חיפוש

סילבוס של קורסים - תשע"ט

00012.1.1   מושגים ביהדות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00014.1.1   פירוש הספורנו על התורה- לתלמידות דו חוגי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00014.2.1   פירוש הספורנו על התורה- לתלמידות דו חוגי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00023.1.1   הקדמות לתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרה אסולין

00031.1.1   ירמיהו
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00031.2.1   ירמיהו יחזקאל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יהודה מאלי

00069.1.1   סיומי הרמב"ם - חוג תנ"ך מחש"י
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00069.2.1   סיומי הרמב"ם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00070.1.1   כלי יקר על התורה - תנ"ך תושב"ע - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00078.1.1   הסיפור החסידי באומר בדרמה ובניגון
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ראובן רז

00078.2.1   הסיפור החסידי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז

00091.1.1   יחידה לעולות חדשות - כל התקופות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז

00100.1.1   סמינר ב.אד בלימודי קודש - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן, ד"ר ליאורה פטרובר, ד"ר זיוה קוסופסקי

00104.1.1   תרגיל רש"י
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שרה אסולין

00104.1.2   תרגיל רש"י
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר נורית מנדלקורן

00105.1.1   תרגיל רמב"ן
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שרה אסולין

00106.1.1   טעמי המקרא - לחוג תנ"ך תושב"ע
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר מיכאל גרוס

00108.1.1   סמינר בספרות ההלכה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00111.1.1   פרשנות התרגומים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב יהונתן פוזן

00113.1.1   הבית היהודי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' דבורה רוזנברג

00113.1.2   הבית היהודי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' דבורה רוזנברג

00116.1.1   סוגיות בספר בראשית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00116.1.2   סוגיות בספר בראשית
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00117.1.1   הפרשה וההפטרה - לתלמידות חד חוגי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר

00117.2.1   הפרשה וההפטרה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר

00118.1.1   פרשנות המקרא והוראתה-לתלמידות דו חוגי
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר

00118.2.1   פרשנות המקרא והוראתה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר

00128.1.1   נושאים מרכזיים בנביאים האחרונים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב יוסף כרמל

00133.1.1   ספרי עזרא ונחמיה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב יהודה מאלי

00133.1.2   ספרי עזרא ונחמיה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב יהודה מאלי

00160.1.1   תקשוב בהוראת תנ"ך מחשבת ישראל
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' רינה בלוך

00201.1.1   פרקי אורח חיים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב זאב מאור

00201.1.2   פרקי אורח חיים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00201.1.3   פרקי אורח חיים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב הדר מרגולין

00202.1.1   הלכות שבת
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00202.1.2   הלכות שבת
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב זאב מאור

00202.1.3   הלכות שבת
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב הדר מרגולין

00203.1.1   כשרות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב זאב מאור

00206.1.1   עיונים בליקוטי מהר"ן
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ראובן רז

00301.1.1   ספר מלכים - סוגיות נבחרות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00308.1.1   ספר שמואל - סוגיות נבחרות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00309.1.1   ספרי תרי עשר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר שי ואלטר

00314.1.1   פרקי אליהו הנביא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00315.1.1   ספר שופטים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00319.1.1   יונה,אשור וישראל
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00319.2.1   יונה,אשור וישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00401.1.1   עיון באגדות חז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מיכאל גרוס

00401.1.2   עיון באגדות חז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר גדעון קרויטהמר

00401.2.1   עיון באגדות חז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מיכאל גרוס

00401.3.1   אגדות חז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר גדעון קרויטהמר

00411.1.1   עיון במשנת ה"כוזרי"
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

00411.1.2   "עיון במשנת ה"כוזרי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר גדעון קרויטהמר

00412.1.1   האדם ומדותיו במשנת המהר"ל
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ראובן רז

00423.1.1   מבוא למשנתו של "ר' צדוק" מלובלין
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור

00455.1.1   מתקופת הגאונים עד גירוש ספרד יחידה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' אורה ויסקינד -אלפר

00456.1.1   ראשית העת החדש יחידה ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' אורה ויסקינד -אלפר

00457.1.1   המאה ה-י"ח וה-י"ט יחידה ג' - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' אורה ויסקינד -אלפר

00458.1.1   התקופה המודרנית יחידה ד' - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' אורה ויסקינד -אלפר

00459.1.1   מחשבת הרמב"ם
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

00462.1.1   החינוך לאור החסידות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור

00506.1.1   אמונה והשתדלות
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב זאב מאור

00506.2.1   אמונה והשתדלות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב זאב מאור

00506.3.1   אמונה והשתדלות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב זאב מאור

00507.1.1   תכנית אלול - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

00534.1.1   סוגיות מחשבתיות עפ"י המשך חכמה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00535.1.1   יסודות באמונה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרבנית יפה מגנס

00535.1.2   יסודות באמונה
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרבנית יפה מגנס

00536.1.1   דמויות בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: הרב יהודה מאלי

00536.2.1   דמויות נשים בתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00536.3.1   דמויות נשים בתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00539.1.1   עבודה סמינריונית במחשבת ישראל תנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00540.1.1   ספר דברי הימים
  ( סילבוס משנת תשעט)

שם המרצה: גב' תהלה הרץ

00542.1.1   פרשנות הראשונים על התורה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר מיכאל גרוס

00543.1.1   המהר"ל כפרשן המקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל

סילבוסים להדפסה לפי שנים - לחצו כאן

שנתון

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים