חיפוש

ספרים חדשים בספריה

לפניך שתי רשימות פריטים חדשים שנרכשו בספריית המכללה:
  1. רשימת ספרים אלקטרוניים חדשים.
  2. רשימת ספרים חדשים המצויים פיזית בספריה.

1. לרשימת הפריטים החדשים שנרכשו בפורמט דיגיטלי, יש ללחוץ על הקישור הבא:
ספרים אלקטרוניים חדשים בספריה.

גישה אל הטקסט המלא של הספרים הללו מתבצעת דרך לשונית 'מאגרי מידע': ספריית כותר.

2. להלן רשימת הפריטים החדשים שנרכשו ומצויים עתה פיזית בספריית המכללה.
לחיצה על כותר הפריט מובילה אל רישומו המלא בקטלוג הספריה.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
<לעמוד הקודם לעמוד הבא>

ספר הכוזרי - ר' יהודה הלוי

בעיבוד לילדים אוהבי ידע בראשית לימודם
מחבר: דורי, ניצה ‬
צפיות: 420

יוסף ואחיו


מחבר: מאורי, ישעיהו ‬
צפיות: 467

האמונות והדעות לרבנו סעדיה גאון

עם דרך אמונה‬‬‬‬‬‬: 4 כר', כר' 1
מחבר: סעדיה בן יוסף גאון (רס''ג) ‬
צפיות: 532

תלמוד ירושלמי (מהד’ שוטנשטין)

כר' ביצה, שבת א'
מחבר: תלמוד ירושלמי
צפיות: 572

תדמית ותודעה היסטורית ביהדות ובסביבתה‬‬‬‬‬‬‬ התרבותית


מחבר: פונקנשטין, עמוס ‬
צפיות: 516

על הלכה ואגדה

מחקר ומסה
מחבר: גינצבורג, לוי בן יצחק ‬
צפיות: 477

שיטת החינוך של השומר הצעיר


מחבר: לם, צבי ‬
צפיות: 615

כך דרכו של תלמוד


מחבר: זילברג, משה ‬
צפיות: 521

על ציונות ויהדות

עיונים ומסות
מחבר: אורבך, אפרים אלימלך ‬
צפיות: 683

מקבילים נפגשים

דת ולאומיות בתנועה הציונית‬‬‬‬‬‬‬‬‬ במיזרח אירופה בראשיתה 1882-1904
מחבר: לוז, אהוד
צפיות: 459

הקץ המגולה ומדינת היהודים

משיחיות, ציונות‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ורדיקליזם דתי בישראל
מחבר: רביצקי, אביעזר ‬
צפיות: 575

מבוא לתלמוד

מעזרא הסופר עד רבנן סבוראי
מחבר: ורטהים, נח ‬
צפיות: 430

תעניות הציבור ודרשות החכמים

הלכה ומעשה‬‬‬‬‬‬‬‬ בתקופת התלמוד
מחבר: לוין, דוד בן ישראל ‬
צפיות: 385

מחקרים ועיונים

הגות יהודית בעבר ובהווה
מחבר: גולדמן, אליעזר ‬
צפיות: 465

יהדות ויוונות בעת העתיקה

עימות או מיזוג?
מחבר: לוין, ישראל ל ‬
צפיות: 588

נתיבות שלום

מכתבי קודש
מחבר: ברזובסקי, שלום נח
צפיות: 591

ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל


מחבר: גרופר, עמנואל (עורך) ‬
צפיות: 543

המסע האורייני

תאוריה כבסיס למעשה ההוראה: בתחומי קריאה וכתיבה
מחבר: טוב לי, אסתר ‬
צפיות: 637

תשובות רבינו אלעזר מוורמייזא הרוקח

שיר מחורז,‬‬‬‬‬‬‬‬‬ בהנהגת התשובה ודרכיה, מנוקד, מפורש ומבואר, בתוספת מבוא, עיונים ובירורים ומפתחות,...
מחבר: אלעזר בן יהודה מגרמיזא (רוקח)
צפיות: 554

קוצ'יק


מחבר: מלמד-כהן, רחמים בן יעקב
צפיות: 471

The woman who defied kings

the life and times of Doña Gracia Nasi--a Jewish leader during the Renaissance
מחבר: Brooks, Andrée Aelion
צפיות: 501

מנהיגות רוחנית בישראל

מורשה ויעד
מחבר: בלפר, אלה ‬
צפיות: 562

בית נשיא


מחבר: רות, בצלאל ססיל
צפיות: 548

המנהיגים החדשים

מימוש עוצמתה של האינטליגנציה‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ הרגשית ותפקידה במנהיגות
מחבר: גולדמן, דניאל ‬
צפיות: 580

מנהיגות בעיתות מצוקה

על איגרות הרמב''ם
מחבר: הרטמן, דוד בן שלום ‬
צפיות: 528

168 שעות של הפרעת קשב

ADHD אצל מבוגרים ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬בגישה מעשית ואופטימית
מחבר: קפלינסקי, טל ‬
צפיות: 556

אמונה בזמנים משתנים

על משנתו של הרב יוסף דב סולובייצ'יק
מחבר: שגיא, אברהם (עורך)
צפיות: 405

תורת התור

הלכות קדימה בתור. ובסופו תשובות הגר''י זילברשטיין שליט''א
מחבר: רוטנברג, שמואל ‬
צפיות: 513

אור צפון

ביאור ההושענות ההקפות והנענועים. על פי חז''ל וגדולי הקדמונים כולל ביאור מאיר עינים על נוסח ההושענות ...
מחבר: שונברג, אוריאל צבי
צפיות: 455

יום ערבה. מאמרי הושענא רבה

מתורתו של מורינו ...רבי משה שפירא
מחבר: מייזלס, אליהו חיים (עורך) ‬
צפיות: 468

משיב נפש - משפחת קאליש

גלנטה
מחבר: קאליש, ניצה ‬
צפיות: 400

מצדיקי הרבים ככוכבים

[נתיבים בשדה החינוך]
מחבר: בוקיט, אברהם שמואל ‬
צפיות: 390

קול גדול ולא יסף

תורת ישראל בין שלמות להשתלמות
מחבר: סילמן, יוחנן
צפיות: 545

מטרה המקדשת את האמצעים


מחבר: רקובר, נחום ‬
צפיות: 512

מנהיגות בדרך הקשה [משאב אלקטרוני]

[מדוע אי אפשר ללמד מנהיגות, ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ וכיצד, למרות זאת, תוכלו ללמוד להנהיג]
מחבר: פרוהמן, דב ‬
צפיות: 523

מנהיגות בדרך הקשה

[מדוע אי אפשר ללמד מנהיגות,‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ וכיצד, למרות זאת, תוכלו ללמוד להנהיג]
מחבר: פרוהמן, דב ‬
צפיות: 453

על כתפיהם

עולמם הפוליטי של מנהלי בתי הספר ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬בישראל בעשור השני של המאה ה-21
מחבר: פרנק, אברהם
צפיות: 418

חוללות עצמית במכללה להוראה

הלכה למעשה
מחבר: כ''ץ, שרה ‬
צפיות: 394

ספר אוצר הכיפה

כיפות, כובעים ועטיפת הראש :‬‬ הלכה ומנהג, חקר ועיון
מחבר: וסרמן, אריה דוד
צפיות: 386

לכתך אחרי במדבר

יומן מסע אישי
מחבר: פולק, גדי ‬
צפיות: 374

נתיבות שלום : דברי שלום ואמת ;

דברי אמת ואמונה ‬‬‬‬‬‬ע''פ נקודת רבוה''ק מדור דור דרכם...שנאמרו...בכנסי ארגון חניכי ישיבת בית אברהם ...
מחבר: ברזובסקי, שלום נח
צפיות: 389

בתוככי האנורקסיה

ההתנסויות של נערות ושל בני‬‬‬‬‬‬‬‬ משפחתן
מחבר: האלס, קריסטין
צפיות: 400

נשות הסף

נשים חרדיות מול השינוי המודרני
מחבר: ליוש, בלה ‬
צפיות: 533

שמועות ראי''ה

שיחות לפרשת השבוע ולמועדים‬‬‬‬‬‬‬‬‬ בשנים תרפ''ט-תרצ''ב
מחבר: קוק, אברהם יצחק הכהן (הראי''ה) ‬
צפיות: 515

בעקבות הנסיך הקטן

פרקי עיון ומחקר
מחבר: (ברוך, מירי עורכת) ‬
צפיות: 488

Organizational behavior


מחבר: Robbins, Stephen P
צפיות: 395

''מעפר קומי''. חוברת ללימוד עצמי

במלאת שבעים שנה ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬לשחרור ולתחייה תש''ה-תשע''ה
מחבר: ידידיה, אסף ‬
צפיות: 492

מקדש אדם

ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת‬‬‬‬‬‬ הפנימיים בראשית החסידות
מחבר: מרגולין, רון פינחס ‬
צפיות: 413

עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה


מחבר: רביצקי, אביעזר (עורך)
צפיות: 366

בכל דרכיך דעהו [משאב אלקטרוני]

תפיסת האלוקות ‬‬‬‬‬‬ והעבודה בגשמיות בראשית החסידות
מחבר: קויפמן, ציפי ‬
צפיות: 399

בכל דרכיך דעהו

תפיסת האלוקות והעבודה ‬‬‬‬‬בגשמיות בראשית החסידות
מחבר: קויפמן, ציפי
צפיות: 386

The sociology of education

a systematic analysis
מחבר: Ballantine, Jeanne H
צפיות: 422

דרכי האגדה


מחבר: הינמן, יצחק
צפיות: 373

י''מ יוסט אבי ההיסטוריוגרפיה היהודית המודרנית


מחבר: מיכאל, ראובן
צפיות: 403

לאומיות ואנטישמיות באירופה המודרנית : 1815-1945 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

[פרקים נבחרים בצירוף מקורות וביאורים]
מחבר: אלמוג, שמואל
צפיות: 379

ספרים וקוראים

תרבות הקריאה של יהודי איטליה ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬בשלהי הרנסנס
מחבר: ברוכסון, שפרה
צפיות: 460

הנע כדי לתקשר!

300 משחקים ופעילויות עבור‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ הילד שלכם עם אוטיזם
מחבר: גריפין, סימון
צפיות: 417

אינטראקציה אינטנסיבית ואינטגרציה חושית

מדריך לתומכים באנשים עם אוטיזם חמור
מחבר: קלדוול, פיבי
צפיות: 520

המאסף

כתב העת המודרני הראשון בעברית
מחבר: צמריון, צמח ישראל ‬
צפיות: 397

Rambam : readings in the philosophy of Moses Maimonides

selected and translated with introduction and commentary by Lenn Evan Goodman
מחבר: (Maimonides (Moshe ben Maimon
צפיות: 391
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
<לעמוד הקודם לעמוד הבא>

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים