חיפוש

סילבוס של קורסים - תשע"ח

00011.1.1   סוגיות בנביאים ראשונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00012.1.1   מושגים ביהדות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00014.1.1   פירוש הספורנו על התורה- לתלמידות דו חוגי
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00014.2.1   פירוש הספורנו על התורה- לתלמידות דו חוגי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00023.1.1   הקדמות לתנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שרה אסולין

00025.1.1   פשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

00031.1.1   ירמיהו
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00031.2.3   ירמיהו יחזקאל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יהודה מאלי

00031.3.1   ירמיהו יחזקאל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יהודה מאלי

00069.1.1   סיומי הרמב"ם - חוג תנ"ך מחש"י
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00078.1.1   הסיפור החסידי באומר בדרמה ובניגון
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב ראובן רז

00091.1.1   יחידה לעולות חדשות - כל התקופות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז

00100.1.1   סמינר ב.אד בלימודי קודש - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן, ד"ר ליאורה פטרובר, ד"ר זיוה קוסופסקי

00104.1.1   תרגיל רש"י
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שרה אסולין

00104.1.2   תרגיל רש"י
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר נורית מנדלקורן

00105.1.1   תרגיל רמב"ן
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שרה אסולין

00106.1.1   טעמי המקרא - לחוג תנ"ך תושב"ע
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר מיכאל גרוס

00108.1.1   סמינר בספרות ההלכה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00111.1.1   פרשנות התרגומים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב יהונתן פוזן

00113.1.1   הבית היהודי
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' דבורה רוזנברג

00113.1.2   הבית היהודי
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' דבורה רוזנברג

00114.1.1   משך חכמה על התורה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00116.1.1   סוגיות בספר בראשית
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00116.1.2   סוגיות בספר בראשית
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00117.1.1   הפרשה וההפטרה - לתלמידות חד חוגי
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר

00118.1.1   פרשנות המקרא והוראתה-לתלמידות דו חוגי
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר

00118.2.1   פרשנות המקרא והוראתה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר

00126.1.2   פרשת שבוע ע"פ "עין יעקב" - תנ"ך תושב"ע
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00128.1.1   נושאים מרכזיים בנביאים האחרונים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב יוסף כרמל

00137.1.1   פרשת השבוע ע"פ הנצי"ב - חוג תנ"ך מחש"י
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00156.1.1   הכנה לפשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יצחק שטיינר

00160.1.1   תקשוב בהוראת תנ"ך מחשבת ישראל
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' רינה בלוך

00165.1.1   עיונים ברמב"ן על ספר בראשית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

00166.1.1   עיונים ברמב"ן על ספר שמות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

00167.1.1   עיונים ברמב"ן ויקרא במדבר דברים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

00168.1.1   פרשנות רש"י בראשית חלק ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00168.2.1   פרשנות רש"י בראשית חלק א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00169.1.1   פרשנות רש"י שמות חלק ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00169.2.1   פרשנות רש"י שמות חלק א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00170.1.1   פרשנות רש"י במדבר חלק ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00170.2.1   פרשנות רש"י ויקרא + במדבר חלק א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00171.1.1   פרשנות רש"י דברים חלק ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00171.2.1   פרשנות רש"י דברים חלק א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חנה פרידמן

00201.1.1   פרקי אורח חיים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב זאב מאור

00201.1.2   פרקי אורח חיים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00201.1.3   פרקי אורח חיים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב הדר מרגולין

00201.2.1   פרקי אורח חיים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דניאל לוי

00202.1.1   הלכות שבת
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00202.1.2   הלכות שבת
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב זאב מאור

00202.1.3   הלכות שבת
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב הדר מרגולין

00202.2.1   הלכות שבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דניאל לוי

00203.1.1   כשרות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב זאב מאור

00203.1.3   כשרות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב זאב מאור

00203.2.1   כשרות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב זאב מאור

00203.2.2   כשרות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב זאב מאור

00203.2.3   כשרות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב בנימין לנדאו

00206.1.1   עיונים בליקוטי מהר"ן
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב ראובן רז

00308.1.1   ספר שמואל - סוגיות נבחרות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00308.2.1   ספר שמואל
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00314.1.1   פרקי אליהו הנביא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00316.1.1   עיון בספר תהילים - לחוג תנ"ך מחש"י
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' צפורה רוזנברג

00319.1.1   יונה,אשור וישראל
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00319.2.1   יונה,אשור וישראל
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב אברהם נחשון

00322.1.2   ירושלים ובית המקדש בנביאים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב זאב מאור

00401.3.1   אגדות חז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר גדעון קרויטהמר

00402.1.1   מדרש חז"ל- לחוג תנ"ך מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר דבורה ליפשיץ

00406.1.1   נתיבות עולם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז

00411.1.1   עיון במשנת ה"כוזרי"
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

00414.1.1   עיון ב - מסילת ישרים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אריה שפירא

00448.1.1   עולמו הפרשני של הנצי"ב
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב ד"ר אלי גורפינקל

00452.1.1   מחשבת התנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב ד"ר שי ואלטר

00455.1.1   מתקופת הגאונים עד גירוש ספרד יחידה א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' אורה ויסקינד -אלפר

00456.1.1   ראשית העת החדש יחידה ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' אורה ויסקינד -אלפר

00457.1.1   המאה ה-י"ח וה-י"ט יחידה ג' - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' אורה ויסקינד -אלפר

00458.1.1   התקופה המודרנית יחידה ד' - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: פרופ' אורה ויסקינד -אלפר

00459.1.1   מחשבת הרמב"ם
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

00506.1.1   אמונה והשתדלות
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב זאב מאור

00507.1.1   תכנית אלול - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: צוות

00515.1.1   יחד שבטי ישראל
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00515.2.1   יחד שבטי ישראל
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00515.3.1   יחד שבטי ישראל
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00535.1.1   יסודות באמונה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' יפה מגנס

00535.1.2   יסודות באמונה
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' יפה מגנס

00536.1.1   דמויות בתנ"ך
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: הרב יהודה מאלי

00539.1.1   עבודה סמינריונית במחשבת ישראל תנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00540.1.1   ספר דברי הימים
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' תהלה הרץ

00541.1.1   הוראת המשנה - לחוג תנ"ך מחשבת ישראל
  ( סילבוס משנת תשעח)

שם המרצה: גב' יונה האיתן

סילבוסים להדפסה לפי שנים - לחצו כאן

שנתון

טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
אופק חדש
עוז לתמורה
אודות היחידה
התמחות סטאז'
הכשרת חונכים
מחקר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

פקס

02-6750917

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים