חיפוש

סילבוס של קורסים - תשע"ט

64001.1.1   ליקויי למידה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' איילת הראל

64002.1.1   העשרה אינסטרומנטלית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

64003.1.1   מבוא להבנת הקריאה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רבקה כץ ז"ל

64004.1.1   מבוא לחינוך מיוחד
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64005.1.1   מוגבלות שכלית התפתחותית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' מוריה שמעוני

64006.1.1   לקויי ראיה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

64007.1.1   התמודדות המשפחה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64008.1.1   לקויי שמיעה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אודיה קליין

64008.2.1   לקויי שמיעה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' עדינה ארץ

64009.1.1   אבחונים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64011.1.1   כתיבה מתקנת
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חיה קושניר

64012.1.1   שיתוק מוחין
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64017.1.1   כישורי חיים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' ורד ארביב

64018.1.1   אוטיזם
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר רעיה אלון, מר יעקב פלדמן

64019.1.1   פסיכופתולוגיה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' טללי אביב כהן

64020.1.1   ליקויים בדיבור
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שמרית טוביאנה

64021.1.1   סמינר ב.אד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64021.2.1   סמינר ב.אד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

64023.1.1   סמינר דידקטי ג חנ"מ
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64023.2.1   סמינר דידקטי ג חנ"מ' - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64025.1.1   סיורים בחינוך מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר רעיה אלון, גב' רבקה כץ ז"ל

64026.1.1   הוראת חשבון-מבוא
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אושרת יצחקוב

64027.1.1   יישומי מחשב
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' נחמה לב ארי, גב' נחמה לב ארי

64028.1.1   סמינר דידקטי ב
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64029.1.1   טיפול פרא רפואי  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נעמה אסיאג

64029.2.1   טיפול פרא רפואי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נעמה אסיאג

64031.1.1   הוראת הקריאה בח"מ
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רבקה כץ ז"ל , גב' נעמי גיסין

64034.1.1   הוראה מתקנת-חשבון
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אושרת יצחקוב

64035.1.2   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אודליה דהן

64035.1.4   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64035.1.5   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רבקה אחיטוב

64035.1.6   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אבישג ארליך

64035.1.7   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64035.2.1   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

64035.2.2   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אודליה דהן

64035.2.4   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64035.2.5   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה אחיטוב

64035.2.6   עבודה מעשית בבי"ס מיוחד - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אבישג ארליך

64037.1.1   סוגיות בחנ"מ לאור היהדות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דורון אלון

64038.1.1   מכון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64038.1.2   מכון  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה כץ ז"ל

64038.1.4   מכון  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נעמי גיסין

64038.1.5   מכון  - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ריעה אייזן

64038.2.1   מכון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' טובה שטרנליכט

64038.2.2   מכון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה כץ ז"ל

64038.2.3   מכון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' נעמי גיסין, גב' נעמי גיסין

64038.2.4   מכון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ריעה אייזן

64039.1.1   עיצוב התנהגות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ורד ארביב

64040.1.1   עבודה מעשית שנה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ליאורה אלון

64040.1.2   עבודה מעשית שנה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' סופיה יוסף

64040.1.4   עבודה מעשית שנה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64049.1.1   אסטרטגיות בהוראה מתקנת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה כץ ז"ל

64050.1.1   כיוונים חדשים בחינוך מיוחד - מחקר בחינוך המיוחד
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר רעיה אלון

64051.1.1   אימון בהפרעות קשב ותפקידים ניהוליים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן

64051.2.1   אימון בהפרעות קשב ותפקידים ניהוליים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן

64052.1.1   התנסות מודרכת בחינוך מיוחד- אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק, גב' יהודית איזנשטוק

64052.1.2   התנסות מודרכת בחינוך מיוחד- אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

64052.1.3   התנסות מודרכת בחינוך מיוחד- אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64052.1.4   התנסות מודרכת בחינוך מיוחד- אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רינה ברטוב, גב' רינה ברטוב

64052.2.1   התנסות מודרכת בחינוך מיוחד- אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יהודית איזנשטוק

64052.2.2   התנסות מודרכת בחינוך מיוחד- אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

64052.2.3   התנסות מודרכת בחינוך מיוחד- אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מיה דרכמן

64052.2.4   התנסות מודרכת בחינוך מיוחד- אקדמיה כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רינה ברטוב

סילבוסים להדפסה לפי שנים - לחצו כאן

שנתון

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
גברים:
תנ"ך תושב"ע
נשים:
תנ"ך - מחשבת ישראל
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים