מערכת קורסים -
|
מערכת מידע אישי


סגל מנהלי


מרכזיה
02-6750911
פקס: 02-6750917
miric@macam.ac.il

הנהלה
02-6750902
02-6750903
rivkik@macam.ac.il

רישום
תואר ראשון
תוכנית סדירות
02-6750918
02-6750724
rishum-jer@macam.ac.il
תואר ראשון
תוכנית ר"מים
02-6750981
073-2750688
rubin@macam.ac.il
nechamir@macam.ac.il
תואר שני 02-6750938 nathalieb@macam.ac.il
לימודי המשך 073-2750688 nechamir@macam.ac.il

תואר ראשון - תוכנית סדירות - לימודי בנות / נשים
תנ"ך מחשבת ישראל
ראש החוג: גב' שפרה גולדשטיין
מזכירות

02-6750716
sadcanit@gmail.com
shifig@macam.ac.il
אנגלית
ראש החוג: ד"ר אימי זיטר
מזכירות

02-6750968
ejzitter@yahoo.com
engl-jer@macam.ac.il
גיל הרך
ראש החוג: ד"ר קובי סגל
מזכירות

02-6750936
kobisegal@gmail.com
nechamap@macam.ac.il
חינוך מיוחד
ראש החוג: ד"ר רעיה אלון
מזכירות

02-6750940
raayaca@gmail.com
ettiy@macam.ac.il
מדעי הטבע
ראש החוג: ד"ר יוסי ראובני
מזכירות

02-6750962
reuveni@macam.ac.il
teva-jer@macam.ac.il
מוסיקה
ראש החוג: ד"ר רחל קולנדר
מזכירות

02-6750936
nechamap@macam.ac.il
kollenr@mail.biu.ac.il
משאבי למידה
ראש החוג: גב' אסנת כהן
מזכירות

02-6750940
osnatco5@gmail.com
ettiy@macam.ac.il
מתמטיקה
ראש החוג: ד"ר זיוה דויטש
מזכירות

02-6750949
zivad@macam.ac.il
Math-cs@macam.ac.il
ספרות
ראש החוג: ד"ר יעל אראלי
מזכירות

02-6750968
sifrut-jer@macam.ac.il
yaele36@gmail.com
אשכול יעוץ
ראש האשכול: גב' עמליה טברסקי
מזכירות

02-6750935
amalia_t@walla.com
yael6@macam.ac.il
תוכנית מצוינות - רג"ב
ראש התוכנית: גב' מרים מרצבך
מזכירות

02-6750935
myriamer@gmail.com
yael6@macam.ac.il
לימודי יסוד
אנגלית - גב' דבי שטיינברגר
עברית - גב' ליאורה פטרובר
Dstein91160@yahoo.com
liora.petrover@gmail.com

תואר ראשון - תוכנית ר"מים - לימודי גברים
הרב מאיר בקשי
הרב מאיר גבאי
הרב חיים פרג'ון
meirbakshi@gmail.com
meirga26@gmail.com
hfarjon@gmail.com
רישום לימודי המשך
חנוך מיוחד וספרות
073-2750688 nechamir@macam.ac.il
קורסים וציונים 02-6750989 chayag@macam.ac.il
רישום סדירים, אישורים ומשכורות 02-6750981 rubin@macam.ac.il
רישום סדירים,
התנסות בהוראה סטאז' ומתמטיקה
073-2750659 chanih@macam.ac.il
חוב אקדמי ותעודות 02-6750994 banim-jer@macam.ac.il

תואר שני
ראש ביה"ס לתואר שני
ד"ר תמי יחיאלי

tamy1@zahav.net.il
מזכירות 02-6750938 nathalieb@macam.ac.il
הוראת המדעים
ראש התכנית: פרופ' יוסי נוסבוים

yossinus@zahav.net.il
ניהול וארגון מערכות חינוך
ראש התכנית: פרופ' ג'פרי (יוסף) גלנץ

yosglanz@gmail.com
הוראת תושב"ע ומחשבת ישראל
ראש התכנית: הרב ד"ר אברהם וולפיש
rawalfish@gmail.com

למודי המשך נשים
מרכזת לימודי המשך
גב' נחמה ז"ק
nzak@macam.ac.il
מזכירות 0732-750620 tsivikoren@gmail.com
לימודי קודש
מרכזת: גב' מיכל זינגרביץ'
02-6750939 zmichal@macam.ac.il
גיל הרך
מרכזת: גב' שרה רוס
מזכירות


02-6750997
saraross9@gmail.com
adereta@macam.ac.il
חינוך מיוחד
מרכזת: גב' אביבה קטן
מזכירות

02-6750916
avivakatan10@gmail.com
sari.b1987@gmail.com
מדעי המחשב
מרכזת: ד"ר נעמי ליברמן
מזכירות

02-6750723
neomilib@gmail.com
tamare@macam.ac.il
מתמטיקה
מרכזת: ד"ר זיוה דויטש

02-6750949
math-cs@macam.ac.il
ביולוגיה וכימיה
מרכז: ד"ר יוסי ראובני
מזכירות


02-6750962


teva-jer@macam.ac.il
אנגלית
מרכזת: ד"ר אמי זיטר
מזכירות


02-6750968


engl-jer@macam.ac.il
מוסיקה
מרכזת: ד"ר רחל קולנדר
מזכירות


02-6750936


nechamap@macam.ac.il
משאבי למידה
מרכזת: גב' כהן אסנת
מזכירות


02-6750940


ettiy@macam.ac.il
שלוחת מח"ר 02-6750711
073-2750682
naamaf8@gmail.com
racheli0504163335@gmail.com

המחלקה לחינוך ופדגוגיה
סגנית המנהלת לענייני חינוך
ד"ר צילה ארן
מזכירות

taran@macam.ac.il
racheld@macam.ac.il
"ראשית" - כניסה להוראה
ראש היחידה: ד"ר צילה ארן
taran@macam.ac.il
רכזת הכשרה מעשית:
גב' אילנה ארלבוים
ilanaer11@gmail.com
רכזת הכשרה מעשית
גב' יעל בן ארזה
benarza@neto.bezeqint.net
רכזת התמחות
גב' רבקה שטינמץ
rivkasht@macam.ac.il
מזכירויות
קורסים ומרצים
שנה ב, תשלומי מורים מאמנים,
עובד הוראה חדש
אקדמיה כיתה ושנה ג

סטאז'

02-6750929

02-6750710
02-6750930

02-6750735


racheld@macam.ac.il

chinuch1@michlalah.edu
tzipit@macam.ac.il

chinuch2@michlalah.edu

מדרשות
מדרשת אוריה
ראשי המדרשה:
הרב ברוך סליי, הרב יהושע שפירא
מזכירות03-5326677midroria@gmail.com
מדרשת צופיה
ראש המדרשה: הרב משה פרץ
מזכירות


073-2750652


tsofiamid@macam.ac.il
מדרשת יעלה
ראש המדרשה: הרב חיים פרג'ון
מזכירות


050-8539971


jercolelat@macam.ac.il

יועצים אקדמאים
תכנית מ. אד מדעים
פרופ' עלי מרצבך

merzbach@macs.biu.ac.il
תכנית מ. אד לימודי קודש
פרופ' ריבלין
פרופ' יעקב כץ

rivlinyosef@gmail.com
yaacov.katz@biu.ac.il
תכנית מ. אד מנהל חינוכי
פרופ' יעקב כץ

yaacov.katz@biu.ac.il
תכנית מ. אד יעוץ
פרופ' מרדכי רוטנברג

ועדות
ועדת היגוי "חכמה בדרום"
יו"ר - הרב מאיר בקשי

meirbakshi@gmail.com
ועדת חריגים - המחלקה לחינוך
ד"ר צילה ארן, גב' אילנה ארלבוים, ד"ר דבורה רוזנווסר

derosen@macam.ac.il
ועדת משמעת
ד"ר דבורה רוזנווסר

derosen@macam.ac.il
ועדת תלמידות עם לקויות למידה
יו"ר ד"ר קובי סגל
ד"ר רעיה אלון

kobisegal@gmail.com
raayaca@gmail.com

סדנה דידקטית
מנהלת: גב' איקה מישר 02-6750729
02-6750730
eka29@walla.co.il
מזכירות sadnad@macam.ac.il

קורסים מקוונים
ראש המחלקה: ד"ר שרה פנטילאט spantelat@gmail.com
מזכירות 073-2750638
02-6750983
tikshuv-jer@macam.ac.il

שכר לימוד
אחראית: גב' איטה גרוס 02-6750921 sachar@macam.ac.il
סדירות 02-6750921 sachar@macam.ac.il
לימודי המשך 02-6750704 sachar@macam.ac.il
גברים 02-6750979 sachar@macam.ac.il
תואר שני 02-6750979 sachar@macam.ac.il
תשלומים שונים 073-2750614 sachar@macam.ac.il

מזכירות אקדמית
מזכירה אקדמית: גב' שרה ברונר 02-6750931 broners@macam.ac.il
מחלקת בחינות / לימודי יסוד ולשון 02-6750932 hoffner@macam.ac.il
לימודי יסוד באנגלית / שיבוץ חדרים / עבודות באיחור 02-6750933 noemieb@macam.ac.il
מחלקת ציונים / לימודי יסוד מחשבים 02-6750703 broners@macam.ac.il

הנהלת חשבונות
חשבת שכר: גב' ציפי יודקוביץ' 073-2750673 zippy@macam.ac.il
משכורות 02-6750910 cromema@gmail.com
ספקים 02-6750700 elkawi60@gmail.com
כללי 02-6750919 Eli7stern@gmail.com

כח אדם בהוראה
מנהלת: גב' לאה וורצל 02-6750702 leahw@macam.ac.il
מזכירות 02-6750702 chanac@macam.ac.il

דיקן הסטודנטים
תואר ראשון - נשים
הרבנית יפה מגנס

02-6750746
052-5665055

ymagnes18@gmail.com
תואר שני - נשים
גב' יעל בן ארזה

benarza@bezeqint.net
תואר ראשון - גברים
הרב מאיר גבאי
meirga26@gmail.com
תואר שני - גברים
הרב ברוך שטיינר
baruch.steiner@gmail.com

ספריה
ספרן ראשי: ניחם רוס
מזכירות
02-6750978
02-6750977
nicham@gmail.com

אתר המכללה
מנהל האתר: דניאל רמתי michlala-site@macam.ac.il
רכזת תוכן: גב' רינה גולדמן 02-6750708 michlala-site@macam.ac.il

המרכז ללימודי השואה
ראש המרכז: גב' אסתר פרבשטין
מנהלת המרכז: דורית טפרברג doritt@macam.ac.il
מזכירות
02-6750992
chavip@macam.ac.il
mls@macam.ac.il

מח"ל
מח"ל אמריקאי
מנהלת: ד"ר דבורה רוזנווסר
רכזת: גב' חנה שוקרון
מזכירות


02-6750906
derosen@macam.ac.il
hannashukrun@macam.ac.il
machal@macam.ac.il
מח"ל צרפתי
הרב דניאל לוי
מזכירות

02-6750956
frmachal@macam.ac.il
מכון "קופרמן" בי"ס בתפוצות
הרב מאיר מיארה
miyarameir@gmail.com

מחלקות שונות
אור קולי - אולפן הקלטות 02-6750712 media-dept@macam.ac.il
ב"ס להשתלמויות
ד"ר נעמי ליברמן
מזכירות

02-6750723
neomilib@gmail.com
e_studies@macam.ac.il
הכשרת מנהלות - אבני ראשה
ד"ר שמואל שנהב
יעל ואן-דייק
מזכירות02-6750751

shenhav@huji.ac.il
yaelvandyke1@gmail.com
avrahamia@macam.ac.il
המכון הלימודי 02-6540528 SusieKavon@gmail.com
חדר שכפול 02-6750745
02-6750987
shichpul99@gmail.com
טכנולוגיה בחינוך 02-6750960 media-dept@macam.ac.il
יחידת המחשוב 02-6750960 hadash@macam.ac.il
יחסי צבור
מכללון 02-6750991 michlalon@macam.ac.il
מנהל טכנולוגיות ראשי 02-6750945 yosik@macam.ac.il
מנהלת פיתוח משאבים
גב' שרה רוזנבוים
rsnbm@bezeqint.net
מנו"ף
מנהלת ארגונית: גב' חני קליין
מזכירות


02-6750912


manof@macam.ac.il
מערכת ניהול "משכיל"
גב' שירה ששון
02-6750707 shirasa@macam.ac.il
מעשה חושב 02-6750990 hoshev-jer@macam.ac.il
מרכז תמיכה נפשית 02-6750948 amalia_t@walla.com
מרכז מחקר
ד"ר חוה גרינספלד
ד"ר אורה ויסקינד-אלפר
greens@macam.ac.il
wiselper@gmail.com
מרכז השתלמויות 02-6750957 dinahs@macam.ac.il
פיתוח מקצועי – אופק חדש
ד"ר סימה לוי גרינברג
מזכירות

02-6750758
simagrle@gmail.com
ofek-chadash@macam.ac.il
רכזת רכש
גב' חיה מורי
02-6750720 chayam@macam.ac.il
שירותי דוברות 02-6750746 marlyn@macam.ac.il
שלוחת אילת
הרב חיים פרג'ון, הרב מאיר בקשי
02-6750932 jercolelat@macam.ac.il
hoffner@macam.ac.il
תחנת הרדיו - קול מ"י 02-6750958 rachelam11@gmail.com

צור קשר
מפת הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36
ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017
האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים


|
|