חיפוש

קורסים מקוונים בתנ''ך תושב''ע

ההרשמה לסמסטר קיץ הסתיימה

רשימת הקורסים בשנת תשעח

המרצה: הרב פנטילאט משה
תאור הקורס: קורס ''אהבת הזולת'' הוא המשך ישיר של הקורס ''הבנת הזולת''.
אם למדנו להבין את הזולת, אפשר לגשת לקיום מצות האהבה: ''ואהבת לרעך כמוך'' וכל המצוות שמסתעפות ממצוה בסיסית זו:

• ביקור חולים
• ניחום אבלים
• הכנסת כלה
• הכנסת אורחים
• מצוות צדקה ומעשר כספים.

הקורס כולל גם עיון במקורות ההלכה וגם למוד הלכה למעשה ומהוה חויה לימודית מהנה.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 722 ₪

סמסטר קיץ
ההרשמה לסמסטר קיץ הסתיימה
המרצה: הרב לבנת עופר
תאור הקורס: ישעיהו ניבא במשך תקופת ארוכה, מימי עוזיהו מלך יהודה ועד ימי חזקיהו ואולי אף לאחר מכן. תקופה זו מכילה גם את תקופת הזוהר של עוזיהו מלך יהודה, אך גם את אחד המשברים הגדולים בתולדות עם ישראל, עלייתה של האימפריה האשורית וכיבושיה בארץ ישראל אשר הובילו בסופו של דבר להגלייתם של עשרת השבטים וחורבנה של רוב ממלכת יהודה, והצלתה המופלאה של ירושלים. לאורך כל תקופה זו, עמד ישעיהו הנביא והביא את דבר ה' לעם ישראל בכלל ומלכי יהודה בפרט, תוך ניסיון להדריך אותם כיצד לעבור ולהשתקם מהשבר הגדול שפקד את עם ישראל בעת ההיא.
הקורס מתמקד בפרקים העוסקים בהתחלת השבר בימי עוזיהו, ובהמשך לכך בפרקים העוסקים בעיצומו של השבר בימי אחז, ומשמעות נבואת ישעיהו לדורו ולדורות, והוא מהווה המשך לקורס ישעיהו לאור תקופתו. הלימוד נעשה על פי השוואה לאירועי התקופה ולנביאים בני דורו של ישעיהו, תוך כדי הליכה בעקבות חז''ל ורבותינו מדורי דורות.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות שבועיות לאורך הקורס
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
דרישות קבלה: תנאי קדם – ישעיהו לאור תקופתו.
מחיר: 722 ₪

סמסטר קיץ
ההרשמה לסמסטר קיץ הסתיימה
המרצה: הרב לבנת עופר
תאור הקורס: נבואתם של נביאים אחרונים נאמרה גם לדורם וגם לדורות. כדי להבין לעומק נבואות אלו, עלינו לעמוד על הרקע הרוחני וההיסטורי שלהן, על פי השוואה לנבואות של נביאים מקבילים, ובמקרה דנן לדבריהם של שלשת נביאי דורו של ישעיהו. נעשה זאת תוך כדי הליכה בעקבותיהם של חז''ל ורבותינו מדורי דורות.
הקורס מתמקד במבוא כללי לספר ישעיהו ובפרקים הראשונים של הספר, העוסקים בתקופת עוזיהו מלך יהודה. מתוך הבנת דברי ישעיהו כפי שנאמרו לדורו, נוכל לעמוד גם על משמעותם לדורות.
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 722 ₪

סמסטר קיץ
ההרשמה לסמסטר קיץ הסתיימה
המרצה: הרב פנטילאט משה
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 722 ₪

סמסטר קיץ
ההרשמה לסמסטר קיץ הסתיימה

מחירים

מכללה ירושלים מציעה קורסים מקוונים,
1 ש"ש שווה ל - 30 שעות , ומחירה הוא: 722 ₪ (צמוד למדד)

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים