מערכת קורסים -
|
מערכת מידע אישי


סגל אקדמי

יש לבחור את החוג הרצוי לתצוגה:


אנגלית

ראש החוג:  ד"ר זיטר אמי ejzitter@yahoo.com
מזכירות: engl-jer@macam.ac.il
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' ארם נעמי מ.א naomiarram@gmail.com 
2.גב' ארץ עדינה מ.א adelemadele@gmail.com 
3.גב' בן שטרית טניה מ.א tanya.benchetrit@mail.huji.ac.il 
4.גב' הרבנד זמרתיה מ.א zimrat.harband@gmail.com 
5.ד"ר זיטר אמי דוקטור ejzitter@yahoo.com 
6.ד"ר ליפשיץ דבורה דוקטור debilif2@gmail.com 
7.גב' מורגנשטרן שרה מ.א saram@macam.ac.il 
8.גב' פרנקל שושנה מ.א shoshfran@gmail.com 
9.גב' פרסוף טובה מ.א mermaid2@zahav.net.il 
10.גב' רבינוביץ היידי מ.א heidir@mail.huji.ac.il 
11.גב' רוזנס פנינה מ.א pninarosenes@neto.net.il 
12.ד"ר רוזנפלד סוזן דוקטור strosenfeld@gmail.com 
13.ד"ר רנלס אסתר דוקטור eranells@gmail.com 
14.גב' שטיינברגר דבורה מ.א Dstein91160@yahoo.com 

גיל הרך

ראש החוג:  ד"ר סגל יעקב kobisegal@gmail.com
מזכירות: early-jer@macam.ac.il
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' אחיטוב רבקה מ.א rachituv@zahav.net.il 
2.ד"ר אראלי יעל דוקטור yaele36@gmail.com 
3.גב' באס אביגיל מ.א avi676@gmail.com 
4.גב' בן נעים צביה מ.א zviabn@gmail.com 
5.גב' גולדמן בתיה מ.א goldibat@gmail.com 
6.גב' הראתי יעל מ.א ymaizels@hotmail.com 
7.גב' זיסק שושנה מ.א shushgan@gmail.com 
8.ד"ר חביב טליה דוקטור habibtalia@gmail.com 
9.ד"ר חדד דבורה דוקטור dotan90@smile.net.il 
10.גב' כהן איריס מ.א iriscoen70@gmail.com 
11.גב' כוכבי אמיצה מ.א amitsa.kochavi@gmail.com 
12.גב' לב ארי נחמה מ.א nechamal100@gmail.com 
13.גב' מישר רבקה מ.א eka79@walla.co.il 
14.גב' סג"ל אורית מ.א oritsegall@gmail.com 
15.ד"ר סגל יעקב דוקטור kobisegal@gmail.com 
16.גב' סהר מיכל מ.א michal40400@walla.co.il 
17.ד"ר פנטילאט שרה דוקטור spantelat@gmail.com 
18.גב' פרידמן רחל מ.א srf5354372@gmail.com 
19.גב' צוברי רחל מ.א rachely020@gmail.com 
20.גב' ראוכברגר גיטה מ.א gitak@macam.ac.il 
21.גב' רוזיצקי ברכה מ.א bracha.mich@gmail.com 
22.גב' רון ענת מ.א anatron12@walla.co.il 
23.גב' רוס שרה מ.א saraross9@gmail.com 
24.ד"ר רנלס אסתר דוקטור eranells@gmail.com 
25.גב' שוורץ חנה מ.א hanish8@walla.com 

חינוך

ראש החוג:  ד"ר ארן צילה taran@macam.ac.il
מזכירות: קורסים ומרצים racheld@macam.ac.il
מזכירות: סטאז' brachi@macam.ac.il
מזכירות: אקדמיה כיתה ושנה ג tzipit@macam.ac.il
מזכירות: שנה ב,תשלומי מרצים,עובד הוראה חדש chinuch1@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' אביחי ורדית מ.א mamavardit@gmail.com 
2.גב' ארלבוים אילנה מ.א ilanaer11@gmail.com 
3.ד"ר ארן צילה דוקטור taran@macam.ac.il 
4.גב' בדלוב חגית מ.א chagitbadlov@gmail.com 
5.גב' בן ארזה יעל מ.א yaelbenarza@gmail.com 
6.גב' גרין רבקה מ.א rivka.green7@gmail.com 
7.גב' דוברוביצ'ר חיה מ.א dobro2@zahav.net.il 
8.גב' הרשלר מיכל מ.א michalh18@walla.com 
9.גב' זרצקי רחל מ.א rachund@walla.com 
10.גב' חריטן אורנה מ.א haritan@bezeqint.net 
11.גב' טברסקי עמליה מ.א amalia_t@walla.com 
12.גב' טובול רות מ.א srot8967@gmail.com 
13.גב' כהן אסנת מ.א osnatco5@gmail.com 
14.ד"ר כהן לילך דוקטור ylha@neto.net.il 
15.גב' לובר יפעת מ.א loberyifat@gmail.com 
16.ד"ר ליברמן נעמי דוקטור neomilib@gmail.com 
17.גב' מורדוף אסתר מ.א stmoradof@gmail.com 
18.גב' מישר רבקה מ.א eka79@walla.co.il 
19.גב' מרצבך מרים מ.א myrimerz@gmail.com 
20.גב' נבו אפרת מ.א efi.nevo@gmail.com 
21.גב' נחושתן יסכה מ.א zeav4299@gmail.com 
22.גב' ניימן הדס מ.א ahneiman@gmail.com 
23.ד"ר סגל יעקב דוקטור kobisegal@gmail.com 
24.ד"ר פדר מנחם דוקטור federm@post.bgu.ac.il 
25.גב' פרג'ון אסתר מ.א ester7044@gmail.com 
26.גב' פרוש אודליה מ.א oporush@gmail.com 
27.ד"ר קאליש ניצה דוקטור nkalish10@gmail.com 
28.ד"ר רודיק יוחאי דוקטור yohairu@education.gov.il 
29.גב' רוזין שרון מ.א sharonrosin20@gmail.com 
30.גב' רוס שרה מ.א saraross9@gmail.com 
31.גב' רז יעל מ.א yaelraz1@yahoo.com 
32.גב' שטינמץ רבקה מ.א rivkasht@macam.ac.il 
33.מר שרלו יאיר מ.א tlcyairs@zahav.net.il 

חינוך מיוחד

ראש החוג:  ד"ר אלון רעיה raayaca@gmail.com
מזכירות: speced-jer@macam.ac.il
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' אביב כהן טללי מ.א tcohen@macam.ac.il 
2.גב' אחיטוב רבקה מ.א rachituv@zahav.net.il 
3.גב' איזנשטוק יהודית מ.א zjeis1@gmail.com 
4.גב' אייזן ריעה מ.א rayeeisen@gmail.com 
5.גב' אלון ליאורה מ.א liora890@gmail.com 
6.ד"ר אלון רעיה דוקטור raayaca@gmail.com 
7.גב' אסיאג נעמה מ.א naamal03@walla.com 
8.גב' ארביב ורד מ.א veredarb1@walla.co.il 
9.גב' ארליך אבישג מ.א chavishag2@gmail.com 
10.גב' ארץ עדינה מ.א adelemadele@gmail.com 
11.גב' אשכנזי אריאלה ב.א ariella@ashkenazis.net 
12.גב' באבאי אביה מ.א aviyac1@gmail.com 
13.גב' ברוך טליה ב.א taliaorit@gmail.com 
14.גב' גדסי איילת מ.א ayeletharel0@gmail.com 
15.גב' גולדמן בתיה מ.א goldibat@gmail.com 
16.גב' גיסין נעמי ב.א Gissineomi@gmail.com 
17.גב' דרכמן מיה מ.א miadrachman@gmail.com 
18.גב' וורצל מלכה ב.א malka402@gmail.com 
19.גב' ויינשטוק שרון מ.א sharonweinstock@walla.com 
20.גב' זרצקי רחל מ.א rachund@walla.com 
21.גב' טרניו שרה מ.א saratrenyo@gmail.com 
22.גב' יוסף סופיה מ.א yosef437@gmail.com 
23.גב' כהן אסנת מ.א osnatco5@gmail.com 
24.גב' כץ רבקה מ.א rivkakatzsh@gmail.com 
25.גב' לב ארי נחמה מ.א nechamal100@gmail.com 
26.גב' נבנצל יעל ב.א yaelkelerman@walla.com 
27.גב' קושניר חיה מ.א k6446061@gmail.com 
28.גב' קייבן סוזן מ.א SusieKavon@gmail.com 
29.ד"ר רנלס אסתר דוקטור eranells@gmail.com 
30.גב' שטרנליכט טובה מ.א totist@walla.co.il 
31.גב' שמעוני מוריה מ.א moriasa2@gmail.com 
32.גב' שמש ויקטוריה מ.א vickishemesh@gmail.com 

לימודי המשך

ראש החוג:  גב' ז'ק נחמה nzak@macam.ac.il
מזכירות: zmichal@macam.ac.il
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' אגסי ליבי מ.א libiagasi7@gmail.com 
2.גב' ארביב ורד מ.א veredarb1@walla.co.il 
3.גב' בר חדוה מ.א chedvabm@gmail.com 
4.גב' גינס אילנה מ.א elana.ginz@gmail.com 
5.גב' גנוט חנה מ.א channahgenuth@gmail.com 
6.גב' דאום ליאת מ.א liatdaum@gmail.com 
7.גב' דריהם ורד מ.א vered_d@013net.net 
8.גב' דרכמן מיה מ.א miadrachman@gmail.com 
9.גב' הורוביץ מרים מ.א cookyh@gmail.com 
10.גב' היילברון עדינה מ.א adina.cohen@mail.huji.ac.il 
11.גב' הניג טובה ב.א henigto@gmail.com 
12.גב' זרצקי רחל מ.א rachund@walla.com 
13.גב' חבשוש שרה מ.א sarahabshush@gmail.com 
14.גב' חדד יסכה מ.א yisca95@gmail.com 
15.גב' כוכב שרה מ.א saraharari9@gmail.com 
16.גב' כץ רבקה מ.א rivkakatzsh@gmail.com 
17.גב' לב ארי נחמה מ.א nechamal100@gmail.com 
18.גב' מאור רחל מ.א maorachel2@gmail.com 
19.גב' מורגנשטרן שרה מ.א saram@macam.ac.il 
20.ד"ר מורגנשטרן משה דוקטור morgen@macam.ac.il 
21.גב' נבנצאל שרה מ.א mrsneben@gmail.com 
22.הרב ד"ר נחומברג רפאל דוקטור refaelnahumberg@gmail.com 
23.גב' ניסן אביבה מ.א nissanam@zahav.net.il 
24.גב' ניר מלי מ.א malnir@gmail.com 
25.גב' נפחא רחל ב.א rachelin@gmail.com 
26.גב' סאלח אילה מ.א ayalasa10@gmail.com 
27.גב' סגל מרב מ.א merav10100@gmail.com 
28.גב' סספורטס דבורה מ.א sandebsas@gmail.com 
29.גב' ספייער דבורה מ.א ddspeyer@gmail.com 
30.מר פלדמן יעקב מ.א kobfeld@bezeqint.net 
31.גב' פריד הילה מ.א hilafrieed@gmail.com 
32.גב' פרל חנה מ.א hannapea@gmail.com 
33.פרלמן נאוה מ.א navaprlman@gmail.com 
34.מר פרנקל ידידיה מ.א yedidiyah@hotmail.com 
35.גב' צחיקב רבקה מ.א rikitz72@gmail.com 
36.גב' קומר שרה מ.א sarikum@walla.com 
37.גב' קטן אביבה מ.א avivakatan10@gmail.com 
38.מר קלפמן דוד מ.א d@zarchin.org 
39.גב' קרפוך מרים מ.א miriamuvj@gmail.com 
40.גב' רובינוף אביבה מ.א avivarubinoff@gmail.com 
41.ד"ר רוזנטל מלכה דוקטור rosenthalshmuel@gmail.com 
42.גב' רוזנס פנינה מ.א pninarosenes@neto.net.il 
43.גב' רון עפרה מ.א ofra@dolev.org.il 
44.גב' רז יעל מ.א yaelraz1@yahoo.com 
45.ד"ר רכס שולמית דוקטור shulamit.reches@gmail.com 
46.ד"ר שאקי אחיעזר דוקטור shakia100@gmail.com 
47.גב' שטסמן חנה מ.א shtesman@gmail.com 
48.גב' שי בתיה מ.א sbshai@neto.net.il 

מדעי הטבע

ראש החוג:  ד"ר דויטש זיוה zivad@macam.ac.il
ד"ר ראובני יוסף reuveni@macam.ac.il
מזכירות: teva-jer@macam.ac.il
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.ד"ר אפשטיין מלכה דוקטור malkaeps@gmail.com 
2.ד"ר בזק זיוה דוקטור ziva99999@gmail.com 
3.ד"ר בכרך אריה דוקטור teva-jer@macam.ac.il 
4.ד"ר בן דרור שמשון דוקטור nsbendror@gmail.com 
5.ד"ר בר-שי נעם דוקטור noam.bar-shai@mail.huji.ac.il 
6.גב' גמליאל מוריה מ.א asmoria@gmail.com 
7.ד"ר גרינספלד חוה דוקטור greens@macam.ac.il 
8.גב' דויטש תמרה מ.א tamara.deu@gmail.com 
9.גב' ויסקוט רות מ.א rutvis1@gmail.com 
10.ד"ר יבלוביץ עמיחי דוקטור ayavlovichlab@gmail.com 
11.ד"ר כהן מרגנית דוקטור marganit7@gmail.com 
12.ד"ר לבריק ולנטינה דוקטור valealavr@gmail.com 
13.ד"ר לוי גרינברג סימה דוקטור simagrle@gmail.com 
14.ד"ר מושכל נחמה דוקטור nechama535@gmail.com 
15.ד"ר נוסבוים מילכה דוקטור milka.malkiel@gmail.com 
16.פרופ' נוסבוים יוסף פרופסור yossinus@zahav.net.il 
17.גב' סיאני מרב דוקטור sianims@017.net.il 
18.ד"ר ספראי שרה מ.א sarasafrai7@gmail.com 
19.ד"ר פנטילאט שרה דוקטור spantelat@gmail.com 
20.ד"ר צנגן שרה דוקטור sarahz@hadassah.org.il 
21.ד"ר קליין יעל דוקטור kleinyael@gmail.com 
22.ד"ר ראובני יוסף דוקטור reuveni@macam.ac.il 
23.גב' רוזיצקי ברכה מ.א bracha.mich@gmail.com 
24.ד"ר רענן משה דוקטור mraanan@macam.ac.il 
25.ד"ר שטיינמץ אורית דוקטור oritlst@gmail.com 
26.גב' שטריך בתיה מ.א bstrich@gmail.com 
27.ד"ר שפנייר יוסף דוקטור yossisp75@gmail.com 

מוסיקה

ראש החוג:  ד"ר קולנדר רחל kollenr@mail.biu.ac.il
מזכירות: mus-jer@macam.ac.il
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' אפשטיין רונה מ.א chayarivka@gmail.com 
2.גב' גלמן אבגניה מ.א relasolre@gmail.com 
3.ד"ר גפני ישורון תמר דוקטור tamar.gafni@gmail.com 
4.גב' היימן לאה מ.א leaheyman@gmail.com 
5.ד"ר וידנפלד שרה דוקטור scc.weidenfeld@gmail.com 
6.גב' חריטן אורנה מ.א haritan@bezeqint.net 
7.גב' סגל מרב מ.א merav10100@gmail.com 
8.מר סולומון ערן מ.א esolomon1@bezeqint.net 
9.גב' סוקולוב רות ב.א rutisok@gmail.com 
10.ד"ר סטניסלבסקי אביבה דוקטור gkstanis@gmail.com 
11.גב' סמט יבגניה מ.א eszamet@gmail.com 
12.גב' עבו אצילה מ.א atzilaa@gmail.com 
13.ד"ר פורמן מאשא דוקטור masha05@bezeqint.net 
14.גב' פינק אילת מ.א ayelet.fink@gmail.com 
15.ד"ר קולנדר רחל דוקטור kollenr@mail.biu.ac.il 
16.מר קליין יוסי ב.א yosik@macam.ac.il 
17.גב' ריקרדו חני ב.א hannie.ricardo@gmail.com 
18.גב' רמות נעמה דוקטור naama.ramot@mail.huji.ac.il 
19.ד"ר שגיא אלונה דוקטור alonasag@gmail.com 
20.גב' שטרנגר נדיה מ.א chana.nadia@gmail.com 
21.ד"ר שפטוביצקי לוי דוקטור levi_100@012.net.il 

משאבי למידה

ראש החוג:  גב' כהן אסנת osnatco5@gmail.com
מזכירות: ettiy@macam.ac.il
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.ד"ר בורג חגית דוקטור hagit81@gmail.com 
2.גב' דורפמן אפרת מ.א efratdo7@gmail.com 
3.גב' וניג מרלין מ.א marlyn@macam.ac.il 
4.גב' כהן אסנת מ.א osnatco5@gmail.com 
5.ד"ר כץ גילי דוקטור gili.kats@gmail.com 
6.הרב לויץ אפרים דוקטור ephraimlevitz@gmail.com 
7.ד"ר ליברמן נעמי דוקטור neomilib@gmail.com 
8.גב' מישר רבקה מ.א eka79@walla.co.il 
9.מר צובל אסף  tzobel1@gmail.com 
10.גב' קוטלר חגית ב.א jhcotler@gmail.com 
11.מר קונסטנטינוב מכאל מ.א mkstudio@walla.com 
12.מר קליין יוסי ב.א yosik@macam.ac.il 
13.גב' רחבי-שי גיתית ב.א gitichradio@gmail.com 
14.גב' שוורץ תמר מ.א tshwartz@macam.ac.il 
15.מר שניידר שמעון ב.א s-schneider@barak.net.il 

מתמטיקה

ראש החוג:  ד"ר דויטש זיוה zivad@macam.ac.il
מזכירות: math-cs@macam.ac.il
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.ד"ר בגנו אליהו דוקטור bagnoe@jct.ac.il 
2.ד"ר בלאק שרה דוקטור seblack5@gmail.com 
3.גב' בן דוד סימה מ.א mbd707@neto.net.il 
4.גב' ברגמן שלומית מ.א bshlomit7@gmail.com 
5.ד"ר ברסקי בנימין דוקטור eugene@jce.ac.il 
6.ד"ר דויטש זיוה דוקטור zivad@macam.ac.il 
7.גב' דרעי מריט מ.א meritdr@gmail.com 
8.גב' הכהן יעל ב.א yael.hacohen@mail.huji.ac.il 
9.גב' חדד יסכה מ.א yisca95@gmail.com 
10.גב' כוכב שרה מ.א saraharari9@gmail.com 
11.גב' מאיר חדוה מ.א chedvameyer@gmail.com 
12.ד"ר מורגנשטרן משה דוקטור morgen@macam.ac.il 
13.פרופ' מרצבך עלי פרופסור merzbach@macs.biu.ac.il 
14.גב' נפחא רחל ב.א rachelin@gmail.com 
15.גב' ספייער דבורה מ.א ddspeyer@gmail.com 
16.מר קדרי עקיבא מ.א akiva@macam.ac.il 
17.פרופ' ריפס אליהו פרופסור eliyahu.rips@mail.huji.ac.il 
18.גב' שלייפר שושנה  shoshanaschleifer@gmail.com 

תנ"ך - מחשבת ישראל

ראש החוג:  גב' גולדשטיין שפרה shifig@macam.ac.il
מזכירות: sadcanit@gmail.com
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.הרב אביחיל אלישב מ.א elishav13@gmail.com 
2.גב' אסולין שרה מ.א sa96162@gmail.com 
3.גב' בלוך רינה מ.א rnbloch@gmail.com 
4.ד"ר בן שלום חיה דוקטור wildchaya@gmail.com 
5.הרב ברונר יגאל מ.א umaklev2@emet.com 
6.גב' גולדשטיין שפרה מ.א shifig@macam.ac.il 
7.גב' גורפינקל פרימה מ.א  
8.גב' גליק אורית מ.א oritglick123@gmail.com 
9.ד"ר גרוס מיכאל דוקטור michaelgr@mor.ac.il 
10.גב' דיוויד ברכה ב.א brochadavid@gmail.com 
11.גב' האיתן יונה מ.א yhaeitan@gmail.com 
12.ד"ר ויסקינד -אלפר אורה דוקטור wiselper@gmail.com 
13.גב' טפרברג דורית מ.א doritt@macam.ac.il 
14.הרב כרמל יוסף דוקטור ravcarmel@eretzhemdah.org 
15.הרב לנדאו בנימין דוקטור ednala29@gmail.com 
16.הרב מאור זאב דוקטור zmaor@macam.ac.il 
17.הרב מאלי יהודה מ.א yehudamaly@walla.com 
18.גב' מגנס יפה מ.א ymagnes18@gmail.com 
19.גב' מנדלקורן נורית מ.א haravarye@gmail.com 
20.הרב מרגולין הדר דוקטור rabbimargolin1@gmail.com 
21.גב' נוסבכר לאה מ.א leahnusbacher1@gmail.com 
22.הרב נחשון אברהם דוקטור a535251@gmail.com 
23.גב' פוזן יעל מ.א posen1@neto.net.il 
24.מר פיינרמן אוריאל  uriel.fein@gmail.com 
25.גב' פליטניק חוה  chavip@macam.ac.il 
26.גב' פרבשטיין אסתר מ.א Ester.far3@gmail.com 
27.גב' פרידמן חנה מ.א hanaf6526@gmail.com 
28.גב' קופרמן חוה ב.א  
29.הרב ד"ר קופרמן מרדכי דוקטור mord0573@gmail.com 
30.ד"ר קרויטהמר גדעון דוקטור gidonk@neto.net.il 
31.מר רוזנבלום דוב  drsnblm@gmail.com 
32.גב' רוזנברג צפורה מ.א ziporaroz@gmail.com 
33.גב' רוזנברג דבורה מ.א devrosen@gmail.com 
34.ד"ר רוזנווסר דבורה דוקטור derosen@macam.ac.il 
35.גב' רותם פנינה מ.א pninarotem1@gmail.com 
36.הרב רז ראובן מ.א reuvenraz11@gmail.com 
37.הרב רחמני שחר דוקטור shr653@neto.net.il 
38.גב' שוקרון חנה ת.הוראה hannashukrun@macam.ac.il 
39.הרב ד"ר שור אליעזר דוקטור emshore@neto.net.il 
40.ד"ר שלם חיים דוקטור Chaimsh70@gmail.com 
41.הרב שפירא אריה  aryehshapira@gmail.com 

תואר שני

ראש החוג:  ד"ר יחיאלי תמר TAMY1@ZAHAV.NET.IL
הרב ד"ר וולפיש אברהם rawalfish@gmail.com
גב' בן ארזה יעל yaelbenarza@gmail.com
פרופ' גלאנץ יוסף yosglanz@gmail.com
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.ד"ר אדלר שמעון דוקטור shimonad@yahoo.com 
2.הרב ד"ר איזק יצחק דוקטור isaak@macam.ac.il 
3.ד"ר אלון גילה דוקטור gila04@gmail.com 
4.ד"ר אליקים ניצן דוקטור nitzan.orot@gmail.com 
5.ד"ר אלסטר רות דוקטור ruti.alster@gmail.com 
6.ד"ר אראלי יעל דוקטור yaele36@gmail.com 
7.ד"ר ארן צילה דוקטור taran@macam.ac.il 
8.גב' ארקין נעמי ב.א naomiarkin@gmail.com 
9.ד"ר בארט ענת דוקטור anatbarth@gmail.com 
10.ד"ר בגנו אליהו דוקטור bagnoe@jct.ac.il 
11.ד"ר בזק עליזה דוקטור yabazak@gmail.com 
12.ד"ר בלאק שרה דוקטור seblack5@gmail.com 
13.גב' בן ארזה יעל מ.א yaelbenarza@gmail.com 
14.ד"ר בן עוליאל פסקל שרה דוקטור pascaly@012.net.il 
15.הרב ד"ר גורפינקל אלי דוקטור 9709287@gmail.com 
16.ד"ר גזיאל אהובה דוקטור gazielah@gmail.com 
17.פרופ' גלאנץ יוסף פרופסור yosglanz@gmail.com 
18.גב' גמליאל מוריה מ.א asmoria@gmail.com 
19.מר גפן אייל מ.א aygeffon@gmail.com 
20.ד"ר גרבר דוד דוקטור garber@hit.ac.il 
21.ד"ר גרומט צבי דוקטור zgrumet@gmail.com 
22.ד"ר גרינספלד חוה דוקטור greens@macam.ac.il 
23.הרב גרנות תמיר דוקטור tamirgranot@gmail.com 
24.ד"ר דויטש זיוה דוקטור zivad@macam.ac.il 
25.ד"ר דנא פיקארד נח דוקטור ndp@jct.ac.il 
26.פרופ' הורוביץ כרמי פרופסור carmih@macam.ac.il 
27.ד"ר היימן רויטל דוקטור revitalh@013.net.il 
28.ד"ר ואלטר שי דוקטור swa@zahav.net.il 
29.הרב ד"ר וולפיש אברהם דוקטור rawalfish@gmail.com 
30.ד"ר ויסקינד -אלפר אורה דוקטור wiselper@gmail.com 
31.גב' זרצקי רחל מ.א rachund@walla.com 
32.ד"ר טורצקי אילנה דוקטור ilanaturetsky@gmail.com 
33.גב' טייטלבאום אליענה מ.א oelianat@gmail.com 
34.ד"ר יחיאלי תמר דוקטור TAMY1@ZAHAV.NET.IL 
35.ד"ר כהן אליהו נעה דוקטור noacoe@gmail.com 
36.פרופ' כץ יעקב פרופסור yaacov_katz@macam.ac.il 
37.ד"ר לוזון פנחס דוקטור pinhasluzon@gmail.com 
38.ד"ר לוי גרינברג סימה דוקטור simagrle@gmail.com 
39.ד"ר ליברמן נעמי דוקטור neomilib@gmail.com 
40.ד"ר ליוור עמירה דוקטור amiraliwer@gmail.com 
41.ד"ר ליפשיץ הדר דוקטור hadarmoshe.lipshits@mail.huji.ac.il 
42.גב' מאיר חדוה מ.א chedvameyer@gmail.com 
43.ד"ר מורגנשטרן משה דוקטור morgen@macam.ac.il 
44.ד"ר מלחי ירמיהו דוקטור malchiy@014.net.il 
45.מר מנחם נהוראי מ.א mmm2369@gmail.com 
46.פרופ' נוסבוים יוסף פרופסור yossinus@zahav.net.il 
47.ד"ר נוסבוים מילכה דוקטור milka.malkiel@gmail.com 
48.גב' נוריק יעל מ.א yael.viz@gmail.com 
49.גב' נפחא רחל ב.א rachelin@gmail.com 
50.ד"ר סגל יעקב דוקטור kobisegal@gmail.com 
51.ד"ר סט נעמה דוקטור naama.sat@biu.ac.il 
52.ד"ר עבדו רותם דוקטור rotem_abdu@yahoo.com 
53.ד"ר עובדיה תקוה דוקטור Tikvao@actcom.net.il 
54.עמר מרדכי מ.א bushido1974@yahoo.com 
55.גב' פלדמן דבורה מ.א devoration@gmail.com 
56.ד"ר פרלמוטר חיים דוקטור perlmutter@neto.net.il 
57.גב' צמח סיגלית מ.א sigalitt1@gmail.com 
58.גב' קאופמן הדסה  bh612@zahav.net.il 
59.ד"ר קאליש ניצה דוקטור nkalish10@gmail.com 
60.ד"ר קוסופסקי זיוה דוקטור Ziva.kosofsky@mail.huji.ac.il 
61.ד"ר קנלר רבקה דוקטור kneller@netvision.net.il 
62.הרב ד"ר קסירר שלמה דוקטור kasirer@gmail.com 
63.ד"ר קצין אורי דוקטור ori.katzin@mail.huji.ac.il 
64.ד"ר רבינוביץ חנינא דוקטור rabbi@bezeqint.net 
65.ד"ר רודיק יוחאי דוקטור yohairu@education.gov.il 
66.הרב ד"ר רונס יצחק דוקטור yroness@gmail.com 
67.פרופ' ריבלין יוסף פרופסור rivlinyosef@gmail.com 
68.הרב ד"ר ריישל מרדכי דוקטור rmreichel@hotmail.com 
69.גב' שדיאור אסתר  shdeour1@gmail.com 
70.גב' שוורץ תמר מ.א tshwartz@macam.ac.il 
71.הרב ד"ר שור אליעזר דוקטור emshore@neto.net.il 
72.ד"ר שושטרי רבין דוקטור rabinsh1@walla.co.il 
73.ד"ר שחור יעל דוקטור yshachor2@gmail.com 
74.הרב שטיינר ברוך מ.א baruch.steiner@gmail.com 
75.הרב ד"ר שנהב שמואל דוקטור shenhav@huji.ac.il 
76.ד"ר שפירא טליה דוקטור tali.b.shapiro@gmail.com 
77.הרב שקד חיים דוקטור haim.shaked2@gmail.com 
78.מר שרלו יאיר מ.א tlcyairs@zahav.net.il 

תוכנית ר"מים - לימודי גברים

ראש החוג:  הרב בקשי מאיר meirbakshi@gmail.com
הרב פרג'ון חיים hfarjon@gmail.com
הרב גבאי מאיר meirga26@gmail.com
מזכירות: banim-jer@macam.ac.il
מזכירות: חינוך מיוחד nechamir@macam.ac.il
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.הרב אביחיל דוד מ.א avihaild@gmail.com 
2.הרב אביחיל אלישב מ.א elishav13@gmail.com 
3.מר אחימאיר אופיר מ.א jerusalemon@gmail.com 
4.הרב אטון יוסף מ.א yattou@gmail.com 
5.הרב ד"ר איזק יצחק דוקטור isaak@macam.ac.il 
6.ד"ר אלון רעיה דוקטור raayaca@gmail.com 
7.מר אליה אמיתי מ.א eliya235@gmail.com 
8.אליהו יורם מ.א yoram315@gmail.com 
9.ד"ר אנקור יוסף דוקטור yosiankor@gmail.com 
10.מר אסייג יואל  joel.essayag@gmail.com 
11.גב' ארם נעמי מ.א naomiarram@gmail.com 
12.ד"ר באומל שמעון דוקטור sdm1955@gmail.com 
13.מר ביטון גבריאל מ.א gbit1@walla.com 
14.מר בן אור שחר מ.א benorsh@gmail.com 
15.הרב בן יעקב מנחם דוקטור benjacobmena@gmail.com 
16.הרב בן יעקב עמיחי דוקטור benyaakov@neto.net.il 
17.הרב ד"ר בן לולו יוסף  yosi20122013@gmail.com 
18.ד"ר בן סעדון אסתר דוקטור etibs60@gmail.com 
19.ד"ר בן שבת יוסף דוקטור yossibenshabat@gmail.com 
20.גב' בן שטרית טניה מ.א tanya.benchetrit@mail.huji.ac.il 
21.בקר נתן מ.א NatiB@026430010.co.il 
22.עו"ד בקשי אביעד דוקטור aviadbak@gmail.com 
23.הרב בקשי מאיר מ.א meirbakshi@gmail.com 
24.מר ברודי משה מ.א mabraude@gmail.com 
25.מר ברייטשטיין מנדל מ.א mendelbreitstein@gmail.com 
26.ד"ר ברסקי בנימין דוקטור eugene@jce.ac.il 
27.הרב גבאי מאיר מ.א meirga26@gmail.com 
28.מר גולדברג נפתלי דוקטור goldberg.naftali@gmail.com 
29.מר גורדון ישראל דוקטור gurd1@walla.com 
30.הרב ד"ר גורפינקל אלי דוקטור 9709287@gmail.com 
31.גרומבק יואל מ.א yoelgrum@walla.com 
32.ד"ר גרוס אריאל דוקטור ariel@macam.ac.il 
33.גב' גרין רבקה מ.א rivka.green7@gmail.com 
34.מר דור יהודה מ.א yyydor@gmail.com 
35.ד"ר דנא פיקארד נח דוקטור ndp@jct.ac.il 
36.ד"ר ואלטר שי דוקטור swa@zahav.net.il 
37.מר וידברג אביה ב.א aviya.v5@gmail.com 
38.הרב ויזנר חנן דוקטור chananwi@gmail.com 
39.ד"ר ויסקינד -אלפר אורה דוקטור wiselper@gmail.com 
40.מר זולדן יהודה מ.א zoldanye@gmail.com 
41.הרב ד"ר זק רועי דוקטור royelea@neto.net.il 
42.ד"ר חדד גד דוקטור gadhadad@walla.com 
43.טבול ראובן דוקטור rtabull@gmail.com 
44.הרב טבילה בניהו מ.א benayahut@gmail.com 
45.הרב טלר שמואל ב.א tellereilat@gmail.com 
46.מר טנא דוד מ.א  
47.מר טרכטינגוט יצחק מ.א terach4@gmail.com 
48.הרב ד"ר כהאן שמעון דוקטור kahansh@gmail.com 
49.מר כהן שמואל מ.א shmuel153@gmail.com 
50.הרב כהן יעקב יוסף מ.א jacobcohen57@gmail.com 
51.הרב כהן יעקב מ.א moriyakov@gmail.com 
52.הרב כליפה דניאל דוקטור danielkalifa606@gmail.com 
53.פרופ' כץ יעקב פרופסור yaacov_katz@macam.ac.il 
54.מר לוין יעקב מ.א yaknaomlevine@gmail.com 
55.הרב לויץ אפרים דוקטור ephraimlevitz@gmail.com 
56.ד"ר ליברמן יואל דוקטור ninayoel@bezeqint.net 
57.ד"ר ליברמן נעמי דוקטור neomilib@gmail.com 
58.הרב מיארה מאיר מ.א miyarameir@gmail.com 
59.מר מימוני טל מ.א TALM.DRAMA@gmail.com 
60.מר מישר אמנון ב.א Amnonm6@gmail.com 
61.גב' מישר רבקה מ.א eka79@walla.co.il 
62.הרב נובוגריצקי זרח ב.א novog172@gmail.com 
63.הרב ד"ר נחומברג רפאל דוקטור refaelnahumberg@gmail.com 
64.מר ניסנוביץ רוני מ.א roni1240@gmail.com 
65.הרב נתנאל עמוס מ.א amosn3333@gmail.com 
66.הרב עובדיה אוריאל מ.א urielov@gmail.com 
67.מר עומר עמית מ.א Agomer3@gmail.com 
68.מר עידן צבי  zvika.eadan@gmail.com 
69.עמר מרדכי מ.א bushido1974@yahoo.com 
70.הרב עצמון דוד מ.א atzmonda@gmail.com 
71.הרב עשהאל יעקב מ.א yakiasael@gmail.com 
72.הרב פולק חיים מ.א chaimp@macam.ac.il 
73.מר פלדמן יעקב מ.א kobfeld@bezeqint.net 
74.הרב פרג'ון חיים מ.א hfarjon@gmail.com 
75.מר פרטוש אלי דוקטור epartuch@gmail.com 
76.מר פרייס ארני מ.א priseja@gmail.com 
77.הרב קופרמן אברהם  abraham.copperman@gmail.com 
78.הרב קורייש רונן ב.א kaplaron@gmail.com 
79.הרב ד"ר קסירר שלמה דוקטור kasirer@gmail.com 
80.הרב קרוב זאב מ.א yskarov@gmail.com 
81.הרב רבי בן ציון דוקטור benrabi7@gmail.com 
82.רגב אוראל מ.א orelrege@gmail.com 
83.הרב ד"ר רונס יצחק דוקטור yroness@gmail.com 
84.רוקח אריה  arie.rokach@gmail.com 
85.הרב רחמני שחר דוקטור shr653@neto.net.il 
86.ד"ר שאקי אחיעזר דוקטור shakia100@gmail.com 
87.מר שוהם דן מ.א drshoham@gmail.com 
88.הרב ד"ר שור אליעזר דוקטור emshore@neto.net.il 
89.מר שטאל דוד מ.א duvidstahl@gmail.com 
90.הרב שטיינברגר ישעיהו דוקטור ystein91160@yahoo.com 
91.הרב שטיינר יצחק דוקטור iziksteiner@gmail.com 
92.הרב שטיינר ברוך מ.א baruch.steiner@gmail.com 
93.שטמלר חגי דוקטור hagay.shtamler@gmail.com 
94.מר שטריק מיכאל מ.א mkstrick18@gmail.com 
95.הרב שנדורפי איתן דוקטור shanor6@gmail.com 
96.ד"ר שפירא הראל דוקטור rlshapira@gmail.com 

הדפס

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36
ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017
האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים


|
|