חיפוש

ספרים חדשים בספריה

לפניך שתי רשימות פריטים חדשים שנרכשו בספריית המכללה:
  1. רשימת ספרים אלקטרוניים חדשים.
  2. רשימת ספרים חדשים המצויים פיזית בספריה.

1. לרשימת הפריטים החדשים שנרכשו בפורמט דיגיטלי, יש ללחוץ על הקישור הבא:
ספרים אלקטרוניים חדשים בספריה.

גישה אל הטקסט המלא של הספרים הללו מתבצעת דרך לשונית 'מאגרי מידע': ספריית כותר.

2. להלן רשימת הפריטים החדשים שנרכשו ומצויים עתה פיזית בספריית המכללה.
לחיצה על כותר הפריט מובילה אל רישומו המלא בקטלוג הספריה.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] >>
<לעמוד הקודם לעמוד הבא>

‫ אלף מרגליות

תולדות חייהם ושלשלת יחוסם של יותר‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ מאלף אבות משפחתנו... מימי קדם עד אבינו... מוהר''ר...
מחבר: וונדר, מאיר ‬
צפיות: 21

מעין השילוח

זכרון להורינו מאיר ופרחיה שילוח מראשוני קבוצת‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ יבנה
מחבר: בן-שחר, אלישבע (עורכת)
צפיות: 16

‫ שר התורה מסוכצ’וב

שירת חייו ופעלו של ... רבי אברהם ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ בורנשטין ...
מחבר: היחיאלי, דוד
צפיות: 18

‫ נער בסער

רשימות מתבגר דתי בין שואה לבניין
מחבר: ארליך, ישראל
צפיות: 20

תולדות הפיוט והשירה

חדש: כרך א'
מחבר: הברמן, אברהם מאיר ‬
צפיות: 21

היהודים הספרדים ברומניה

צמיחתה ושקיעתה של הקהילה ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ הספרדית בבוקארשט
מחבר: גלר, יעקב ‬
צפיות: 19

איטליה

פרקים בתולדות הקהילות היהודיות. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
מחבר: ארליך, ישראל ‬
צפיות: 23

בצל המהפכה

צרפת והיהודים 1789 - 1989
מחבר: אילתי, נפתלי
צפיות: 15

גדולי חסידי בעלז

תיאור קובץ דמויות הוד של גדולי חסידי בעלז מלפני השואה (2 כרכים)
מחבר: קלפהולץ, ישראל יעקב ‬
צפיות: 21

אדמו''רי בעלז

תיאור דמותם ופעלם ותולדות חייהם של‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ צדיקי בעלז
מחבר: קלפהולץ, ישראל יעקב ‬
צפיות: 22

בסוד התפילה

להתפלל, באמת
מחבר: פיירמן, ראובן ‬
צפיות: 21

סיפורים חסידיים מלמברג-לבוב

ספרי פרומקין-רודקינסון ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ובודק
מחבר: נגאל, גדליה ‬
צפיות: 95

העוז והענוה

בירור נושאי בטחון, צבא ומלחמה‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ בהשקפת הרמב''ם מתוך ספריו: משנה תורה – יד...
מחבר: הגר-לאו, יהושע ‬
צפיות: 112

The Encyclopedia of Jewish knowledge


מחבר: De Haas, Jacob
צפיות: 88

את ענת אנכי מבקש

צרור מכתבים ומאמרים
מחבר: פורת, חנן ‬
צפיות: 100

מלון כיס מנקד ומציר


מחבר: אבן-שושן, אברהם
צפיות: 130

שפת השיר של הפיוט הארץ-ישראלי הקדום


מחבר: יהלום, יוסף ‬
צפיות: 88

אישים ומאורעות בתולדות ישראל


מחבר: ארליך, ישראל בן יהודה
צפיות: 116

שבעים פנים

דמויות מן העבר הרחוק והקרוב
מחבר: ארליך, ישראל בן יהודה ‬
צפיות: 91

השביעי

משיחיות בדור השביעי של חב''ד
מחבר: קראוס, יצחק
צפיות: 101

היהדות וחכמיה

פרקים על התפילה, החגים והמועדים, הלכות‬‬‬‬‬‬‬ ומנהגים, עיגונם בספרות רבותינו הראשונים והאחרונים ...
מחבר: קליגר, איסר
צפיות: 108

ספר אחיקר החכם

הוצאה ב’ ‬
מחבר: אחיקר החכם
צפיות: 104

לכסיקון של סופרי ישראל במאה הקודמת

מהד’ חדשה של‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ''ספר זכרון לסופרי ישראל החיים אתנו כיום'' שיצא בווארשה בשנת תרמ''ט <1888>...
מחבר: קרסל, גצל ‬
צפיות: 106

פזמונים לחגים

לפי מנהג יהודי קוצ’ין
מחבר:
צפיות: 92

מחזור חסדי איטה חיה לראש השנה וליום כיפור

עם תרגום‬‬‬‬‬‬‬‬ חדש לרוסית ופירושים כולל הדרכה מפורטת למתחילים
מחבר:
צפיות: 113

החסידות ושיבת ציון


מחבר: אלפסי, יצחק בן ישראל
צפיות: 109

ספר הזכירות

על מצוות הזכירות שבתורה
מחבר: כהנא, מאיר בן אלעזר
צפיות: 101

ספר הזהר בנגלה

אוסף הלכות ומצוות כפשוטם מהזהר בתוספת ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ מפתח ערכים
מחבר: טיברג, משה חיים
צפיות: 111

תורה ועבודה בחזון ובמעש

תולדות הפועל המזרחי וספור פעלם‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ של מייסדיו; ‫ 2 כרכים
מחבר: אלפסי, יצחק בן ישראל
צפיות: 120

ספר אוה למושב

כולל תולדות הרבנים שישבו על כסא הרבנות של ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ קהלות א ה ו אלטונא, האמבורג וואנדמבעק : עם כ'...
מחבר: דוקקעס, יחזקאל
צפיות: 115

תולדות הדפוס העברי בערים האלה שבאירופה

אויגניון, איזנא, ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ אמשטרדם, אנטוורפן, באזיליאה, ברונא, דיהרנפורט, דעסויא, האלי, ווינא,...
מחבר: פרידברג, חיים דב
צפיות: 139

שרי התורה

מאורות מעולם הרבנות
מחבר: אלפסי, יצחק בן ישראל
צפיות: 112

מתורתם של ראשונים

... המבוסס על תורת ... הרי''ף, רמב''ם‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ והרא''ש ... פנינים ... בהלכה ואגדה ותולדות מפרש...
מחבר: קליגר, איסר
צפיות: 137

טיול בפרד''ס בפרק אין דורשין

ממסכת חגיגה והמלקט את יסודות‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ הקבלה בשילוב הנגלה בהלכה ובאגדה ממקורות חז''ל וגדולי ישרא...
מחבר: קליגר, איסר
צפיות: 106

משולחנם של אחרונים

תולדותיהם והליכותיהם של גדולי ישראל, ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ספוגים בדברי הלכה, אגדה, דרוש, מוסר וחסידות... מ...
מחבר: קליגר, איסר ‬
צפיות: 131

מספרי צדיקים ויראים

תולדותיהם והליכותיהם של גדולי ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ישראל, ספוגים בדברי הלכה, אגדה, דרוש
מחבר: קליגר, איסר ‬
צפיות: 126

סדר התפילות וכוונתן בהלכה ואגדה

ספר ששי בסדרת ספרי, והוא בעניני תקון התפלה וזמניה, כוונותיה, בנגלה ונסתר, בכל הדורות ולכל הזמנים, מה...
מחבר: קליגר, איסר ‬
צפיות: 122

בשדה החסידות

מחקרים, פרקי תולדה, הווי ומסורת
מחבר: אלפסי, יצחק בן ישראל ‬
צפיות: 116

ספר נצחון ישן

ספר ויכוח נגד הנוצרים
מחבר: ברויאר, מרדכי בן יצחק (מהדיר)
צפיות: 106

פרקים בתולדות ירושלים בראשית התקופה העות’מאנית


מחבר: כהן, אמנון (עורך)
צפיות: 111

חמשה חומשי תורה : עם פירוש רבנו אברהם אבן עזרא

ועליו יחנו שלשה... לבאר את דברי... הראב''ע... אבי עזר, מאת מוה''ר שלמה הכהן... ; עזרה להבין, מאת מ...
מחבר:
צפיות: 128

ספר שלמי אליעזר

קצירת והבאת העומר וסדר תנופתו והקרבתו, ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ הלכותיה עניניה טעמיה וסגולותיה. בחמשה פרקים ...
מחבר: רוטר, שלום אליעזר ‬
צפיות: 134

מרביצי תורה מעולם החסידות

בדורות האחרונים...
מחבר: סורסקי, אהרן ‬
צפיות: 125

Rav Schwab on Iyov

the teachings of Rabbi Shimon Schwab on the Book of Job
מחבר: Schwab, Schimon
צפיות: 127

Rav Schwab on Yeshayahu

the teachings of Rabbi Shimon Schwab on the book of Isaiah
מחבר: Schwab, Schimon
צפיות: 121

Rav Schwab on Ezra and Nechemiah

the teachings of Rabbi Shimon Schwab on the return to Eretz Yisrael and the early years of the ...
מחבר: Schwab, Schimon
צפיות: 111

רוח קדים

בשליחות מחתרתית לארצות ערב
מחבר: הלל, שלמה ‬
צפיות: 136

Patterns in Genesis and beyond


מחבר: Sykes, David K
צפיות: 124

סדר התפילות וכוונתן בהלכה ואגדה

ספר ששי בסדרת ספרי, ‬‬‬‬‬‬והוא בעניני תקון התפלה וזמניה, כוונותיה, בנגלה ונסתר, בכל הדורות ולכל הזמ...
מחבר: קליגר, איסר ‬
צפיות: 184

היהודים בפולין אחרי מלחמת העולם השנייה


מחבר: גוטמן, ישראל ‬
צפיות: 171

תולדות הדפוס העברי

בערים האלה שבאירופה התיכונה: ‬‬‬אויגשבורג, אופיבאך, איכנהויזן, אלטונא, ברלין, הומבורג פ.ד.הא, היגרנו...
מחבר: פרידברג, חיים דב ‬
צפיות: 192

חינוך בעידן השיח הפוסטמודרניסטי


מחבר: גור-זאב, אילן (עורך)
צפיות: 156

ברכת מועדיך : על יום הכיפורים

ובו מאמרים וליקוטים ‬‬‬‬‬‬‬‬‬מרבותינו בביאור ענינו של יום בהדגשת גישה של שמחה... וכן ביאור סדר עבודת...
מחבר: מרגולין, הדר יהודה
צפיות: 181

עיר האבות והבנים - ספר היובל

תשכ''ז-תשע''ז : 50‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ שנה לחידוש ההתיישבות היהודית
מחבר: ארנון, נעם
צפיות: 173

יום חלומי


מחבר: בן שטרית, שרה ‬
צפיות: 167

דלמא

קונפליקטים ודילמות חינוכיות בחיי היום-יום של‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ מנהל ומפקח
מחבר: ויזל, יעקב עזרא
צפיות: 166

מחקר ויישום בהערכה לשם למידה (הל''ל) של תלמידים ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ומורים בישראל


מחבר: בירנבוים, מנוחה (עורכת)
צפיות: 189

Fibonacci and Lucas numbers with applications

2nd edition
מחבר: Koshy, Thomas
צפיות: 167

Fibonacci & Lucas numbers, and the golden section theory and application


מחבר: Vajda, Steven
צפיות: 164

The golden section


מחבר: Walser, Hans
צפיות: 164
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] >>
<לעמוד הקודם לעמוד הבא>
יצירת קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2019

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים