חיפוש

סילבוס של קורסים - תשע"ט

22003.1.1   דקדוק אנגלית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר מנדל ברייטשטיין

22004.1.1   ניתוח השיח בספרות אנגלית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר דבורה ליפשיץ

22005.1.1   תורת הנאום באנגלית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' דבורה שטיינברגר

22006.1.1   מבוא לז'אנרים בספרות אנגלית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אמי זיטר

22007.1.1   מיומנות הלמידה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22007.1.2   מיומנות הלמידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22008.1.1   הבנת הנקרא
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22009.1.1   סגנון וכתיבה 1
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22010.1.1   מבוא לבלשנות אנגלית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' טניה בן שטרית

22012.1.1   אוצר מילים )לימוד עצמי(
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ט.נ.

22013.1.1   מיומנות הדיבור באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נעמי ארם

22013.1.2   מיומנות הדיבור באנגלית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' נעמי ארם

22015.1.1   הוראת אנגלית לבגרות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22016.1.1   ספרות בריטית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' נעמי ארם

22016.2.1   ספרות בריטית - יחידה מקוונת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נעמי ארם

22017.1.1   הוראת ספרות אנגלית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר דבורה ליפשיץ

22018.1.1   סגנון וכתיבה 2
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22019.1.1   ניתוח טקסטים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22020.1.1   הערכה בהוראה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' טובה פרסוף

22024.1.1   בלשנות אנגלית - מתקדם
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' טניה בן שטרית

22025.1.1   הוראת דקדוק אנגלית - בי"ס יסודי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' היידי רבינוביץ

22025.2.1   הוראת דקדוק אנגלית - חטיבת ביניים ועליונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' היידי רבינוביץ

22026.1.1   ספרות אמריקאית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אמי זיטר

22027.1.1   שאלות הלכתיות בשואה  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

22028.1.1   הוראת אנגלית למאותגרי למידה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

22029.1.1   כתיבה מחקרית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22030.1.1   עבודה סמינריונית בחינוך אנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22030.2.1   עבודה סמינריונית בבלשנות אנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טניה בן שטרית

22031.1.1   התנסות בהוראת אנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שושנה פרנקל, גב' זמרתיה הרבנד

22031.1.2   התנסות בהוראת אנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' זמרתיה הרבנד, גב' שושנה פרנקל

22032.1.1   סדנה דידקטית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שושנה פרנקל

22033.1.1   ספרות אנגלית ופרשנותה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר דבורה ליפשיץ

22034.1.1   הכנת חומרי למידה ומערכי שיעור
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שושנה פרנקל

22035.1.1   שייקספייר
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אמי זיטר

22041.2.1   כלי תקשוב בהוראת אנגלית 1 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

22046.1.1   קריאת רומנים קלאסיים )לימוד עצמי(
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אמי זיטר, ד"ר סוזן רוזנפלד

22046.2.1   קריאת רומנים קלאסיים )לימוד עצמי(
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אמי זיטר, ד"ר סוזן רוזנפלד

22047.1.1   ספרות ילדים ונוער באנגלית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' נעמי ארם

22052.1.1   מבחני מיומנויות באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נעמי ארם

22052.2.1   מבחני מיומנויות באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' היידי רבינוביץ

22052.3.1   מבחני מיומנויות באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22052.4.1   מבחני מיומנויות באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22052.5.1   מבחני מיומנויות באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נעמי ארם

22052.6.1   מבחני מיומנויות באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרה מורגנשטרן

22052.7.1   מבחני מיומנויות באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' היידי רבינוביץ

22052.8.1   מבחני מיומנויות באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר סוזן רוזנפלד

22055.1.1   התנסות בהוראת אנגלית - אקדמיה כיתה )חד-חוגי(
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שושנה פרנקל, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

22055.1.2   התנסות בהוראת אנגלית - אקדמיה כיתה )חד-חוגי(
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' זמרתיה הרבנד, גב' יעל בן ארזה, גב' שושנה פרנקל, ד"ר צילה ארן

22055.2.1   התנסות בהוראת אנגלית - אקדמיה כיתה )דו-חוגי(
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' זמרתיה הרבנד, גב' יעל בן ארזה, גב' שושנה פרנקל, ד"ר צילה ארן

22056.1.1   הוראת אנגלית כשפה זרה - בי"ס תיכון
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' טובה פרסוף

22063.1.1   הוראת הקריאה באנגלית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

22064.1.1   ניתוח בלשני של השיח EFL
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' טניה בן שטרית, ד"ר אמי זיטר

22065.1.1   היסטוריה ורקע פדגוגי בספרי קומיקס
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר מנדל ברייטשטיין

22066.1.1   מיומנויות באנגלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

22067.1.1   המורה כמנהיג - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טובה פרסוף

22068.1.1   הוראת אוצר מילים ללומד הצעיר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טובה פרסוף

סילבוסים להדפסה לפי שנים - לחצו כאן

שנתון

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
גברים:
תנ"ך תושב"ע
נשים:
תנ"ך - מחשבת ישראל
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים