חיפוש

סילבוס של קורסים - תשע"ט

00012.1.1   מושגים ביהדות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00014.1.1   פירוש הספורנו על התורה- לתלמידות דו חוגי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00023.1.1   הקדמות לתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרה אסולין

00025.1.1   פשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

00031.1.1   ירמיהו
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00069.1.1   סיומי הרמב"ם - חוג תנ"ך מחש"י
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00069.2.1   סיומי הרמב"ם
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00070.1.1   כלי יקר על התורה - תנ"ך תושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00078.1.1   הסיפור החסידי באומר בדרמה ובניגון
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ראובן רז

00091.1.1   יחידה לעולות חדשות - כל התקופות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז

00100.1.1   סמינר ב.אד בלימודי קודש - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן, גב' אפרת אלעיני, ד"ר ליאורה פטרובר, ד"ר זיוה קוסופסקי

00104.1.1   תרגיל רש"י
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שרה אסולין

00104.1.2   תרגיל רש"י
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר נורית מנדלקורן

00105.1.1   תרגיל רמב"ן
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שרה אסולין

00106.1.1   טעמי המקרא - לחוג תנ"ך תושב"ע
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר מיכאל גרוס

00108.1.1   סמינר בספרות ההלכה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00111.1.1   פרשנות התרגומים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב יהונתן פוזן

00113.1.1   הבית היהודי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' דבורה רוזנברג

00113.1.2   הבית היהודי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' דבורה רוזנברג

00116.1.1   סוגיות בספר בראשית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00116.1.2   סוגיות בספר בראשית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00117.1.1   הפרשה וההפטרה - לתלמידות חד חוגי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר

00117.2.1   הפרשה וההפטרה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר

00118.1.1   פרשנות המקרא והוראתה-לתלמידות דו חוגי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר

00118.2.1   פרשנות המקרא והוראתה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר

00128.1.1   נושאים מרכזיים בנביאים האחרונים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב יוסף כרמל

00128.2.1   נושאים מרכזיים בנביאים האחרונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף כרמל

00133.1.1   ספרי עזרא ונחמיה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב יהודה מאלי

00133.2.1   עזרא ונחמיה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב יהודה מאלי

00156.1.1   הכנה לפשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

00160.1.1   תקשוב בהוראת תנ"ך מחשבת ישראל
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רינה בלוך

00165.1.1   עיונים ברמב"ן על ספר בראשית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

00166.1.1   עיונים ברמב"ן על ספר שמות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

00167.1.1   עיונים ברמב"ן ויקרא במדבר דברים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

00168.1.1   פרשנות רש"י בראשית חלק ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00168.2.1   פרשנות רש"י בראשית חלק א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00169.1.1   פרשנות רש"י שמות חלק א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00169.2.1   פרשנות רש"י שמות חלק ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00170.1.1   פרשנות רש"י ויקרא + במדבר חלק א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00170.2.1   פרשנות רש"י במדבר חלק ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00171.1.1   פרשנות רש"י דברים חלק א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00171.2.1   פרשנות רש"י דברים חלק ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00201.1.1   פרקי אורח חיים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב זאב מאור

00201.1.2   פרקי אורח חיים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00201.1.3   פרקי אורח חיים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב הדר מרגולין

00201.1.4   פרקי אורח חיים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דניאל לוי

00202.1.1   הלכות שבת
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00202.1.2   הלכות שבת
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב זאב מאור

00202.1.3   הלכות שבת
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב הדר מרגולין

00202.1.4   הלכות שבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דניאל לוי

00203.1.1   כשרות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב זאב מאור

00203.2.1   כשרות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב הדר מרגולין

00203.2.2   כשרות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב זאב מאור

00203.2.3   כשרות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00203.2.4   כשרות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דניאל לוי

00301.1.1   ספר מלכים - סוגיות נבחרות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00308.1.1   ספר שמואל - סוגיות נבחרות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00309.1.1   ספרי תרי עשר
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר שי ואלטר

00315.1.1   ספר שופטים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00319.1.1   יונה,אשור וישראל
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00319.2.1   יונה,אשור וישראל
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00401.1.2   עיון באגדות חז"ל
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר גדעון קרויטהמר

00401.3.1   אגדות חז"ל
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר גדעון קרויטהמר

00411.1.2   "עיון במשנת ה"כוזרי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר גדעון קרויטהמר

00412.1.1   האדם ומדותיו במשנת המהר"ל
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ראובן רז

00423.1.1   מבוא למשנתו של "ר' צדוק" מלובלין
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור

00442.1.1   פרשת השבוע בשילוב הסיפור החסידי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ראובן רז

00455.1.1   מתקופת הגאונים עד גירוש ספרד יחידה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

00456.1.1   ראשית העת החדש יחידה ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

00457.1.1   המאה ה-י"ח וה-י"ט יחידה ג' - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

00458.1.1   התקופה המודרנית יחידה ד' - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר אייל גפן

00459.1.1   מחשבת הרמב"ם
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

00462.1.1   החינוך לאור החסידות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור

00506.3.1   אמונה והשתדלות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב זאב מאור

00507.1.1   תכנית אלול - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

00534.1.1   סוגיות מחשבתיות עפ"י המשך חכמה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00535.1.1   יסודות באמונה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרבנית יפה מגנס

00535.1.2   יסודות באמונה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרבנית יפה מגנס

00536.1.1   דמויות בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב יהודה מאלי

00536.2.1   דמויות נשים בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00536.3.1   דמויות נשים בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00539.1.1   עבודה סמינריונית במחשבת ישראל תנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00540.1.1   ספר דברי הימים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' תהלה הרץ

00542.1.1   פרשנות הראשונים על התורה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר מיכאל גרוס

00543.1.1   המהר"ל כפרשן המקרא
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל

00544.1.1   הכנה למבחן מושגי יסוד ביהדות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דניאל לוי

סילבוסים להדפסה לפי שנים - לחצו כאן

שנתון

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
גברים:
תנ"ך תושב"ע
נשים:
תנ"ך - מחשבת ישראל
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים