לוגו מכללה ירושלים

סילבוס של קורסים - תש"פ

שנה א

60002.1.1   גישות חשיבה
 

שם המרצה: גב' רבקה מישר

60002.1.2   גישות חשיבה
 

שם המרצה: ד"ר לילך כהן

60002.2.1   גישות חשיבה
 

שם המרצה: ד"ר לילך כהן

60002.2.2   גישות חשיבה
 

שם המרצה: גב' אסנת כהן

60002.1.3   גישות חשיבה בנתיב יצירתי
 

שם המרצה: גב' שרון רוזין

60035.1.1   החיים היהודיים בשואה בהיבטים חינוכיים
 

שם המרצה: גב' פסיה פרסי, הרב חנוך טלר

60035.1.2   החיים היהודיים בשואה בהיבטים חינוכיים
 

שם המרצה: גב' פנינה רותם

60035.1.1   החיים היהודיים בשואה בהיבטים חינוכיים
 

שם המרצה: גב' פסיה פרסי, הרב חנוך טלר

60037.1.1   החינוך היהודי בשואה
 

שם המרצה: ד"ר ידידיה אסף

60003.1.1   ליקויי למידה
 

שם המרצה: גב' יעל רז

60003.2.1   ליקויי למידה- מקוון
 

שם המרצה: ד"ר לילך כהן

60034.1.2   סטטיסטיקה
 

שם המרצה: גב' רחל זרצקי

60034.1.3   סטטיסטיקה
 

שם המרצה: גב' חני בן מנחם

60034.2.1   סטטיסטיקה
 

שם המרצה: גב' רחל זרצקי

60034.2.2   סטטיסטיקה - מקוון
 

שם המרצה: גב' רחל זרצקי

61001.1.5   סיורים פדגוגיים להכרת דגמי חינוך מרכזיים-רג"ב
 

שם המרצה: ד"ר שרה חבשוש

61001.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך
 

שם המרצה: גב' רבקה מישר

61001.1.2   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך
 

שם המרצה: גב' אסנת כהן

61001.1.3   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך
 

שם המרצה: גב' רבקה שטינמץ

61001.1.4   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך
 

שם המרצה: גב' רבקה גרין

61001.1.6   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך
 

שם המרצה: גב' יעל בן ארזה


שנה ב

60002.2.3   גישות חשיבה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב חיים פולק

60006.2.1   הערכה בהוראה
 

שם המרצה: גב' אפרת נבו

60006.2.2   הערכה בהוראה
 

שם המרצה: מר יאיר שרלו

60006.3.1   הערכה בהוראה
 

שם המרצה: מר יאיר שרלו

60006.2.3   הערכה בהוראה-מקוון
 

שם המרצה: גב' אפרת נבו

60032.1.3   מכינה להתנסות בצל הקורונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' תמר שוורץ, גב' אסנת כהן, גב' הדס ניימן, ד"ר צילה ארן, ד"ר ניצה קאליש

60032.1.2   מכינה להתנסות בצל הקורונה- חינוך מיוחד, גיל הרך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' תמר שוורץ, גב' אסנת כהן, גב' הדס ניימן, ד"ר צילה ארן, ד"ר ניצה קאליש

60032.1.1   מכינה להתנסות בצל הקורונה -מתמטיקה , טבע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' תמר שוורץ, גב' יעל בן ארזה, גב' אסנת כהן, גב' הדס ניימן, ד"ר צילה ארן, ד"ר ניצה קאליש

60036.1.1   ניסיונות הצלה בשואה בהיבטים חינוכיים
 

שם המרצה: גב' דורית טפרברג

60036.2.1   ניסיונות הצלה בשואה בהיבטים חינוכיים
 

שם המרצה: גב' דורית טפרברג

60026.1.1   סמינריון מחקרי בסוגיות בחינוך
 

שם המרצה: גב' אסתר שדיאור, ד"ר צילה ארן

60026.2.1   סמינריון מחקרי בפדגוגיה חדשנית - רג"ב
 

שם המרצה: גב' אסתר שדיאור, ד"ר שרה חבשוש

61003.1.1   עבודה מעשית דיציפלינארית -תנ"ך מחשבת ישראל
 

שם המרצה: גב' חגית בדלוב

60007.1.1   עיבוד תכנים במחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רות טובול

60007.3.1   עיבוד תכנים בתנ"ך
 

שם המרצה: גב' ורדית אביחי

60007.4.1   עיבוד תכנים בתנ"ך
 

שם המרצה: גב' ורדית אביחי

60007.2.1   עיבוד תכנים בתשב"ע
 

שם המרצה: גב' חגית בדלוב

60004.3.1   פסיכולוגיה התפתחותית - מבוא
 

שם המרצה: ד"ר ניצה קאליש

60004.4.1   פסיכולוגיה התפתחותית - מבוא
 

שם המרצה: ד"ר ניצה קאליש

60004.3.2   פסיכולוגיה התפתחותית -מבוא - מקוון
 

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

60004.1.1   פסיכולוגיה חינוכית וקוגנטיבית -מבוא
 

שם המרצה: גב' טללי אביב כהן

60004.2.2   פסיכולוגיה חינוכית וקוגנטיבית -מבוא - מקוון
 

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

60004.2.1   פסיכולוגיה חינוכית וקוגניטיבית -מבוא
 

שם המרצה: גב' טללי אביב כהן

60005.1.1   שיטות מחקר-מבוא
 

שם המרצה: ד"ר צילה ארן

60005.1.2   שיטות מחקר-מבוא
 

שם המרצה: גב' רחל זרצקי

60005.2.2   שיטות מחקר-מבוא
 

שם המרצה: ד"ר צילה ארן

60005.1.3   שיטות מחקר-מבוא - מקוון
 

שם המרצה: ד"ר נעמי ליברמן

60005.1.4   שיטות מחקר-פדגוגיה חדשנית -רג"ב
 

שם המרצה: ד"ר שרה חבשוש


שנה ג

60009.2.1   הוראה בכיתות הטרוגניות
 

שם המרצה: גב' אפרת נבו

60009.2.2   הוראה בכיתות הטרוגניות
 

שם המרצה: ד"ר צילה ארן

60009.2.3   הכיתה ההטרוגנית במאה ה-21 - רג"ב
 

שם המרצה: גב' הדס ניימן

60010.1.1   התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה
 

שם המרצה: גב' שרה טברסקי

60010.1.2   התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה
 

שם המרצה: ד"ר ניצה קאליש

60010.2.2   התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה
 

שם המרצה: ד"ר ניצה קאליש

61007.1.1   התנסות מודרכת -תנ"ך - "אקדמיה כיתה"
 

שם המרצה: גב' עינת שטרן, גב' יעל בן ארזה

61007.1.3   התנסות מודרכת -תנ"ך - "אקדמיה כיתה"
 

שם המרצה: גב' לימור כהנא, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.1.4   התנסות מודרכת -תנ"ך - "אקדמיה כיתה"
 

שם המרצה: גב' אודליה אלוילי, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.1.5   התנסות מודרכת -תנ"ך - "אקדמיה כיתה"
 

שם המרצה: גב' הדס ניימן, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.1.6   התנסות מודרכת -תנ"ך - "אקדמיה כיתה"
 

שם המרצה: גב' רויטל שמידע, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.1.7   התנסות מודרכת -תנ"ך - "אקדמיה כיתה"
 

שם המרצה: גב' חגית בדלוב, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.1   התנסות מודרכת -תנ"ך- "אקדמיה כיתה"
 

שם המרצה: גב' חוה ליכטנשטיין, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.11   התנסות מודרכת -תנ"ך- "אקדמיה כיתה"
 

שם המרצה: גב' יפעת לובר, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.2   התנסות מודרכת -תנ"ך- "אקדמיה כיתה"
 

שם המרצה: גב' לימור כהנא, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.3   התנסות מודרכת -תנ"ך- "אקדמיה כיתה"
 

שם המרצה: גב' עינת שטרן, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.4   התנסות מודרכת -תנ"ך- "אקדמיה כיתה"
 

שם המרצה: גב' רויטל שמידע, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.5   התנסות מודרכת -תנ"ך- "אקדמיה כיתה"
 

שם המרצה: גב' הדס ניימן, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.6   התנסות מודרכת -תנ"ך- "אקדמיה כיתה"
 

שם המרצה: גב' חגית בדלוב, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.10   התנסות מודרכת -תנ"ך-"אקדמיה כיתה"
 

שם המרצה: גב' אודליה אלוילי, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.7   התנסות מודרכת -תנ"ך-"אקדמיה כיתה"
 

שם המרצה: גב' מיכל הרשלר, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.8   התנסות מודרכת -תנ"ך-"אקדמיה כיתה"
 

שם המרצה: גב' ציפי אורבך, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

60008.1.5   ניהול גן- אקדמיה גן - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חגית צפוני

60008.1.1   ניהול כיתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רות טובול

60008.1.2   ניהול כיתה
 

שם המרצה: גב' ורדית אביחי

60008.1.3   ניהול כיתה
 

שם המרצה: גב' הדס ניימן

60008.1.4   ניהול כיתה -ממתמחה למורה משמעותית
 

שם המרצה: גב' חגית בדלוב

60011.1.1   סוגיות חינוכיות באמונה
 

שם המרצה: הרב ד"ר יוחאי רודיק

60011.2.1   סוגיות חינוכיות באמונה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רות טובול

60011.2.2   סוגיות חינוכיות באמונה
 

שם המרצה: הרב ד"ר יוחאי רודיק

60012.1.1   סמינר דידקטי במחשבת ישראל
 

שם המרצה: הרב ד"ר יוחאי רודיק

60012.4.1   סמינר דידקטי במחשבת ישראל
 

שם המרצה: הרב ד"ר יוחאי רודיק

60012.2.2   סמינר דידקטי בתנ"ך
 

שם המרצה: גב' ורדית אביחי

60012.3.1   סמינר דידקטי בתנ"ך
 

שם המרצה: גב' הדס ניימן


שנה ד

60013.1.4   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות
 

שם המרצה: גב' יפעת לובר

60013.1.8   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות
 

שם המרצה: ד"ר ניצה קאליש

60013.1.7   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אורנה חריטן

60013.1.9   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' עמליה טברסקי

60013.1.2   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות - מקוון
 

שם המרצה: גב' רבקה גרין, גב' רבקה שטינמץ

60013.1.5   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות- גיה"ר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אמיצה כוכבי

60013.1.6   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות- מקוון
 

שם המרצה: ד"ר לילך כהן, גב' רבקה שטינמץ

60013.2.1   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות ר"מים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה גרין, גב' רבקה שטינמץ
שנתון
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים