עדכונים ומבזקים

שכינה ביניהם
''בורא עולם בקניין,השלם זה הבניין''
פרויקט השידוכים יתקיים בי''ג בכסלו (21/11)
האתר נפתח להרשמה ,הזדרזי והבטיחי את מקומך
בהצלחה


ילקוט המורה מבית מנו''ף
כסלו תשע''ט


חידון מורשת השואה בנושא:
יומני בני נעורים שנכתבו בשואה
הרשמה עד א' בשבט(7/1)
בהצלחה לכל הנבחנים

לשאר ההודעות