לוגו מכללה ירושלים

בקשת אישור למבחן במועד מיוחד - מועד ג'