חיפוש

לוח שנת הלימודים כללי

לוח שנת הלימודים - תשע"ח

לגרסת הדפסה

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

פתיחת שנת הלימודים / אקדמיה כיתה / עבודה מעשית

שישי

י' אלול תשע"ז

01/09/17

 

תכנית אלול לשנה א'

שני- חמישי

כ'- כ"ג אלול תשע"ז

11/09/17 -14/09/17

 

פתיחת סמסטר א'

ראשון

כ"ה תשרי תשע"ח

15/10/17

 

חנוכה

ראשון- חמישי

כ"ט כסלו- ג' טבת תשע"ח

17/12/17 -21/12/17

אין לימודים

הרצאה לעשרה בטבת

שלישי

ח' טבת תשע"ח

26/12/17

12:15-13:45

עשרה בטבת

חמישי

י' טבת תשע"ח

28/12/17

לימודים עד שעה 12:00

אזכרה לרב יהודה קופרמן זצ"ל - מייסד המכללה

רביעי

כ"ג טבת תשע"ח

10/01/18

12:15-13:45

סיורים פדגוגיים לשנה א'

שני- רביעי

ו'- ח' שבט תשע"ח

 22/01/18 -24/01/18

 

מבחני סמסטר א' -מועד א'

 

י"ב- כ"ח שבט תשע"ח

28/01/18 - 13/02/18

אין לימודים

בין הסמסטרים

רביעי- חמישי

כ"ט - ל' שבט תשע"ח

14/02/18 -15/02/18

אין לימודים

פתיחת סמסטר ב'

ראשון

ג' אדר תשע"ח

18/02/18

 

תענית אסתר

רביעי

י"ג אדר תשע"ח

28/02/18

לימודים עד 12:00

פורים

חמישי

י"ד אדר תשע"ח

01/03/18

אין לימודים

מבחני סמסטר א'- מועד ב'

ראשון- חמישי

ב'- ו' ניסן תשע"ח

18/03/18 -22/03/18

אין לימודים

יציאה לחופשת פסח

ראשון

ב' ניסן תשע"ח

18/03/18

 

חזרה מחופשת פסח

ראשון

כ"ג ניסן תשע"ח

08/04/18

 

עדות ליום השואה

רביעי

כ"ו ניסן תשע"ח

11/04/18

12:15-13:45

יום הזיכרון ויום העצמאות

רביעי- חמישי

ג'- ד' אייר תשע"ח

18/04/18 - 19/04/18

אין לימודים

יום ירושלים

ראשון

כ"ח אייר תשע"ח

13/05/18

אין לימודים

שבועות

ראשון

ו' סיון תשע"ח

20/05/18

אין לימודים

אסרו חג שבועות

שני

ז' סיון תשע"ח

21/05/18

לימודים החל מהשעה 10:30

מבחני סמסטר ב'- מועד א'

 

ד'- כ"ב תמוז תשע"ח

17/06/18 -05/07/18

 

קורסי קיץ

 

כ"ה תמוז- ז' אב תשע"ח

08/07/18 - 19/07/18

 

פינוי המעונות

 

ז' אב תשע"ח

19/07/18

 

קורסי קיץ/ מבחני סמסטר ב'- מועד ב'

 

אלול תשע"ח

 

 

לגרסת הדפסה

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

פתיחת הלימודים ימי חמישי

חמישי

כ"ט תשרי

19/10/17

פתיחת הלימודים ימי ראשון

ראשון

ב' חשוון

22/10/17

 

מבחני מועד ב' קורסים מקוונים תשע"ז

ראשון

ב' חשוון

22/10/17

 

חופשת חנוכה

רביעי - רביעי

כ"ה כסלו - ב' טבת

13-20/12/17

 

מבחני ב.אד מועד חנוכה

רביעי - חמישי

כ"ה - כ"ו כסלו

13-14/12/17

 

עשרה בטבת

חמישי

י' טבת

28/12/17

אין לימודים

סיום סמסטר א'  ימי חמישי

חמישי

ט' שבט

25/01/18

 

סיום סמסטר א'  ימי ראשון

ראשון

י"ב שבט

28/01/18

 

מבחני סמסטר א' מועד א' קורסים פרונטליים

חמישי - רביעי

ט"ז שבט - ו' אדר

1-21/02/18

 

תחילת סמסטר ב' ימי ראשון

ראשון

ג' אדר

18/02/18

 

מבחני סמסטר א' מועד א' קורסים מקוונים

שני

ד' אדר

19/02/18

 

תחילת סמסטר ב' ימי חמישי

חמישי

ז' אדר

22/02/18

 

חופשת פורים

חמישי

י"ד אדר

1/03/18

אין לימודים

עזרה ראשונה: קורס ראשון מפגש ראשון

שישי

כ"ב אדר

9/03/18

 

מבחני סמסטר א' מועד ב' קורסים פרונטליים

שלישי - רביעי

כ"ו - כ"ז אדר

14-15/03/18

 

מבחני ב.אד מועד פסח

שני - רביעי

ג' - ה' ניסן

19-21/03/18

 

חופשת פסח

שישי - שישי

ז' - כ"ב ניסן

3-19/4/17

 

מבחני סמסטר א' מועד ב' קורסים מקוונים

שני - שלישי

כ"ד - כ"ה ניסן

23/03/18-6/04/18

 

יום העצמאות (מוקדם)

חמישי

ד' אייר

19/04/18

אין לימודים

עזרה ראשונה: קורס ראשון מפגש שני ואחרון

שישי

י"ב אייר

27/4/18

 

עזרה ראשונה: קורס שני

מפגש ראשון

שישי

כ"ו אייר

11/05/18

 

חג השבועות

ראשון

ו' סיון

20/05/18

אין לימודים

סיום סמסטר ב'  ימי ראשון

ראשון

כ"ז סיון

10/06/18

 

מבחני סמסטר ב' קורסים מקוונים + שנתיים

שני - רביעי

כ"ח - ל' סיון

11-13/06/18

 

עזרה ראשונה : קורס שני

מפגש שני ואחרון

שישי

ב' תמוז

15/06/18

 

מבחני סמסטר ב' מועד א'

קורסים פרונטליים

רביעי - חמישי

ז' תמוז - ט"ו תמוז

20-28/06/18

 

סיום סמסטר ב' ימי חמישי

חמישי

ח' תמוז

21/06/18

 

פתיחת סמסטר קיץ

שני

י"ט תמוז

02/07/18

 

מבחני ב.אד מועד קיץ

שלישי

שלישי

כ"ז תמוז

ה' מנחם-אב

10/07/18

17/07/18

 

סיום סמסטר קיץ

חמישי

ז' מנחם-אב

19/07/18

 

מבחני סמסטר קיץ מועד א'

שני - שלישי

י"א - י"ב מנחם-אב

23-24/07/18

 

מבחני סמסטר ב' + סמסטר קיץ מועד ב'

שלישי - חמישי

ג' - ה' אלול

14-16/08/18

 

מבחני סמסטר ב' + שנתיים מקוונים מועד א'

רביעי - חמישי

י"א - י"ב אלול

22-23/08/18

 

מבחני סמסטר ב' + סמסטר קיץ

מועד ב'

שלישי - חמישי

י"ז - י"ט אלול

28-30/08/18

 

קורסי קיץ מועד ב'

ראשון - שני

כ"ב - כ"ג אלול

2-3/09/18

 

יום הערכות לשנה"ל תשע"ט

חמישי

כ"ו אלול

6/09/18

 

מבחני סמסטר ב' + שנתיים מקוונים מועד ב'

ראשון - שני

ז' - ח' תשרי תשע"ט

16-17/09/18

 

לגרסת הדפסה

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

פתיחת שנת הלימודים לתואר שני

שלישי

כ"ז בתשרי

17/10/17

נשים

חופשת חנוכה

שלישי

כ"ד בכסלו- א בטבת

12-19/12/17

אין לימודים

שיעור אחרון בסמסטר א'

שלישי

ז' בשבט

23/1/18

 

חופשת סמסטר

שלישי

כ"א-כ"ח בשבט

13/2 –6/2

אין לימודים

שיעור ראשון סמסטר ב'

שלישי

ה' באדר

20/2/18

 

חופשת פורים

שלישי

י"ב באדר

27.2.18

אין לימודים

שיעור אחרון לפני חופשת פסח

שלישי

כ"ו אדר

13/3/18

 

חידוש הלימודים

שלישי

כ"ה בניסן

10/4/18

חידוש הלימודים

שיעור אחרון בשנת הלימודים

שלישי

ו' תמוז

19/6/18

 

לגרסת הדפסה

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

פתיחת שנת הלימודים לתואר שני

חמישי

כ"ט בתשרי

19/10/17

גברים

חופשת חנוכה

חמישי

כ"ו בכסלו

14/12/17

אין לימודים

צום עשרה בטבת

חמישי

י' בטבת

28/12/17

אין לימודים

שיעור אחרון בסמסטר א'

חמישי

ט' בשבט

25/1/18

 

חופשת סמסטר

חמישי

ט"ז – ל  בשבט

15/2 –1/2

אין לימודים

שיעור ראשון סמסטר ב'

חמישי

ז' באדר

22/2/18

 

חופשת פורים

חמישי

י"ד באדר

1/3/18

 

שיעור אחרון לפני חופשת פסח

חמישי

ו' בניסן

22/3/18

 

חידוש הלימודים

חמישי

כ"ז בניסן

12/4/18

חידוש הלימודים

חופשת יום העצמאות

חמישי

ד' באייר

19/4/18

אין לימודים

חופשת ל"ג בעומר

חמישי

י"ח באייר

3/5/18

אין לימודים

שיעור אחרון    בשנת הלימודים

חמישי

ט"ו בתמוז

28/6/18

 

לגרסת הדפסה

מועד

ימים

תאריך עברי

תאריך לועזי

הערות

תחילת שנה"ל תשע"ח

ראשון

ב' חשון תשע"ח

22/10/17

יום הלימודים ע"פ המערכת שנקבעה לכל תלמידה

חופשת חנוכה

שלישי-שלישי

כ"ד כסלו תשע"ח - א' טבת תשע"ח

12/12/17-19/12/17

לא יתקיימו לימודים

חידוש הלימודים

רביעי

ב' טבת תשע"ח

20/12/2017

 

סוף סמסטר א'

חמישי

ט"ז שבט תשע"ח

01/02/2018

 

מבחני סמסטר א' מועד א'

ראשון - חמישי

י"ט שבט תשע"ח -  ז' אדר תשע"ח

04/02/18-22/02/18

המבחנים יתקיימו בכל שעות היום

תחילת סמסטר ב'

ראשון

י' אדר

25/02/18

יום הלימודים ע"פ המערכת שנקבעה לכל תלמידה

חופשת פורים

רביעי-חמישי

י"ג - י"ד אדר תשע"ח

28/02/18-01/03/18

לא יתקיימו לימודים

חידוש הלימודים

ראשון

י"ז אדר תשע"ח

04/03/18

 

מבחני סמסטר א' מועד ב'

ראשון-רביעי

ב' - ו' ניסן תשע"ח

18/03/18-22/03/18

המבחנים יתקיימו החל מהשעה 14:30

חופשת פסח

ראשון - ראשון

ב' - כ"ג ניסן תשע"ח

18/03/18-08/04/18 

לא יתקיימו לימודים

חידוש הלימודים

שני

כ"ד ניסן תשע"ח

09/04/18

 

יום הזיכרון ויום העצמאות

רביעי-חמישי

ג' - ד' אייר תשע"ח

18/04/18-19/04/18

לא יתקיימו לימודים

חידוש הלימודים

ראשון

ז' אייר תשע"ח

22/04/18

 

חופשת שבועות

ראשון

ו' סיון תשע"ח

20/05/18

לא יתקיימו לימודים

חידוש הלימודים

שני

ז' סיון תשע"ח

21/05/18

 

סוף שנת הלימודים

חמישי

ח' תמוז תשע"ח

21/06/18

 

מבחני סמסטר ב' מועד א'

ראשון-חמישי

י"א -כ"ב תמוז תשע"ח

24/06/18-05/07/18

המבחנים יתקיימו בכל שעות היום

קורס קיץ 1

שני-רביעי

כ"ו - כ"ח תמוז תשע"ח

09/07/18-11/07/18

הקורסים יתקיימו בין השעות

9:00-17:00

קורס קיץ 2

שני-רביעי

ד' - ו' אב תשע"ח

18/07/18- 16/07/18

הקורסים יתקיימו בין השעות

9:00-17:00

מבחני סמסטר ב' מועד ב'

תבוא הודעהטופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים