לוגו מכללה ירושלים

סילבוס של קורסים - תשע"ט

83005.1.1   ספרות ילדים באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נעמי ארם

83007.1.1   ניתוח בלשני של השיח EFL - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טניה בן שטרית

84006.1.1   פסיכופתולוגיה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר יהודה דור

84008.1.1   לקויות ברצף האוטיזם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב פלדמן

84010.1.1   שיטות בניתוח ועיצוב התנהגות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר אמיתי אליה

84011.1.1   שיטות קריאה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שחר בן אור

84015.1.1   קוגניציה ואפקט בחינוך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: פרופ' יעקב כץ

84016.1.1   הוראה מתקנת בקריאה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר דן שוהם

84017.1.1   הפרעות קשב וריכוז - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יהודה דור

84018.1.1   ליקוי למידה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אריאל גרוס

84025.1.1   מצבי לחץ וחרדה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר יצחק טרכטינגוט

84028.1.1   הוראה מתקנת בלימודי קודש - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב פלדמן

84029.1.1   מבוא לח"מ-לקויות קשות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר מתניה ריגר

84031.1.1   כתיב והבעה בכתב
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר דן שוהם

84033.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84033.2.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר טל מימוני

84033.2.2   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר טל מימוני

84033.2.3   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ראובן בן חיים

84035.2.1   התפתחות אישיות ולמידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' יעקב כץ

84038.1.1   עבודה סמינריונית-בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84038.1.2   עבודה סמינריונית-בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מתניה ריגר

84038.1.3   עבודה סמינריונית-בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב פלדמן

84039.1.1   הוראה מתקנת בחשבון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84040.1.1   התנסות בהוראת חינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84040.1.2   התנסות בהוראת חינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב פלדמן

84040.2.1   התנסות בהוראת חינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רונן קורייש

84040.2.2   התנסות בהוראת חינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר צורי פרחאן

84041.1.1   הקמת מרכז למידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רונן קורייש

84041.1.2   הקמת מרכז למידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב פלדמן

84041.1.3   הקמת מרכז למידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84041.1.4   הקמת מרכז למידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אוראל רגב

84044.1.1   ליקויי שמיעה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מתניה ריגר

84045.1.1   מוגבלות שכלית התפתחותית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אוראל רגב

84048.1.1   טיפוח שליטה עצמית וויסות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר אמיתי אליה

84049.1.1   התפתחות סנסומוטורית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שחר בן אור

84050.1.1   חידושים בחקר המוח,ויישומם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר דן שוהם

84051.1.1   מוגנות בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מרדכי זולברג

84052.1.1   נוירופסיכולוגיה-המוח שמאחרי התופעות הפסיכולוגיות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יצחק טרכטינגוט

85001.1.1   תורת המספרים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יאיר שאקי, מר אלדד סולימן

85002.1.1   מתמטיקה דיסקרטית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, מר אלדד סולימן

85003.1.1   חשבון אינפיניטיסימאלי 1
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, מר יואל אסייג

85005.1.1   אלגברה ליניארית 1
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אלכסנדר קליין, מר אלדד סולימן

85006.1.1   קומבינטוריקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר נתנאל אלטשולר, מר אלדד סולימן

85007.1.1   נושאים בהוראת המתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אריה רוקח

85009.1.1   סמינר דידקטי במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אריה רוקח

85010.1.1   חשבון אינפיניטיסימאלי 2
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, מר יואל אסייג

85011.1.1   אלגברה לינארית 2 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אלכסנדר קליין, מר אלדד סולימן

85013.1.1   התנסות בהוראת מתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85013.2.1   התנסות בהוראת מתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85014.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85016.1.1   אינפי מתקדם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, מר יואל אסייג

85017.1.1   הסתברות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר יצחק איזק, מר יואל אסייג

85018.1.1   גאומטריה אנליטית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85019.1.1   הסתברות וסטטיסטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק איזק, מר יואל אסייג

85020.1.1   סוגיות מתמטיות בגמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85023.1.1   פונקציות מורכבות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יאיר שאקי, מר יואל אסייג

85024.1.1   עבודה סמינריונית במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85025.1.1   גאומטריה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר נתנאל אלטשולר, מר נתנאל אלטשולר

86001.1.1   סוגיות בספר ישעיהו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86001.2.1   נחמות ישעיהו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86004.1.1   מנין "עיקרים" במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל

86005.1.1   גורמים בחינוך והוראה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד אביחיל

86006.1.1   סמינר דידקטי בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86011.1.1   סוגיות הלכתיות בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86012.1.1   פסיכולוגיה יישומית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מיכאל שטריק

86018.1.1   קשיים וליקויי למידה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86021.1.1   סוגיות בפשוטו של מקרא
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86026.1.1   קטע שלא נלמד בגמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86027.1.1   פרויקט בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה:

86029.1.1   עזרה ראשונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86029.1.2   עזרה ראשונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות, גב' לירן טל

86036.1.1   עיונים בספר ירמיהו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

86040.1.1   הלכה בראשונים ובאחרונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86044.1.1   הלכה במקורותיה הראשוניים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אברהם קופרמן

86045.1.1   סוגיות הלכתיות בנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86045.2.1   סוגיות הלכתיות בנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86046.1.1   פחד יצחק - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86053.1.1   סוגיות מתמטיות בגמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86096.1.1   עבודה סמינריונית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

86104.1.1   סטטיסטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86104.2.1   סטטיסטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86105.1.1   הקדמות לתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן

86106.1.1   הקדמות לתושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן

86107.1.1   פשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86107.2.1   פשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86108.1.1   מחש"י-מתקופת הגאונים עד גירוש ספרד-א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86109.1.1   מחש"י - ראשית העת החדשה-מגירוש ספרד עד המאה ה-18-ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86110.1.1   מחש"י-המאה ה-18 וה--19-ג - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86111.1.1   מחש"י-התקופה המודרנית-ד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86113.1.1   חינוך יהודי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

86114.1.1   חינוך כללי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

86115.1.1   תולדות פרשנות התנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

86121.1.1   הבריחה והתשובה בספר יונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף אטון

86122.1.1   פרשנות משוה בספר דברים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אריה אברמסון

86130.1.1   מבוא לדידקטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יהודה שוורץ

86130.1.2   מבוא לדידקטיקה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב בניהו טבילה

86130.2.1   מבוא לדידקטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יהודה שוורץ

86130.2.2   מבוא לדידקטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בניהו טבילה

86130.3.1   מבוא לדידקטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר בקשי

86132.1.1   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ד"ר ידידיה הכהן

86132.1.2   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ד"ר ידידיה הכהן

86132.1.3   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ד"ר ידידיה הכהן

86132.1.4   אוריינות אקדמית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ד"ר ידידיה הכהן

86137.1.1   יסודות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמוס נתנאל

86141.1.1   תורת המנהגים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86145.1.1   לשון המקרא-תגליות וחידושים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב אברהם קופרמן

86158.1.1   אמונה במשנת ראשונים ואחרונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86158.1.2   אמונה במשנת ראשונים ואחרונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86161.1.1   משנתו החינוכית של המהר"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר ראובן פיירמן

86168.1.1   עיונים בספר מלכים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

86169.1.1   הוראת גמרא וראשונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מנחם בן יעקב

86171.1.1   הגות בפירוש אברבנאל לתורה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל

86176.1.1   לימודי קודש בגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב חנן ויזנר

86190.1.1   הוראת תושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יהודה זולדן

86190.2.1   הוראת תושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יהודה זולדן

86191.1.1   עיונים בספר שערי יושר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז

86198.1.1   הלכה ומודרנה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס

86206.1.1   זמנים בתנ"ך ומשמעותם א
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86213.1.1   בעיות משמעת בכתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מיכאל שטריק

86219.1.1   הלכה חוק ומשפט - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס

86232.1.1   סמינר דידקטי בהוראת תושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר הראל שפירא

86232.1.2   סמינר דידקטי בהוראת תושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86232.2.1   סמינר דידקטי בהוראת תושב"ע
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86234.1.1   הוראת משנה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב דוד עצמון

86234.2.1   הוראת משנה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד עצמון

86238.1.1   תנועת המוסר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86241.1.1   תפארת ישראל
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86241.2.1   גור אריה פרשנות ומחשבה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86241.3.2   תפארת ישראל -מהר"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86241.4.1   תפארת ישראל - מהר"ל-עבודה סמינריונית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86262.1.1   מכינה במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86263.1.1   מכינה באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86263.1.2   מכינה באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86264.1.1   מכינה באזרחות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ישראל מרדכי גורדון

86264.1.2   מכינה באזרחות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ישראל מרדכי גורדון

86270.1.1   סוגיות בספר שמואל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86271.1.1   המקרא ופשוטו בחז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלימלך קופרמן

86271.2.1   המקרא ופשוטו בחז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלימלך קופרמן

86272.1.1   עיונים ברש"י לתורה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב איתן שנדורפי

86272.2.1   עיונים ברש"י לתורה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב איתן שנדורפי

86273.1.1   ספרות הגאונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פרג'ון

86279.1.1   מחשבת ההלכה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86279.2.1   מחשבת ההלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר חגי שטמלר

86281.1.1   בטחון בטיחות ושעת חירום כסלו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.2   בטחון בטיחות ושעת חירום טבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.3   בטחון בטיחות ושעת חירום שבט - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.4   בטחון בטיחות ושעת חירום אדר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.5   בטחון בטיחות ושעת חירום אייר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.6   בטחון בטיחות ושעת חירום קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.1   חינוך לזהירות בדרכים כסלו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.2   חינוך לזהירות בדרכים טבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.3   חינוך לזהירות בדרכים שבט - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.4   חינוך לזהירות בדרכים אדר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.5   חינוך לזהירות בדרכים אייר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.6   חינוך לזהירות בדרכים קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86284.1.1   בעיות למידה בכתה הטרוגנית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86285.1.1   הלכות ציבור - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86289.1.1   תכנון ותוכניות לימודים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86295.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ראובן בן חיים

86295.2.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שמואל טלר

86295.2.2   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ראובן בן חיים

86295.2.3   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף אנקור

86295.2.4   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף אנקור

86297.1.1   שילוב טכנולוגיה בהוראה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמנון מישר

86301.1.1   השגחת ד' והשתדלות אנושית במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86307.1.1   ההיסטוריה במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר חגי שטמלר

86317.1.1   קשיים בלימוד גמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86328.1.1   בבלי,ירושלמי וסבוראים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר הראל שפירא

86329.1.1   סוגיות בהלכות אישות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס

86332.1.1   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שמואל טלר

86332.1.10   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ישראל מרדכי גורדון

86332.1.11   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף אנקור

86332.1.2   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86332.1.5   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דניאל כליפה

86332.1.6   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד אביחיל

86332.1.7   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86332.1.8   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמנואל צברי

86332.1.9   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86332.3.1   עבודה מעשית מודרכת במוסדות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יהודה ביטי

86332.3.2   עבודה מעשית מודרכת במוסדות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

86332.4.1   עבודה מעשית מודרכת בתושב"ע-תנ"ך/מחש"י - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86333.1.1   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שמואל טלר

86333.1.2   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86333.1.4   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב יוסף כהן

86333.1.5   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שמואל כהן

86333.1.6   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר רוני ניסנוביץ

86333.1.7   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יואל גרומבק

86333.1.8   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף אנקור

86333.3.1   התנסות מודרכת במוסדות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יהודה ביטי

86333.3.2   התנסות מודרכת במוסדות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

86333.4.1   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר רוני ניסנוביץ

86333.4.2   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר צורי פרחאן

86333.5.1   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אוראל רגב

86340.1.1   משנה ותוספתא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר הראל שפירא

86343.1.1   דרכים בהוראת מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף אטון

86346.1.1   אנגלית בסיסי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86346.2.1   אנגלית בסיסי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86346.2.2   אנגלית בסיסי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86349.1.1   קינות וסליחות -מבוא לפיוט - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב משה רוזנווסר

86353.1.1   חנוך לנער-אסטרטגיות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אהרון אגלטל

86359.1.1   סוגיות בהלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86359.2.1   יסודות מחשבת ההלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86359.3.1   סוגיות במחשבת ההלכה-עבודה סמינריונית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86360.1.1   סוגיות במחשבת ההלכה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86361.1.1   תפילה בהלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86362.1.1   תפילה-בין הלכה למחשבה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86363.1.1   קשיים בהוראת גמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86364.1.1   מחשבה יהודית בעת האחרונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86367.1.1   ספרי בית שני - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86368.1.1   ספרי בית שני-דרכי הוראה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86369.1.1   בין הלכה ואגדה בראשונים ובאחרונים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86370.1.1   אתגרים חינוכיים בגיל ההתבגרות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב אליהו שיינפלד

86370.2.1   אתגרים חינוכיים בגיל ההתבגרות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אליהו שיינפלד

86371.1.1   עיונים בספר שופטים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב איתן שנדורפי

86371.2.1   עיונים בספר שופטים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב איתן שנדורפי

86372.1.1   מהר"ל-מנתיב אהבת הרע לשאר נתיבות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר ראובן פיירמן

86373.1.1   ספרות האמוראים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר יוסף דובאוויק

86374.1.1   מחשבת החינוך בהלכה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86375.1.1   תפיסת הזמן ביהדות-הלוח העברי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר שי ואלטר

86376.1.1   מושגים בסוציולוגיה חינוכית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר נתן בקר

86377.1.1   הגות בפירושי ר"ע ספורנו
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב יוסף בן לולו

86378.1.1   עיונים בפירוש ר"ע ספורנו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף בן לולו

86381.1.1   מצבי לחץ וחרדה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יצחק טרכטינגוט

86382.1.1   קוגניציה ואפקט בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' יעקב כץ

86384.1.1   הספור החסידי באומר בדרמה ובניגון
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ראובן רז

86385.1.1   אגדות חז"ל
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב יעקב פלג

86386.1.1   כיתה וקהילה הנהגה וניהול
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב עמנואל צברי

86387.1.1   סוגיות בפשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86388.1.1   עבודה סמינריונית בתושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ד"ר שחר רחמני

86388.2.1   עבודת גמר בתושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ד"ר שחר רחמני

86389.1.1   עבודה סמינריונית בתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ד"ר שחר רחמני

86389.2.1   עבודת גמר בתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, הרב ד"ר שלמה קסירר, מר אמיתי שחור

86390.1.1   עבודה סמינריונית במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ד"ר שחר רחמני

86390.2.1   עבודת גמר במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ד"ר שחר רחמני

86391.1.1   עבודה סמינריונית בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר בקשי, מר אייל גפן

86391.2.1   עבודת גמר בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, הרב מאיר בקשי

86391.3.1   הנחיה לעבודה סמינריונית בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, הרב מאיר בקשי

86392.1.1   הוראה פרטנית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86393.1.1   גור אריה על התורה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86394.1.1   פרשנות ראשונים לתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יוסף דובאוויק

86395.1.1   סוגיות הלכתיות המופיעות בנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86396.1.1   בחירה חופשית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שי ואלטר

86397.1.1   עיון תפילה והוראתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86397.2.1   עיון תפילה והוראתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86398.1.1   סוגיות חינוכיות במשנת החסידות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור

86399.1.1   קדימויות בדיני נפשות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב פלג

86400.1.1   הגות ופירוש במדרשי חז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף בן לולו

86401.1.1   הגות במדרשי חז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף בן לולו

86402.1.1   הלכה בעולם המודרני - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס

86403.1.1   סוגיות בפחד יצחק - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86404.1.1   יסודות הוראת התפילה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף אטון

86405.1.1   התפתחות אישיות ולמידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' יעקב כץ

86407.1.1   מדרשי חז"ל ומעשי חכמים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86408.1.1   עיון במדרשי חז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86409.1.1   סוגיות בנביאים ראשונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר ראובן פיירמן

86410.1.1   נביאים ראשונים-הבט חינוכי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר ראובן פיירמן

86411.1.1   מעורבות חברתית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86412.1.1   ילדים ונוער בסיכון במערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ישראל פרידלנדר

86413.1.1   התמודדות חינוכית עם התמכרויות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ישראל פרידלנדר

86414.1.1   כלי המדרש במשנת חז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף בן לולו

86415.1.1   סוגיות בהקמת מלכות ישראל בנביאים ראשונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86416.1.1   בין בבלי לירושלמי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אברהם בל"ס

86417.1.1   המנהיגות הישראלית בתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יואב אוריאל

86418.1.1   עיון באגדות החורבן - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: יאיר פרנק

86419.1.1   שורש המחשבה היהודית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שאול וינגורט

86420.1.1   מבוא לתורת הבעל שם טוב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור

86421.1.1   מדיניות ציבורית בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אהרון מלאך

86422.1.1   הוראת מדרש - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מנחם בן יעקב

86423.1.1   תקשורת בין אישית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב פלדמן

86424.1.1   תורה ויהדות בחינוך הממלכתי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שמואל יורמן

86425.1.1   הוראת תושב"ע מהגמרא עד ההלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אלקנה ליאור

86426.1.1   דרכי הוראה בלימודי קודש - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר בקשי

87023.1.1   עבודה סמינריונית בספרות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב יוסף כהן

שנתון
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2019

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים