חיפוש

סילבוס של הקורסים - תשע"ז

83000.1.1   Introduction to Linguistics - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שמעון באומל

83001.1.1   Methodology & TESOL - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר דוד שטאל

83002.1.1   Jewish Thought in Western Literature - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מנדל ברייטשטיין

83003.1.1   Teaching Bagrut in the Hareidi Classroom - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר דוד שטאל

83004.1.1   Critical Thinking Through Historical Essays - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מנדל ברייטשטיין

83005.1.1   Children's Literature - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נעמי ארם, מר דוד שטאל

83006.1.1   Literature - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר נפתלי גולדברג, מר דוד שטאל

83007.1.1   Linguistic Analysis of EFL Classroom Discourse - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טניה בן שטרית, מר דוד שטאל

83008.1.1   התנסות בהוראת אנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

84006.1.1   פסיכופתולוגיה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: הרב ד"ר שמעון כהאן

84006.2.1   פסיכופתולוגיה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מיכאל שטריק

84008.1.1   לקויות ברצף אוטיזם   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: מר יעקב פלדמן

84008.2.1   לקויות ברצף אוטיזם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב פלדמן

84010.1.1   שיטות בניתוח ועיצוב התנהגות   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: מר אמיתי אליה

84010.2.1   שיטות בניתוח ועיצוב התנהגות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84011.1.1   שיטות קריאה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: מר שחר בן אור

84015.1.1   קוגניציה ואפקט בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' יעקב כץ

84015.2.1   קוגניציה ואפקט בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' יעקב כץ

84016.1.1   הוראה מתקנת בקריאה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: מר דן שוהם

84017.1.1   לקויי קשב וריכוז - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר משה ברודי

84017.2.1   לקויי קשב וריכוז - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יהודה דור

84018.1.1   ליקוי למידה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר אריאל גרוס

84023.1.1   התמודדות עם אוכלוסיה מאתגרת באמצעות הבעה ויצירה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: מר טל מימוני

84024.1.1   יסודות בפסיכופיזיולוגיה ובנוירולוגיה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: הרב ד"ר שמעון כהאן

84025.1.1   מצבי לחץ   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: מר יצחק טרכטינגוט

84028.1.1   הוראה מתקנת בלימודי קודש   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: מר דן שוהם

84028.2.1   הוראה מתקנת בלימודי קודש   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: מר יעקב פלדמן

84029.1.1   מבוא לח"מ-לקויות קשות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר דוד טנא

84031.1.1   כתיב והבעה בכתב   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: מר דן שוהם

84032.1.1   נוער בסיכון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יצחק טרכטינגוט

84033.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-ח.מ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

84033.1.2   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

84033.1.3   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-ח.מ  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר טל מימוני

84033.1.4   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-ח.מ  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

84033.1.5   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-ח.מ  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר טל מימוני

84033.1.6   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-ח.מ  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84033.1.7   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-ח.מ  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

84033.1.8   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-ח.מ  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

84038.1.1   עבודת גמר סמינריונית-בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

84039.1.1   הוראה מתקנת בחשבון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84040.1.1   התנסות בהוראה חינוך מיוחד-שנה ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אוראל רגב

84040.1.2   התנסות בהוראת חינוך מיוחד-שנה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84040.1.3   התנסות בהוראת חינוך מיוחד-שנה ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב פלדמן

84040.1.4   התנסות בהוראת חינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רונן קורייש

84041.1.1   הקמת מרכז למידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רונן קורייש, אוראל רגב, מר אמיתי אליה, מר יעקב פלדמן

84042.1.1   היבטים חברתיים ורגשיים של לקויות למידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

84043.1.1   מיומנויות תקשורת בכתה ובחינוך המיוחד   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: מר אמיתי אליה

85000.1.1   מבוא למתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85001.1.1   תורת המספרים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

85001.2.1   תורת המספרים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יאיר שאקי, ד"ר משה מורגנשטרן

85002.1.1   מתמטיקה דיסקרטית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, מר אביה וידברג

85003.1.1   חשבון אינפיניטיסימאלי 1 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, ד"ר משה מורגנשטרן, מר יואל אסייג

85004.1.1   אשנב למתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85005.1.1   אלגברה ליניארית   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: מר אלי פרטוש, מר אביה וידברג

85007.1.1   נושאים בהוראת המתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אריה רוקח

85009.1.1   סמינר דידקטי במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אריה רוקח

85009.2.1   סמינר דידקטי במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אריה רוקח

85010.1.1   חשבון אינפיניטיסימאלי 2 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, מר יואל אסייג

85011.1.1   אלגברה לינארית 2 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אלי פרטוש, מר אביה וידברג

85011.2.1   אלגברה לינארית 2 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אלי פרטוש, ד"ר משה מורגנשטרן, מר אביה וידברג

85012.1.1   גיאומטריה אנליטית ויישומים אנליטיים בגיאומטריה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר נח דנא פיקארד

85012.2.1   גיאומטריה אנליטית ויישומים אנליטיים בגיאומטריה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מרדכי עמר, ד"ר משה מורגנשטרן, מר אביה וידברג

85013.1.1   התנסות בהוראת מתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85013.1.2   התנסות בהוראת מתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אריה רוקח

85014.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

85015.1.1   גרפים וזרימה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר בנימין ברסקי, ד"ר משה מורגנשטרן, מר אביה וידברג

85016.1.1   אינפי מתקדם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, ד"ר משה מורגנשטרן, מר יואל אסייג

85017.1.1   הסתברות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק איזק, מרדכי עמר, ד"ר משה מורגנשטרן

85018.1.1   אשנב למתמטיקה גאומטריה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

85019.1.1   הסתברות וסטטיסטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86005.1.1   גורמים בחינוך והוראה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד אביחיל

86006.1.1   סמינר דידקטי בתנ"ך   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86011.1.1   סוגיות הלכתיות בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רפאל נחומברג

86011.2.1   סוגיות הלכתיות בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רפאל נחומברג

86012.1.1   פסיכולוגיה יישומית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מיכאל שטריק

86019.1.1   העצמה אישית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר צבי עידן

86019.2.1   העצמה אישית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר צבי עידן

86021.1.1   פשוטו של מקרא - קורס - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86023.1.1   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דניאל כליפה

86023.1.10   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף אנקור

86023.1.11   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: יואל גרומבק

86023.1.2   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86023.1.3   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר רוני ניסנוביץ

86023.1.4   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86023.1.5   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב יוסף כהן

86023.1.6   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שמואל טלר

86023.1.7   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד אביחיל

86023.1.8   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אפרים לויץ

86023.1.9   התנסות בהוראת תושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שמואל כהן

86023.2.1   הוראה פרטנית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86023.3.10   התנסות בהוראת תושב"ע-דו חוגי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב יוסף כהן

86023.3.11   התנסות בהוראת תושב"ע-דו חוגי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שמואל כהן

86023.3.2   התנסות בהוראת תושב"ע-דו חוגי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שמואל טלר

86023.3.3   התנסות בהוראת תושב"ע-דו חוגי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר רוני ניסנוביץ

86023.3.4   התנסות בהוראת תושב"ע-דו חוגי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דניאל כליפה

86023.3.5   התנסות בהוראת תושב"ע-דו חוגי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86023.3.6   התנסות בהוראת תושב"ע-דו חוגי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד אביחיל

86023.3.7   התנסות בהוראת תושב"ע-דו חוגי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86023.3.8   התנסות בהוראת תושב"ע-דו חוגי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אפרים לויץ

86023.3.9   התנסות בהוראת תושב"ע-דו חוגי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רונן קורייש

86026.1.1   קטע שלא נלמד בגמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86027.1.1   פרויקט בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86029.1.1   עזרה ראשונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86029.1.2   עזרה ראשונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86039.1.1   העיקרים במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל

86040.1.1   בין הלכה לאגדה בראשונים ובאחרונים   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86040.2.1   מבוא למדרשי הלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86044.1.1   הלכה ממקורותיה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: הרב אברהם קופרמן

86045.1.1   סוגיות הלכתיות בנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רפאל נחומברג

86045.2.1   סוגיות הלכתיות בנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רפאל נחומברג

86046.1.1   עיון ב"פחד יצחק" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86053.1.1   סוגיות מתמטיות בגמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86058.1.1   סוגיות מחשבתיות במשנה תורה לרמב"ם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ישעיהו שטיינברגר

86061.1.1   למידה משמעותית   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: הרב אפרים לויץ

86061.2.1   פיתוח חשיבה בלימודי קדש - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אפרים לויץ

86063.1.1   הבטים סוציולוגים בפרקי המקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף אטון

86067.1.1   פסיכופתלוגיה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: יונדב בקשי

86070.1.1   אנגלית   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86070.1.2   אנגלית-פטור - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86070.2.1   אנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86070.2.2   אנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ארני פרייס

86070.2.3   אנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב לוין

86070.2.4   אנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר גבריאל ביטון

86077.1.1   עיונים במורה נבוכים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל

86082.1.1   בין תנועת המוסר לחסידות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86087.1.1   דרכי לימוד בראשונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86092.1.1   ישומי מחשב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמנון מישר

86096.1.1   עבודה סמינריונית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86104.1.1   סטטיסטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86104.2.1   סטטיסטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86105.1.1   הקדמות לתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן

86105.1.2   הקדמות לתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן

86106.1.1   הקדמות לתושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן

86106.1.2   הקדמות לתושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן

86107.1.1   פשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86108.1.1   מחש"י-מתקופת הגאונים עד גירוש ספרד-א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, ד"ר אורה ויסקינד -אלפר

86109.1.1   מחש"י - ראשית העת החדשה-מגירוש ספרד עד המאה ה-18-ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אורה ויסקינד -אלפר, מר אייל גפן

86110.1.1   מחש"י-המאה ה-18 וה--19-ג - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אורה ויסקינד -אלפר, מר אייל גפן

86110.1.2   מחש"י-המאה ה-18 וה--19-ג - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, ד"ר אורה ויסקינד -אלפר

86111.1.1   מחש"י-התקופה המודרנית-ד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אורה ויסקינד -אלפר, מר אייל גפן

86112.1.1   מחש"י - הגות מודרנית - ה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אורה ויסקינד -אלפר

86113.1.1   חינוך יהודי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

86113.1.2   חינוך יהודי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

86114.1.1   חינוך כללי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

86114.1.2   חינוך כללי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

86123.1.1   המדרש בשפת אמת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז

86127.1.1   הלוח העברי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שי ואלטר

86130.1.1   הוראת מחשבת ישראל   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: הרב יוסף אטון

86130.2.1   מבוא לדידקטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בניהו טבילה

86130.3.1   מבוא לדידקטיקה-סדנה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אפרים לויץ

86130.4.1   מבוא לדידקטיקה-סדנה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בניהו טבילה

86130.5.1   מבוא לדידקטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אפרים לויץ

86132.1.1   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ידידיה הכהן

86132.1.2   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ידידיה הכהן

86132.1.3   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ידידיה הכהן

86132.1.4   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ידידיה הכהן

86132.1.5   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר גבריאל ביטון

86137.1.1   יסודות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמוס נתנאל, יורם אליהו

86141.1.1   תורת המנהגים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86145.1.1   לשון וענין בפרשיות המקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אברהם קופרמן

86159.1.1   מידות שהתורה נדרשת בלימוד והלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יוסף בן לולו

86168.1.1   עיונים בספר מלכים   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

86168.2.1   עיונים בספר שופטים   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: הרב איתן שנדורפי

86168.3.1   עיונים בספר שמואל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

86168.4.1   עיונים בספר שופטים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב איתן שנדורפי

86169.1.1   הוראת גמרא וראשונים   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: הרב מנחם בן יעקב

86169.2.1   הוראת גמרא וראשונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מנחם בן יעקב

86176.1.1   לימודי קודש בגיל הרך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חנן ויזנר

86178.1.1   תורה לחינוך הממלכתי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב זאב קרוב

86178.2.1   תורה לחינוך הממלכתי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב זאב קרוב

86186.1.1   דת ומדע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב פלג

86191.1.1   שערים ל"שערי יושר" עיונים בשיטתו של הגאון שקופ  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז

86193.1.1   תורה לשמה,מבט היסטורי ורעיוני - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור

86198.1.1   הלכה ומודרנה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס

86198.2.1   הלכה ומודרנה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר עמית עומר

86205.1.1   ימי עיון:גיל ההתבגרות,התמכרויות,הוראת השואה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86206.1.1   זמנים בתנ"ך ומשמעותם   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86206.2.1   זמנים בתנ"ך ומשמעותם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86209.1.1   גלות וגאולה במקרא ובמחשבה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אריה אברמסון

86213.1.1   בעיות משמעת בכתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מיכאל שטריק

86217.1.1   פרקי תהילים והוראתם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86219.1.1   הלכה חוק ומשפט - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס

86222.1.1   תפילה והוראתה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: הרב יוסף אטון

86232.1.1   הוראת תושב"ע   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: הרב זרח נובוגריצקי

86232.2.1   סמינר דידקטי בתושב"ע   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: ד"ר הראל שפירא

86232.3.1   הוראה משמעותית בתושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יהודה זולדן

86232.4.1   הוראת תושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר מיארה

86233.1.1   דילמות חינוכיות באספקלרית חז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יוסף בן לולו

86234.1.1   הוראת משנה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: הרב דוד עצמון

86234.2.1   הוראת משנה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד עצמון

86241.1.1   תפארת ישראל-מהר"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שחר רחמני

86241.2.1   תפארת ישראל-מהר"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שחר רחמני

86249.1.1   הסיפור ככלי חינוכי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור

86261.1.1   ניהול כתה ותקשורת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בצלאל צור

86262.1.1   מכינה במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86263.1.1   מכינה באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86263.1.2   מכינה באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ארני פרייס

86263.1.3   מכינה באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב לוין

86263.1.4   מכינה באנגלית-פטור - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86263.1.5   מכינה באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר גבריאל ביטון

86264.1.1   מכינה באזרחות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: עו"ד אביעד בקשי, עו"ד אביעד בקשי

86267.1.1   מגילות והוראתן   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86271.1.1   הוראת מקרא ומדרשו   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: הרב מנחם בן יעקב

86271.2.1   הוראת מקרא ומדרשו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מנחם בן יעקב

86272.1.1   עיונים ברש"י לתורה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: הרב איתן שנדורפי

86272.2.1   עיונים ברש"י לתורה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב איתן שנדורפי

86273.1.1   ספרות הגאונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פרג'ון

86275.1.1   הוראה מתקנת בהבנת הנקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שחר בן אור

86276.1.1   עיון ב"הלכות מלמדים" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86279.1.1   מחשבת ההלכה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: חגי שטמלר

86280.1.1   דרכי לימוד באחרונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86280.2.1   דרכי לימוד באחרונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86281.1.1   בטחון ובטיחות חשון  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.2   בטחון ובטיחות טבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.3   בטחון ובטיחות אייר  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86281.1.4   בטחון בטיחות ושעת חירום קורס קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.1   חינוך לזהירות בדרכים כסלו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.2   חינוך לזהירות בדרכים אדר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.3   חינוך לזהירות בדרכים סיון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86282.1.4   חינוך לזהירות בדרכים קורס קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

86283.1.1   עזרא ונחמיה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86284.1.1   בעיות למידה בכתה הטרוגנית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86285.1.1   הלכות ציבור   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86289.1.1   תכנון ותוכניות לימודים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86289.2.1   תכנון ותוכניות לימודים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86290.1.1   עיון תלמודי בסוגיות חינוך והוראה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: מר יהודה זולדן

86294.1.1   פרויקט מרכז לימודי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר בקשי

86295.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-תושב"ע  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אפרים לויץ

86295.1.10   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-תושב"ע  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אפרים לויץ

86295.1.11   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-תושב"ע  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אפרים לויץ

86295.1.2   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-תושב"ע  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אפרים לויץ

86295.1.3   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-תושב"ע  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אפרים לויץ

86295.1.4   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-תושב"ע  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אפרים לויץ

86295.1.5   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-תושב"ע  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר רוני ניסנוביץ

86295.1.6   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-תושב"ע  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אפרים לויץ

86295.1.7   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-תושב"ע  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: יואל גרומבק

86295.1.8   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-תושב"ע  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אפרים לויץ

86295.1.9   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך-תושב"ע  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אפרים לויץ

86297.1.1   טכנולוגיה חינוכית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמנון מישר

86297.2.1   טכנולוגיה חינוכית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמנון מישר

86297.3.1   שילוב טכנולוגיה בהוראה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמנון מישר

86303.1.1   המוסד החינוכי והמשפחה   (
סילבוס משנת תשעז)

שם המרצה: נתן בקר

86303.2.1   המוסד החינוכי והמשפחה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: נתן בקר

86304.1.1   סוגיות הגותיות באיוב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86304.2.1   סוגיות הגותיות באיוב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86305.1.1   בין פרשנות ומחשבה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ראובן טבול

86306.1.1   גבורת הנפש בהוגים ראשונים ואחרונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שחר רחמני

86307.1.1   ההיסטוריה במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: חגי שטמלר

86307.2.1   ההיסטוריה במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: חגי שטמלר

86308.1.1   הוראת גמרא למתקשים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר דן שוהם

86309.1.1   הוגים במחשבת ישראל במאה העשרים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: חגי שטמלר

86310.1.1   עיון תפילה וחינוכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86311.1.1   הוראת מדרש ואגדה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר בקשי

86312.1.1   מכינה בלשון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר גבריאל ביטון

86313.1.1   אתגרים בגיל ההתבגרות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86314.1.1   בעיותיה ההלכתיות של מדינה יהודית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס

86315.1.1   גישות בהתפתחות האישיות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: יונדב בקשי

86316.1.1   רפואה והלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ראם צפרי

86317.1.1   קשיים בהוראת גמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86318.1.1   התערבות בקשיים לימודיים וחברתיים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מיכאל שטריק

86319.1.1   הוראת משנה והלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בצלאל צור

86320.1.1   הפיוט בתפילות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף בן שבת, הרב משה רוזנווסר

86321.1.1   מחשבת התפילה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שאול וינגורט

86322.1.1   מושגים בהתפתחות רגשית של ילדים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יחיאל גרנביץ

87000.1.1   עיונים בספרות האגדה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

87002.1.1   ספרות ילדים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אופיר אחימאיר

87009.1.1   עיונים בפיוט - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב משה רוזנווסר, ד"ר יוסף בן שבת

87012.1.1   זאנרים בספרות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ראובן טבול

87013.1.1   תחביר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב יוסף כהן

87013.2.1   תחביר וחיבור - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב יוסף כהן

87014.1.1   מבוא לשירת ימי הביניים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף בן שבת

87015.1.1   פיוטי מעגל השנה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף בן שבת

87016.1.1   התנסות בהוראת ספרות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ישראל גורדון

87017.1.1   שירה והוראתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אופיר אחימאיר

87018.1.1   סיפורי ר'נ מברסלב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ראובן טבול

87019.1.1   כתיבה יוצרת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ראובן טבול

87020.1.1   סמינר דידקטי בספרות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ראובן טבול

87020.2.1   סמינר דידקטי בספרות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ראובן טבול

87021.1.1   המשל בספרות היהודית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור

87022.1.1   הבעה והוראתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב יוסף כהן

87023.1.1   עבודה סמינריונית בספרות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

סילבוסים להדפסה לפי שנים

שנתון

טופס פניה - צור קשר

חינוך ופדגוגיה
תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש 2-6
אופק חדש 7-9
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2017

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים