מערכת קורסים -
|
מערכת מידע אישי


ספרים חדשים בספריה

לפניך שתי רשימות פריטים חדשים שנרכשו בספריית המכללה:
  1. רשימת ספרים אלקטרוניים חדשים.
  2. רשימת ספרים חדשים המצויים פיזית בספריה.

1. לרשימת הפריטים החדשים שנרכשו בפורמט דיגיטלי, יש ללחוץ על הקישור הבא:
ספרים אלקטרוניים חדשים בספריה. גישה אל הטקסט המלא של הספרים הללו מתבצעת דרך לשונית 'מאגרי מידע': ספריית כותר.

2. להלן רשימת הפריטים החדשים שנרכשו ומצויים עתה פיזית בספריית המכללה.
לחיצה על כותר הפריט מובילה אל רישומו המלא בקטלוג הספריה.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
לעמוד הבא>

אנצקלופדיה מורחבת לחכמי התלמוד

כר': חלק ז: רבי אלעזר בן פדת מרא דארעא דישראל

מחבר: קליגר, איסר

צפיות: 137

מבוא והוספות לספרי מהרי''ל: רבינו יעקב‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ מולין זצ''ל

מבוא רחב ומקיף לספרי תשובות ומנהגי מהרי''ל עם ליקוט תשובות ומנהגים נוספים מרבינו, חידושים על הש''ס וביאורים על פירש''י על עה''ת, אגרות והשלמות מקוריות לספר מהרי''ל

מחבר: יעקב בן משה הלוי מולין (מהרי''ל)

צפיות: 175

השירה העברית בפולין בין שתי מלחמות העולםמחבר: וינפלד, דוד ‬

צפיות: 124

בשמים מספרד

מאוצר חוכמות יהדות ספרד

מחבר: גאון, משה דוד ‬

צפיות: 138

ממזרח ועד סוף מערב

יהודי ספרד 1492-1992

מחבר: פורטר, רות (עורכת) ‬

צפיות: 134

יהודי פולין וליטא עד שנת ת''ח 1648

‫ מבואות‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ומקורות מבוארים

מחבר: ציגלמן, שמואל ארתור

צפיות: 135

ספר אגרות צפון

תשע עשרה איגרות על היהדות‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ (ניינצעהן בריעפע איבער יודענטהום) : ספרו הראשון

מחבר: הירש, שמשון בן רפאל

צפיות: 146

תורתך לישראל

בענין לימוד תורה לאומות העולם

מחבר: אורצל, חיים משה יהודה ‬

צפיות: 136

The Conversos of Majorca

life and death in a crypto-Jewish community in XVII century Spain

מחבר: Selke, Angela S

צפיות: 144

Conversos and Inquisition in Jaenמחבר: Coronas Tejada, Luis

צפיות: 125

מגלת תענית

לזכרון ימים שנעשו בהם ניסים‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ לישראל בתקופת בית שני, וקבעו אותם להיות ימים טובים להיאסר בתענית

מחבר: מגלת תענית

צפיות: 133

ילד במתנה או ילד בהמתנה?

מבט אל המשאבים‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ התומכים בהורים לילדים עם אוטיזם

מחבר: סימן טוב, אילת

צפיות: 146

ספר שרגאי

כתב עת לחקר הציונות הדתית והעליות לארץ ישראל

מחבר: אליאב, מרדכי (עורך) ‬

צפיות: 149

אילמות סלקטיבית

מדריך להורים, למחנכים ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ולמטפלים

מחבר: פרדניק, רות ‬

צפיות: 144

יוצרות ומוספין המבואר מתיבתא : פסקי הלכה ומנהג

הלכות והליכות, מנהגים וטעמים, לארבע פרשיות ולשבת הגדול. ביאורי הפיוטים : פיוטי היוצרות והמוספין מבוארות על דרך הפשט, בתוספת ציונים, פירושים מראי מקומות וחילופי גירסאות. נצוצי מועד : לקט נפלא על דרך דרוש וחסידות מגדולי ישראל על סדר הפיוטים. סידור לשבת : כל תפילות השבת כסדרן ליום השבת. סדר הגדה של פסח שנהגו לומר בשבת הגדול

מחבר: פומרנץ, מנחם מנדל (עורך) ‬

צפיות: 140

הוראת מדעים מפעילה

טיפוח מיומנויות של תלמידים‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ עם ליקויי למידה

מחבר: רובין, עדנה ‬

צפיות: 143

דור גירוש ספרד

קובץ מאמרים

מחבר: עסיס, יום טוב (עורך)

צפיות: 151

נחלת יעקב: על התורה

יוצא לאור מחדש ע''פ דפוס ראשון וכתבי יד עם הוספות והשלמות רבות

מחבר: לורברבוים, יעקב (מליסא)

צפיות: 154

בעלזעןמחבר: גולדשמידט, שמואל

צפיות: 125

תורת יצחק

מאמרי מוסר לסדר פרשיות השבוע והמועדים מאת הגאון רבי יצחק אלחנן ולדשיין. קונטרס ובחרת בחיים: מאמרים בדרוש ובפלפול מאת הגאון ר' אברהם אהרן ולדשיין זצ''ל. קונטרס תולדות חייו של המחבר ומשפחתו. מהדורה שניה בעריכה מחודשת

מחבר: ולדשיין, יצחק אלחנן

צפיות: 154
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
לעמוד הבא>
צור קשר
מפת הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36
ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017
האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים


|
|