חיפוש

ספרים חדשים בספריה

לפניך שתי רשימות פריטים חדשים שנרכשו בספריית המכללה:
  1. רשימת ספרים אלקטרוניים חדשים.
  2. רשימת ספרים חדשים המצויים פיזית בספריה.

1. לרשימת הפריטים החדשים שנרכשו בפורמט דיגיטלי, יש ללחוץ על הקישור הבא:
ספרים אלקטרוניים חדשים בספריה.

גישה אל הטקסט המלא של הספרים הללו מתבצעת דרך לשונית 'מאגרי מידע': ספריית כותר.

2. להלן רשימת הפריטים החדשים שנרכשו ומצויים עתה פיזית בספריית המכללה.
לחיצה על כותר הפריט מובילה אל רישומו המלא בקטלוג הספריה.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
<לעמוד הקודם לעמוד הבא>

נטועים [כתב עת] : בטאון לענייני משנה

חוב' טז-יח
מחבר:
צפיות: 596

כל סיפורי רבי נחמן מברסלב

המעשיות, הסיפורים‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ הסודיים, החלומות והחזיונות : ליקוט הנוסחים מכתבי יד נדירים וממ...
מחבר: נחמן בן שמחה מברסלב ‬
צפיות: 592

ילדים מנותקים

תכנית הטיפול פורצת הדרך‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Brain Balance Program TM עבור ילדים עם אוטיזם, ADHD, דיסל...
מחבר: מלילו, רוברט ‬
צפיות: 674

מעבר לקשת

חידושים באבחון ובטיפול של ילדים על הספקטרום האוטיסטי
מחבר: לוינגר, סוזן (עורכת) ‬
צפיות: 580

טללי אורות : ביאורי תפילה

מבחר ביאורים, ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬חידושים ופנינים על סדר התפילה (4 כרכים)
מחבר: רובין, יששכר דב ‬
צפיות: 645

התורה התמימה : על נביאים, כתובים

חדש: כר' ירמיהו
מחבר:
צפיות: 459

אמנציפציה וחינוך יהודי

מאה שנות נסיונה של‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ יהדות ארגנטינה, 1984-1884
מחבר: אבני, חיים
צפיות: 441

בין ציונות מדינית לציונות מעשית

התנועה הציונית‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ברוסיה בראשיתה
מחבר: גולדשטין, יוסף ‬
צפיות: 493

על פי תהום

המדיניות הציונית ושאלת יהודי‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ גרמניה 1933-1938
מחבר: פרנקל, דניאל
צפיות: 622

עלה לא נדף

חיים של לימוד בצל המוות
מחבר: הלבני, דוד ‬
צפיות: 452

פסיפס

על הוגים וספרים
מחבר: ששר, מיכאל ‬
צפיות: 499

ספר הכוזרי - ר' יהודה הלוי

בעיבוד לילדים אוהבי ידע בראשית לימודם
מחבר: דורי, ניצה ‬
צפיות: 447

יוסף ואחיו


מחבר: מאורי, ישעיהו ‬
צפיות: 510

האמונות והדעות לרבנו סעדיה גאון

עם דרך אמונה‬‬‬‬‬‬: 4 כר', כר' 1
מחבר: סעדיה בן יוסף גאון (רס''ג) ‬
צפיות: 581

תלמוד ירושלמי (מהד’ שוטנשטין)

כר' ביצה, שבת א'
מחבר: תלמוד ירושלמי
צפיות: 614

תדמית ותודעה היסטורית ביהדות ובסביבתה‬‬‬‬‬‬‬ התרבותית


מחבר: פונקנשטין, עמוס ‬
צפיות: 546

על הלכה ואגדה

מחקר ומסה
מחבר: גינצבורג, לוי בן יצחק ‬
צפיות: 518

שיטת החינוך של השומר הצעיר


מחבר: לם, צבי ‬
צפיות: 663

כך דרכו של תלמוד


מחבר: זילברג, משה ‬
צפיות: 570

על ציונות ויהדות

עיונים ומסות
מחבר: אורבך, אפרים אלימלך ‬
צפיות: 731

מקבילים נפגשים

דת ולאומיות בתנועה הציונית‬‬‬‬‬‬‬‬‬ במיזרח אירופה בראשיתה 1882-1904
מחבר: לוז, אהוד
צפיות: 502

הקץ המגולה ומדינת היהודים

משיחיות, ציונות‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ורדיקליזם דתי בישראל
מחבר: רביצקי, אביעזר ‬
צפיות: 615

מבוא לתלמוד

מעזרא הסופר עד רבנן סבוראי
מחבר: ורטהים, נח ‬
צפיות: 475

תעניות הציבור ודרשות החכמים

הלכה ומעשה‬‬‬‬‬‬‬‬ בתקופת התלמוד
מחבר: לוין, דוד בן ישראל ‬
צפיות: 422

מחקרים ועיונים

הגות יהודית בעבר ובהווה
מחבר: גולדמן, אליעזר ‬
צפיות: 488

יהדות ויוונות בעת העתיקה

עימות או מיזוג?
מחבר: לוין, ישראל ל ‬
צפיות: 620

נתיבות שלום

מכתבי קודש
מחבר: ברזובסקי, שלום נח
צפיות: 624

ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל


מחבר: גרופר, עמנואל (עורך) ‬
צפיות: 572

המסע האורייני

תאוריה כבסיס למעשה ההוראה: בתחומי קריאה וכתיבה
מחבר: טוב לי, אסתר ‬
צפיות: 671

תשובות רבינו אלעזר מוורמייזא הרוקח

שיר מחורז,‬‬‬‬‬‬‬‬‬ בהנהגת התשובה ודרכיה, מנוקד, מפורש ומבואר, בתוספת מבוא, עיונים ובירורים ומפתחות,...
מחבר: אלעזר בן יהודה מגרמיזא (רוקח)
צפיות: 583

קוצ'יק


מחבר: מלמד-כהן, רחמים בן יעקב
צפיות: 509

The woman who defied kings

the life and times of Doña Gracia Nasi--a Jewish leader during the Renaissance
מחבר: Brooks, Andrée Aelion
צפיות: 549

מנהיגות רוחנית בישראל

מורשה ויעד
מחבר: בלפר, אלה ‬
צפיות: 597

בית נשיא


מחבר: רות, בצלאל ססיל
צפיות: 586

המנהיגים החדשים

מימוש עוצמתה של האינטליגנציה‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ הרגשית ותפקידה במנהיגות
מחבר: גולדמן, דניאל ‬
צפיות: 608

מנהיגות בעיתות מצוקה

על איגרות הרמב''ם
מחבר: הרטמן, דוד בן שלום ‬
צפיות: 560

168 שעות של הפרעת קשב

ADHD אצל מבוגרים ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬בגישה מעשית ואופטימית
מחבר: קפלינסקי, טל ‬
צפיות: 591

אמונה בזמנים משתנים

על משנתו של הרב יוסף דב סולובייצ'יק
מחבר: שגיא, אברהם (עורך)
צפיות: 448

תורת התור

הלכות קדימה בתור. ובסופו תשובות הגר''י זילברשטיין שליט''א
מחבר: רוטנברג, שמואל ‬
צפיות: 556

אור צפון

ביאור ההושענות ההקפות והנענועים. על פי חז''ל וגדולי הקדמונים כולל ביאור מאיר עינים על נוסח ההושענות ...
מחבר: שונברג, אוריאל צבי
צפיות: 498

יום ערבה. מאמרי הושענא רבה

מתורתו של מורינו ...רבי משה שפירא
מחבר: מייזלס, אליהו חיים (עורך) ‬
צפיות: 510

משיב נפש - משפחת קאליש

גלנטה
מחבר: קאליש, ניצה ‬
צפיות: 442

מצדיקי הרבים ככוכבים

[נתיבים בשדה החינוך]
מחבר: בוקיט, אברהם שמואל ‬
צפיות: 420

קול גדול ולא יסף

תורת ישראל בין שלמות להשתלמות
מחבר: סילמן, יוחנן
צפיות: 578

מטרה המקדשת את האמצעים


מחבר: רקובר, נחום ‬
צפיות: 536

מנהיגות בדרך הקשה [משאב אלקטרוני]

[מדוע אי אפשר ללמד מנהיגות, ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ וכיצד, למרות זאת, תוכלו ללמוד להנהיג]
מחבר: פרוהמן, דב ‬
צפיות: 552

מנהיגות בדרך הקשה

[מדוע אי אפשר ללמד מנהיגות,‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ וכיצד, למרות זאת, תוכלו ללמוד להנהיג]
מחבר: פרוהמן, דב ‬
צפיות: 487

על כתפיהם

עולמם הפוליטי של מנהלי בתי הספר ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬בישראל בעשור השני של המאה ה-21
מחבר: פרנק, אברהם
צפיות: 439

חוללות עצמית במכללה להוראה

הלכה למעשה
מחבר: כ''ץ, שרה ‬
צפיות: 417

ספר אוצר הכיפה

כיפות, כובעים ועטיפת הראש :‬‬ הלכה ומנהג, חקר ועיון
מחבר: וסרמן, אריה דוד
צפיות: 426

לכתך אחרי במדבר

יומן מסע אישי
מחבר: פולק, גדי ‬
צפיות: 400

נתיבות שלום : דברי שלום ואמת ;

דברי אמת ואמונה ‬‬‬‬‬‬ע''פ נקודת רבוה''ק מדור דור דרכם...שנאמרו...בכנסי ארגון חניכי ישיבת בית אברהם ...
מחבר: ברזובסקי, שלום נח
צפיות: 409

בתוככי האנורקסיה

ההתנסויות של נערות ושל בני‬‬‬‬‬‬‬‬ משפחתן
מחבר: האלס, קריסטין
צפיות: 445

נשות הסף

נשים חרדיות מול השינוי המודרני
מחבר: ליוש, בלה ‬
צפיות: 570

שמועות ראי''ה

שיחות לפרשת השבוע ולמועדים‬‬‬‬‬‬‬‬‬ בשנים תרפ''ט-תרצ''ב
מחבר: קוק, אברהם יצחק הכהן (הראי''ה) ‬
צפיות: 546

בעקבות הנסיך הקטן

פרקי עיון ומחקר
מחבר: (ברוך, מירי עורכת) ‬
צפיות: 524

Organizational behavior


מחבר: Robbins, Stephen P
צפיות: 435

''מעפר קומי''. חוברת ללימוד עצמי

במלאת שבעים שנה ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬לשחרור ולתחייה תש''ה-תשע''ה
מחבר: ידידיה, אסף ‬
צפיות: 522

מקדש אדם

ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת‬‬‬‬‬‬ הפנימיים בראשית החסידות
מחבר: מרגולין, רון פינחס ‬
צפיות: 441

עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה


מחבר: רביצקי, אביעזר (עורך)
צפיות: 403
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
<לעמוד הקודם לעמוד הבא>

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים