חיפוש

סילבוס של קורסים - תשע"ט

68001.1.1   מעגל השנה בגן
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חגית צפוני

68002.1.1   התפתחות האישיות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68003.1.1   אוריינות עבודה בסביבה ממוחשבת
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

68004.1.1   זנרים בספרות ילדים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר זיוה קוסופסקי

68004.2.1   זנרים בספרות ילדים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר זיוה קוסופסקי

68005.1.1   גאומטריה לגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אורית סג"ל

68006.1.1   ילדים בעלי צרכים מיוחדים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אביגיל באס

68007.1.1   אומנות לגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רבקה מישר

68009.1.1   אוריינות הכתב והשיח
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' עדי אלימלך

68010.1.1   התפתחות ריגשית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68011.1.1   גוף האדם ובריאותו
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר שרה פנטילאט

68012.1.1   התפתחות שפה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68013.1.1   ניקוד לגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' נגה דלמניאן

68015.1.1   עבודה מעשית שנה א' גיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שושנה זיסק

68016.1.1   מדע לגיה"ר
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' ברכה רוזיצקי

68017.1.1   חינוך גופני
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' איריס כהן

68018.1.1   משאבי למידה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שרה רוס

68019.1.1   לקויי למידה לגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68020.1.1   קבוצות ומספרים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אורית סג"ל

68021.1.1   הוראת הקריאה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר דבורה חדד

68022.1.1   חקר סביבות חיים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' ברכה רוזיצקי

68023.1.1   הוראת חשבון בגן
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אורית סג"ל

68024.1.1   פסיכולוגיה קוגנטיבית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68025.1.1   שילוב המחשב בגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' נחמה לב ארי

68026.1.1   הכשרה להוראה לגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שלומית אוחנה

68026.1.2   הכשרה להוראה לגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' צביה בן נעים

68027.1.1   הוראה מתקנת בקריאה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אביגיל באס

68028.1.1   המשחק ככלי דידקטי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

68028.2.1   המשחק ככלי דידקטי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שלומית אוחנה

68029.1.1   תפילה וערכים בגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אביגיל באס

68030.1.1   בעיות נפשיות זיהוי והתמודדות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68031.1.1   התפתחות מושגים דתיים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

68032.1.1   תוכניות לימודים בגיל הרך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר דבורה חדד

68033.1.1   סמינר קריאה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר דבורה חדד

68034.1.1   הוראת חשבון א ב
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אורית סג"ל

68035.1.1   תקשורת במסגרות חינוכיות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68036.1.1   אספקטים רגשיים בתהליך הלמידה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

68037.1.1   למודי א ב - סוגיות נבחרות בהוראת הקריאה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר דבורה חדד

68038.1.1   סדנא דידקטית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה שוורץ

68039.1.1   סמינר דידקטי בגיה"ר
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חנה שוורץ

68042.1.1   סדנא דידקטית א ב
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רבקה אחיטוב

68044.1.1   מחקר בגיה"ר
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר אסתר רנלס

68045.1.1   ניהול גן
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' איריס כהן

68047.1.1   ריתמוסיקה - גיה"ר
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' ענת רון

68048.1.1   התנסות מודרכת א ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' בתיה גולדמן

68048.1.2   התנסות מודרכת א ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה אחיטוב

68051.1.1   יסודות המוסיקה לגיל הרך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ענת רון

68055.1.1   סדנא דידקטית א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שושנה זיסק

68057.1.1   ניצני אורינות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רחל צוברי

68058.1.1   סיפורי תורה בגן
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רחל צוברי

68059.1.1   מדידה והערכה בהוראה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שושנה זיסק

68060.1.1   שורשים מוסיקליים בגן
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' ענת רון

68061.1.1   הוראה מתקנת במתמטיקה בגן הילדים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' גיטה ראוכברגר

68062.1.1   הוראה מתקנת במתמטיקה לכיתות היסוד
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' גיטה ראוכברגר

68063.1.1   פסיכולוגיה חינוכית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' איריס זנזורי

68064.1.1   המעון והטיפול בפעוטות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' מיכל סהר

68065.1.1   עיצוב סביבה אינסטרומנטלית בגן - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ליאת דאום

68066.1.1   התנסות מודרכת גיל הרך- אקדמיה גן
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רבקה אחיטוב

68066.1.2   התנסות מודרכת גיל הרך- אקדמיה גן
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חנה שוורץ

68066.1.3   התנסות מודרכת גיל הרך- אקדמיה גן
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חגית צפוני

סילבוסים להדפסה לפי שנים - לחצו כאן

שנתון

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
גברים:
תנ"ך תושב"ע
נשים:
תנ"ך - מחשבת ישראל
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים