לוגו מכללה ירושלים

סגל אקדמי

יש לבחור את החוג הרצוי לתצוגה:

אנגלית

ראש החוג:  ד"ר זיטר אמי - ejzitter@yahoo.com
מזכירות: engl-jer@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
המידע יופיע בהמשך

גיל הרך

ראש החוג:  ד"ר סגל יעקב - kobisegal@gmail.com
מזכירות: nechamap@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
המידע יופיע בהמשך

חינוך

ראש החוג:  ד"ר ארן צילה - taran@michlalah.edu
מזכירות: קורסים ומרצים racheld@michlalah.edu
מזכירות: התמחות בהוראה (סטאז) - chinuch2@michlalah.edu
מזכירות: אקדמיה כיתה ושנה ג - chinuch2@Michlalah.edu
מזכירות: התנסות מעשית שנים ב 'ג' ,תשלומי מורים מאמנים, עובד הוראה חדש - chinuch1@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
המידע יופיע בהמשך

חינוך מיוחד

ראש החוג:  ד"ר אלון רעיה - raayaca@gmail.com
מזכירות: ettiy@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
המידע יופיע בהמשך

לימודי המשך

ראש החוג:  גב' חרל"פ שושנה - shoshih@michlalah.edu
מזכירות: rishuml@michlalah.edu
מזכירות: - tamarko@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
המידע יופיע בהמשך

מדעי הטבע

ראש החוג:  ד"ר יבלוביץ עמיחי - ayavlovichlab@gmail.com
מזכירות: teva-jer@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
המידע יופיע בהמשך

מוסיקה

ראש החוג:  ד"ר קולנדר רחל - kollenr@mail.biu.ac.il
מזכירות: music-jer@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
המידע יופיע בהמשך

משאבי למידה

ראש החוג:  גב' כהן אסנת - osnatco5@gmail.com
מזכירות: ettiy@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
המידע יופיע בהמשך

מתמטיקה

ראש החוג:  ד"ר דויטש זיוה - zivad@michlalah.edu
מזכירות: math@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
המידע יופיע בהמשך

קורסים מקוונים

ראש החוג:  ד"ר פנטילאט שרה - spantelat@gmail.com
מזכירות: tikshuv-jer@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.ד"ר אלון רעיה דוקטור raayaca@gmail.com 
2.הרב אלון דורון  doron.sh.alon@gmail.com 
3.גב' אלקובי רבקה מ.א rivka@harmonya.co.il 
4.ד"ר אסף ידידיה דוקטור asafy@emef.ac.il 
5.הרב בן לולו יוסף  yosi20122013@gmail.com 
6.ד"ר בן שלום חיה דוקטור wildchaya@gmail.com 
7.גב' בראון רחל מ.א rb719@aol.com 
8.גב' גדליוביץ לאה דוקטור English.tashaz@gmail.com 
9.הרב ד"ר ואלטר שי דוקטור swa@zahav.net.il 
10.גב' זנזורי איריס מ.א iris_z@michlalah.edu 
11.גב' זרצקי רחל מ.א rachund@walla.com 
12.הרב לבנת עופר מ.א livnatofer@gmail.com 
13.ד"ר ליברמן יואל דוקטור ninayoel@bezeqint.net 
14.הרב מאור זאב דוקטור zmaor12@gmail.com 
15.הרב מיארה מאיר מ.א miyarameir@gmail.com 
16.הרב מילר יוסף דוקטור estymbayt@gmail.com 
17.מר מישר אמנון ב.א Amnonm6@gmail.com 
18.ד"ר פנטילאט שרה דוקטור spantelat@gmail.com 
19.הרב פנטילאט משה מ.א pantelat@gmail.com 
20.גב' פרבשטיין אסתר מ.א Ester.far3@gmail.com 
21.גב' קטן אביבה מ.א avivakatan10@gmail.com 
22.גב' ראוכברגר גיטה מ.א gitak@michlalah.edu 
23.הרב ד"ר רחמני שחר דוקטור shr653@neto.net.il 
24.הרב שטיינר ברוך מ.א baruch.steiner@gmail.com 
25.גב' שטסמן חנה מ.א shtesman@gmail.com 

תנ"ך - מחשבת ישראל

ראש החוג:  גב' גולדשטיין שפרה - shifig@michlalah.edu
הרב לוברסקי אברהם - aylubarsky@gmail.com
מזכירות: sadcanit@gmail.com
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
המידע יופיע בהמשך

תואר שני

ראש החוג:  ד"ר יחיאלי תמר - TAMY1@ZAHAV.NET.IL
גב' בן ארזה יעל - yaelbenarza@gmail.com
פרופ' גלאנץ יוסף - yosglanz@gmail.com
הרב ד"ר שנהב שמואל - shenhav@huji.ac.il
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.מר אברהם מלכיאל מ.א malkiel26@gmail.com 
2.ד"ר אליקים ניצן דוקטור nitzan.orot@gmail.com 
3.ד"ר אפשטיין מלכה דוקטור malkaeps@gmail.com 
4.ד"ר ארן צילה דוקטור taran@michlalah.edu 
5.גב' ארקין נעמי ב.א naomiarkin@gmail.com 
6.ד"ר בארט ענת דוקטור anatbarth@gmail.com 
7.ד"ר בגנו אליהו דוקטור bagnoe@jct.ac.il 
8.ד"ר בלאק שרה דוקטור seblack5@gmail.com 
9.גב' בן ארזה יעל מ.א yaelbenarza@gmail.com 
10.הרב ד"ר בן גדליה מתניה  mataniabg@gmail.com 
11.הרב ד"ר גורפינקל אלי דוקטור 9709287@gmail.com 
12.ד"ר גזיאל אהובה דוקטור gazielah@gmail.com 
13.פרופ' גלאנץ יוסף פרופסור yosglanz@gmail.com 
14.מר גפן אייל מ.א aygeffon@gmail.com 
15.ד"ר גרינספלד חוה דוקטור greensfeld@gmail.com 
16.מר דאום ערן מ.א daumeran@gmail.com 
17.הרב ד"ר דובאוויק יוסף דוקטור ymd000@gmail.com 
18.ד"ר דוידסון חנה דוקטור hannahrdavidson301@gmail.com 
19.פרופ' הורוביץ כרמי פרופסור carmih@michlalah.edu 
20.מר הכהן איתן מ.א eitanhac@gmail.com 
21.ד"ר הכהן אוריה ראובן דוקטור reuveno14@gmail.com 
22.מר הראל איתי מ.א itayh007@gmail.com 
23.פרופ' ויסקינד אורה פרופסור wiselper@gmail.com 
24.גב' זרצקי רחל מ.א rachund@walla.com 
25.ד"ר חבשוש שרה דוקטור sarahabshush@gmail.com 
26.ד"ר חנוכה גבריאל דוקטור gavrielhanuka@gmail.com 
27.ט.נ.   
28.גב' טייטלבאום אליענה דוקטור oelianat@gmail.com 
29.ד"ר יבלוביץ עמיחי דוקטור ayavlovichlab@gmail.com 
30.ד"ר יחיאלי תמר דוקטור TAMY1@ZAHAV.NET.IL 
31.ד"ר כהן אליהו נעה דוקטור noacoe@gmail.com 
32.גב' כוכב שרה מ.א saraharari9@gmail.com 
33.ד"ר לוזון פנחס דוקטור pinhasluzon@gmail.com 
34.ד"ר לוי שחר מרים דוקטור shacharm@emef.ac.il 
35.ד"ר ליברמן נעמי דוקטור neomilib@gmail.com 
36.ד"ר ליוור עמירה דוקטור amiraliwer@gmail.com 
37.גב' מאיר חדוה מ.א chedvameyer@gmail.com 
38.ד"ר מורגנשטרן משה דוקטור morgen@michlalah.edu 
39.ד"ר סט נעמה דוקטור naama.sat@biu.ac.il 
40.ד"ר סנדיק מאיר דוקטור meirsendik@gmail.com 
41.ד"ר עובדיה תקוה דוקטור Tikvao@actcom.net.il 
42.ד"ר פלש גוילי ענבל דוקטור inbalfg@gmail.com 
43.הרב ד"ר פרלמוטר חיים דוקטור perlmutter@neto.net.il 
44.ד"ר צידון עפרה דוקטור oz212@cam.ac.uk 
45.ד"ר צמח סיגלית דוקטור sigalitt1@gmail.com 
46.הרב ד"ר צרי דוד דוקטור davidzori@gmail.com 
47.ד"ר קאליש ניצה דוקטור nkalish10@gmail.com 
48.מר קליין יוסי ב.א yosik@michlalah.edu 
49.ד"ר קליין יעל דוקטור kleinyael@gmail.com 
50.גב' קנדי הראל שלומית דוקטור esharel@gmail.com 
51.הרב ד"ר קסירר שלמה דוקטור kasirer@gmail.com 
52.ד"ר קצין אורי דוקטור ori.katzin@mail.huji.ac.il 
53.ד"ר רבינוביץ חנינא דוקטור rabbi@bezeqint.net 
54.הרב ד"ר רודיק יוחאי דוקטור yohairu@education.gov.il 
55.הרב ד"ר רוזנבלום שמואל חיים דוקטור shmuel2222@gmail.com 
56.הרב ד"ר רונס יצחק דוקטור yroness@gmail.com 
57.הרב ד"ר ריישל מרדכי דוקטור rmreichel@hotmail.com 
58.גב' שדיאור אסתר ב.א shdeoura@gmail.com 
59.הרב ד"ר שוורץ יהודה דוקטור yehuda.shwartz@gmail.com 
60.הרב ד"ר שור אליעזר דוקטור eliezershore@gmail.com 
61.הרב שטיינר ברוך מ.א baruch.steiner@gmail.com 
62.הרב ד"ר שטמלר חגי דוקטור hagay.shtamler@gmail.com 
63.הרב ד"ר שנהב שמואל דוקטור shenhav@huji.ac.il 
64.מר שרלו יאיר מ.א tlcyairs@zahav.net.il 

תוכנית ר"מים - לימודי גברים

ראש החוג:  הרב בקשי מאיר - meirbakshi@gmail.com
הרב פרג'ון חיים - hfarjon@gmail.com
הרב גבאי מאיר - meirga26@gmail.com
מזכירות: חינוך מיוחד nechamir@michlalah.edu
מזכירות: - ramim@michlalah.edu
  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
המידע יופיע בהמשך

הדפס
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2019

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים