לוגו מכללה ירושלים

סילבוס של קורסים - תש"פ

84006.1.1   פסיכופתולוגיה
 

שם המרצה: מר יהודה דור

84008.1.1   לקויות ברצף האוטיזם
 

שם המרצה: מר יעקב פלדמן

84010.1.1   שיטות בניתוח ועיצוב התנהגות
 

שם המרצה: מר אמיתי אליה

84011.1.1   שיטות קריאה
 

שם המרצה: מר שחר בן אור

84012.1.1   כישורי חיים בח"מ
 

שם המרצה: מר מרדכי זולברג

84013.1.1   העשרה אינסטרומנטלית
 

שם המרצה: מר אריאל נאמן

84016.1.1   הוראה מתקנת בקריאה
 

שם המרצה: מר דן שוהם

84017.1.1   הפרעות קשב וריכוז
 

שם המרצה: מר יהודה דור

84018.1.1   ליקוי למידה
 

שם המרצה: ד"ר אריאל גרוס, ישראל שראל

84027.1.1   איסטרטגיות בהבנת הנקרא
 

שם המרצה: מר דן שוהם

84028.1.1   הוראה מתקנת בלימודי קודש
 

שם המרצה: מר יעקב פלדמן

84029.1.1   מבוא לח"מ-לקויות קשות
 

שם המרצה: מר מתניה ריגר

84031.1.1   כתיב והבעה בכתב
 

שם המרצה: מר דן שוהם

84032.1.1   נוער בסיכון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה:

84033.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

84033.2.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך המיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84038.1.1   עבודה סמינריונית-בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84038.1.2   עבודה סמינריונית-בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מתניה ריגר

84039.1.1   הוראה מתקנת בחשבון
 

שם המרצה: מר אמיתי אליה

84040.1.1   עבודה מעשית בחינוך מיוחד
 

שם המרצה: מר אמיתי אליה

84040.2.1   עבודה מעשית בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84040.3.1   עבודה מעשית בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

84041.1.1   הקמת מרכז למידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אמיתי אליה

84042.1.1   הבטים חברתיים של לקויות למידה
 

שם המרצה: הרב בן ציון רבי

84044.1.1   ליקויי שמיעה
 

שם המרצה: מר מתניה ריגר

84045.1.1   מוגבלות שכלית התפתחותית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אוראל רגב

84047.1.1   שילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים
 

שם המרצה: מר אמיתי אליה

84049.1.1   התפתחות סנסומוטורית
 

שם המרצה: מר שחר בן אור

85002.1.1   מתמטיקה דיסקרטית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, ישראל שראל, מר אלדד סולימן

85005.1.1   אלגברה ליניארית 1
 

שם המרצה: ד"ר אלכסנדר קליין, ישראל שראל, מר אלדד סולימן

85010.1.1   חשבון אינפיניטיסימאלי 2 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, מר יואל אסייג

85013.1.1   התנסות בהוראת המתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85013.2.1   התנסות בהוראת המתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85013.3.1   התנסות בהוראת המתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85014.1.1   סיורים פדגוגיים במתמטיקה להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85016.1.1   אינפי מתקדם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אחיעזר שאקי, מר יואל אסייג

85017.1.1   הסתברות
 

שם המרצה: הרב ד"ר יצחק איזק, מר יואל אסייג

85019.1.1   הסתברות וסטטיסטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק איזק, מר יואל אסייג

85020.1.1   סוגיות מתמטיות בגמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי, ישראל שראל

85024.1.1   עבודה סמינריונית במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

85027.1.1   תורת הגרפים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר נתנאל אלטשולר, ישראל שראל, מר אלדד סולימן

86001.1.1   נחמות ישעיהו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86005.1.1   גורמים בחינוך והוראה
 

שם המרצה: הרב דוד אביחיל

86006.1.1   סמינר דידקטי בתנ"ך
 

שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86011.1.1   מחשבת החינוך בהלכה
 

שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86011.2.1   מחשבת החינוך בהלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86012.1.1   פסיכולוגיה יישומית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מיכאל שטריק, הרב ברוך שטיינר

86021.1.1   סוגיות בפשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר, ישראל שראל

86026.1.1   קטע שלא נלמד בגמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86027.1.1   פרויקט בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86029.1.1   עזרה ראשונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86029.1.2   עזרה ראשונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86040.1.1   מדרשי ההלכה ומקומם בתושב"ע
 

שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86044.1.1   הלכה במקורותיה הראשוניים
 

שם המרצה: הרב אברהם קופרמן

86046.1.1   פחד יצחק - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86053.1.1   סוגיות מתמטיות בגמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86053.2.1   סוגיות מתמטיות בגמרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86077.1.1   עיונים במורה נבוכים
 

שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל

86096.1.1   עבודה סמינריונית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

86104.1.1   סטטיסטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86104.2.1   סטטיסטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86105.1.1   הקדמות לתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן, מר אייל גפן

86105.2.1   הקדמות לתנ"ך קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן, מר אייל גפן

86106.1.1   הקדמות לתושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן, מר אייל גפן

86106.2.1   הקדמות לתושב"ע קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב כהן, מר אייל גפן

86107.1.1   פשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86107.2.1   פשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר, מר אייל גפן

86107.3.1   פשוטו של מקרא קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר, מר אייל גפן

86108.1.1   מחש"י-מתקופת הגאונים עד גירוש ספרד-א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86108.2.1   מחש"י-מתקופת הגאונים עד גירוש ספרד-א קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

86109.1.1   מחש"י - ראשית העת החדשה-מגירוש ספרד עד המאה ה-18-ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86109.2.1   מחש"י - ראשית העת החדשה-מגירוש ספרד -ב קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

86110.1.1   מחש"י-המאה ה-18 וה--19-ג - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86110.2.1   מחש"י-המאה ה-18 וה--19-ג קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

86111.1.1   מחש"י-התקופה המודרנית-ד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, פרופ' אורה ויסקינד

86111.2.1   מחש"י-התקופה המודרנית-ד קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

86113.1.1   חינוך יהודי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר, מר אייל גפן

86113.2.1   חינוך יהודי קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר, מר אייל גפן

86114.1.1   חינוך כללי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר, מר אייל גפן

86114.2.1   חינוך כללי קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר, מר אייל גפן

86115.1.1   תולדות פרשנות התנ"ך-א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

86115.2.1   תולדות פרשנות התנ"ך-ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

86115.3.1   תולדות פרשנות התנ"ך-א קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

86115.4.1   תולדות פרשנות התנ"ך-ב קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

86123.1.1   המדרש בשפת אמת
 

שם המרצה: הרב ראובן רז

86130.1.1   מבוא לדידקטיקה כללית
 

שם המרצה: הרב ד"ר יהודה שוורץ

86130.2.1   דידקטיקה בלימודי קדש
 

שם המרצה: הרב בניהו טבילה

86130.3.1   דידקטיקה בלימודי קודש - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בניהו טבילה

86132.1.1   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ד"ר ידידיה הכהן

86132.1.2   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ד"ר ידידיה הכהן

86132.1.3   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ד"ר ידידיה הכהן

86132.2.1   אוריינות אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, הרב ד"ר ידידיה הכהן

86137.1.1   יסודות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמוס נתנאל

86140.1.1   פרשנות האגדה
 

שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86141.1.1   תורת המנהגים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86145.1.1   לשון המקרא-תגליות וחידושים
 

שם המרצה: הרב אברהם קופרמן

86158.1.1   מושג האמונה במחשבת ישראל
 

שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86159.1.1   מידות שהתורה נדרשת בהן
 

שם המרצה: הרב יוסף בן לולו

86161.1.1   משנתו החינוכית של המהר"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר ראובן פיירמן

86170.1.1   סנגוריה במשנת ראשונים ואחרונים
 

שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86176.1.1   לימודי קודש בגיל הרך
 

שם המרצה: הרב חנן ויזנר, ישראל שראל

86190.1.1   הוראת גמרא
 

שם המרצה: הרב יהודה זולדן

86190.2.1   הוראת תורה שבעל פה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יהודה זולדן

86191.1.1   עיונים בספר שערי יושר
 

שם המרצה: הרב ראובן רז

86193.1.1   לימוד תורה לשמה מחז"ל ועד ימינו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור

86198.1.1   הלכה ומודרנה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס

86198.2.1   סוגיות הלכתיות ברפואה המודרנית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דב פופר, הרב ברוך שטיינר

86206.1.1   זמנים בתנ"ך ומשמעותם
 

שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86212.1.1   צדקה בהלכה ובהגות
 

שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86232.1.1   סמינר דידקטי בהוראת תושב"ע
 

שם המרצה: הרב ד"ר הראל שפירא

86232.2.1   סמינר דידקטי בהוראת תושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר הראל שפירא

86250.1.1   ספר יהושע
 

שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

86261.1.1   ניהול כתה ותקשורת נכונה עם התלמידים
 

שם המרצה: הרב ד"ר ידידיה הכהן, ישראל שראל

86262.1.1   מכינה במתמטיקה
 

שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86262.2.1   מכינה במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר גבאי

86263.1.1   מכינה קדם אקדמית באנגלית
 

שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן, ישראל שראל

86263.1.2   מכינה קדם אקדמית באנגלית
 

שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן, ישראל שראל

86263.1.3   מכינה קדם אקדמית באנגלית-פטור - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86263.2.1   מכינה קדם אקדמית באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86264.1.1   מכינה באזרחות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אוהד מנדלבוים, ט.נ.

86264.1.2   מכינה באזרחות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אוהד מנדלבוים, ט.נ.

86270.1.1   סוגיות בספר שמואל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86271.1.1   המקרא ופשוטו בחז"ל
 

שם המרצה: הרב אלימלך קופרמן

86271.2.1   המקרא ופשוטו בחז"ל
 

שם המרצה: הרב אלימלך קופרמן

86272.1.1   עיונים ברש"י לתורה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב איתן שנדורפי

86273.1.1   ספרות הגאונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פרג'ון

86274.1.1   שיבת ציון ואתגריה ההלכתיים
 

שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס, ישראל שראל

86279.1.1   מחשבת ההלכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר חגי שטמלר

86281.1.1   בטחון בטיחות ושעת חירום חשון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86281.1.2   בטחון בטיחות ושעת חירום כסלו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86281.1.3   בטחון בטיחות ושעת חירום טבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86281.1.4   בטחון בטיחות ושעת חירום אדר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86281.1.5   בטחון בטיחות ושעת חירום אייר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86281.1.6   בטחון בטיחות ושעת חירום סיון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86281.1.7   בטחון בטיחות ושעת חירום קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86282.1.1   חינוך לזהירות בדרכים חשון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86282.1.2   חינוך לזהירות בדרכים כסלו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86282.1.3   חינוך לזהירות בדרכים טבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86282.1.4   חינוך לזהירות בדרכים אדר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86282.1.5   חינוך לזהירות בדרכים אייר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86282.1.6   חינוך לזהירות בדרכים סיון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

86282.1.7   חינוך לזהירות בדרכים קיץ - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86283.1.1   עזרא ונחמיה
 

שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86283.2.1   עזרא ונחמיה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86284.1.1   בעיות למידה בכיתה הטרוגנית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בן ציון רבי

86285.1.1   הלכות ציבור - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר רועי זק

86289.1.1   תכנון ותוכניות לימודים
 

שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86289.2.1   תכנון ותוכניות לימודים
 

שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86295.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86295.1.2   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ישראל שראל

86295.1.3   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ישראל שראל

86295.2.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86301.1.1   השגחת ד' והשתדלות אנושית במחש"י
 

שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86304.1.1   סוגיות הגותיות באיוב
 

שם המרצה: הרב יעקב עשהאל

86307.1.1   ההיסטוריה במחשבת ישראל
 

שם המרצה: הרב ד"ר חגי שטמלר

86325.1.1   למידה משמעותית
 

שם המרצה: הרב אליהו שיינפלד, ישראל שראל

86328.1.1   בבלי,ירושלמי וסבוראים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר הראל שפירא

86332.1.1   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד אביחיל

86332.1.2   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אוראל רגב

86332.1.3   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שמואל טלר

86332.1.4   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמנואל צברי

86332.1.5   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86332.1.6   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רוני ניסנוביץ

86332.1.7   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יוסף אנקור

86332.2.1   עבודה מעשית מודרכת במוסדות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

86332.2.2   עבודה מעשית מודרכת במוסדות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יהודה ביטי

86332.3.1   עבודה מעשית מודרכת בתושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86332.3.2   עבודה מעשית מודרכת בתושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רוני ניסנוביץ

86332.3.3   עבודה מעשית מודרכת בתושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שמואל טלר

86332.3.4   עבודה מעשית מודרכת בתושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אוראל רגב

86332.3.5   עבודה מעשית מודרכת בתושב"ע-תנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דוד אביחיל

86332.4.1   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86332.5.1   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: אוראל רגב

86332.5.2   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יואל גרומבק

86333.1.1   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יואל גרומבק

86333.1.2   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רונן קורייש

86333.1.3   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב שמואל טלר

86333.1.4   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמנואל צברי

86333.1.5   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שמואל כהן

86333.1.6   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רוני ניסנוביץ

86333.1.7   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב צורי פרחאן

86333.1.8   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב פלדמן

86333.2.1   התנסות מודרכת במוסדות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

86333.2.2   התנסות מודרכת במוסדות החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יהודה ביטי

86333.3.1   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב צורי פרחאן

86333.3.2   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רונן קורייש

86333.3.3   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שמואל כהן

86333.3.4   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב עמנואל צברי

86333.3.5   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יואל גרומבק

86333.3.6   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רוני ניסנוביץ

86333.4.1   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יעקב פלדמן

86335.1.1   ספר שופטים
 

שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

86336.1.1   שימוש במדיה ככלי הוראה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אליהו שיינפלד

86339.1.1   בנין כוחות הנפש בתהליך החינוכי
 

שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86340.1.1   משנה ותוספתא
 

שם המרצה: הרב ד"ר הראל שפירא

86346.1.1   אנגלית בסיסי
 

שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן, ישראל שראל

86346.2.1   אנגלית בסיסי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86346.2.2   אנגלית בסיסי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר יואל ליברמן

86352.1.1   פרקים בדמותו של דוד המלך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף אטון, הרב ברוך שטיינר

86354.1.1   יסודות ועקרונות C.B.T
 

שם המרצה: מר יצחק טרכטינגוט

86364.1.1   מחשבה יהודית בעת האחרונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86371.1.1   עיונים בספר שופטים
 

שם המרצה: הרב איתן שנדורפי

86372.1.1   מהר"ל-מנתיב אהבת הרע לשאר נתיבות
 

שם המרצה: הרב ד"ר ראובן פיירמן

86373.1.1   ספרות האמוראים
 

שם המרצה: הרב ד"ר יוסף דובאוויק

86373.2.1   ספרות האמוראים
 

שם המרצה: הרב ד"ר יוסף דובאוויק

86375.1.1   תפיסת הזמן ביהדות-הלוח העברי
 

שם המרצה: הרב ד"ר שי ואלטר, ישראל שראל

86388.1.1   עבודה סמינריונית בתושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ד"ר שחר רחמני

86388.2.1   עבודת גמר בתושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ד"ר שחר רחמני

86389.1.1   עבודה סמינריונית בתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ד"ר שחר רחמני

86389.2.1   עבודת גמר בתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ד"ר שחר רחמני

86390.1.1   עבודה סמינריונית במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ד"ר שחר רחמני

86390.2.1   עבודת גמר במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק, הרב ד"ר שלמה קסירר, הרב ד"ר שחר רחמני

86391.1.1   עבודה סמינריונית בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב מאיר בקשי, מר אייל גפן

86391.2.1   עבודת גמר בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, הרב מאיר בקשי

86391.3.1   הנחיה לעבודת גמר בחינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן, הרב מאיר בקשי

86392.1.1   הוראה פרטנית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86393.1.1   גור אריה על התורה
 

שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני

86394.1.1   פרשנות ראשונים לתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יוסף דובאוויק

86395.1.1   סוגיות הלכתיות המופיעות בנ"ך
 

שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86395.2.1   סוגיות הלכתיות המופיעות בנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86396.1.1   בחירה חופשית
 

שם המרצה: הרב יעקב פלג

86396.2.1   סוגית הבחירה החופשית
 

שם המרצה: הרב ד"ר שי ואלטר

86397.1.1   עיון תפילה והוראתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אוריאל עובדיה

86399.1.1   קדימויות בדיני נפשות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב פלג

86400.1.1   הגות ופירוש במדרשי חז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף בן לולו, ישראל שראל

86400.2.1   הגות ופירוש במדרשי חז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף בן לולו

86402.1.1   הלכה בעולם המודרני - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס

86403.1.1   סוגיות בפחד יצחק - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

86407.1.1   מדרשי חז"ל ומעשי חכמים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86408.1.1   עיון במדרשי חז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86411.1.1   מעורבות חברתית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86427.1.1   הלכה בדברי נביאים
 

שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86427.2.1   הלכה בדברי נביאים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86428.1.1   שתי דרכים בפרשנות הפשט-רשב"ם והאב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86429.1.1   הגות בפרשנות הרשב"ם והאב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שלמה קסירר

86430.1.1   הגות בפירושי הנציב לתורה
 

שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל, ישראל שראל

86431.1.1   אגדות חז"ל-עיון במעשי חכמים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס

86431.2.1   מדרשי אגדות חז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף בן לולו

86432.1.1   אגדות חז"ל-עיון במעשי חכמים ובהגותם
 

שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס, ישראל שראל

86433.1.1   שיבת ציון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר יצחק רונס, ישראל שראל

86434.1.1   מיומנויות לימוד והוראה בכיתה ובקהילה
 

שם המרצה: הרב עמנואל צברי, ישראל שראל

86435.1.1   סוגיות בחינוך במבט אמוני - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רפאל נחומברג

86436.1.1   תורת החינוך והוראתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר ידידיה הכהן

86437.1.1   סוגיות הלכתיות ע"פ פרשת השבוע
 

שם המרצה: הרב עמנואל צברי

86438.1.1   הוראת מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יעקב פלג

86439.1.1   תורה לשמה מבט היסטורי ורעיוני - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור

86440.1.1   פרויקט בתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: . צוות

86441.1.1   בין קודש לפסיכולוגיה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב גלעד בר-טל, הרב ברוך שטיינר

86442.1.1   נוער נושר-איתור ומניעה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מרדכי זולברג, הרב ברוך שטיינר

86443.1.1   מידות ושיעורים בחז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלקנה ליאור, הרב ברוך שטיינר

86444.1.1   אויבי ישראל בתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יואב אוריאל, הרב ברוך שטיינר

86446.1.1   עיונים בספר דניאל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ברוך סליי, הרב ברוך שטיינר

86447.1.1   השואה בראיה תורנית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שחר רחמני, הרב ברוך שטיינר

86448.1.1   סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יאיר פרנק, הרב ברוך שטיינר

86449.1.1   הוראה מתקנת בתושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר מלכיאל אברהם, הרב ברוך שטיינר

86450.1.1   התפיסה הקיומית של המצוות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב רוני ניסנוביץ, הרב ברוך שטיינר

שנתון
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים