חיפוש

סילבוס של קורסים - תשע"ח

83007.1.1   ניתוח בלשני של השיח EFL - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טניה בן שטרית

83009.1.1   מתודולוגיה בהוראת אנגלית כשפה זרה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר דוד שטאל

83010.1.1   סגנון וכתיבה 1 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מנדל ברייטשטיין

83011.1.1   דקדוק אנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מנדל ברייטשטיין

83012.1.1   הוראת הדקדוק האנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מנדל ברייטשטיין

83013.1.1   נושאים שונים בפדגוגיה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר דוד שטאל

83014.1.1   כתיבה מחקרית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר דוד שטאל

83015.1.1   ספרות שואה באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר נפתלי גולדברג

83016.1.1   קטעים נבחרים בספרות האנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר נפתלי גולדברג

83017.1.1   התנסות בהוראת האנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר דוד שטאל

83018.1.1   עבודה סמינריונית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר דוד שטאל

84006.1.1   פסיכופתולוגיה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: מר יהודה דור

84008.1.1   לקויות ברצף אוטיזם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב פלדמן

84010.1.1   שיטות בניתוח ועיצוב התנהגות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84011.1.1   שיטות קריאה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: מר שחר בן אור

84012.1.1   כישורי חיים בח"מ
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: מר טל מימוני

84016.1.1   הוראה מתקנת בהבנת הנקרא
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: מר דן שוהם

84017.1.1   הפרעות קשב וריכוז
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: מר יהודה דור

84018.1.1   ליקוי למידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אריאל גרוס

84025.1.1   מצבי לחץ וחרדה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יצחק טרכטינגוט

84028.1.1   הוראה מתקנת בלימודי קודש - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב פלדמן

84029.1.1   מבוא לח"מ-לקויות קשות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מתניה ריגר

84032.1.1   מודלים להעצמת נוער בסיכון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יצחק טרכטינגוט

84033.1.1   סיורים פדגוגיים-תדהר 1 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר טל מימוני

84033.1.2   סיורים פדגוגיים-שבילי חינוך והמדרשה החסידית  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84033.1.3   סיורים פדגוגיים-תדהר 2 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר טל מימוני

84033.1.4   סיורים פדגוגיים-נעורים 1 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אוראל רגב

84033.1.5   סיורים פדגוגיים-נעורים 2 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר טל מימוני

84035.1.1   התפתחות אישיות ולמידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' יעקב כץ

84035.2.1   התפתחות אישיות ולמידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' יעקב כץ

84038.1.1   עבודה סמינריונית-בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

84039.1.1   הוראה מתקנת בחשבון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84040.1.1   עבודה מעשית בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב פלדמן

84040.1.2   עבודה מעשית בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84040.1.3   עבודה מעשית בחינוך מיוחד
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: אוראל רגב

84040.1.4   עבודה מעשית בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רונן קורייש

84041.1.1   הקמת מרכז למידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רונן קורייש

84042.1.1   היבטים חברתיים ורגשיים של לקויות למידה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב בן ציון רבי

84044.1.1   ליקויי שמיעה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מתניה ריגר

84045.1.1   מוגבלות שכלית התפתחותית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יגאל לשם

84046.1.1   לקויות זיכרון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יגאל לשם

84047.1.1   שילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

85001.1.1   תורת המספרים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יאיר שאקי, מר אלדד סולימן

85002.1.1   מתמטיקה דיסקרטית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, מר אלדד סולימן

85003.1.1   חשבון אינפיניטיסימאלי 1 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, מר יואל אסייג

85005.1.1   אלגברה ליניארית 1 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אלכסנדר קליין, מר אלדד סולימן

85007.1.1   נושאים בהוראת המתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אריה רוקח

85009.1.1   סמינר דידקטי במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אריה רוקח

85010.1.1   חשבון אינפיניטיסימאלי 2 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, מר יואל אסייג

85011.1.1   אלגברה לינארית 2 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אלכסנדר קליין, מר אלדד סולימן

85013.1.1   התנסות בהוראת מתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85013.1.2   התנסות בהוראת מתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אריה רוקח

85014.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85015.1.1   גרפים וזרימה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר בנימין ברסקי

85016.1.1   אינפי מתקדם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, מר יואל אסייג

85017.1.1   הסתברות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב ד"ר יצחק איזק, מרדכי עמר

85018.1.1   גאומטריה אנליטית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85019.1.1   הסתברות וסטטיסטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק איזק, מרדכי עמר

85020.1.1   סוגיות מתמטיות בגמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85021.1.1   תכנון ליניארי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מרדכי עמר, מרדכי עמר

85022.1.1   משוואות דפרנציאליות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן

85023.1.1   פונקציות מורכבות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יאיר שאקי, מר יואל אסייג

86005.1.1   גורמים בחינוך והוראה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב דוד אביחיל

86006.1.1   סמינר דידקטי בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86011.1.1   סוגיות הלכתיות בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86011.2.1   סוגיות הלכתיות בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86012.1.1   פסיכולוגיה יישומית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מיכאל שטריק

86019.1.1   העצמה אישית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר צבי עידן

86019.2.1   העצמה אישית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר צבי עידן

86021.1.1   פשוטו של מקרא - קורס - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86026.1.1   קטע שלא נלמד בגמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86029.1.1   עזרה ראשונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86040.1.1   הלכה בראשונים ובאחרונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86042.1.1   הנצי"ב - הגות ופרשנות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל

86044.1.1   הלכה ממקורותיה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב אברהם קופרמן

86045.1.1   סוגיות הלכתיות בנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86045.2.1   סוגיות הלכתיות בנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86046.1.1   פחד יצחק - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86053.1.1   סוגיות מתמטיות בגמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86070.1.1   אנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86070.1.2   אנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב לוין

86070.2.1   אנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86070.2.2   אנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מרדכי שדה

86070.2.3   אנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86082.1.1   בין תנועת המוסר לחסידות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86096.1.1   עבודה סמינריונית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

86104.1.1   סטטיסטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86104.2.1   סטטיסטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86105.1.1   הקדמות לתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן

86106.1.1   הקדמות לתושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן

86107.1.1   פשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86108.1.1   מחש"י-מתקופת הגאונים עד גירוש ספרד-א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד -אלפר

86109.1.1   מחש"י - ראשית העת החדשה-מגירוש ספרד עד המאה ה-18-ב
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד -אלפר

86110.1.1   מחש"י-המאה ה-18 וה--19-ג - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' אורה ויסקינד -אלפר, מר אייל גפן

86111.1.1   מחש"י-התקופה המודרנית-ד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד -אלפר

86113.1.1   חינוך יהודי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

86114.1.1   חינוך כללי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

86123.1.1   המדרש בשפת אמת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז

86127.1.1   הלוח העברי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שי ואלטר

86130.1.1   מבוא לדידקטיקה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב ד"ר יהודה שוורץ

86130.1.2   מבוא לדידקטיקה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב בניהו טבילה

86130.2.1   מבוא דידקטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יהודה שוורץ

86130.2.2   מבוא לדידקטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בניהו טבילה

86132.1.1   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל

86132.1.2   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ידידיה הכהן

86132.1.3   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ידידיה הכהן

86132.1.4   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ידידיה הכהן

86137.1.1   יסודות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמוס נתנאל

86140.1.1   פרשנות האגדה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86145.1.1   לשון המקרא-תגליות וחידושים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אברהם קופרמן

86158.1.1   אמונה במשנת ראשונים ואחרונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86159.1.1   מידות הדרש במשנת חז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יוסף בן לולו

86160.1.1   פרקי נבואה ומלכות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אריה אברמסון

86169.1.1   הוראת גמרא וראשונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מנחם בן יעקב

86169.2.1   הוראת גמרא וראשונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מנחם בן יעקב

86170.1.1   סנגוריה במשנת ראשונים ואחרונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86171.1.1   הגות בפירוש אברבנאל לתורה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל

86176.1.1   לימודי קודש בגיל הרך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חנן ויזנר

86178.1.1   תורה לחינוך הממלכתי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שמואל טלר

86190.1.1   הוראת תושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יהודה זולדן

86191.1.1   עיונים בספר שערי יושר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז

86192.1.1   הגות השואה במחשבת הדור - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86193.1.1   תורה לשמה,מבט היסטורי ורעיוני - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור

86198.1.1   הלכה ומודרנה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס

86206.1.1   זמנים בתנ"ך ומשמעותם א
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86206.2.1   זמנים בתנ"ך ומשמעותם ב
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86212.1.1   צדקה בהלכה והגות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86213.1.1   בעיות משמעת בכתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מיכאל שטריק

86217.1.1   עיון בתהילים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86232.1.1   סמינר דידקטי בהוראת תושב"ע
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב ד"ר הראל שפירא

86232.2.1   דידקטיקה בתושב"ע
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב ד"ר הראל שפירא

86232.3.1   הוראת תושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב זרח נובוגריצקי

86234.1.1   הוראת משנה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב דוד עצמון

86234.2.1   הוראת משנה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד עצמון

86241.1.1   תפארת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86241.2.1   גור אריה על התורה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86250.1.1   ספר יהושע  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

86251.1.1   שאלות חינוך בישיבות -ממשנתו של הרב הופמן - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86252.1.1   מנהיגות בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86261.1.1   ניהול כתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בצלאל צור

86262.1.1   מכינה במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86262.2.1   מכינה במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אסף כהן

86263.1.1   מכינה באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86263.1.2   מכינה באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86263.1.3   מכינה באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מרדכי שדה

86263.1.4   מכינה באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86263.1.5   מכינה באנגלית פטור - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86264.1.1   מכינה באזרחות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ישראל מרדכי גורדון

86264.1.2   מכינה באזרחות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ישראל מרדכי גורדון

86266.1.1   דרכי פסיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יוסף בן לולו

86268.1.1   מבוא לתורת הראשונים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86269.1.1   דיני ממונות הלכה למעשה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86270.1.1   סוגיות בספר שמואל
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב איתן שנדורפי

86270.2.1   סוגיות בספר שמואל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב איתן שנדורפי

86272.1.1   עיונים ברש"י לתורה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב איתן שנדורפי

86272.2.1   עיונים ברש"י על התורה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב איתן שנדורפי

86273.1.1   ספרות הגאונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פרג'ון

86275.1.1   הוראה מתקנת בהבנת הנקרא
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: מר שחר בן אור

86279.1.1   מחשבת ההלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86281.1.1   בטחון בטיחות חשון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.2   בטחון בטיחות טבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.3   בטחון בטיחות אייר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.4   בטחון בטיחות קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.2.1   בטחון בטיחות ושעת חירום - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר הראל שפירא

86282.1.1   חינוך לזהירות בדרכים כסלו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.2   חינוך לזהירות בדרכים אדר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.3   חינוך לזהירות בדרכים סיון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.4   חינוך לזהירות בדרכים קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.2.1   חינוך לזהירות בדרכים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר הראל שפירא

86283.1.1   עזרא ונחמיה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86289.1.1   תכנון ותוכניות לימודים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86295.1.1   סיורים פדגוגיים-מערבא ושלהבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ראובן בן חיים

86295.1.2   סיורים פדגוגיים-ת"ת שומריה וישיבת שומריה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ראובן בן חיים

86295.1.3   סיורים פדגוגיים-מכון לב ואורט ספניאן - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמיחי בן יעקב

86295.1.4   סיורים פדגוגיים-חכמי לב ובני חיל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמיחי בן יעקב

86295.1.5   סיורים פדגוגיים-צביה לוד ומורשת מנחם גבעת שמואל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יואל גרומבק

86295.1.6   סיורים פדגוגיים-מגדל אור במגדל העמק - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף אנקור

86295.1.7   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף אנקור

86295.1.8   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף אנקור

86296.1.1   הסיפור ככלי חינוכי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור

86297.1.1   שילוב אמצעים טכנולוגיים בהוראה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמנון מישר

86303.1.1   המוסד החינוכי והמשפחה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: נתן בקר

86303.2.1   המוסד החינוכי והמשפחה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: נתן בקר

86304.1.1   סוגיות הגותיות באיוב
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86304.2.1   סוגיות הגותיות באיוב ב
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86305.1.1   בין פרשנות ומחשבה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ראובן טבול

86307.1.1   ההיסטוריה במחשבת ישראל
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב ד"ר חגי שטמלר

86308.1.1   הוראת גמרא למתקשים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר דן שוהם

86310.1.1   עיון תפילה וחינוכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86316.1.1   רפואה והלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יחזקאל ליכטנשטיין

86317.1.1   קשיים בלימוד גמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86319.1.1   הוראת משנה והלכה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב ד"ר יהודה שוורץ

86321.1.1   מחשבת התפילה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שאול וינגורט

86322.1.1   מושגים בהתפתחות רגשית של ילדים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יחיאל גרנביץ

86324.1.1   סמכות חכמים,תנאים ואמוראים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86325.1.1   למידה משמעותית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אליהו שיינפלד

86326.1.1   חכמי ספרד-הגות והלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ראובן טבול

86327.1.1   המקרא ופשוטו בחז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלימלך קופרמן

86327.2.1   המקרא ופשוטו בחז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלימלך קופרמן

86328.1.1   בבלי,ירושלמי וסבוראים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב ד"ר הראל שפירא

86329.1.1   סוגיות בהלכות אישות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס

86330.1.1   מבוא לליקויי למידה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: מר דן שוהם

86332.1.1   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד אביחיל

86332.1.2   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף אנקור

86332.1.3   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דניאל כליפה

86332.1.4   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר רוני ניסנוביץ

86332.1.5   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86332.1.6   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86332.2.1   עבודה מעשית מודרכת בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד אביחיל

86332.2.2   עבודה מעשית מודרכת בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף אנקור

86332.2.3   עבודה מעשית מודרכת בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דניאל כליפה

86332.2.4   עבודה מעשית מודרכת בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר רוני ניסנוביץ

86332.2.5   עבודה מעשית מודרכת בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86332.2.6   עבודה מעשית מודרכת בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86332.3.1   עבודה מעשית מודרכת במוסדות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יהודה ביטי

86332.3.2   עבודה מעשית מודרכת במוסדות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמיחי בן יעקב

86332.3.3   עבודה מעשית מודרכת במוסדות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

86333.1.1   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר יוסף אנקור

86333.1.2   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יואל גרומבק

86333.1.3   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב יוסף כהן

86333.1.4   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שמואל כהן

86333.1.5   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86333.2.1   התנסות מודרכת בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף אנקור

86333.2.2   התנסות מודרכת בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יואל גרומבק

86333.2.3   התנסות מודרכת בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב יוסף כהן

86333.2.4   התנסות מודרכת בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שמואל כהן

86333.2.5   התנסות מודרכת בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86333.3.1   התנסות מודרכת במוסדות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יהודה ביטי

86333.3.2   התנסות מודרכת במוסדות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמיחי בן יעקב

86333.3.3   התנסות מודרכת במוסדות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

86333.4.1   התנסות בהוראת תושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ישראל מרדכי גורדון

86333.4.2   התנסות בהוראת תושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר צורי פרחאן

86333.5.1   הוראה פרטנית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86333.6.1   התנסות מודרכת בהוראת תושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר צורי פרחאן

86334.1.1   טוב ורע בהגות היהודית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86335.1.1   ספר שופטים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

86336.1.1   שימוש במדיה ככלי הוראה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אליהו שיינפלד

86337.1.1   מבוא למשנתו של ר' צדוק מלובלין - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור

86338.1.1   כרונולוגיה של תנ"ך עפ"י חז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שי ואלטר

86339.1.1   בנין כוחות הנפש של התלמיד במשנת חז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86340.1.1   משנה ותוספתא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר הראל שפירא

86341.1.1   סוגיות בחינוך והלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יהודה זולדן

86343.1.1   הוראת מחשבת ישראל
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב יעקב פלג

86344.1.1   ניהול כיתה ותקשורת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר עמנואל צברי

86345.1.1   אנגלית טרום בסיסי. - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86345.1.2   אנגלית טרום בסיסי. - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מרדכי שדה

86345.1.3   אנגלית טרום בסיסי. - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86346.1.1   אנגלית בסיסי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86347.1.1   איסטרטגיות לאיתור קשיים אצל תלמידים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

86348.1.1   התושב"ע בהגות המאה ה-20 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צמח הלפרין

86349.1.1   קינות וסליחות -מבוא לפיוט - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב משה רוזנווסר

86350.1.1   צירופם של תרי עשר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שאול וינגורט

86351.1.1   שילוב הילד החריג בכתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב פלדמן

86352.1.1   פרקים בדמותו של דוד המלך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף אטון

86353.1.1   חנוך לנער-אסטרטגיות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אהרון אגלטל

86354.1.1   מהו C.B.T - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יצחק טרכטינגוט

86355.1.1   עיונים בספר יחזקאל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86356.1.1   דרכים לעבודת המידות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' משה קוסטה

86357.1.1   פירוש האבן עזרא על ספר משלי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב יוסף כהן

86358.1.1   מחשבת האגדה על פי המהר"ל והגר"א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יוסף בן לולו

87023.1.1   עבודה סמינריונית בספרות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב יוסף כהן

סילבוסים להדפסה לפי שנים - לחצו כאן

שנתון

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים