לוגו מכללה ירושלים

סילבוס של קורסים - תשפ"א

פא 28001.1.1   מקהלה
 

שם המרצה: גב' אילת פינק, ד"ר שרה וידנפלד

28001.2.1   מקהלה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אילת פינק

28002.1.1   תורת המוסיקה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר נעמה רמות, ד"ר שרה וידנפלד

28002.2.2   תורת המוסיקה ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יבגניה סמט, ד"ר שרה וידנפלד

28002.3.1   תורת המוסיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רינת קיסר, ד"ר שרה וידנפלד

28002.4.1   תורת המוסיקה ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יבגניה סמט, ד"ר שרה וידנפלד

28002.5.1   תורת המוסיקה ב תרגיל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יבגניה סמט, ד"ר שרה וידנפלד

28002.6.1   תורת המוסיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר נעמה רמות, ד"ר שרה וידנפלד

28003.1.1   פיתוח שמיעה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר נעמה רמות, ד"ר שרה וידנפלד

28003.2.1   פתוח שמיעה ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יבגניה סמט, ד"ר שרה וידנפלד

28003.3.1   פיתוח שמיעה ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יבגניה סמט

28003.4.1   פיתוח שמיעה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר נעמה רמות

28004.1.1   אקוסטיקה
 

שם המרצה: גב' יבגניה סמט, ד"ר שרה וידנפלד

28005.1.1   מוסיקה אתנית
 

שם המרצה: ד"ר רחל הופמן, ד"ר שרה וידנפלד

28006.1.1   חלילית 1 א
 

שם המרצה: גב' אודיה ברקן, ד"ר שרה וידנפלד

28006.1.2   חלילית 1 ב
 

שם המרצה: גב' אודיה ברקן, ד"ר שרה וידנפלד

28006.2.1   חליליות 2 א
 

שם המרצה: גב' אודיה ברקן

28006.2.2   חליליות 2 ב
 

שם המרצה: גב' אודיה ברקן

28008.1.1   מסע בנבכי הצליל
 

שם המרצה: מר ערן סולומון, ד"ר שרה וידנפלד

28009.1.1   תולדות המוסיקה א
 

שם המרצה: מר ערן סולומון, ד"ר שרה וידנפלד

28010.1.1   פתוח קול א1
 

שם המרצה: גב' אסנת ליפשיץ, ד"ר שרה וידנפלד

28010.1.2   פיתוח קול א2 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת ליפשיץ, ד"ר שרה וידנפלד

28010.2.1   פיתוח קול ב1 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת ליפשיץ

28010.2.2   פיתוח קול ב2 - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת ליפשיץ

28011.1.1   מבוא לתרפיה במוסיקה
 

שם המרצה: גב' נדיה שטרנגר

28013.1.1   מוסיקה יהודית
 

שם המרצה: מר ערן סולומון

28014.1.1   תולדות המוסיקה ב
 

שם המרצה: מר ערן סולומון, ד"ר שרה וידנפלד

28015.1.1   תולדות המוסיקה-קלסית
 

שם המרצה: ד"ר שרה וידנפלד

28017.1.1   קריאות במקרא בלחן
 

שם המרצה: ד"ר שרה וידנפלד

28022.1.1   ניצוח מקהלה
 

שם המרצה: גב' אילת פינק, ד"ר שרה וידנפלד

28022.2.1   ניצוח מקהלה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אילת פינק

28024.1.1   פרשנות הביצוע
 

שם המרצה: ד"ר תמר גפני ישורון, ד"ר שרה וידנפלד

28024.2.1   פרשנות הביצוע
 

שם המרצה: גב' מרינה לוינסקי

28025.1.1   תולדות המוסיקה ג
 

שם המרצה: ד"ר שרה וידנפלד

28026.1.1   מוסיקה ישראלית אמנותית
 

שם המרצה: ד"ר שרה וידנפלד

28027.1.1   השיר הישראלי
 

שם המרצה: ד"ר רחל הופמן, ד"ר שרה וידנפלד

28030.1.1   סמנריון מחקר
 

שם המרצה: ד"ר לוי שפטוביצקי, ד"ר שרה וידנפלד

28031.1.1   עבודת ב.אד במוסיקה
 

שם המרצה: ד"ר לוי שפטוביצקי, ד"ר שרה וידנפלד

28032.1.1   עיבודים קוליים
 

שם המרצה: ד"ר תמר גפני ישורון

28032.2.1   עיבודים כליים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יבגניה סמט

28033.1.1   תורת המוסיקה בהיבט דידקטי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ערן סולומון

28034.1.1   תוכניות לימודים במוסיקה
 

שם המרצה: ד"ר רחל הופמן, ד"ר שרה וידנפלד

28034.2.1   תוכניות לימודים במוסיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר רחל הופמן

28035.1.1   עבודה מעשית במוסיקה
 

שם המרצה: גב' יונת אדמוני, גב' אורנה חריטן

28037.1.1   התנסות מודרכת במוסיקה -יסודי
 

שם המרצה: גב' לאה היימן

28037.2.1   התנסות מודרכת במוסיקה -תיכון
 

שם המרצה: גב' יבגניה סמט

28038.1.1   לימוד כלים -קול
 

שם המרצה: גב' אסנת ליפשיץ

28038.1.2   לימוד כלים-גיטרה
 

שם המרצה: ד"ר לוי שפטוביצקי

28038.1.3   לימוד כלים - חליל צד
 

שם המרצה: ד"ר שרה וידנפלד

28038.1.4   לימוד כלים - פסנתר
 

שם המרצה: גב' אבגניה גלמן

28039.1.1   תזמורת קמרית
 

שם המרצה: מר ערן סולומון, ד"ר שרה וידנפלד

28043.1.1   הרמון ולווי א
 

שם המרצה: ד"ר תמר גפני ישורון, ד"ר שרה וידנפלד

28043.2.1   הרמון ולווי ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר תמר גפני ישורון

28044.1.1   בקיאות ביצירות מופת 1
 

שם המרצה: ד"ר שרה וידנפלד

28044.2.1   בקיאות ביצירות מופת 1
 

שם המרצה: ד"ר שרה וידנפלד

28044.3.1   בקיאות ביצירות מופת 2
 

שם המרצה: ד"ר שרה וידנפלד

28044.4.1   בקיאות ביצירות מופת 2
 

שם המרצה: ד"ר שרה וידנפלד

28044.5.1   בקיאות ביצירות מופת 3
 

שם המרצה: ד"ר שרה וידנפלד

28047.1.1   תורת הצורות
 

שם המרצה: ד"ר תמר גפני ישורון, ד"ר שרה וידנפלד

28047.2.1   תורת הצורות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר תמר גפני ישורון

28049.1.1   מחשב ומערכת מידי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מאשא פורמן

28050.1.1   מחשב ומוסיקה
 

שם המרצה: גב' יבגניה סמט

28051.1.1   סאונד
 

שם המרצה: מר יוסי קליין, ד"ר שרה וידנפלד

28052.1.1   יסודות המוסיקה א
 

שם המרצה: ד"ר נעמה רמות, ד"ר שרה וידנפלד

28052.2.1   יסודות המוסיקה ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר נעמה רמות

28053.1.1   צעדים ראשונים בחינוך המוסיקלי
 

שם המרצה: גב' אורנה חריטן, ד"ר שרה וידנפלד

28053.2.1   צעדים ראשונים בחינוך המוסיקלי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אורנה חריטן

28056.1.1   הפיוט-מוסיקה וטקסט - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אודיה ברקן, ד"ר שרה וידנפלד

28057.1.1   אומנות הקצב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רינת קיסר

28058.1.1   יישומי הרמוניה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יבגניה סמט, ד"ר שרה וידנפלד

28059.1.1   מכינה בתאוריה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר נעמה רמות

28060.1.1   תזמור - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: מר ערן סולומון, ד"ר שרה וידנפלד

שנתון
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים