חיפוש

סילבוס של קורסים - תשע"ט

שנה א

60001.1.1   כישורי הוראה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רבקה מישר

60002.1.1   גישות חשיבה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שרון רוזין

60002.1.2   גישות חשיבה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר לילך כהן

60002.1.3   גישות חשיבה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אסנת כהן

60002.2.1   גישות חשיבה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שרון רוזין

60002.2.2   חשיבה יצירתית - רג"ב
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר לילך כהן

60003.1.1   ליקויי למידה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' יעל רז

60003.2.1   ליקויי למידה- מקוון
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר לילך כהן


שנה ב

60004.1.1   פסיכולוגיה חינוכית וקוגנטיבית -מבוא
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' טללי אביב כהן

60004.2.1   פסיכולוגיה חינוכית וקוגנטיבית -מבוא - מקוון
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

60004.2.2   פסיכולוגיה חינוכית וקוגניטיבית -מבוא
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' טללי אביב כהן

60004.3.1   פסיכולוגיה התפתחותית -מבוא - מקוון
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר יעקב סגל

60004.3.2   פסיכולוגיה התפתחותית - מבוא
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר ניצה קאליש

60004.4.1   פסיכולוגיה התפתחותית - מבוא
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר ניצה קאליש

60005.1.2   שיטות מחקר-מבוא
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רחל זרצקי

60005.1.3   שיטות מחקר-מבוא
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר צילה ארן

60005.2.1   שיטות מחקר-מבוא
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר צילה ארן

60005.2.2   שיטות מחקר-מבוא- מקוון
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר נעמי ליברמן

60006.1.1   הערכה בהוראה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר יאיר שרלו

60006.1.2   הערכה בהוראה -תכנית רג"ב
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אפרת נבו

60006.2.1   הערכה בהוראה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: מר יאיר שרלו

60006.2.2   הערכה בהוראה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אפרת נבו

60007.1.1   עיבוד תכנים במחשבת ישראל
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רות טובול

60007.2.1   עיבוד תכנים במחשבת ישראל
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רות טובול

60007.3.1   עיבוד תכנים בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' ורדית אביחי

60007.4.1   עיבוד תכנים בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' ורדית אביחי

60007.5.1   עיבוד תכנים בתשב"ע
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חגית בדלוב

60007.6.1   עיבוד תכנים בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חגית בדלוב


שנה ג

60008.1.2   ניהול כיתה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רות טובול

60009.1.1   הוראה בכיתות הטרוגניות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' הדס ניימן

60009.1.2   הוראה בכיתות הטרוגניות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אפרת נבו

60009.2.2   הוראה בכיתות הטרוגניות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אפרת נבו

60010.1.1   התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר ניצה קאליש

60010.1.2   התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שרה טברסקי

60010.2.1   התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר ניצה קאליש

60010.2.3   התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ורד ארביב

60011.1.1   סוגיות חינוכיות באמונה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר יוחאי רודיק

60011.2.1   סוגיות חינוכיות באמונה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר יוחאי רודיק

60011.2.2   סוגיות חינוכיות באמונה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רות טובול

60012.1.1   סמינר דידקטי במחשבת ישראל)סוגיות(
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר יוחאי רודיק

60012.2.1   סמינר דידקטי בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' ורדית אביחי

60012.2.2   לב לדעת בהוראת תנ"ך )סמ"ד( - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' הדס ניימן

60012.3.1   סמינר דידקטי בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' הדס ניימן, גב' ציפי אורבך

60012.3.2   סמינר דידקטי בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' ורדית אביחי

60012.4.1   סמינר דידקטי במחשבת ישראל
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר יוחאי רודיק

60012.5.1   סמינר דידקטי בתשב"ע
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חגית בדלוב


שנה ד

60013.1.1   ההוראה לאור התיאוריה- )א( התמחות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר ניצה קאליש

60013.1.2   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אורנה חריטן

60013.1.3   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות- מקוון
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר לילך כהן, גב' רבקה שטינמץ

60013.1.4   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות- גיה"ר
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אמיצה כוכבי

60013.1.5   ההוראה לאור התיאוריה- )ב( התמחות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' עמליה טברסקי

60013.1.6   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רבקה שטינמץ

60013.1.7   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות - מקוון
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רבקה גרין, גב' רבקה שטינמץ

60013.1.8   ההוראה לאור התיאוריה - התמחות -מקוון' - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יפעת לובר, גב' רבקה שטינמץ

60013.2.1   ההוראה לאור התיאוריה- התמחות ר"מים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה גרין, גב' רבקה שטינמץ

60026.1.1   סמינריון מחקרי בסוגיות בחינוך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' אסתר שדיאור, ד"ר צילה ארן

60030.1.1   הוראה פרטנית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חגית בדלוב

60030.1.2   הוראה פרטנית- תכנית רג"ב
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר שרה חבשוש

60030.2.1   הוראה פרטנית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חגית בדלוב

60032.1.1   סמינר -אקדמיה כיתה : מתמטיקה, מדעי הטבע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

60032.1.2   סמינר - "אקדמיה כיתה משאבי למידה " - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

60032.1.3   סמינר - "אקדמיה כיתה : אנגלית , מחשבת ישראל" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

60032.1.4   סמינר - "אקדמיה גן : גיל הרך" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חגית צפוני, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

60034.1.1   סטטיסטיקה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רחל זרצקי

60034.1.2   סטטיסטיקה - מקוון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רחל זרצקי

61001.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר שרה חבשוש

61001.1.2   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רבקה גרין

61001.1.3   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שרה רוס

61001.1.5   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אסנת כהן

61001.1.6   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רבקה מישר

61003.1.1   עבודה מעשית דיציפלינארית -תנ"ך מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' תהלה בלכר

61004.1.1   התנסות מודרכת בתנ"ך\מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ציפי אורבך

61004.1.2   התנסות מודרכת בתנ"ך\מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יפעת לובר

61004.1.3   התנסות מודרכת בתנ"ך\מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חיה דוברוביצ'ר

61004.2.1   התנסות מודרכת בתנ"ך/מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ציפי אורבך

61007.1.1   התנסות מודרכת -תנ"ך - "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חגית בדלוב, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.1.2   התנסות מודרכת -תנ"ך - "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רויטל שמידע, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.1.3   התנסות מודרכת -תנ"ך - "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' הדס ניימן, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.1.4   התנסות מודרכת -תנ"ך - "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.1.5   התנסות מודרכת -תנ"ך - "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' לימור כהנא, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.1.6   התנסות מודרכת -תנ"ך - "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חוה ליכטנשטיין, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.1.7   התנסות מודרכת -תנ"ך - "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רות טובול

61007.2.1   התנסות מודרכת -תנ"ך- "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יפעת לובר, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.10   התנסות מודרכת -תנ"ך- "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' לימור כהנא, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.11   התנסות מודרכת -תנ"ך- "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חוה ליכטנשטיין, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.2   התנסות מודרכת -תנ"ך-"אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' אודליה אלוילי, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.3   התנסות מודרכת -תנ"ך-"אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.4   התנסות מודרכת -תנ"ך-"אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' ציפי אורבך, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.5   התנסות מודרכת -תנ"ך-"אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' מיכל הרשלר, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.6   התנסות מודרכת -תנ"ך- "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חגית בדלוב, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.7   התנסות מודרכת -תנ"ך- "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' הדס ניימן, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.8   התנסות מודרכת -תנ"ך- "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' רויטל שמידע, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן

61007.2.9   התנסות מודרכת -תנ"ך- "אקדמיה כיתה" - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' עינת שטרן, גב' אילנה ארלבוים, גב' יעל בן ארזה, ד"ר צילה ארן
סילבוסים להדפסה לפי שנים - לחצו כאן

שנתון

יצירת קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2019

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים