חיפוש

סילבוס של קורסים - תשע"ט

62004.1.1   כתיבה עיתונאית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' מרלין וניג

62006.1.1   הפקת כתבות רדיו והגשתם א' - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' גיתית רחבי-שי

62008.1.1   פתרון יצירתי של בעיות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן

62008.2.1   פתרון יצירתי של בעיות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן

62009.1.1   גרפיקה ממוחשבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' תמר שוורץ

62010.1.1   עיבוד תמונה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' תמר שוורץ

62012.1.1   גרפיקה ועיצוב
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר שמעון שניידר

62013.1.1   צילום
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר שמעון שניידר

62016.1.1   סדנא מתקדמת בעצוב קבוצה א'
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר שמעון שניידר

62016.2.1   סדנא מתקדמת בעיצוב קבוצה ב' - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שמעון שניידר

62018.1.1   עיצוב גרפי בתנועה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יוסי קליין

62020.1.1   הפקת חומרים אודיו ויזואליים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר יוסי קליין

62021.1.1   טכנולוגיה: היבטים פילוסופיים קבוצה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אלעד ליסון

62023.1.1   תקשורת, טכנולוגיה ופדגוגיה עתידנית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן

62034.1.1   בניית אתרים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יוסי קליין

62045.1.1   משא"ל בהוראת יהדות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אפרת דורפמן

62059.1.1   מבע קולנועי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר חגית בורג

62069.1.1   אני המקרופון וכל השאר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' גיתית רחבי-שי

62071.1.1   עבודת ב.אד.- מחקר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר גילי כץ

62077.1.1   הוראה משולבת טכנולוגיה בסביבה משתנה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' תמר שוורץ

62081.1.1   סמ"ד בהוראת רדיו
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אפרת דורפמן

62085.1.1   אנימציה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חגית קוטלר

62092.1.1   מכשירים ניידים ולמידה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר גילי כץ

62094.1.1   הוראה הנחיה תיווך והמחשה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אפרת דורפמן

62095.1.1   צילום סרטי וידאו ובימויים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר אסף צובל

62097.1.1   עיצוב ומיתוג - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שמעון שניידר

62099.1.1   תפיסות פדגוגיות ופילוסופיות והשפעתן על עיצוב סביבו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר גילי כץ

62101.1.1   כתיבה אקדמית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר נעמי ליברמן

62102.1.1   סרטים תעודיים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר חגית בורג

62103.1.1   צילום סרטים תעודיים והפקתם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מכאל קונסטנטינוב

62103.2.1   צילום סרטים תעודיים והפקתם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מכאל קונסטנטינוב

62104.1.1   עריכת סרטים תעודיים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מכאל קונסטנטינוב

62106.1.1   לראות מחוץ לתמונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

62118.1.1   עבודת ב.אד. - ניו מדיה  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יוסי קליין

62118.1.2   עבודת ב.אד. - סרט  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מכאל קונסטנטינוב

62118.1.3   עבודת ב.אד. - רדיו  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' גיתית רחבי-שי

62119.1.1   אימון, אמון ואמונה - פיתוח שפה דיאולוגית ומקרבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן

62119.1.2   אימון, אמון ואמונה - פיתוח שפה דיאולוגית ומקרבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

62119.2.1   אימון, אמון ואמונה - פיתוח שפה דיאולוגית ומקרבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר חוה גרינספלד

62119.3.1   אימון, אמון ואמונה - פיתוח שפה דיאולוגית ומקרבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

62121.1.1   התנסות מעשית -משאבי למידה - אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' תמר שוורץ, גב' יעל בן ארזה

62121.1.2   התנסות מעשית -משאבי למידה – אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר, גב' יעל בן ארזה

62121.1.3   התנסות מעשית -משאבי למידה – אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן, גב' יעל בן ארזה

62124.1.1   ראיון, כתבה ומגזין רדיו - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' גיתית רחבי-שי

62129.1.1   מבוא לתולדות האמנות וליסודות העיצוב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אביבה וינטר

62129.2.1   מבוא לתולדות האמנות וליסודות העיצוב- קורס אקדמי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

62129.2.2   מבוא לתולדות האמנות וליסודות העיצוב-שבתון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

62130.1.1   פיתוח אפליקציות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יוסי קליין

62131.1.1   הפקת כתבות רדיו והגשתם ב' - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

62132.1.1   הפקת כתבות רדיו והגשתם ג' - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

62134.1.1   עבודה מעשית דיפרנציאלית - משא"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן, גב' אפרת דורפמן

62137.1.1   עריכת תוכניות מוזיקה וטכנאות סאונד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' גיתית רחבי-שי

62139.1.1   הוראה לשם הבנה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן

62140.1.1   אני בסייברספייס משמע אני קיים: היבטים רגשיים של קיום טכנולוג - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אלעד ליסון

62141.1.1   עבודת ב.אד. - פיתוח יחידת לימוד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן

62142.1.1   פיתוח קורסים מקוונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר יוסי קליין, מר יוסי קליין

62143.1.1   סביבה חזותית: תכנון, למידה משמעותית והערכה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

62144.1.1   עבודת ב.אד - גרפיקה ועיצוב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר שמעון שניידר

סילבוסים להדפסה לפי שנים - לחצו כאן

שנתון

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
גברים:
תנ"ך תושב"ע
נשים:
תנ"ך - מחשבת ישראל
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים