חיפוש

סילבוס של קורסים - תשע"ט

42001.1.1   חשבון אינפינטיסימלי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר זיוה דויטש, גב' שלומית ברגמן

42002.1.1   מתמטיקה דיסקרטית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן, גב' רחל נפחא

42003.1.1   תורת המספרים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, גב' יעל הכהן

42004.1.1   אלגברה לינארית א
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: פרופ' אליהו ריפס, גב' חדוה מאיר

42005.1.1   אלגברה לינארית ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' נח דנא פיקארד, גב' חדוה מאיר

42006.1.1   תורת הקבוצות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן, גב' רחל נפחא

42007.1.1   חשבון אינפינטיסימלי מתקדם
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן, גב' רחל נפחא

42008.1.1   אלגברה לינארית מתקדמת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אליהו בגנו, גב' יעל הכהן

42009.1.1   גאומטריה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר עקיבא קדרי, גב' יסכה קרס - חדד, מר נתנאל אלטשולר, מר עקיבא קדרי

42012.1.1   אנליזה נומרית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה בלאק

42013.1.1   מרחבים מטריים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר שולמית רכס, גב' חדוה מאיר

42014.1.1   סמינר לפתרון בעיות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר זיוה דויטש

42014.1.2   סמינר לפתרון בעיות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' עלי מרצבך, ד"ר זיוה דויטש

42015.1.1   סמינר מתמטי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר שרה בלאק

42015.2.1   סמינר מתמטי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מלכה רוזנטל

42016.1.1   הוראת מתמטיקה באמצעות מחשב
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר עקיבא קדרי

42017.1.1   פונקציות מרוכבות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: פרופ' נח דנא פיקארד, גב' שלומית ברגמן

42018.1.1   הסתברות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אליהו בגנו, גב' שלומית ברגמן, גב' יסכה קרס - חדד

42019.1.1   סמינר דידקטי במתמטיקה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' סימה בן דוד

42021.1.1   סוגיות בגיאומטריה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' יסכה קרס - חדד, מר נתנאל אלטשולר, מר עקיבא קדרי

42021.2.1   סוגיות בגיאומטריה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יסכה קרס - חדד

42022.1.1   תורת הגרפים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה בלאק

42023.1.1   משוואות דיפרנציאליות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, גב' חדוה מאיר

42025.1.1   סדנת כתיבה מתוקשבת במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר עקיבא קדרי, ד"ר זיוה דויטש

42026.1.1   מעבדה במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה בלאק

42026.1.2   מעבדה במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מלכה רוזנטל

42027.1.1   טורים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, גב' שרה כוכב

42028.1.1   התנסות מודרכת בהוראת מתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אוילין כהן

42028.2.1   התנסות מודרכת בהוראת מתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אוילין כהן

42028.3.1   התנסות מודרכת בהוראת מדעי המחשב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רחל רובל

42029.1.1   קומבינטוריקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' רון עדין, גב' רחל נפחא

42030.1.1   נושאים בתורת המספרים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, גב' יעל הכהן

42031.1.1   אשנב למתמטיקה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר שולמית רכס

42033.1.1   תורת החוגים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אליהו בגנו, גב' יסכה קרס - חדד

42034.1.1   מאגר בחינות במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר זיוה דויטש, גב' יעל הכהן, ד"ר מלכה רוזנטל

42038.1.1   פי מזוויות שונות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' עלי מרצבך

42041.1.1   לוגיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן

42049.1.1   קורס העשרה - תורת המשחקים )יישומים לכלכלה) - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן, גב' שרה כוכב

42051.1.1   נושאים בהוראת מתמטיקה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' סימה בן דוד

42052.1.1   תכנות מתקדם
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שושנה שלייפר

42057.1.1   התנסות מודרכת במתמטיקה -אקדמיה כיתה  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חיה נגאל, גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד

42057.1.1   התנסות מודרכת במתמטיקה -אקדמיה כיתה  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חיה נגאל, גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד

42057.1.2   התנסות מודרכת במתמטיקה -אקדמיה כיתה  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה רוזנטל, גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד

42057.1.3   התנסות מודרכת במתמטיקה -אקדמיה כיתה  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אוילין כהן, גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד

42057.2.1   התנסות מודרכת במתמטיקה - אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אוילין כהן, גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד

42057.2.2   התנסות מודרכת במתמטיקה - אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חיה נגאל, גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד

42057.2.3   התנסות מודרכת במתמטיקה - אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה רוזנטל, גב' יעל בן ארזה, גב' סימה בן דוד

42057.3.1   התנסות מודרכת במדעי המחשב - אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרון עבודי, גב' יעל בן ארזה

42057.4.1   התנסות מודרכת במתמטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יעל בן ארזה

42058.1.1   מבוא לתכנות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שושנה שלייפר

42059.1.1   מבוא למסדי נתונים SQL - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יוסף שריקי

42060.1.1   מבנים אלגבריים 1 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' אליהו ריפס, גב' חדוה מאיר

42061.1.1   מבנים אלגבריים 2 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שרה בלאק, גב' חדוה מאיר

42062.1.1   עבודה מעשית דיפרנציאלית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' סימה בן דוד

42064.1.1   סמינר דידקטי במדעי המחשב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רחל רובל

42066.1.1   סוגיות מתמטיות בחז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' עלי מרצבך

42067.1.1   נושאים באנליזה ובאלגברה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר שולמית רכס

42069.1.1   משחקי תמורות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אליהו בגנו, גב' יסכה קרס - חדד

42070.1.1   קורס העשרה - מספרי פיבונאצ'י וחיתוך הזהב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר משה מורגנשטרן, גב' יסכה קרס - חדד

סילבוסים להדפסה לפי שנים - לחצו כאן

שנתון

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
גברים:
תנ"ך תושב"ע
נשים:
תנ"ך - מחשבת ישראל
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים