לוגו מכללה ירושלים

סילבוס של קורסים - תש"פ

84006.1.1   פסיכופתולוגיה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יהודה דור

84010.1.1   שיטות בניתוח ועיצוב התנהגות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84011.1.1   שיטות קריאה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שחר בן אור

84012.1.1   כישורי חיים בח"מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מרדכי זולברג

84016.1.1   הוראה מתקנת בקריאה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר דן שוהם

84018.1.1   ליקוי למידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אריאל גרוס, ישראל שראל

84029.1.1   מבוא לח"מ-לקויות קשות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מתניה ריגר

84031.1.1   כתיב והבעה בכתב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר דן שוהם

84033.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

84033.2.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

84038.1.1   עבודה סמינריונית-בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84038.1.2   עבודה סמינריונית-בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מתניה ריגר

84040.1.1   התנסות בהוראת חינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84041.1.1   הקמת מרכז למידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84042.1.1   הבטים חברתיים של לקויות למידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

84047.1.1   שילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84049.1.1   התפתחות סנסומוטורית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שחר בן אור

85002.1.1   מתמטיקה דיסקרטית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, ישראל שראל, מר אלדד סולימן

85005.1.1   אלגברה ליניארית 1 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אלכסנדר קליין, ישראל שראל, מר אלדד סולימן

85010.1.1   חשבון אינפיניטיסימאלי 2 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, מר יואל אסייג

85013.1.1   התנסות מעשית בהוראת המתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85014.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

85016.1.1   אינפי מתקדם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, מר יואל אסייג

85017.1.1   הסתברות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק איזק, מר יואל אסייג

85019.1.1   הסתברות וסטטיסטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק איזק, מר יואל אסייג

85020.1.1   סוגיות מתמטיות בגמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי, ישראל שראל

85027.1.1   תורת הגרפים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר נתנאל אלטשולר, ישראל שראל, מר אלדד סולימן

86005.1.1   גורמים בחינוך והוראה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד אביחיל

86006.1.1   סמינר דידקטי בתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86011.1.1   מחשבת החינוך בהלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86021.1.1   סוגיות בפשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר, ישראל שראל

86027.1.1   פרויקט בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86029.1.1   עזרה ראשונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86040.1.1   מדרשי ההלכה ומקומם בתושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86053.1.1   סוגיות מתמטיות בגמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86096.1.1   עבודה סמינריונית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

86104.1.1   סטטיסטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86105.1.1   הקדמות לתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן

86106.1.1   הקדמות לתושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן

86107.1.1   פשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86107.2.1   פשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86108.1.1   מחש"י-מתקופת הגאונים עד גירוש ספרד-א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86109.1.1   מחש"י - ראשית העת החדשה-מגירוש ספרד עד המאה ה-18-ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86110.1.1   מחש"י-המאה ה-18 וה--19-ג - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86111.1.1   מחש"י-התקופה המודרנית-ד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86113.1.1   חינוך יהודי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

86114.1.1   חינוך כללי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

86115.1.1   תולדות פרשנות התנ"ך-א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

86115.2.1   תולדות פרשנות התנ"ך-ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

86123.1.1   המדרש בשפת אמת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז

86130.1.1   מבוא לדידקטיקה כללית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יהודה שוורץ

86130.2.1   דידקטיקה בלימודי קדש - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בניהו טבילה

86132.1.1   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ד"ר ידידיה הכהן

86132.1.2   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ד"ר ידידיה הכהן

86132.2.1   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, ישראל שראל

86137.1.1   יסודות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמוס נתנאל

86140.1.1   פרשנות האגדה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86145.1.1   לשון המקרא-תגליות וחידושים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אברהם קופרמן

86158.1.1   מושג האמונה במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86159.1.1   מידות שהתורה נדרשת בהן - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף בן לולו

86170.1.1   סנגוריה במשנת ראשונים ואחרונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86176.1.1   לימודי קודש בגיל הרך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חנן ויזנר, ישראל שראל

86190.1.1   הוראת גמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יהודה זולדן

86206.1.1   זמנים בתנ"ך ומשמעותם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86212.1.1   צדקה בהלכה ובהגות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86232.1.1   סמינר דידקטי בהוראת תושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר הראל שפירא

86250.1.1   ספר יהושע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

86261.1.1   ניהול כתה ותקשורת נכונה עם התלמידים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר ידידיה הכהן, ישראל שראל

86262.1.1   מכינה במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ., ישראל שראל

86263.1.1   מכינה באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן, ישראל שראל

86263.1.2   מכינה באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן, ישראל שראל

86263.1.3   מכינה באנגלית-פטור - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86263.2.1   מכינה באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ., ישראל שראל

86271.1.1   המקרא ופשוטו בחז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלימלך קופרמן

86274.1.1   שיבת ציון ואתגריה ההלכתיים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס, ישראל שראל

86281.1.1   בטחון בטיחות ושעת חירום חשון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.2   בטחון בטיחות ושעת חירום כסלו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.3   בטחון בטיחות ושעת חירום טבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86281.1.4   בטחון בטיחות ושעת חירום אדר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.5   בטחון בטיחות ושעת חירום אייר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.6   בטחון בטיחות ושעת חירום סיון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.7   בטחון בטיחות ושעת חירום קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.1   חינוך לזהירות בדרכים חשון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.2   חינוך לזהירות בדרכים כסלו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86282.1.3   חינוך לזהירות בדרכים טבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86282.1.4   חינוך לזהירות בדרכים אדר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86282.1.5   חינוך לזהירות בדרכים אייר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86282.1.6   חינוך לזהירות בדרכים סיון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86282.1.7   חינוך לזהירות בדרכים קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86283.1.1   עזרא ונחמיה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86289.1.1   תכנון ותוכניות לימודים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86295.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86295.2.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86304.1.1   סוגיות הגותיות באיוב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86307.1.1   ההיסטוריה במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר חגי שטמלר

86325.1.1   למידה משמעותית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אליהו שיינפלד, ישראל שראל

86332.1.1   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד אביחיל

86332.1.2   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אוראל רגב

86332.1.3   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שמואל טלר

86332.1.4   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמנואל צברי

86332.1.5   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86332.1.6   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רוני ניסנוביץ

86332.1.7   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף אנקור

86332.2.1   עבודה מעשית מודרכת במוסדות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

86332.2.2   עבודה מעשית מודרכת במוסדות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יהודה ביטי

86332.3.1   עבודה מעשית מודרכת בתושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86332.3.2   עבודה מעשית מודרכת בתושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רוני ניסנוביץ

86332.3.3   עבודה מעשית מודרכת בתושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שמואל טלר

86332.3.4   עבודה מעשית מודרכת בתושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אוראל רגב

86332.3.5   עבודה מעשית מודרכת בתושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד אביחיל

86333.1.1   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יואל גרומבק

86333.1.2   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רונן קורייש

86333.1.3   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שמואל טלר

86333.1.4   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמנואל צברי

86333.1.5   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שמואל כהן

86333.1.6   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רוני ניסנוביץ

86333.1.7   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר צורי פרחאן

86333.2.1   התנסות מודרכת במוסדות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

86333.2.2   התנסות מודרכת במוסדות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יהודה ביטי

86333.3.1   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר צורי פרחאן

86333.3.2   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רונן קורייש

86333.3.3   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שמואל כהן

86333.3.4   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמנואל צברי

86333.3.5   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יואל גרומבק

86333.3.6   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רוני ניסנוביץ

86339.1.1   בנין כוחות הנפש בתהליך החינוכי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86340.1.1   משנה ותוספתא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר הראל שפירא

86346.1.1   אנגלית בסיסי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן, ישראל שראל

86371.1.1   עיונים בספר שופטים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב איתן שנדורפי

86372.1.1   מהר"ל-מנתיב אהבת הרע לשאר נתיבות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר ראובן פיירמן

86373.1.1   ספרות האמוראים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יוסף דובאוויק

86375.1.1   תפיסת הזמן ביהדות-הלוח העברי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שי ואלטר, ישראל שראל

86388.1.1   עבודה סמינריונית בתושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ד"ר שחר רחמני

86388.2.1   עבודת גמר בתושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ד"ר שחר רחמני

86389.1.1   עבודה סמינריונית בתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ד"ר שחר רחמני

86389.2.1   עבודת גמר בתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ד"ר שחר רחמני

86390.1.1   עבודה סמינריונית במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ד"ר שחר רחמני

86390.2.1   עבודת גמר במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ד"ר שחר רחמני

86391.1.1   עבודה סמינריונית בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר בקשי, מר אייל גפן

86391.2.1   עבודת גמר בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, הרב מאיר בקשי

86392.1.1   הוראה פרטנית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86395.1.1   סוגיות הלכתיות המופיעות בנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86396.1.1   בחירה חופשית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב פלג

86400.1.1   הגות ופירוש במדרשי חז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף בן לולו, ישראל שראל

86411.1.1   מעורבות חברתית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86427.1.1   הלכה בדברי נביאים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86428.1.1   שתי דרכים בפרשנות הפשט-רשב"ם והאב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86429.1.1   הגות בפרשנות הרשב"ם והאב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86430.1.1   הגות בפירושי הנציב לתורה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, ישראל שראל

86431.1.1   אגדות חז"ל-עיון במעשי חכמים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס

86432.1.1   אגדות חז"ל-עיון במעשי חכמים ובהגותם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס, ישראל שראל

86433.1.1   שיבת ציון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס, ישראל שראל

86434.1.1   מיומנויות לימוד והוראה בכיתה ובקהילה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמנואל צברי, ישראל שראל

שנתון
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2019

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים