חיפוש

ספרים חדשים בספריה

לפניך שתי רשימות פריטים חדשים שנרכשו בספריית המכללה:
  1. רשימת ספרים אלקטרוניים חדשים.
  2. רשימת ספרים חדשים המצויים פיזית בספריה.

1. לרשימת הפריטים החדשים שנרכשו בפורמט דיגיטלי, יש ללחוץ על הקישור הבא:
ספרים אלקטרוניים חדשים בספריה.

גישה אל הטקסט המלא של הספרים הללו מתבצעת דרך לשונית 'מאגרי מידע': ספריית כותר.

2. להלן רשימת הפריטים החדשים שנרכשו ומצויים עתה פיזית בספריית המכללה.
לחיצה על כותר הפריט מובילה אל רישומו המלא בקטלוג הספריה.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
לעמוד הבא>

Very Well, Alone

...
מחבר: Gutwillig, Eric
צפיות: 11

Eszti`s story

...
מחבר: Reichmann, Marika
צפיות: 9

The Bergen-Belsen Memorial 2007

guide to the exhibition...
מחבר: )Goedecke, Monika (editor
צפיות: 10

מדברים אקטואליה

אוריינות תקשורת ...
מחבר: פוירשטיין, מירה ‬
צפיות: 9

Contemporary responses to the Holocaust

...
מחבר: )Kwiet, Konrad (editor
צפיות: 9

[Ish Yehudi [editor

the life and the legacy of a Torah great, rav Joseph Tzvi Carlebach ...
מחבר: Carlebach, Shlomo ben Joseph Tzvi (editor)
צפיות: 14

Maurice Papon de la collaboration aux assises

...
מחבר: Cohen - Grillet, Philippe
צפיות: 9

Escape to Shanghai

...
מחבר: Hertzman, Elchonon Yosef
צפיות: 9

Triumph and tragedy

Journeying through 1000 years of jewish life in Poland ...
מחבר: Padowitz, Joel
צפיות: 10

I will never forget the date

...
מחבר: Langer-Barber, Avrohom
צפיות: 7

Dignity to survive

one family's story of faith in the Holocaust...
מחבר: LinkEmanuel, Yona
צפיות: 7

They called me Frau Anna

...
מחבר: Banet, Chana Marcus
צפיות: 7

מגילת רות

עם הערות והארות ''הללי נפשי'' ; התרגום ותרגומו בלשון הקודש מוגהים ומבוארים מחדש ; קונטרס ''נפשי בשאל...
מחבר:
צפיות: 42

התקווה על הגבול

תוכן: זכרונות מארץ ישראל - תרצ''ב [מאת הרב מרדכי בורר].- זכרונות מגיילינגן - גרמניה - 1933 עד 1938 [...
מחבר: בורר, שמחה גרשון (עורך)
צפיות: 57

גדלות הקדמונים

פרקי חכמה ודעת בענין דרך הלימוד של פרשיות מעשי אבות, ... וחטאי הקדמונים ...
מחבר: גולד, דורון דוד
צפיות: 44

אמונה שלמה

על עניני אמונה. אם יש מזל לישראל, בני חיי ... גילגולים, ידיעה ובחירה ...
מחבר: אלבוים, שלמה
צפיות: 46

אורך האמה הטפח ורוחב האצבע

מספר מסורת שיעורי תורה. בו יוכיח המחבר מסורת ישראל ... מנהג ירושלים כשיטת מורינו רבי אברהם חיים נאה ...
מחבר: נאה, מנחם מנדל בן משה צבי
צפיות: 44

ברכות בחשבון

והוא קובץ דברי חז''ל בענייני חכמת החשבון. מן המשנה ... מחיבורי הגאונים, ומדברי רבותינו הראשונים והאח...
מחבר: בולג, שמעון
צפיות: 48

רופא אומן

הלכה ורפואה. גניקולוגיה, פוריות ולידה...
מחבר: אפללו, חנן
צפיות: 46

ויקרא : [ספר + משאב אלקטרוני]

ספר ללומדים בכיתה ה' ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬בבית הספר הממלכתי דתי ...
מחבר: שנוולד, מלכה ‬
צפיות: 53

נביאים מקראות גדולות

כולל פירושים חדשים גם ישנים והרבה הוספות חשובות, באותיות מאירות עיניים. עם ניקוד מלא חדש בספריה: ספ...
מחבר:
צפיות: 45

דברים

ספר עבודה לתלמיד בבית הספר הממלכתי-דתי : ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬לכיתה ו' ...
מחבר: ברקוביץ, יצחק
צפיות: 46

''על גבול השיגעון''

יום העיון העשרים ותשעה : לקט הרצאות מימי העיון השנתיים לזכרו של צבי סטיסקין ז''ל מנכ''ל ראשון של מכו...
מחבר: בוגט, יונתן (עורך) ‬
צפיות: 50

מתן תודה

...
מחבר: גרשטין, יונתן (יוני)
צפיות: 49

ספור של השגחה פרטית

...
מחבר: אמא של לאה’לה
צפיות: 49

שכן ארץ ורעה אמונה

מאמרים בענייני אמונה ומחשבה...
מחבר: כהן, איתמר
צפיות: 51

על שושנים

במעלות הצניעות . פרקי עיון והגות...
מחבר: זלושינסקי, י ‬
צפיות: 46

השואה

שעת חינוך...
מחבר: גבע, שרון (עורכת)
צפיות: 46

סוגיות עכשוויות בשילוב של ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים בישראל

אסופת מחקרים ...
מחבר: רייטר, שונית (עורכת)
צפיות: 43

הדרת קדש

הערות ביאורים וחידושים ע''פ מאמרי חז''ל בש''ס ומדרשים על ספר יהושע ...
מחבר: מילר, מנשה יוסף
צפיות: 46

העיקר חסר

אוצר פירושים על החסרות ויתרות בתנ''ך ...
מחבר: רון, צבי בן שלמה
צפיות: 47

אנציקלופדיה תלמודית לעניני הלכה

חדש בספריה: כר' ל''ח: מאבד עצמו לדעת – מגו דזכי...
מחבר:
צפיות: 49

עתיד החינוך? : e-ודאות

...
מחבר: כץ, שרונה (עורכת)
צפיות: 49

פדגוגיה דיגיטלית

הלכה למעשה ...
מחבר: סודמני, רבקה (עורכת)
צפיות: 50

עין בעין

משנתו של הרב צבי יהודה הכהן קוק ...
מחבר: שטמלר, חגי ‬
צפיות: 53

ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים במבט ישראלי

תוכן: כרך א. מבוא.- כרך ב. דוחיים וזוחלים.- כרך ג. עופות.- כרך ד. יונקים...
מחבר: האוניברסיטה הפתוחה ‬
צפיות: 45

מגילה במוקפות חומה

מקרא מגילה בירושלים ובערי ארץ ישראל ‬‬‬‬‬‬המוקפות חומה מימות יהושע בן נון ...
מחבר: זולדן, יהודה
צפיות: 52

עושים בית ספר

ידע מעשי על מנהיגות פדגוגית ...
מחבר: מנדל - לוי, נעמי (עורכת)
צפיות: 47

ספר האגדה

מבחר האגדות שבתלמוד ובמדרשים ...
מחבר: ביאליק, חיים נחמן
צפיות: 48

CBT ממוקד טראומה לטיפול בילדים ובנוער

יישומים מעשיים ...
מחבר: א.כהן, ג’ודית (עורכת) ‬
צפיות: 44

שולחן שלמה : עיונים וביאורים הערות והארות משובצים על סדר השו''ע

כר' חדש: ט'. הלכות נדה וטבילה ...
מחבר: אוירבך, שלמה זלמן
צפיות: 45

דע את דמיונך

עולם הדמיון...
מחבר: שוורץ, איתמר
צפיות: 45

היהודיה שלהם

מותר ואסור בעדויות על השואה...
מחבר: ניישטט - בורנשטיין, לילך
צפיות: 54

לגעת בשמים

חקר טקסט ושיח המשלב שפה פיגורטיבית...
מחבר: קופפרברג, עירית
צפיות: 46

הם לא ברחו מהכיתה

נרטיבים של סטודנטים מצטיינים בדרכם ‬‬‬‬‬‬‬‬להתמחות בחינוך ...
מחבר: שקדי, אשר
צפיות: 46

La Simha

ou essaie sur la joie...
מחבר: Bendrihem, Mordéhaï
צפיות: 50

חכמי ישראל כרופאים

...
מחבר: מרגלית, דוד
צפיות: 50

שמונת השרצים

החלד והעכבר והצב למינהו והאנקה והכח והלטאה והחמט והתנשמת ...
מחבר: עמר, זהר ‬
צפיות: 56

משפטיך תהום רבה

תגובות הגותיות אורתודוקסיות לשואה ...
מחבר: גרינברג, גרשון (עורך)
צפיות: 46

ספר היחס לבית אשכנזי-רבינוביץ

...
מחבר: לפסי, יצחק בן ישראל
צפיות: 45

פרס ורומי בתלמוד ובמדרשים

...
מחבר: קרויס, שמואל ‬
צפיות: 41

פרקים בתולדות משפחת אונדרוייזר מאמסטרדם

זכרון לתולדות ראשונים, יקר ותפארת לרב א.ש. אונדרוייזר, נר תמיד לדור אחרון, אשר עלה בסערה השמימה בש...
מחבר: שוסטר, אהרן
צפיות: 44

שבייה ופדות בחברה היהודית בארצות הים התיכון

(1391-1830)...
מחבר: בשן, אליעזר
צפיות: 53

פרקים בתולדות החברה היהודית : בימי-הביניים ובעת החדשה

מוקדשים לפרופסור יעקב כ''ץ במלאת לו שבעים וחמש שנה על-ידי תלמידיו וחבריו ...
מחבר: אטקס, עמנואל (עורך) ‬
צפיות: 47

תנועה בסערת מלחמה

דרך ווילנה לישראל ...
מחבר: אבן-חן, יעקב ‬
צפיות: 47

המשורר מסרגוסה

סיפור חייו של המשורר שלמה בן ‬‬‬‬‬‬‬‬‬יהודה אבן גבירול ...
מחבר: גלוזמן, שרה
צפיות: 43

ויכוח על האהבה

...
מחבר: יצחק בן יהודה אברבנאל‬
צפיות: 48

אנציקלופדיה של גלויות

חדש בספריה : כרך ד' : לבוב (חלק א)...
מחבר: נ. מ. גלבר (העורך)
צפיות: 50

הקהילות הספרדיות בימינו

...
מחבר: סיטון, דוד ‬
צפיות: 45

סיפורי ''דיבוק'' בספרות-ישראל

...
מחבר: נגאל, גדליה
צפיות: 52
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>
לעמוד הבא>

טופס פניה - צור קשר

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים