חיפוש

שכר לימוד

סדירות

חוזר שכ"ל וכתב התחייבות לסטודנטית סדירה שנה א' - ניתן להוריד לאחר סיום תהליך ההרשמה וקבלת מכתב קבלה.

חוזר כללי שכר לימוד וכתב התחייבות שנה א' תשע"ט

חוזה שכ"ל וכתב התחייבות לשנה א' לחוגים מדעים ומתמטיקה תשע"ט

חוזה שכ"ל וכתב התחייבות לשנה א' לחוג לאנגלית תשע"ט

חוזה שכ"ל וכתב התחייבות לשנה א' לתוכנית מצויינות-רג"ב

חוזה שכ"ל וכתב התחייבות מנהל הסטודנטים (לבנות עולות חדשות עד שלוש שנים)


הרשאה לחיוב חשבון - הוראת קבע עבור שכר לימוד - יש להחתים את הבנק על הטופס כנכתב בחוזר שכר לימוד.

הרשאה לחיוב חשבון – הוראת קבע עבור שכר לימוד

הנחיות להקמת הוראת קבע


חוזר מעונות לסטודנטיות בשנים א', ב', ג' - למעוניינות לגור במעונות המכללה.

חוזר מעונות לסטודנטיות שנים א'-ג' תשע"ט

הרשאה לחיוב חשבון – הו"ק עבור מעונותביטול מועמדות / ביטול לימודים

  1. מועמדת שנרשמה למכללה ושילמה דמי רישום בסך: 250 ₪
    דמי הרישום לא יוחזרו בכל מקרה!

  2. סטודנטית ששלמה שכר לימוד ובטלה לימודיה אחרי תחילת שנת הלימודים
    • תמלא טופס "ביטול לימודים" במדור שכר לימוד.
    • תחוייב בשכר לימוד החל מתחילת שנת הלימודים ועד לתאריך שיופיע בטופס הנ"ל בתוספת תשלום של חודש נוסף.

פרטים אודות מחלקת שכר לימוד במכללה

קבלת קהל: ימים א' - ה' בין השעות 10:00-13:00

פניות טלפוניות: ימים א' - ה' בין השעות 9:00-11:00

טלפון: 02-6750921

פקס: 02-6750709

דואר אלקטרוני: sachar@michlalah.edu

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
קורסים מתוקצבים
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים