמסטר ב'- מועד ב'

 

אלול תשע"ח

 

 

לגרסת הדפסה

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

פתיחת הלימודים ימי חמישי

חמישי

כ"ט תשרי

19/10/17

פתיחת הלימודים ימי ראשון

ראשון

ב' חשוון

22/10/17

 

מבחני מועד ב' קורסים מקוונים תשע"ז

ראשון

ב' חשוון

22/10/17

 

חופשת חנוכה

רביעי - רביעי

כ"ה כסלו - ב' טבת

13-20/12/17

 

מבחני ב.אד מועד חנוכה

רביעי - חמישי

כ"ה - כ"ו כסלו

13-14/12/17

 

עשרה בטבת

חמישי

י' טבת

28/12/17

אין לימודים

סיום סמסטר א'  ימי חמישי

חמישי

ט' שבט

25/01/18

 

סיום סמסטר א'  ימי ראשון

ראשון

י"ב שבט

28/01/18

 

מבחני סמסטר א' מועד א' קורסים פרונטליים

חמישי - רביעי

ט"ז שבט - ו' אדר

1-21/02/18

 

תחילת סמסטר ב' ימי ראשון

ראשון

ג' אדר

18/02/18

 

מבחני סמסטר א' מועד א' קורסים מקוונים

שני

ד' אדר

19/02/18

 

תחילת סמסטר ב' ימי חמישי

חמישי

ז' אדר

22/02/18

 

חופשת פורים

חמישי

י"ד אדר

1/03/18

אין לימודים

עזרה ראשונה: קורס ראשון מפגש ראשון

שישי

כ"ב אדר

9/03/18

 

מבחני סמסטר א' מועד ב' קורסים פרונטליים

שלישי - רביעי

כ"ו - כ"ז אדר

14-15/03/18

 

מבחני ב.אד מועד פסח

שני - רביעי

ג' - ה' ניסן

19-21/03/18

 

חופשת פסח

שישי - שישי

ז' - כ"ב ניסן

3-19/4/17

 

מבחני סמסטר א' מועד ב' קורסים מקוונים

שני - שלישי

כ"ד - כ"ה ניסן

23/03/18-6/04/18

 

יום העצמאות (מוקדם)

חמישי

ד' אייר

19/04/18

אין לימודים

עזרה ראשונה: קורס ראשון מפגש שני ואחרון

שישי

י"ב אייר

27/4/18

 

עזרה ראשונה: קורס שני

מפגש ראשון

שישי

כ"ו אייר

11/05/18

 

חג השבועות

ראשון

ו' סיון

20/05/18

אין לימודים

סיום סמסטר ב'  ימי ראשון

ראשון

כ"ז סיון

10/06/18

 

מבחני סמסטר ב' קורסים מקוונים + שנתיים

שני - רביעי

כ"ח - ל' סיון

11-13/06/18

 

עזרה ראשונה : קורס שני

מפגש שני ואחרון

שישי

ב' תמוז

15/06/18

 

מבחני סמסטר ב' מועד א'

קורסים פרונטליים

רביעי - חמישי

ז' תמוז - ט"ו תמוז

20-28/06/18

 

סיום סמסטר ב' ימי חמישי

חמישי

ח' תמוז

21/06/18

 

פתיחת סמסטר קיץ

שני

י"ט תמוז

02/07/18

 

מבחני ב.אד מועד קיץ

שלישי

שלישי

כ"ז תמוז

ה' מנחם-אב

10/07/18

17/07/18

 

סיום סמסטר קיץ

חמישי

ז' מנחם-אב

19/07/18

 

מבחני סמסטר קיץ מועד א'

שני - שלישי

י"א - י"ב מנחם-אב

23-24/07/18

 

מבחני סמסטר ב' + סמסטר קיץ מועד ב'

שלישי - חמישי

ג' - ה' אלול

14-16/08/18

 

מבחני סמסטר ב' + שנתיים מקוונים מועד א'

רביעי - חמישי

י"א - י"ב אלול

22-23/08/18

 

מבחני סמסטר ב' + סמסטר קיץ

מועד ב'

שלישי - חמישי

י"ז - י"ט אלול

28-30/08/18

 

קורסי קיץ מועד ב'

ראשון - שני

כ"ב - כ"ג אלול

2-3/09/18

 

יום הערכות לשנה"ל תשע"ט

חמישי

כ"ו אלול

6/09/18

 

מבחני סמסטר ב' + שנתיים מקוונים מועד ב'

ראשון - שני

ז' - ח' תשרי תשע"ט

16-17/09/18

 לוח שנת הלימודים - תשע"ז

לגרסת הדפסה

תיאור

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

פתיחת שנת הלימודים

ראשון

א' אלול תשע"ו  

4/9/16

/ אקדמיה כיתה- עבודה מעשית שנה ג'

תכנית אלול לשנה א'

שני - חמישי

כ"ג- כ"ו אלול תשע"ו  

26-29/9/16

 

חזרה ללימודים

ראשון

כ"ח תשרי תשע"ז

30/10/16

 

קורס עזרה ראשונה לשנה ב

 

כסלו תשע"ז

12/16

8:45-13:45

(לימודים משעה 14:30 כרגיל) 

חופשת חנוכה

ראשון עד חמישי

כ"ה- כ"ט כסלו תשע"ז

25-29/12/16

 

עשרה בטבת- לימודים סדירים

ראשון

י' טבת תשע"ז           

8/1/17

עד 13:45

הרצאה לעשרה בטבת

רביעי

י"ג טבת תשע"ז 

11/1/17

לשנים א' – ג'

10:30-11:45 - חובה

סיורים פדגוגיים לשנה א'

שני - רביעי

ג'- ה' שבט תשע"ז

30/1-1/2/17

 

מבחני סמסטר א' מועד א'

שבועיים וחצי

ט'– כ"ה  שבט תשע"ז

5-21/2/17

 

חופשת בין הסמסטרים

רביעי - חמישי

כ"ו- כ"ז שבט תשע"ז

22-23/2/17

 

תחילת סמסטר ב'

ראשון

ל' שבט תשע"ז

26/2/17

 

חופשת פורים

ראשון - שני

י"ד- ט"ו  אדר תשע"ז 

12-13/3/17

 

לימודים סדירים

שלישי

ט"ז אדר תשע"ז 

14/3/17

משעה 10:30

יציאה לחופשת פסח

שישי

כ"ו אדר תשע"ז

24/03/17

 

מבחני סמסטר א' מועד ב'

ראשון - רביעי

כ"ח אדר- ב' ניסן תשע"ז

26-29/3/17

– אין לימודים

חזרה ללימודים

ראשון

כ"ז ניסן תשע"ז 

23/04/17

 

עדות ליום השואה

שלישי

כ"ט ניסן תשע"ז

25/4/17

12:15-13:30

אין לימודים- יום הזיכרון ויום העצמאות

ראשון - חמישי

ד'- ח' אייר תשע"ז

30/4-4/5/17

 

יום ירושלים – אין לימודים

רביעי

כ"ח אייר תשע"ז 

24/5/17

 

חופשת שבועות

ראשון - חמישי

ג'-ז' סיון תשע"ז

28/5-1/6/17

 

מבחני סמסטר ב'

שלושה שבועות

ט"ו תמוז- ד' אב תשע"ז

9-27/7/17

 

סוף שנת הלימודים ופינוי מעונות

חמישי

ד' אב תשע"ז

27/7/17

 

קורסי קיץ ו/או מועדי ב

 

אלול תשע"ז

08/17

 

לגרסת הדפסה

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

יום הערכות

חמישי

י"ט אלול

22/9/16

פתיחת הלימודים ימי ראשון

ראשון

ז' תשרי

9/10/16

 

פתיחת הלימודים ימי חמישי

חמישי

כ"ה תשרי

27/10/16

 

מבחני מועד ב לקורסים מקוונים תשע"ו קיץ

שני /שלישי

ו'- ז' מר חשוון

7,8/11/16

 

מבחני מועד ב לקורס קיץ פרונטאלי

רביעי

ח' מר חשוון

9/11/16

 

חופשת חנוכה

ראשון - חמישי

כ"ה - כ"ט כסלו

25-29/12/16

 

מבחני ב.אד מועד חנוכה

שלישי - רביעי

כ"ז - כ"ח כסלו

27-28/12/16

 

עשרה בטבת

ראשון

י' טבת

8/1/17

אין לימודים

 מכינה באזרחות

 מפגש ראשון

שלישי

י"ט טבת

17/1/17

בבית הכנסת

אזכרה לרב יהודה קופרמן זצ"ל

חמישי

כ"ח טבת

26/1/17

בסוף היום

סיום סמסטר א'  ימי ראשון

ראשון

ט' שבט

5/2/17

 

סיום סמסטר א'  ימי חמישי

חמישי

ו' שבט

2/2/17

 

מבחני סמסטר א' מועד א'

חמישי - ראשון

י"ג - ל' שבט

9-26/2/17

 

מכינה באזרחות

מפגש שני כולל מבחן

שלישי

י"ח שבט

14/2/17

בבית הכנסת

מבחני סמסטר א' קורסים מקוונים מועד א' 

רביעי

רביעי

ג' אדר

י' אדר

1/3/17

8/3/17

 

תחילת סמסטר ב' ימי חמישי

חמישי

ד' אדר

2/3/17

 

תחילת סמסטר ב' ימי ראשון

ראשון

ז' אדר

5/3/17

 

חופשת פורים

חמישי - שני

י"א - ט"ו אדר

9-13/3/17

אין לימודים

מבחני סמסטר א' מועד ב'

שני - רביעי

כ"ט אדר - ב' ניסן

27-29/3/17

 

עזרה ראשונה:  קורס ראשון מפגש ראשון

שישי

כ"ה ניסן

21/4/17

 

מבחני ב.אד מועד פסח

שני - חמישי

ז' - י' ניסן

3-6/4/17

 

חופשת פסח

שני - רביעי

ז' - כ"ג ניסן

3-19/4/17

 

מבחני סמסטר א' קורסים מקוונים מועד ב'

שלישי - רביעי

כ"ט - ל' ניסן

25-26/4/17

 

עזרה ראשונה:  קורס ראשון מפגש שני ואחרון

שישי

ב' אייר

28/4/17

 

עזרה ראשונה:  קורס שני

מפגש ראשון

שישי

ט' אייר

5/5/17

 

י"ח אייר - ל"ג בעומר

ראשון

י"ח אייר

14/5/17

אין לימודים

עזרה ראשונה : קורס שני  מפגש שני ואחרון

שישי

ט"ו אייר

9/6/17

 

סיום סמסטר ב' ימי חמישי

חמישי

כ"ח סיון

22/6/17

 

מבחני סמסטר ב' קורסים מקוונים + שנתיים

שני - רביעי

רביעי

ט'- י"א תמוז

כ"ז סיון

3-5/7/17

21/6/17

 

סיום סמסטר ב'  ימי ראשון

ראשון

ח' תמוז

2/7/17

 

מבחני סמסטר ב' מועד א'

שני - חמישי

חמישי

ב'- ה' תמוז

י"ב תמוז

26-29/6/17

6/7/17

 

פתיחת סמסטר קיץ

ראשון

ט"ו תמוז

9/7/17

 

מבחני ב.אד מועד קיץ

שלישי

שלישי

כ"ד תמוז

ב' מנחם-אב

18/7/17

25/7/17

 

סיום סמסטר קיץ

חמישי

ד' מנחם אב

27/7/17

 

מבחני סמסטר קיץ מועד א'

רביעי - חמישי

י' - י"א מנחם-אב

2-3/8/17

 

מבחני סמסטר ב' + סמסטר קיץ מועד ב'

שלישי - חמישי

ז' - ט' אלול

29-31/8/17

 

מבחני סמסטר ב' + שנתיים מקוונים מועד ב'

רביעי - חמישי

א'- ב' אלול

23-24/8/17

 

מבחני סמסטר ב' + סמסטר קיץ + סמסטר ב וקיץ מקוונים מו' א

ראשון - חמישי

י"ב - ט"ז אלול

3-7/9/17

 

קורסי קיץ מועד ב

רביעי - חמישי

כ"ב - כ"ג אלול

13-14/9/17

 

מבחני סמסטר ב' + סמסטר קיץ + סמסטר ב וקיץ מקוונים מועד ב

רביעי - חמישי

ז' ח' תשרי תשע"ח

27-28/9/17

 

לגרסת הדפסה

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

פתיחת שנת הלימודים לתואר שני

שלישי

ל' בתשרי

1/11/16

נשים

חופשת חנוכה

שלישי

כ"ז בכסלו

27/12/16

אין לימודים

שיעור אחרון בסמסטר א'

שלישי

ד' בשבט

31/1/17

 

חופשת סמסטר

שלישי

יא –כה בשבט

7/2 – 21/2

אין לימודים

שיעור ראשון סמסטר ב'

שלישי

ב' אדר

28/2/17

 

שיעור אחרון לפני חופשת פסח

שלישי

א' בניסן

28/3/17

 

חידוש הלימודים

שלישי

כ"ט בניסן

25/4/17

חידוש הלימודים

חופשת יום העצמאות

שלישי

ו' באייר

2/5/17

אין לימודים

חופשת חג השבועות

שלישי

ה' בסיוון

30/5/17

אין לימודים

שיעור אחרון בשנת הלימודים

שלישי

ג' בתמוז

27/6/17

 

לגרסת הדפסה

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

פתיחת שנת הלימודים לתואר שני

חמישי

ב' במר חשוון

3/11/16

 

גברים

חופשת חנוכה

חמישי

כ"ט בכסלו

29/12/16

אין לימודים

שיעור אחרון בסמסטר א'

חמישי

ו' בשבט

2/2/17

 

חופשת סמסטר

חמישי

יגכז בשבט

9/2 – 23/2

אין לימודים

שיעור ראשון סמסטר ב'

חמישי

ד' באדר

2/3/17

 

חופשת פורים - תענית אסתר

חמישי

י"א באדר

9/3/17

 

שיעור אחרון לפני חופשת פסח

חמישי

ג' בניסן

30/3/17

 

חידוש הלימודים

חמישי

כ"ד בניסן

20/4/17

חידוש הלימודים

חופשת חג השבועות

חמישי

ז' בסיוון

1/6/17

אין לימודים

שיעור אחרון בשנת הלימודים

חמישי

כ"ח בסיוון

22/6/17

 

לגרסת הדפסה

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

תחילת שנה"ל

ראשון

ה' חשון

06/11/16

 

חופשת חנוכה

ראשון-חמישי

כ"ה כסלו עד כ"ט כסלו

25/12/16  עד 29/12/16

לא יתקיימו לימודים.

חזרה ללימודים ביום ראשון ג' טבת, 01/01/17

צום עשרה בטבת

ראשון

י' טבת

08/01/17

חצי יום:

סיום הלימודים בשעה 13:30

מבחני סמסטר א'

ראשון-חמישי

כ"ג שבט עד ד' אדר

19/02/17 עד 02/03/17  

 

תחילת סמסטר ב'

ראשון

ז' אדר

05/03/17

 

חופשת פורים

ראשון-שני

י"ד אדר עד ט"ו אדר

12/03/17 עד 13/03/17

לא יתקיימו לימודים.

חזרה ללימודים ביום שלישי ט"ז אדר, 14/03/17

חופשת פסח

שלישי-חמישי

א' ניסן עד כ"ד ניסן

28/03/17  עד 20/04/17   

לא יתקיימו לימודים.

חזרה ללימודים ביום ראשון כ"ז ניסן 23/04/17

יום הזיכרון

ויום  העצמאות

שני-שלישי

ה' אייר עד ו' אייר

01/05/17 עד 2/05/17

לא יתקיימו לימודים.

חזרה ללימודים ביום רביעי ז' אייר, 03/05/17

חופשת שבועות

שלישי-רביעי

ה' סיון עד ו' סיון

30/05/17 עד 31/05/17

לא יתקיימו לימודים.

חזרה ללימודים ביום ראשון י' סיון, 04/06/17

סוף שנת הלימודים

חמישי

י"ב תמוז

06/07/17

 

מבחני סמסטר ב'

ראשון-חמישי

ט"ו תמוז עד כ"ו תמוז

09/07/17 עד 20/07/17

 

קורס קיץ 1

שני-רביעי

א' אב עד ג' אב

24/07/17 עד 26/07/17

הקורסים יתקיימו

בין השעות

9:00-17:00

קורס קיץ 2

שני-רביעי

ו' אלול עד ח' אלול

28/08/17-30/08/17

הקורסים יתקיימו

בין השעות

9:00-17:00

טופס פניה - צור קשר

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים