חיפוש

ספרים חדשים בספריה

לפניך שתי רשימות פריטים חדשים שנרכשו בספריית המכללה:
  1. רשימת ספרים אלקטרוניים חדשים.
  2. רשימת ספרים חדשים המצויים פיזית בספריה.

1. לרשימת הפריטים החדשים שנרכשו בפורמט דיגיטלי, יש ללחוץ על הקישור הבא:
ספרים אלקטרוניים חדשים בספריה.

גישה אל הטקסט המלא של הספרים הללו מתבצעת דרך לשונית 'מאגרי מידע': ספריית כותר.

2. להלן רשימת הפריטים החדשים שנרכשו ומצויים עתה פיזית בספריית המכללה.
לחיצה על כותר הפריט מובילה אל רישומו המלא בקטלוג הספריה.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] >>
<לעמוד הקודם לעמוד הבא>

ספרן של ראשונים

תשובות ופסקים ומנהגות : יו''ל בפעם‬‬‬‬‬‬‬‬‬ הראשונה מכתבי-יד עם מבואות והערות ...
מחבר: אסף, שמחה ‬
צפיות: 16

עיר תהלה

כל הקורות לעדת ישראל שבעיר בריסק, ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬מיום הוסדה ועד עתה. זכרון הרבנים; פקודות הממשלה הנוגעות ...
מחבר: פינשטיין, אריה ליב
צפיות: 17

ספר קנאת סופרים

להודיע מה נמרצו אמרי יושר ... הרמב''ם בספר המצות הן בי''ד שרשיו הן במצותיו ...
מחבר: קזיס, חנניה
צפיות: 14

ספר מנחת קנאות

...
מחבר: אבא מארי מלוניל
צפיות: 16

הפוגרום בקישינוב

למלאת 60 שנה : פסח תרס''ג-פסח תשכ''ג ... תולדות, עדויות, מיסמכים ...
מחבר: שורר, חיים בן מאיר ‬
צפיות: 14

חיי היהודים באיטליה בתקופת הריניסאנס

...
מחבר: שולוואס, משה אביגדור ‬
צפיות: 17

רצח בירושלים

על פרשת רצח פרופ' דה האן ויחסי ‬‬‬‬‬‬‬‬‬דתיים-חילוניים בירושלים של שנות העשרים ...
מחבר: זילברשלג, דוד חיים
צפיות: 20

כך זה קרה

דפי עדות של שארית הפליטה יוצאי ברגן-בלזן...
מחבר: צאנין, ישעיהו מרדכי
צפיות: 14

אל עבר הסמבטיון

מסע בעקבות עשרת השבטים...
מחבר: שחן, אביגדור
צפיות: 16

תולדות היהודים בדוכסות מנטובה

2 כרכים...
מחבר: סימונסון, שלמה
צפיות: 17

סיפורי ספרד

סיפורי-עם ואנקדוטות מאוצר הפולקלור ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬של יהודי ספרד ...
מחבר: מוסקונה, יצחק
צפיות: 16

לקבל, להאדיר, למסור

נתיב של חנוך...
מחבר: גרוס, בנימין
צפיות: 16

שנתון החברה החרדית בישראל

...
מחבר: מלאך, גלעד
צפיות: 16

ממעוף הציפור

סיפורי התפתחות מקצועית של מורים...
מחבר: אבידב - אונגר, אורית ‬
צפיות: 16

הבית העסק הנבחר

מודל העצמה חדשני לניהול הבית שלך...
מחבר: זלץ, יעל
צפיות: 19

הכשרת מורים במבוך החדשנות הפדגוגית

...
מחבר: פויס, יעל (עורכת)
צפיות: 19

אביהם של ילדי ישראל

לכבוד שבת קודש : על פי פסקי ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬הראשון לציון הרה''ג מרדכי אליהו מלוקט מתוך פסקיו בשו''ת מאמר...
מחבר: אקשטין, חיים
צפיות: 18

מעשה בנעליים

מעשה שהיה לנער מרדכי אליהו, מי ‬‬‬‬‬‬‬‬‬שברבות הימים היה לראשון לציון ולרב הראשי לישראל ...
מחבר: לוי, חסידה
צפיות: 27

יהודי שאלוניקי בדורות האחרונים

הליכות חיים, ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬מסורת וחברה...
מחבר: בנבנשתי, דוד
צפיות: 29

מחקרים בתולדות האנטישמיות בצרפת

...
מחבר: אילתי, נפתלי ‬
צפיות: 30

נחלת עולמים

יכלכל ציונים לנפשות גדולי ישראל אשר מצאו להם קבר בעמק הבכא, פה ווארשא ...
מחבר: יבנין, שמואל
צפיות: 29

ספר תולדות הימים

שעברו על חברא קדישא שבעה‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ קרואים ועל בית המדרש הגדול שר בעיר מינסק משנת התקכ''ג ...
מחבר: שבד, אברהם חיים
צפיות: 28

לקורות היהודים בפולין וביחוד בקראקא

משנת 1096 עד שנת‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 1587 ...
מחבר: ווטשטיין, פיבל הירש ‬
צפיות: 30

לקורות היהודים בלובלין

ציונים לנפשות של גאוני גדולי‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ופרנסי עירנו וקצת מתולדות חייהם...
מחבר: ניסנבוים, שלמה ברוך ‬
צפיות: 26

מזכרת לגדולי אוסטרהא

כולל תולדות גאונים‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ושמות הספרים שחברו דיינים פרנסים ומנהיגים שהיו בעיר אוסט...
מחבר: ביבר, מנחם מנדל ‬
צפיות: 27

להיות טיוטור-מנחה של עמיתים

משימה אפשרית?...
מחבר: רייכנברג, רבקה (עורכת)
צפיות: 25

מה בעצם עשינו?

סיפורי הצלחה ממרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה...
מחבר: שמר, ארנה (עורכת)
צפיות: 29

אנצקלופדיה מורחבת לחכמי התלמוד

כר': חלק ז: רבי אלעזר בן פדת מרא דארעא דישראל...
מחבר: קליגר, איסר
צפיות: 224

מבוא והוספות לספרי מהרי''ל: רבינו יעקב‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ מולין זצ''ל

מבוא רחב ומקיף לספרי תשובות ומנהגי מהרי''ל עם ליקוט תשובות ומנהגים נוספים מרבינו, חידושים על הש...
מחבר: יעקב בן משה הלוי מולין (מהרי''ל)
צפיות: 270

השירה העברית בפולין בין שתי מלחמות העולם

...
מחבר: וינפלד, דוד ‬
צפיות: 203

בשמים מספרד

מאוצר חוכמות יהדות ספרד...
מחבר: גאון, משה דוד ‬
צפיות: 215

ממזרח ועד סוף מערב

יהודי ספרד 1492-1992...
מחבר: פורטר, רות (עורכת) ‬
צפיות: 217

יהודי פולין וליטא עד שנת ת''ח 1648

‫ מבואות‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ומקורות מבוארים ...
מחבר: ציגלמן, שמואל ארתור
צפיות: 215

ספר אגרות צפון

תשע עשרה איגרות על היהדות‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ (ניינצעהן בריעפע איבער יודענטהום) : ספרו הראשון ...
מחבר: הירש, שמשון בן רפאל
צפיות: 244

תורתך לישראל

בענין לימוד תורה לאומות העולם...
מחבר: אורצל, חיים משה יהודה ‬
צפיות: 216

The Conversos of Majorca

life and death in a crypto-Jewish community in XVII century Spain ...
מחבר: Selke, Angela S
צפיות: 235

Conversos and Inquisition in Jaen

...
מחבר: Coronas Tejada, Luis
צפיות: 197

מגלת תענית

לזכרון ימים שנעשו בהם ניסים‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ לישראל בתקופת בית שני, וקבעו אותם להיות ימים טובים ...
מחבר: מגלת תענית
צפיות: 212

ילד במתנה או ילד בהמתנה?

מבט אל המשאבים‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ התומכים בהורים לילדים עם אוטיזם ...
מחבר: סימן טוב, אילת
צפיות: 234

ספר שרגאי

כתב עת לחקר הציונות הדתית והעליות לארץ ישראל ...
מחבר: אליאב, מרדכי (עורך) ‬
צפיות: 239

אילמות סלקטיבית

מדריך להורים, למחנכים ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ולמטפלים ...
מחבר: פרדניק, רות ‬
צפיות: 222

יוצרות ומוספין המבואר מתיבתא : פסקי הלכה ומנהג

הלכות והליכות, מנהגים וטעמים, לארבע פרשיות ולשבת הגדול. ביאורי הפיוטים : פיוטי היוצרות והמוספין ...
מחבר: פומרנץ, מנחם מנדל (עורך) ‬
צפיות: 224

הוראת מדעים מפעילה

טיפוח מיומנויות של תלמידים‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ עם ליקויי למידה ...
מחבר: רובין, עדנה ‬
צפיות: 243

דור גירוש ספרד

קובץ מאמרים...
מחבר: עסיס, יום טוב (עורך)
צפיות: 270

נחלת יעקב: על התורה

יוצא לאור מחדש ע''פ דפוס ראשון וכתבי יד עם הוספות והשלמות רבות ...
מחבר: לורברבוים, יעקב (מליסא)
צפיות: 247

בעלזען

...
מחבר: גולדשמידט, שמואל
צפיות: 209

תורת יצחק

מאמרי מוסר לסדר פרשיות השבוע והמועדים מאת הגאון רבי יצחק אלחנן ולדשיין. קונטרס ובחרת בחיים: מא...
מחבר: ולדשיין, יצחק אלחנן
צפיות: 241

Conversos on trial

the Inquisition in Ciudad Real ...
מחבר: Beinart, Haim
צפיות: 147

עם כלביא יקום

מלחמות ישראל-ערב תש''ח-תשמ''ב...
מחבר: הרצוג, חיים ‬
צפיות: 131

קהלות ישראל

תוכן: כר’: אוסטראה.- כר’: אוסטרוב, מאזובייצק.- כר’: אוזרקוב...
מחבר: סלוין, יהודה ליב (עורך)
צפיות: 163

מלחמת קודש ומארטירולוגיה בתולדות ישראל ובתולדות העמים

קובץ הרצאות שהושמעו בכנס האחד-עשר לעיון בהיסטוריה (ט-י בסיון תשכ''ו): העיר והקהילה הרצאות שהושמעו...
מחבר: החברה ההיסטורית הישראלית
צפיות: 194

הציונות ומתנגדיה בעם היהודי

קובץ מאמרים...
מחבר: אבני, חיים (עורך)
צפיות: 138

דה האן

הרצח הפוליטי הראשון בארץ ישראל...
מחבר: נקדימון, שלמה
צפיות: 160

מאיטליה לירושלים

איגרותיו של רבי עובדיה מברטנורא מארץ ישראל...
מחבר: עובדיה מברטינורו
צפיות: 145

האשה היהודיה בסבך הקידמה

מקומה וייצוגה בעת החדשה...
מחבר: היימן, פאולה אי ‬
צפיות: 137

במאבק למדינה

המדיניות הציונית בשנים 1936-1948 ...
מחבר: הלר, יוסף ‬
צפיות: 156

Your rod and your staff

a young man's chronicle of survival...
מחבר: Adler, Sinai
צפיות: 157

ספר פרי מגדים

יורה דעה סימנים קי-קיא...
מחבר: תאומים, יוסף בן מאיר ‬
צפיות: 150

שבלי הלקט

תוכן: הלכות עבודה זרה, אכלי עכו''ם, איסור והיתר, רבית, כלאים, תוכחה, נדרים, שבועות...
מחבר: צדקיה בן אברהם הרופא ‬
צפיות: 135

ספר אור זרוע

עם פסקי מהר''ח, לרבי חיים ב''ר יצחק אור זרוע ; יוצא לאור מחדש על פי כתבי יד, עם הוספות והשלמות, תי...
מחבר: יצחק בן משה מוינה (אור זרוע)
צפיות: 176
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] >>
<לעמוד הקודם לעמוד הבא>

טופס פניה - צור קשר

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים