חיפוש

קורסים מקוונים בלימודי שואה

שנת תשעז

המרצה: גב' פרבשטיין אסתר
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 722 ₪

      קורס שנתי
המרצה: גב' פרבשטיין אסתר
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 722 ₪

      קורס שנתי
המרצה: ד"ר אסף ידידיה
תאור הקורס: הקורס עוסק במאמצים להצלת יהודים בתקופת השואה ומציג מקרי מבחן שונים המורכבים מסיפור מופלא ומרתק, ייחודי ומלא תושייה, ולעתים גם טרגי מאוד. כל אחד מסיפורים אלו מעלה שאלות היסטוריות ומוסריות קשות: מה היו אפשרויות ההצלה במקומות השונים? מי הציל ומאילו מניעים? מה היה חלקם של היהודים במאמץ ההצלה? באילו תנאים התאפשרו פעולות ההצלה? מתי הן צלחו ומתי כשלו? מה היה היקפה של ההצלה ומה היו סיכוייה? האם מוצו תמיד כל האפשרויות להציל יהודים מהשמדתם? ומדוע, בסופו של דבר, רק מתי מעט ניצלו, בעוד שהרוב המכריע נספה?
דרך הלימוד: לימוד עצמי
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 1444 ₪
הערות: מטלת סיכום בסיום הקורס.
מבחן הסיכום בקורס ייערך במכללה      קורס שנתי
המרצה: גב' פרבשטיין אסתר
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 722 ₪

      סמסטר א'
המרצה: גב' פרבשטיין אסתר
דרך הלימוד: לימוד עצמי
כולל חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
מחיר: 722 ₪

      סמסטר ב'

מחירים

מכללה ירושלים מציעה קורסים מקוונים,
1 ש"ש שווה ל - 30 שעות , ומחירה הוא: 722 ₪ (צמוד למדד)

טופס פניה - צור קשר

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים