חיפוש

ספרים חדשים בספריה

לפניך שתי רשימות פריטים חדשים שנרכשו בספריית המכללה:
  1. רשימת ספרים אלקטרוניים חדשים.
  2. רשימת ספרים חדשים המצויים פיזית בספריה.

1. לרשימת הפריטים החדשים שנרכשו בפורמט דיגיטלי, יש ללחוץ על הקישור הבא:
ספרים אלקטרוניים חדשים בספריה.

גישה אל הטקסט המלא של הספרים הללו מתבצעת דרך לשונית 'מאגרי מידע': ספריית כותר.

2. להלן רשימת הפריטים החדשים שנרכשו ומצויים עתה פיזית בספריית המכללה.
לחיצה על כותר הפריט מובילה אל רישומו המלא בקטלוג הספריה.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] >>
<לעמוד הקודם לעמוד הבא>

לקבל, להאדיר, למסור

נתיב של חנוך...
מחבר: גרוס, בנימין
צפיות: 43

שנתון החברה החרדית בישראל

...
מחבר: מלאך, גלעד
צפיות: 45

ממעוף הציפור

סיפורי התפתחות מקצועית של מורים...
מחבר: אבידב - אונגר, אורית ‬
צפיות: 44

הבית העסק הנבחר

מודל העצמה חדשני לניהול הבית שלך...
מחבר: זלץ, יעל
צפיות: 49

הכשרת מורים במבוך החדשנות הפדגוגית

...
מחבר: פויס, יעל (עורכת)
צפיות: 48

אביהם של ילדי ישראל

לכבוד שבת קודש : על פי פסקי ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬הראשון לציון הרה''ג מרדכי אליהו מלוקט מתוך פסקיו בשו''ת מאמר...
מחבר: אקשטין, חיים
צפיות: 45

מעשה בנעליים

מעשה שהיה לנער מרדכי אליהו, מי ‬‬‬‬‬‬‬‬‬שברבות הימים היה לראשון לציון ולרב הראשי לישראל ...
מחבר: לוי, חסידה
צפיות: 58

יהודי שאלוניקי בדורות האחרונים

הליכות חיים, ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬מסורת וחברה...
מחבר: בנבנשתי, דוד
צפיות: 57

מחקרים בתולדות האנטישמיות בצרפת

...
מחבר: אילתי, נפתלי ‬
צפיות: 59

נחלת עולמים

יכלכל ציונים לנפשות גדולי ישראל אשר מצאו להם קבר בעמק הבכא, פה ווארשא ...
מחבר: יבנין, שמואל
צפיות: 69

ספר תולדות הימים

שעברו על חברא קדישא שבעה‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ קרואים ועל בית המדרש הגדול שר בעיר מינסק משנת התקכ''ג ...
מחבר: שבד, אברהם חיים
צפיות: 57

לקורות היהודים בפולין וביחוד בקראקא

משנת 1096 עד שנת‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 1587 ...
מחבר: ווטשטיין, פיבל הירש ‬
צפיות: 58

לקורות היהודים בלובלין

ציונים לנפשות של גאוני גדולי‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ופרנסי עירנו וקצת מתולדות חייהם...
מחבר: ניסנבוים, שלמה ברוך ‬
צפיות: 55

מזכרת לגדולי אוסטרהא

כולל תולדות גאונים‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ושמות הספרים שחברו דיינים פרנסים ומנהיגים שהיו בעיר אוסט...
מחבר: ביבר, מנחם מנדל ‬
צפיות: 60

להיות טיוטור-מנחה של עמיתים

משימה אפשרית?...
מחבר: רייכנברג, רבקה (עורכת)
צפיות: 59

מה בעצם עשינו?

סיפורי הצלחה ממרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה...
מחבר: שמר, ארנה (עורכת)
צפיות: 59

אנצקלופדיה מורחבת לחכמי התלמוד

כר': חלק ז: רבי אלעזר בן פדת מרא דארעא דישראל...
מחבר: קליגר, איסר
צפיות: 291

מבוא והוספות לספרי מהרי''ל: רבינו יעקב‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ מולין זצ''ל

מבוא רחב ומקיף לספרי תשובות ומנהגי מהרי''ל עם ליקוט תשובות ומנהגים נוספים מרבינו, חידושים על הש...
מחבר: יעקב בן משה הלוי מולין (מהרי''ל)
צפיות: 331

השירה העברית בפולין בין שתי מלחמות העולם

...
מחבר: וינפלד, דוד ‬
צפיות: 264

בשמים מספרד

מאוצר חוכמות יהדות ספרד...
מחבר: גאון, משה דוד ‬
צפיות: 276

ממזרח ועד סוף מערב

יהודי ספרד 1492-1992...
מחבר: פורטר, רות (עורכת) ‬
צפיות: 294

יהודי פולין וליטא עד שנת ת''ח 1648

‫ מבואות‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ומקורות מבוארים ...
מחבר: ציגלמן, שמואל ארתור
צפיות: 266

ספר אגרות צפון

תשע עשרה איגרות על היהדות‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ (ניינצעהן בריעפע איבער יודענטהום) : ספרו הראשון ...
מחבר: הירש, שמשון בן רפאל
צפיות: 317

תורתך לישראל

בענין לימוד תורה לאומות העולם...
מחבר: אורצל, חיים משה יהודה ‬
צפיות: 275

The Conversos of Majorca

life and death in a crypto-Jewish community in XVII century Spain ...
מחבר: Selke, Angela S
צפיות: 292

Conversos and Inquisition in Jaen

...
מחבר: Coronas Tejada, Luis
צפיות: 232

מגלת תענית

לזכרון ימים שנעשו בהם ניסים‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ לישראל בתקופת בית שני, וקבעו אותם להיות ימים טובים ...
מחבר: מגלת תענית
צפיות: 265

ילד במתנה או ילד בהמתנה?

מבט אל המשאבים‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ התומכים בהורים לילדים עם אוטיזם ...
מחבר: סימן טוב, אילת
צפיות: 299

ספר שרגאי

כתב עת לחקר הציונות הדתית והעליות לארץ ישראל ...
מחבר: אליאב, מרדכי (עורך) ‬
צפיות: 292

אילמות סלקטיבית

מדריך להורים, למחנכים ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ולמטפלים ...
מחבר: פרדניק, רות ‬
צפיות: 278

יוצרות ומוספין המבואר מתיבתא : פסקי הלכה ומנהג

הלכות והליכות, מנהגים וטעמים, לארבע פרשיות ולשבת הגדול. ביאורי הפיוטים : פיוטי היוצרות והמוספין ...
מחבר: פומרנץ, מנחם מנדל (עורך) ‬
צפיות: 269

הוראת מדעים מפעילה

טיפוח מיומנויות של תלמידים‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ עם ליקויי למידה ...
מחבר: רובין, עדנה ‬
צפיות: 309

דור גירוש ספרד

קובץ מאמרים...
מחבר: עסיס, יום טוב (עורך)
צפיות: 328

נחלת יעקב: על התורה

יוצא לאור מחדש ע''פ דפוס ראשון וכתבי יד עם הוספות והשלמות רבות ...
מחבר: לורברבוים, יעקב (מליסא)
צפיות: 306

בעלזען

...
מחבר: גולדשמידט, שמואל
צפיות: 271

תורת יצחק

מאמרי מוסר לסדר פרשיות השבוע והמועדים מאת הגאון רבי יצחק אלחנן ולדשיין. קונטרס ובחרת בחיים: מא...
מחבר: ולדשיין, יצחק אלחנן
צפיות: 293

Conversos on trial

the Inquisition in Ciudad Real ...
מחבר: Beinart, Haim
צפיות: 195

עם כלביא יקום

מלחמות ישראל-ערב תש''ח-תשמ''ב...
מחבר: הרצוג, חיים ‬
צפיות: 176

קהלות ישראל

תוכן: כר’: אוסטראה.- כר’: אוסטרוב, מאזובייצק.- כר’: אוזרקוב...
מחבר: סלוין, יהודה ליב (עורך)
צפיות: 212

מלחמת קודש ומארטירולוגיה בתולדות ישראל ובתולדות העמים

קובץ הרצאות שהושמעו בכנס האחד-עשר לעיון בהיסטוריה (ט-י בסיון תשכ''ו): העיר והקהילה הרצאות שהושמעו...
מחבר: החברה ההיסטורית הישראלית
צפיות: 247

הציונות ומתנגדיה בעם היהודי

קובץ מאמרים...
מחבר: אבני, חיים (עורך)
צפיות: 181

דה האן

הרצח הפוליטי הראשון בארץ ישראל...
מחבר: נקדימון, שלמה
צפיות: 201

מאיטליה לירושלים

איגרותיו של רבי עובדיה מברטנורא מארץ ישראל...
מחבר: עובדיה מברטינורו
צפיות: 223

האשה היהודיה בסבך הקידמה

מקומה וייצוגה בעת החדשה...
מחבר: היימן, פאולה אי ‬
צפיות: 190

במאבק למדינה

המדיניות הציונית בשנים 1936-1948 ...
מחבר: הלר, יוסף ‬
צפיות: 201

Your rod and your staff

a young man's chronicle of survival...
מחבר: Adler, Sinai
צפיות: 209

ספר פרי מגדים

יורה דעה סימנים קי-קיא...
מחבר: תאומים, יוסף בן מאיר ‬
צפיות: 208

שבלי הלקט

תוכן: הלכות עבודה זרה, אכלי עכו''ם, איסור והיתר, רבית, כלאים, תוכחה, נדרים, שבועות...
מחבר: צדקיה בן אברהם הרופא ‬
צפיות: 182

ספר אור זרוע

עם פסקי מהר''ח, לרבי חיים ב''ר יצחק אור זרוע ; יוצא לאור מחדש על פי כתבי יד, עם הוספות והשלמות, תי...
מחבר: יצחק בן משה מוינה (אור זרוע)
צפיות: 229

ספר הפרנס השלם

ע''פ דפוס ראשון וכתבי יד, עם הוספות והשלמות, ציוני המקורות, שינויי נוסחאות, ציונים והערות, על יד...
מחבר: משה פרנס מרוטנבורג ‬
צפיות: 260

ספר תשב''ץ

המכונה תשב''ץ קטן : פסקים, מנהגים‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ותשובות ...
מחבר: שמשון בן צדוק ‬
צפיות: 193

הלכה למעשה

חילונו של המרחב הציבורי בישראל...
מחבר: בן-פורת, גיא ‬
צפיות: 192

הפנים הרבות של האובדן והשכול

תיאוריה וטיפול...
מחבר: רובין, שמשון
צפיות: 223

סרוגים בקנה

סיפור השתלבות הציונות הדתית בצה''ל...
מחבר: מגל, יניב ‬
צפיות: 170

מכלה לחמות

עולמה של האישה היהודייה בדרום תוניסיה והשתקפותו בספרות העממית...
מחבר: טובי, צביה ‬
צפיות: 246

בית המקדש בירושלים

...
מחבר: אריאל, ישראל
צפיות: 179

פירוש לתהלים לרבנו יוסף חיון : ראש רבני ליסבון

יו''ל על-פי כתבי יד, עם מבוא, הערות וביאורים ...
מחבר: חיון, יוסף בן אברהם
צפיות: 231

המבשר : עיונים בספר ישעיהו

2 כר': חלק א: עיונים בספר ישעיהו, פרקים א-לט, חלק ב: עיונים בנחמות ישעיהו, פרקים מ-סו ...
מחבר: יגאל, אריאל ‬
צפיות: 207

ספר יוסף אומץ

פסקים ומנהגים לכל ימות השנה, ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ עם מנהג ק''ק פרנקפורט ועניני מוסר ומדות ...
מחבר: האן, יוזפא בן פינחס זליגמן
צפיות: 185

ענף על האף

30 ספורים לראשית קריאה בקמץ ופתח...
מחבר: מיכל עם אמא ואבא של לאה’לה
צפיות: 178
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] >>
<לעמוד הקודם לעמוד הבא>

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים