לוגו מכללה ירושלים

סילבוס של קורסים - תשפ"א

96400.1.1   אנליזה 1
 

שם המרצה: ד"ר שולמית רכס, גב' רחל נפחא

96401.1.1   אלגברה לינארית 1 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' דבורה ספייער, גב' יסכה קרס

96403.1.1   אלגברה לינארית 2 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יסכה קרס, גב' שרה כוכב

96405.1.1   חשבון אינפיניטיסימלי 1
 

שם המרצה: ד"ר שולמית רכס, גב' רחל נפחא

96407.1.1   נושאים בתורת המספרים )כולל אוריינות אקדמית( - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' פייגא פוזניק, גב' יסכה קרס

96407.1.2   נושאים בתורת המספרים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' פייגא פוזניק

96410.1.1   חשבון אינפיניטיסימלי 2
 

שם המרצה: ד"ר שולמית רכס, גב' רחל נפחא

96411.1.1   .נושאים בקומבינטוריקה + עבודת ב.אד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רחל נפחא, גב' שרה רוזנבאום

96412.1.1   חשבון אינפיניטיסמלי מתקדם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שולמית רכס, גב' רחל נפחא

96423.1.1   מבנים אלגבריים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' פייגא פוזניק, גב' שרה רוזנבאום

שנתון
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

תובענה ייצוגית

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים