לוגו מכללה ירושלים

סילבוס של קורסים - תשפ"א

פא 00025.1.1   פשוטו של מקרא - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה:

00054.1.1   נושאים בספר במדבר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00054.2.1   נושאים בספר במדבר - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00070.1.1   כלי יקר על התורה - תנ"ך מחשבת ישראל
 

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00070.2.1   כלי יקר על התורה - תנ"ך מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00100.1.1   סמינר ב.אד בלימודי קודש - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר זיוה קוסופסקי, גב' יונה האיתן

00100.1.2   סמינר ב.אד בלימודי קודש - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יעל לוי, גב' יונה האיתן, ד"ר זיוה קוסופסקי

00100.1.3   סמינר ב.אד בלימודי קודש - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יונה האיתן, ד"ר זיוה קוסופסקי

00104.1.1   תרגיל רש"י
 

שם המרצה: ד"ר נורית מנדלקורן

00104.2.1   תרגיל רש"י - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר נורית מנדלקורן

00105.1.1   תרגיל רמב"ן
 

שם המרצה: ד"ר נורית מנדלקורן, גב' שפרה גולדשטיין

00105.2.1   תרגיל רמב"ן - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר נורית מנדלקורן, גב' שפרה גולדשטיין

00111.1.1   פרשנות התרגומים
 

שם המרצה: הרב יהונתן פוזן

00111.1.2   פרשנות התרגומים א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יהונתן פוזן

00111.2.1   פרשנות התרגומים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יהונתן פוזן

00113.1.1   הבית היהודי
 

שם המרצה: גב' דבורה רוזנברג

00114.1.1   משך חכמה על התורה-ראש חוג
 

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00114.2.1   משך חכמה על התורה-ראש חוג
 

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00116.1.1   סוגיות בספר בראשית
 

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00117.1.1   הפרשה וההפטרה - לתלמידות חד חוגי
 

שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר, ד"ר חיה בן שלום

00117.2.1   הפרשה וההפטרה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר, ד"ר חיה בן שלום

00118.1.1   פרשנות המקרא והוראתה
 

שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר

00118.1.2   פרשנות המקרא והוראתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר, גב' יעל לוי

00118.2.1   פרשנות המקרא והוראתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר

00118.2.2   פרשנות המקרא והוראתה - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר דבורה רוזנווסר, גב' יעל לוי

00126.1.1   פרשת שבוע ע"פ "עין יעקב" - תנ"ך מחשבת ישראל
 

שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00126.2.1   פרשת שבוע ע"פ עין יעקב - תנ"ך מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00128.1.1   נושאים מרכזיים בנביאים האחרונים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב יוסף כרמל

00128.2.1   נושאים מרכזיים בנביאים האחרונים
 

שם המרצה: הרב יוסף כרמל

00160.1.1   תקשוב בהוראת תנ"ך מחשבת ישראל
 

שם המרצה: גב' רינה בלוך

00168.1.1   פרשנות רש"י על ספר בראשית - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00168.2.1   פרשנות רש"י בראשית חלק א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00168.3.1   פרשנות רש"י בראשית חלק ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00169.1.1   פרשנות רש"י שמות חלק ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00169.2.1   פרשנות רש"י שמות חלק א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00170.1.1   פרשנות רש"י ויקרא + במדבר חלק א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00170.2.1   פרשנות רש"י במדבר חלק ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00171.1.1   פרשנות רש"י דברים חלק ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00171.2.1   פרשנות רש"י דברים חלק א - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר מרדכי קופרמן

00201.1.1   פרקי אורח חיים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב זאב מאור

00201.1.2   פרקי אורח חיים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב הדר מרגולין

00202.1.1   הלכות שבת
 

שם המרצה: הרב זאב מאור

00202.1.2   הלכות שבת
 

שם המרצה: הרב זאב מאור

00202.2.1   הלכות שבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב זאב מאור

00202.2.2   הלכות שבת - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ט.נ.

00203.1.1   כשרות
 

שם המרצה: הרב זאב מאור

00203.1.2   כשרות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב הדר מרגולין

00301.1.1   ספר מלכים - סוגיות נבחרות
 

שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00301.2.1   ספר מלכים - סוגיות נבחרות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00303.1.1   פרקי שיבת ציון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

00303.2.1   פרקי שיבת ציון - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב אלישב אביחיל

00315.1.1   ספר שופטים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00315.2.1   ספר שופטים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00315.2.2   ספר שופטים - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00401.1.1   אגדות חז"ל
 

שם המרצה: הרב דניאל לוי

00401.2.1   אגדות חז"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב דניאל לוי

00406.1.1   נתיבות עולם - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז

00406.2.1   נתיבות עולם למהר"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז

00411.1.1   "עיון במשנת ה"כוזרי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר גדעון קרויטהמר

00411.2.1   "עיון במשנת ה"כוזרי - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: ד"ר גדעון קרויטהמר

00412.1.1   האדם ומדותיו במשנת המהר"ל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז

00412.2.1   האדם ומדותיו במשנת המהר"ל ב - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ראובן רז

00423.1.1   מבוא למשנתו של "ר' צדוק" מלובלין - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור

00462.1.1   החינוך לאור החסידות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב ד"ר אליעזר שור

00506.1.1   אמונה והשתדלות
 

שם המרצה: הרב זאב מאור

00506.2.1   אמונה והשתדלות - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: הרב זאב מאור

00539.1.1   עבודה סמינריונית במחשבת ישראל תנ"ך - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' שפרה גולדשטיין

00548.1.1   ואני תפילתי
 

שם המרצה: הרבנית יפה מגנס

00551.1.1   יחד שבטי ישראל
 

שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00551.2.1   יחד שבטי ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' חוה קופרמן

00552.1.1   הוראת המשנה - לחוג תנ"ך מחשבת ישראל
 

שם המרצה: גב' יונה האיתן

00552.2.1   הוראת המשנה - לחוג תנ"ך מחשבת ישראל - לא קיים סילבוס לשנה זו
שם המרצה: גב' יונה האיתן

שנתון
צור קשר
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze
כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה
לדרכי הגעה >>
טלפון

02-6750911

עברית Francais English

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2020

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים