מבוא ללימוד תורה
שני כרכים של תמצית "תורת המכללה" בששת המדורים שבספר פורסת השיטה את היסודות האיתנים בלימוד התורה החל בתורה מן השמים ואמונת חכמים וכלה בבירור האסכולות השונות בפרשנות.
נתעלמה ממנו ההלכה
עיון בחמש ההלכות אשר נתעלמו ממשה רבנו. הלימוד עוסק בפן ההלכתי, המחשבתי והפרשני מפגיש את הלומד עם מקורות קלאסיים עם ביאורים והערות
סוגיות בפרשת שופטים
עשר הסוגיות שבפרשת שופטים מן הפן ההלכתי, המחשבתי והפרשני . מעביר את הלומד על פני מכלול הבפרות התורנית מחז"ל ועד אחרונים.
פירוש ספורנו על התורה
שני כרכים של פירוש הספורנו על התורה בניקוד מלא עם ביאור, המפרש את דברי הספורנו ועומד על עיקרי שיטתו. המהדורה כוללת גם את החיבור "כוונות התורה".
פירוש משך חכמה על התורה
ארבעה כרכים של ביאור מקיף וממצה של דברי ר' מאיר שמחה הכהן מדווינסק. מצורף למהדורה כרך מיוחד בו ורכזו : פרקי מבוא, תמצית קטעים, מפתחות ופניני משך חכמה
קדושת פשוטו של מקרא
בספר זה מנסה הרב יהודה קופרמן זצ"ל להנגיש את עיקר התכנים שבספרו המונומנטלי "פשוטו של מקרא" לציבור הרחב, בדרך של עריכת התכנים עפ"י סדר החומש – פרשת השבוע.
הלומד שירצה להעמיק יותר בנקודות מסויימות יוכל לחזור ל"מקור" ל"פשוטו של מקרא".