סילבוס של הקורסים - תשעח83007.1.1   ניתוח בלשני של השיח EFL  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


83009.1.1   מתודולוגיה בהוראת אנגלית כשפה זרה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


83010.1.1   סגנון וכתיבה 1  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


83011.1.1   דקדוק אנגלית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


83012.1.1   הוראת הדקדוק האנגלית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


83013.1.1   נושאים שונים בפדגוגיה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


83014.1.1   כתיבה מחקרית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


83015.1.1   ספרות שואה באנגלית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


83016.1.1   קטעים נבחרים בספרות האנגלית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


83017.1.1   התנסות בהוראת האנגלית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


83018.1.1   עבודה סמינריונית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: פסיכופתולוגיה   מספר: 84006.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
נושאי הקורס:
קורס זה יעסוק בהבנה ובתיאור של צורות שונות של מצוקה נפשית ורגשית, בדגש על גיל הילדות.
חלקו הראשון של הקורס יהיה תיאורטי. בחלק זה נעסוק בשאלות כגון מהי הפרעה נפשית והאם קיימת הגדרה לנורמלי לעומת לא נורמלי. נכיר כמה תיאוריות מרכזיות על הגורמים להתפתחותן של הפרעות נפשיות ואת צורת האבחנה המקובלת כיום בעולם הפסיכיאטרי.
בחלקו השני של הקורס נלמד על כמה סוגים מרכזיים של הפרעות נפשיות. נכיר את הסימפטומים והביטויים של ההפרעות השונות בגיל הילדות, ונדון בהתערבויות טיפוליות בסיסיות המתאימות ליישום במסגרת חינוכית.
ציון הקורס יורכב מעבודה מסכמת, בנוסף לנוכחות בשיעורים ולהשתתפות פעילה בדיון בכיתה.חובות הקורס:
נוכחות מלאה, השתתפות פעילה בדיונים בכיתה
עבודה מסכמת

84008.1.1   לקויות ברצף האוטיזם  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


84010.1.1   שיטות בניתוח ועיצוב התנהגות  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: שיטות קריאה   מספר: 84011.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
1. ארבעת מרכיבי הלשון
2. ניצני אוריינות – הגדרה והשפעה
3. הקוגניציה של הקריאה
4. גישות ושיטות בהוראת הקריאה
5. המודלים של אדאמס, פרית' ומקללין
6. מודלים בהתפתחות הקריאה
7. גורמים מעכבי קריאה – לקויות ודרכי התערבות


חובות הקורס:
1. השתתפות - 20%
2. מבחן - 80%


שם הקורס: כישורי חיים בח"מ   מספר: 84012.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
הקורס הינו קורס מבוא, המבקש לחשוף את הסטודנטים לתכנים בהם עוסק תחום "כישורי החיים". הסטודנטים יתנסו בנגיעה בתכני התחום ובהשלכות המלוות נגיעה בו והשפעתו על הפרט והקבוצה. רק לאחר מכן יתבקשו להכליל הידע שרכשו ולתרגם התנסותם ככלי מעשי לעבודתם בשדה עם תלמידיהם תוך מתן דגש על מורכבות התחום במפגש עם תלמידים המתמודדים עם צרכים מיוחדים.

חובות הקורס:
א – כתיבת יומן אישי מלווה קורס – והגשת משוב אישי אודות התהליך.
ב – תיאור תצפית וסיעור מוחין אודות תלמיד או קבוצה עמה נפגש הסטודנט בעבודתו בשדה והצעת התערבות ברוח תוכניות כישורי החיים, בליווי רציונל תיאורטי
נוכחות - *בכפוף לתקנון המכללה ביחס לחיסורים ואיחורים. (איחורים בטלים, מעל שני חיסורים – ביטול הקורס)
השתתפות פעילה בקורס – % 50
כתיבת יומן – ומשוב אישי בתום הקורס – 20%
עבודת גמר - 30%


שם הקורס: הוראה מתקנת בהבנת הנקרא   מספר: 84016.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
הגדרות ומודלים בקריאה; המעבדים; העיקרון האלפביתי; התהליכים הקוגניטיביים בקריאה; התפתחות הקריאה; קריאה תקינה וקריאה לקויה; מבחנים לאיתור קשיי קריאה וגורמיהם; גישות בהוראת הקריאה; מהות ההוראה המתקנת; עקרונות דידקטיים; דרכי תקיפה ודרכי עקיפה; כלים ואסטרטגיות לתיקון הקריאה במעבד הפונולוגי והאורתוגרפי, ובקריאת טקסט.

חובות הקורס:
נוכחות; בחינה

שם הקורס: הפרעות קשב וריכוז   מספר: 84017.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
מוקד הקורס הוא הדיון בהפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD). נדון באבחון של הפרעת קשב ובהיסטוריה שלו, נציג תיאוריות שונות למנגנונים העומדים בבסיס ההפרעה וההתפתחות שלה. נבחן את מנגנון הקשב האנושי, באוכלוסייה הכללית ובלקויי קשב. נכיר את כלי האבחון השונים ל-ADHD ואת המופעים השונים של ההפרעה, את הביטויים שלה והשפעתה על התחומים השונים בחיי הילד, המתבגר והמבוגר, בדגש על התפקוד בית הספר ובמסגרות לימודיות. נדון בשיטות טיפול שונות בהפרעת קשב והיפראקטיביות ובהתערבויות מתאימות מצד המורה והצוות החינוכי.

חובות הקורס:
1. השתתפות בשיעורים וקריאת חומר נלווה 10%
2. מבחן 90%
84018.1.1   ליקוי למידה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


84025.1.1   מצבי לחץ  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


84028.1.1   הוראה מתקנת בלימודי קודש  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


84029.1.1   מבוא לח"מ-לקויות קשות  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


84032.1.1   מודלים להעצמת נוער בסיכון  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


84033.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


84033.1.2   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


84033.1.3   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


84033.1.4   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


84033.1.5   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


84035.1.1   התפתחות אישיות ולמידה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


84035.2.1   התפתחות אישיות ולמידה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


84038.1.1   עבודה סמינריונית-בחינוך מיוחד  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


84039.1.1   הוראה מתקנת בחשבון  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


84040.1.1   עבודה מעשית בחינוך מיוחד  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


84040.1.2   עבודה מעשית בחינוך מיוחד  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: עבודה מעשית בחינוך מיוחד   מספר: 84040.1.3
    תשעח

תיאור הקורס:
. היכרות עם עולם כיתות התקשורת – תלמידים, צרכים ומאפיינים שונים הקשורים ללקות
2. הכרת המערכת הלימודית – מאפיינים רציונל וחזון
3. מרכיבי שיעור פרונטלי ודגשים בבניית מערך שיעור
4. תכנון לטווח ארוך- הכנת תל"כ
5. עבודה יחידנית: הצבת מטרה בתחום כישורי החיים ובתחום הקוגנטיבי
6. בניית תל"א- קביעת מטרות ויעדים
7. דידקטיקה- א: סוגי פתיחה שונים. ב : גוף השיעור – שימוש בעזרים ושיטות הוראה שונות כגון :
סימולציות, דיון, למידת עמיתים וכו'. ג: סיכום שיעור: וידוא הבנה ובניית דף עבודה
8. ניהול דיון כיתתי: שיטת מעגל ההפנמה ל"ב 21
9. משמעת, סמכות, וניהול כיתה


דרישות קדם:
מילוי חובות עבודה מעשית שנה א'

חובות הקורס:
א. השתתפות ב 7 מפגשים מלאים
ב. מילוי תלקיט תצפיות בשיעור
ג. העברת 3 שיעורים +מטלת סיום :שיעור מבחן
הציון הסופי יקבע ע"פ : ההשתתפות הפעילה במהלך המפגשים, הגשת מערכי שיעור בזמן, שיעור מבחן

84040.1.4   עבודה מעשית בחינוך מיוחד  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


84040.2.1   עבודה מעשית בחינוך מיוחד  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


84041.1.1   הקמת מרכז למידה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


84041.1.2   הקמת מרכז למידה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


84041.1.3   הקמת מרכז למידה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: היבטים חברתיים ורגשיים של לקויות למידה   מספר: 84042.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
1. הגלוי והסמוי באינטראקציות חברתיות בכיתה
2. עולמם הרגשי של ילדי בית הספר
3. דימוי עצמי וזהות עצמית
4. דרכי התערבות
5. הפרעות למידה והפרעות קשב וריכוז
6. עולמם הרגשי וקשיי החיברות אצל תלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב
7. דרכי התערבות וזיהוי מעגלי עזרהחובות הקורס:
מבחן 100%
קריאה פרקי חובה84044.1.1   ליקויי שמיעה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


84045.1.1   מוגבלות שכלית התפתחותית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


84046.1.1   לקויות זיכרון  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


84047.1.1   שילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


85001.1.1   תורת המספרים  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


85002.1.1   מתמטיקה דיסקרטית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


85003.1.1   חשבון אינפיניטיסימאלי 1  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


85005.1.1   אלגברה ליניארית 1  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


85007.1.1   נושאים בהוראת המתמטיקה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


85009.1.1   סמינר דידקטי במתמטיקה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


85010.1.1   חשבון אינפיניטיסימאלי 2  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


85011.1.1   אלגברה לינארית 2  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


85013.1.1   התנסות בהוראת מתמטיקה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


85013.1.2   התנסות בהוראת מתמטיקה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


85014.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


85015.1.1   גרפים וזרימה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


85016.1.1   אינפי מתקדם  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: הסתברות   מספר: 85017.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
שם הקורס: מבוא להסתברות
שם מרצה: ד"ר יצחק איזק
yitzhakisaak@gmail.com
שם מרצה: מוטי עמר
bushido1974@yahoo.com


דרישות קדם:
אלגברה ליניארית, חשבון אינפיניטסימלי, מתמטיקה בדידה

חובות הקורס:
חובות הסטודנט, משקל כל אחד מהם בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה:
ההרצאות מתחילות בזמן (בע"ה). סטודנטים המגיעים באיחור ימתינו בחוץ, ואחרי כרבע שעה מתחילת השיעור הם יורשו להיכנס. לאחר מכן אין כניסה.
בזמן ההרצאה יש לנתק את הטלפונים הניידים. מי שיוצא מן הכיתה לקבלת שיחה יורשה לחזור לכיתה רק בהרצאה הבאה.
במהלך הקורס יינתנו שיעורי בית שבועיים שחובה להגיש.
חישוב הציון:
מטלות: 15%
בחינה סופית: 85%
סילבוס קצר:
• מושגי יסוד בתורת הקבוצות
• קומבינטוריקה
• מרחבי הסתברות, פונקציית הסתברות ותכונותיה
• הסתברות מותנה, נוסחת ההסתברות השלמה וכלל בייס
• תלות ואי-תלות
• משתנים מקריים – הגדרה, פונקציית הסתברות ופונקציית התפלגות מצטברת
• משתנים מקריים מיוחדים
• מומנטים – תוחלת, שונות ושונות משותפת
• משתנים מקריים דו-ממדיים
85018.1.1   גאומטריה אנליטית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


85019.1.1   הסתברות וסטטיסטיקה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


85020.1.1   סוגיות מתמטיות בגמרא  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


85021.1.1   תכנון ליניארי  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


85022.1.1   משוואות דפרנציאליות  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


85023.1.1   פונקציות מורכבות  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: גורמים בחינוך והוראה   מספר: 86005.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
חינוך ולמידה, הלמידה הראויה, אישיות המחנך,מקומם של האתגר והמאמץ בלמידה, קשיי למידה,ההנאה ומקומה בלמידה,המוטיבציה ובניין הרצון,היחס לענישה ולפרס,עידוד מול שבח,חשיבות השאלה,כוחו של הספור,שפת הגוף. התמודדות עם הרגלים,היחס למבחנים וציונים,

דרישות קדם:
לימודים בישיבה גבוהה לפחות שבע שנים

דרישות במקביל:
נוכחות מלאה, הגשת שני בחנים במהלך השנה, העברת שיעור במסגרת הקורס במיקרו הוראה בפני חברי הקורס. השתתפות פעילה בכיתה.

שם הקורס: סמינר דידקטי בתנ"ך   מספר: 86006.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
כיצד "לקרוא את הכתה", "ארגז כלים" למורה לתנ"ך, דגשים והבחנות בכלים דידקטיים בביה"ס היסודי לעומת הכיתות הגבוהות בהוראת תנ"ך, הוראת נושאים מורכבים ורגישים, תבניות להוראת פרק בתנ"ך, חיבור דפי עבודה, מבחנים,הגדרת רמות קושי מתוכננות,הוראת כתובים וספר איוב בכיתות י"ב,בעיות,מינוח ופתרונות בהוראת פרשנים: רש"י, רמב"ן, ראב"ע, אוה"ח וכל"י+הדגמות.לשון,דקדוק ותחביר בתנ"ך ודרכי הוראתם,עבודה נכונה עם לוח בשיעורי תנ"ך.דרישות קדם:
ניסיון התחלתי בהוראת תנ"ך, יידע כללי ובקיאות בתנ"ך.


דרישות במקביל:
סמסטר א'-הקניית הכלים. סמסטר ב'-פראקטיקום בקבוצה: שיעורי עמיתים מבוקרים ע"י הקבוצה, שימוש בכלים שנרכשו במסמטר א'+הנחייה ע"י המרצה.


חובות הקורס:
משקל כל אחד מהם בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה: העברת שיעור עמיתים+סיכום ליקויים ותיקונם, בנוסף-הגשת עבודת מבחן בסיום כל סמסטר.

86011.1.1   סוגיות הלכתיות בחינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86011.2.1   סוגיות הלכתיות בחינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86012.1.1   פסיכולוגיה יישומית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86019.1.1   העצמה אישית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86019.2.1   העצמה אישית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86021.1.1   פשוטו של מקרא - קורס  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86026.1.1   קטע שלא נלמד בגמרא  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86029.1.1   עזרה ראשונה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86040.1.1   מדרשי ההלכה ומקומם בתושב"ע  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86042.1.1   הנצי"ב - הגות ופרשנות  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: הלכה ממקורותיה   מספר: 86044.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
א.ביאורים שאינם ידועים בלשו הקודש[עיף=צמא,לבקר חולים=מלשון ביקורת גבולות,לרקוד=הזדעזע....
ב. לשון חכמים לחוד[לחתות בנ"ך=לשאוב ולחכמים=היפוך בגחלים.
ג. מילים בעברית עם משמעות מוטעית ומוחלפת מלשון הקודש[ארובה=חלון בגג,מלונה=ערסל,נוף=איזור.מגרש=מקום פנוי מבנין,...
ד. חיפוש קשר בין מילים שונות לגמרי בעלי שורש אחד[בצר,בצרורת יבצר.אלם אלומה.קפץ ולא תקפוץ את ידך.
ה. מהו החילוק במילים נרדפות[הר גבעה,להמיר להחליף,גוף גויה,את עם,...]
ו.מקור מהו?ופתרון עשרות דוגמאות המובאות בגמ' ועוד...
ז.מלא וחסר[ביאור כל המקומות מתי יונתן חסר ומתי מלא]
ח.קרי וכתיב[הדגמה של עשרות מקומות על לא ולו ולהציע שני מהלכים]
ט.ונשל הברזל-פועל עומד או יוצא-בבלי ירושלמי-אבן עזרא 2 מהלכים.
י. ותקש בהקשותה מדוע חילוק בנין?
יא חיה ובהמה מהי אמת המדה והנפק"מ.
יב. משמעות שמות בעלי חיים עופות מרגלים ועוד.
יג. ועוד...


חובות הקורס:
משקלכלאחדמהםבחישובהציוןבקורסודרכיהערכה:

בגמר בסימסטר עבודה הקשורה לנושאים הנלמדים.
מחפש לראות אם התלמיד מחדש או רק מדקלם.
ויש משקל חשוב להשתתפות בשיעור.
86045.1.1   סוגיות הלכתיות בנ"ך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86045.2.1   סוגיות הלכתיות בנ"ך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86046.1.1   פחד יצחק  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86053.1.1   סוגיות מתמטיות בגמרא  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86070.1.1   אנגלית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86070.1.2   אנגלית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86070.2.1   אנגלית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86070.2.2   אנגלית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86070.2.3   אנגלית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86082.1.1   בין תנועת המוסר לחסידות  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86096.1.1   עבודה סמינריונית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86104.1.1   סטטיסטיקה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86104.2.1   סטטיסטיקה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86105.1.1   הקדמות לתנ"ך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86106.1.1   הקדמות לתושב"ע  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86107.1.1   פשוטו של מקרא  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86108.1.1   מחש"י-מתקופת הגאונים עד גירוש ספרד-א  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: מחש"י - ראשית העת החדשה-מגירוש ספרד עד המאה ה-18-ב   מספר: 86109.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
גירוש ספרד – הרקע לגירוש והשלכותיו החברתיות וההגותיות; פעלו של ר' יוסף קארו והשפעתו; עליית ההגות הקבלית והמוסרית; החברה היהודית בראשית העת החדשה; הגותו של המהר"ל מפראג; השבתאות וספיחיה.חובות הקורס:
מבחן על חוברת הלימוד: 100%
בהערכת תשובות התלמיד במבחן נלקחים בחשבון ידיעותיו של הסטודנט, יכולת ההבעה והניסוח של התכנים במילים שלו, יכולת הניתוח והדיון העצמאי לאור המקורות, והיכולת לדון ביישום החינוכי של תכני הקורס
86110.1.1   מחש"י-המאה ה-18 וה--19-ג  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86111.1.1   מחש"י-התקופה המודרנית-ד  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86113.1.1   חינוך יהודי  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86114.1.1   חינוך כללי  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86123.1.1   המדרש בשפת אמת  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86127.1.1   הלוח העברי  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: מבוא לדידקטיקה   מספר: 86130.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
ראשי פרקים לקורס.
1. תורות חינוך במקורות ישראל – הבהרת מושגים ומתודולוגיה.
2. מסורת, תרבות ואידיאולוגיה בתורות החינוך היהודי
3. עיון במקורות במחשבת חז"ל, כמיצגים סוגיות פדגוגיות טיפוסיות.
4. עיון כרונולוגי בנושאים אחדים הקשורים לתורות החינוך בהגות היהודית מתקופת חז"ל ועד העת החדשה.
5. זרמים בחינוך במדינת ישראל
6. האתגרים העומדים בפני החינוך החרדי
7. סוגיות במשנת החינוך הדתי.דרישות קדם:
אין

חובות הקורס:
השתתפות פעילה.
קריאה והכנה משיעור לשיעור.
בחינת סיום.

שם הקורס: מבוא לדידקטיקה   מספר: 86130.1.2
    תשעח

תיאור הקורס:
נושאי יסוד בדידקטיקה: היכרות עם הטקסונומיה של בלום, עם תיאוריות של שאילת שאלות, למידה פעילה, מתן משוב, הערכה מעצבת והערכה מסכמת. התנסות בהוראה בכיתה וקבלת משוב עליה מהמרצה והמשתתפים.
שיעור מבוא, שיעורים שוטפים, שיעור סיכום. כל שיעור מורכב משעה של הוראה תיאורטית, 20 דק' של התנסות של אחד התלמידים בהוראה בכיתה, ו10 דק' של משוב וסיכום המהלך.
סדר ההוראה נקבע בתחילת הקורס.חובות הקורס:
משקל כל אחד מהם בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה:

קריאת חומרים שמועלים למודל, השתתפות פעילה בשיעורים, השתתפות בהוראה (לעתים מאילוצי זמן תלמידים שמבקשים להיות פטורים מהוראה זו נפטרים ממנה ומשקל העבודה שלהם בסוף עולה), כתיבת עבודה בסוף הקורס.

86130.2.1   מבוא דידקטיקה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86130.2.2   מבוא לדידקטיקה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86132.1.1   אוריינות אקדמית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86132.1.2   אוריינות אקדמית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86132.1.3   אוריינות אקדמית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86132.1.4   אוריינות אקדמית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86137.1.1   יסודות החינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86140.1.1   פרשנות האגדה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86145.1.1   עיונים בלשונו של מקרא  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86158.1.1   אמונה במשנת ראשונים ואחרונים  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86159.1.1   מידות הדרש במשנת חז"ל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86160.1.1   פרקי נבואה ומלכות  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86169.1.1   הוראת גמרא וראשונים  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86169.2.1   הוראת גמרא וראשונים  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86170.1.1   סנגוריה במשנת ראשונים ואחרונים  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: הגות בפירוש אברבנאל   מספר: 86171.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
ר' יצחק אברבנאל חי ופעל באחת התקופות ההיסטוריות החשובות בתולדות עם ישראל. בתקופה זו אירועו שינויים גיאופוליטיים, חברתיים, פילוסופיים ודתיים בתרבות הכללית שהשפיעו רבות גם על העם היהודי. ר"י אברבנאל הגיב למאורעות השנה ולתובנות החדשות בקורפוס הספרותי המקיף שיצר, הכולל ספרי פרשנות לתנ"ך ולספרי יסוד אחרים (הגדה של פסח, מסכת אבות, מורה הנבוכים), ומונוגרפיות בנושאים בעלי חשיבות בהגות היהודית (בריאת העולם, גאולה, ועוד).
הקורס יעסוק בכמה מהנושאים המרכזיים בהגותו, יבחן את מקורותיו במסורת היהודית ובתרבות הכללית, ויעמוד על השפעתם לדורות הבאים


חובות הקורס:
נוכחות מלאה
מבחן מסכם – 100%
86176.1.1   לימודי קודש בגיל הרך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86178.1.1   תורה לחינוך הממלכתי  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86190.1.1   הוראת גמרא  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86191.1.1   עיונים בספר שערי יושר  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86192.1.1   הגות השואה במחשבת הדור  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86193.1.1   תורה לשמה,מבט היסטורי ורעיוני  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86198.1.1   הלכה ומודרנה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: זמנים בתנ"ך ומשמעותם   מספר: 86206.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
סרגלי זמן בתנ"ך, סוגיית "אין מוקדם ומאוחר בתורה" עפ"י פרשני התורה והראשונים. משמעויות אמוניות והגותיות, הגות במח' בין החכמים לצדוקים בעניין ספירת העומר, שיעבוד מצרים, יצ"מ במימד הזמן, קידוש החודש, משכי המלכות במלכים ובדה"י-משמעות ההבדלים, "חמש גלויות" לאברבנאל ומשמעותן, גישת המלבי"ם לסוגיות זמן בנביאים ראשונים ובמגילת אסתר,שיבת ציון בימי עזרא ונחמיה-משמעות פערי ומשכי הזמן.


דרישות קדם:
יידע כללי בתנ"ך,חומש עם רש"י ורמב"ן.


חובות הקורס:
משקל כל אחד מהם בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה: עבודת מבחן מקורית,2 נושאי רוחב שנלמדו במהלך השנה.שם הקורס: זמנים בתנ"ך ומשמעותם   מספר: 86206.2.1
    תשעח

תיאור הקורס:
סרגלי זמן בתנ"ך, סוגיית "אין מוקדם ומאוחר בתורה" עפ"י פרשני התורה והראשונים. משמעויות אמוניות והגותיות, הגות במח' בין החכמים לצדוקים בעניין ספירת העומר, שיעבוד מצרים, יצ"מ במימד הזמן, קידוש החודש, משכי המלכות במלכים ובדה"י-משמעות ההבדלים, "חמש גלויות" לאברבנאל ומשמעותן, גישת המלבי"ם לסוגיות זמן בנביאים ראשונים ובמגילת אסתר,שיבת ציון בימי עזרא ונחמיה-משמעות פערי ומשכי הזמן.


דרישות קדם:
יידע כללי בתנ"ך,חומש עם רש"י ורמב"ן.


חובות הקורס:
משקל כל אחד מהם בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה: עבודת מבחן מקורית,2 נושאי רוחב שנלמדו במהלך השנה.שם הקורס: צדקה בהלכה והגות   מספר: 86212.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
א. נותן הצדקה (חיוב עני בצדקה, צדקה כסגולה, תועלת גשמית מצדקה, נתינת צדקה ע"י אשה, נתינת צדקה ע"י גוי, נתינת צדקה ע"י רשע)
ב. מקבל הצדקה (מי הוא עני ביחס למצוות הצדק המוטלת על הפרט, עוני זמני, בניו ובנותיו, לומדי תורה, משומדים, גויים, עוברי עבירה לתיאבון, מחזרים על הפתחים, נתינה למי שנוהג שלא כדין, רמאים)
ג. מטרות הצדקה הפרטית (צרכים גשמיים וצרכים מצוותיים, שלילת אוטופית "השוויון", סיוע לעני והחסרת העשיר, היעדר זכות תביעה ממונית של העני כלפי העשיר, הכנסת כלה, סיוע רפואי, פריעת חובות העני מצדקה,)
ד. שיעור הצדקה וחישוב מעשר כספים (שיעור המקסימום, במקום פיקו"נ לעני, שיעור המינימום, איך מחשבים מעשר כספים, לאיזה מטרות, אדם שמצוי בחוב האם ירשום לעתיד, נתינה לקרובים)


חובות הקורס:
מטלות: השתתפות בשיעורים וכתיבת עבודה
מרכיבי הציון הסופי: ציון מספרי
86213.1.1   בעיות משמעת בכתה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86217.1.1   עיון בתהילים  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: הוראת תושב"ע   מספר: 86232.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
עריכת מבנה שעור. מחלוקות במציאות. מחלוקות בדרשות.

חובות הקורס:

חובות הסטודנט, משקל כל אחד מהם בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה: השתתפות בשעור + עבודות + מבחן.


שם הקורס: דידקטיקה בתושב"ע   מספר: 86232.2.1
    תשעח

תיאור הקורס:
1. הבעיות והאתגרים העומדים בפני הוראת הגמרא בזמננו
קשיים ואתגרים בלימוד גמרא (א) - הגמרא; קשיים ואתגרים בלימוד גמרא (ב) - התלמידים והמערכת; לשם מה לומדים ומלמדים גמרא (א) - מטרות ויעדים; לשם מה לומדים ומלמדים גמרא (ב) - דרכי הלימוד הנגזרות מן היעדים; הדעות השונות בדבר חשיבות לימוד גמרא.

2. הצגת מגוון שיטות דידקטיות בהוראת גמרא
הלכה ברורה-סוגיות בעיון; גמרא ברורה (מכללת ליפשיץ); גמרא סדורה (הרב דני ווינט); גמרא נוחה (הרב ישעיהו הולנדר); תרשימי הר עציון (הרב גורדין); תרשימי זרימה (מכון הדרן); מערבא (נתן במברגר); גמרא בגוונים; פני הדף (הרב יהודה לב); מפת התלמוד; יסודות-המרכז לליבון ענייני תורה ומדינה; פרקי תלמוד; יגעת ומצאת.

3. הדגמת שיטות דידקטיות מגוונות נוספות בסוגיות ספציפיות
שימוש בטבלאות עזר (שבת לו ע"ב-לז ע"א, שבת צז ע"א, פסחים כה ע"ב); שימוש בגדלי פונט שונים (שבת סח ע"א); התמודדות עם סוגיה ארוכה ומורכבת תוך כדי פיצולה לקטעים נפרדים (סוכה ו ע"ב, ביצה יב ע"ב, ביצה כה ע"א, ר"ה לג ע"ב-לד ע"א); שילוב נכון של ביאורי מילים (ר"ה ג ע"א-ד ע"א); שימוש בטאבים להבהרת מיקום חלקי הסוגיה (ביצה לו ע"א-ע"ב, ר"ה כ ע"א-ע"ב); זיהוי שלד הסוגיה העיקרי (ר"ה כד ע"א-ע"ב, סנהדרין ו ע"ב); השוואה נכונה בין 2 לישנות ארוכות (תענית טז ע"ב); שילוב נכון בגרסאות להבהרת הסוגיה (מגילה ו ע"ב, ע"ז כ ע"ב); שימוש בציר זמן ככלי להבהרת סוגיה (מגילה יא ע"ב); תמצות שלבי הסוגיה ככלי עזר להבנת מהלך סוגיה מורכבת (מגילה יט ע"ב-כ ע"א); שימוש מושכל בתרשים זרימה (מו"ק ג ע"א-ד ע"א); שימוש נכון בלוח (מו"ק ד ע"ב); הפרדה נכונה בין דברי הברייתא לדברי הגמרא (ע"ז ב ע"א-ג ע"ב).

4. כללי תלמוד, מונחים תלמודיים וכלים נוספים, ככלי עזר להוראת גמרא
מידע על האמוראים - רקע, כרונולוגיה, מיקום; תארי כבוד וכינויים של אמוראים; אופן סידור מימרות האמוראים בגמרא - הכלל והחריגים; יחסי הכפיפות בין האמוראים; כללי פסיקה שבמחלוקות האמוראים; האיסור לאמורא לחלוק על תנא - קביעת הכלל והנימוקים, גבולות הכלל; התמודדות בין פער (מדומה) בין פשט המשנה ופירוש הגמרא; השימוש בעדי נוסח; תיקו; חסורי מחסרא; קושיה חוזרת שיש עליה אותו תירוץ; הסימנים שבגמרא; 'אמר רבי פלוני' לעומת 'רבי פלוני אמר'; לשונות פתיחה לברייתות; לשונות פתיחה לקושיה; מונחים תלמודיים נוספים; מידות שהתורה נדרשת בהם; 'כל הקצר קודם'.דרישות קדם:
אין

חובות הקורס:
1. השתתפות פעילה.
2. ביצוע תרגיל התנסות במהלך הקורס.
3. קריאת חובה. [מאמרים המסומנים בכוכבית ברשימה הביבליוגרפית]
4. עבודה מסכמת.
86232.3.1   הוראת תושב"ע  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: הוראת משנה   מספר: 86234.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
1. הכרת ששת ההישגים בלימוד משנה
2. הכרת הקשים של תלמידים בלימוד משנה
3. מתודות בהוראת משנה
4. מיומנויות נדרשות בלימוד משנה
5. שאילת שאלות


חובות הקורס:
משקל כל אחד מהם בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה: השתתפות פעילה בשיעורים ומבחן86234.2.1   הוראת משנה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86241.1.1   גור אריה על התורה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86241.2.1   גור אריה על רש"י פרשנות מחשבה והגות  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86250.1.1   ספר יהושע  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86251.1.1   שאלות חינוך בישיבות -ממשנתו של הרב הופמן  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86252.1.1   מנהיגות בחינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86261.1.1   ניהול כתה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86262.1.1   מכינה במתמטיקה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86262.2.1   מכינה במתמטיקה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86263.1.1   מכינה באנגלית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86263.1.2   מכינה באנגלית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86263.1.3   מכינה באנגלית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86263.1.4   מכינה באנגלית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86263.1.5   מכינה באנגלית פטור  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86264.1.1   מכינה באזרחות  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86264.1.2   מכינה באזרחות  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86266.1.1   דרכי פסיקה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: מבוא לתורת הראשונים   מספר: 86268.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
א. תיחום תקופת הראשונים ומשמעותה ההלכתית.
ב. פרשנות התלמוד
ג. ספרי פסק ושו"ת
ד. אגדה פילוסופיה וקבלה
ה. תפילה ופיוט
ו. פרשנות תנ"ך


חובות הקורס:
מטלות: השתתפות בשיעורים וכתיבת עבודה
מרכיבי הציון הסופי: ציון מספרי
86269.1.1   דיני ממונות הלכה למעשה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: סוגיות בספר שמואל   מספר: 86270.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
אלקנה, חנה ועלי, תפילת חנה, חטאי בני עלי, התגלות ד' לשמואל, משכן שילה ומשכנים האחרים, הוצאת הארון למלחמה, מדוע לא החזירו את הארון למשכן, האסיפה במצפה.חובות הקורס:
מבחן בסוף כל חציון.86270.2.1   סוגיות בספר שמואל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: עיונים ברש"י לתורה   מספר: 86272.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
אין מוקדם ומאוחר בתורה, ברית בין הבתרים, ברכת יצחק ליעקב ולעשו, יוסף ואחיו, מדוע לא שבו יעקב ובניו לארץ כנען אחרי סיום הרעב?,חובות הקורס:
מבחן בסוף כל חציון.

86272.2.1   עיונים ברש"י על התורה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86273.1.1   ספרות הגאונים  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: הוראה מתקנת בהבנת הנקרא   מספר: 86275.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
1. תהליכים אינטגרטיביים הנדרשים להבנת הנקרא
2. אלמנטים המשפיעים על רמת ההבנה
3. חמש סגנונות הקריאה
4. רמות בשאילת שאלות
5. טכניקות במיפוי טקסט
6. כרטיסי ניווט בהבנת טקסט


דרישות במקביל:
1. נוכחות של 80% לפחות מן השיעורים.
2. הגשת מטלות במהלך הקורס .

86279.1.1   מחשבת ההלכה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86281.1.1   בטחון בטיחות חשון  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86281.1.2   בטחון בטיחות טבת  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86281.1.3   בטחון בטיחות אייר  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86281.1.4   בטחון בטיחות קיץ  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86281.2.1   בטחון בטיחות ושעת חירום  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86282.1.1   חינוך לזהירות בדרכים כסלו  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86282.1.2   חינוך לזהירות בדרכים אדר  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86282.1.3   חינוך לזהירות בדרכים סיון  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86282.1.4   חינוך לזהירות בדרכים קיץ  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86282.2.1   חינוך לזהירות בדרכים  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86283.1.1   עזרא ונחמיה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86289.1.1   תכנון ותוכניות לימודים  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86295.1.1   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86295.1.2   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86295.1.3   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86295.1.4   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86295.1.5   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86295.1.6   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86295.1.7   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86295.1.8   סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86296.1.1   הסיפור ככלי חינוכי  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86297.1.1   שילוב אמצעים טכנולוגיים בהוראה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: המוסד החינוכי והמשפחה   מספר: 86303.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
הקורס יעסוק במודלים ובתיאוריות משפחתיות בכלל ובמידת התאמתן למשפחה החרדית בת ימינו בפרט, ויכלול התייחסות להתמודדותה של המשפחה במצבי משבר כמו נשירה של בן משפחה, ממתח בין הורים ועד פרידה וגירושין, פטירה ו/או טראומה של אחד מבני המשפחה, פגיעה באחד מבני המשפחה, ועוד. הקורס יעסוק בהשלכות של משברים אלה על תפקודו של הילד במוסד החינוכי ויידונו דרכי התערבות רלוונטיים למפקחים, מורים וחונכים. כדרכו של קורס העשרה בתואר ראשון, נעסוק בתיאוריות בסיסיות ונערוך היכרות ראשונית בלבד עם סוגיות רלוונטיות.

חובות הקורס:
 מבחן שיכלול שאלות אמריקאיות ושאלות פתוחות על החומר הנלמד ועל ארבעה מאמרים (המצוינים בכוכבית*) שיילמדו במהלך הקורסשם הקורס: המוסד החינוכי והמשפחה   מספר: 86303.2.1
    תשעח

תיאור הקורס:
הקורס יעסוק במודלים ובתיאוריות משפחתיות בכלל ובמידת התאמתן למשפחה החרדית בת ימינו בפרט, ויכלול התייחסות להתמודדותה של המשפחה במצבי משבר כמו נשירה של בן משפחה, ממתח בין הורים ועד פרידה וגירושין, פטירה ו/או טראומה של אחד מבני המשפחה, פגיעה באחד מבני המשפחה, ועוד. הקורס יעסוק בהשלכות של משברים אלה על תפקודו של הילד במוסד החינוכי ויידונו דרכי התערבות רלוונטיים למפקחים, מורים וחונכים. כדרכו של קורס העשרה בתואר ראשון, נעסוק בתיאוריות בסיסיות ונערוך היכרות ראשונית בלבד עם סוגיות רלוונטיות.

חובות הקורס:
 מבחן שיכלול שאלות אמריקאיות ושאלות פתוחות על החומר הנלמד ועל ארבעה מאמרים (המצוינים בכוכבית*) שיילמדו במהלך הקורסשם הקורס: סוגיות הגותיות באיוב   מספר: 86304.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
העמקה בסוגיית "צדיק ורע לו" בעקבות פשט הספר, חז"ל בבלי ב"ב, הרמב"ם במו"נ. הכרת דעות רעי איוב עפ"י פרשנות הרמב"ם, הרמב"ן, הרלב"ג ובמלבי"ם. עיסוק בסוגיות אמוניות,מחשבתיות, פסיכולוגיות המשתקפות מפרקי הספר.
הבנת מענה אליהוא ולבסוף-מענה ה' לאיוב, המשמעויות האמוניות והערכיות.


חובות הקורס:
משקל כל אחד מהם בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה: עבודת מבחן מקורית,2 נושאי רוחב שנלמדו במהלך השנה.

שם הקורס: סוגיות הגותיות באיוב ב   מספר: 86304.2.1
    תשעח

תיאור הקורס:
העמקה בסוגיית "צדיק ורע לו" בעקבות פשט הספר, חז"ל בבלי ב"ב, הרמב"ם במו"נ. הכרת דעות רעי איוב עפ"י פרשנות הרמב"ם, הרמב"ן, הרלב"ג ובמלבי"ם. עיסוק בסוגיות אמוניות,מחשבתיות, פסיכולוגיות המשתקפות מפרקי הספר.
הבנת מענה אליהוא ולבסוף-מענה ה' לאיוב, המשמעויות האמוניות והערכיות.


חובות הקורס:
משקל כל אחד מהם בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה: עבודת מבחן מקורית,2 נושאי רוחב שנלמדו במהלך השנה.86305.1.1   בין פרשנות ומחשבה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: ההיסטוריה במחשבת ישראל   מספר: 86307.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
לאחר שנבחן את ספרות ההיסטוריוגרפיה היהודית ונווכח לדעת כי היא מועטה ביותר, נסקור את ההיסטוריוסופיה היהודית כפי שהיא באה לידי ביטוי אצל חכמי ישראל בתקופות השונות. נפתח במהפכה שחוללה אמונת ישראל, שבניגוד לתפיסה האלילית אודות קיום מחזורי של העולם ו'שיבה נצחית', דיברה על עתיד משיחי שלעברו העולם צועד. מתוך כך נעיין בכתבי רמב"ם, ריה"ל, דון יצחק אברבנאל, המקובלים ובהם מהר"ל, רמח"ל, גר"א ותלמידיו, תנועת החסידות, תנועת המוסר וביחוד בכתביהם של הרב יוסף יוזל הורביץ ('הסבא מנובהרדוק') והרב אליהו דסלר, הרב יצחק ברויאר, רבי נחמן קרוכמל (לאחר סקירת המגמה ההיסטוריציסטית אצל אומות העולם במאה ה-19), הרב אברהם יצחק הכהן קוק ובנו הרב צבי יהודה הכהן קוק, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק.

חובות הקורס:
השתתפות פעילה
עבודה בסוף הסמסטר
86308.1.1   הוראת גמרא למתקשים  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86310.1.1   עיון תפילה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86316.1.1   רפואה והלכה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86317.1.1   קשיים בלימוד גמרא  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: הוראת משנה והלכה   מספר: 86319.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
הנושא: הצגת מעגלי ההתייחסות של הקורס. הטיפולוגיה – כלי לזיהוי גישות מובחנות.
תוכן המפגש: על הקלת עול הלימוד, הדרך לקביעת הגישות העקרוניות להוראת משנה והלכה.
חומר עזר ומקורות לקריאה: הגרי"ד סולוביצ'יק – איש ההלכה, מיכאל רוזנק – תורה עם דרך ארץ, הרב רפופורט - בעניין הדפסת הגמרא. אבות פרק ה' משנה טו' (טיפולוגיה)
מפגש 2:
הנושא: גישה ראשונה: הוראת משנה כבסיס ללימוד מחשבת ישראל והקניית ערכים, מרכיבי היסוד של המעשה החינוכי על פי יוסף שוואב.
תוכן המפגש:
מבט כללי על הוראת משנה, זיהוי מרכיבי היסוד של המעשה החינוכי, הבהרת והדגמת הגישה הרעיונית מחשבתית.
חומר עזר ומקורות לקריאה: זובורובסקי – לימוד משנה בבתי ספר של בנות, שוורץ – משניות רעיוניות, הרב שטיינזלץ – הקדמה לפרק תשיעי במסכת שבת, שוואב – מרכיבי היסוד של המעשה החינוכי. אבות פרק ג' משנה טו' – טז', אבות פרק ד' משנה א', ברכות פרק ט'.
מפגש 3:
הנושא: גישה שניה: הוראת המשנה כבסיס להכרת ההלכה ולהבנת יסודותיה.
גישה שלישית: הוראת המשנה כבסיס לפיתוח חשיבה תלמודית
והבנת המשא והמתן העיוני
תוכן המפגש: הבהרת והדגמת הגישות.
חומר עזר ומקורות לקריאה: רוזנשטיין – משנה ברורה, ברמן יעקב – ללימוד המשנה, מוריאל – הכנת שיעור, רון – שיעור במשנה, סמואל – על לימוד משנה, רייניץ – ולעולם, הנ"ל – פיתוח החשיבה. משנה בבא מציעא פרק ב' משנה א', בבא קמא פרק א' משנה א', פאה פרק ח' משנה ז'-ט'.
מפגש 4:
הנושא: גישה רביעית: הגישה התרבותית, מרכיבי האידיאולוגיה, זיהוי האידיאולוגיות ה"גדולות", מתודיקה ומתודולוגיה.
תוכן המפגש: הבהרת והדגמת הגישה
חומר עזר ומקורות לקריאה: רבינוביץ – המשנה לנוער, צבי לם – תקציר מתוך ההגיונות הסותרים בהוראה, פרנקל – מתודיקה ומתודולוגיה. משנה מסכת ע"ז פ"ג-פ"ד.
מפגש 5:
הנושא: גישה חמישית: הוראת המשנה בגישה ספרותית תבניתית.
תוכן המפגש: הבהרת והדגמת הגישה.
חומר עזר ומקורות לקריאה: רמב"ם – הקדמה למשנה, דורדק – הקדמה למשנה סדורה, גולדברג – דרכו של רבי, שוורץ – הוראת שירת המשנה, הנ"ל – יהי ביתך. אבות פרק א' משנה ד'-ה', פסחים פרק י' משנה א', תהילים ק"ן.
מפגש 6:
הנושא: גישה שישית: הוראת המשנה בזיקה למקצועות אחרים, גישת ההעשרה וההרחבה.
תוכן המפגש: הבהרת והדגמת הגישה.
חומר עזר ומקורות לקריאה: רפל – הוראת משנה, היינמן – מקומה של המשנה, היינמן – שיעורים במסכת פאה. משנה ברכות פרק א' משנה א'.
מפגש 7:
הנושא: גישה שביעית: הוראת משנה בגישה אינטגרטיבית.
תוכן המפגש: הבהרת והדגמת הגישה, סיכום כל הגישות להוראת משנה, המורה למשנה על פרשת דרכים.
חומר עזר ומקורות לקריאה: אייזנברג – תכניות הלימודים בתושבע"פ, עבודה שבלב – חוברת לתלמיד.
מפגש 8:
הנושא: סיכום הגישות להוראת משנה
תוכן המפגש: המורה למשנה על פרשת דרכים
מפגש 9:
הנושא: גישות להוראת הלכה בבית הספר הדתי.
תוכן המפגש: תוכנית הלימודים החדשה בדינים בישראל, הדגמת הלמידה הפעילה בשיעור בדינים.
חומר עזר ומקורות לקריאה: הלכה וטעמי המצוות - הארץ ומצוותיה, הרב שלמה מן ההר. הלכה - מהמקורות אל היישום המודרני - הרב י"צ רימון. שינון, הספק וידיעת הפרטים. זיהוי בעיות הלכתיות ופתרונן בסיפור (הלכה ברורה)
מפגש 10:
הנושא: הגישות בהוראת הלכה.
תוכן המפגש: הרב חיים דוד הלוי והרב אליעזר מלמד.
חומר עזר ומקורות לקריאה: דף עם סיכום הגישות בהלכה, יהודה שורץ - גישות בהוראת הלכה, הלכה בגישה אינטגרטיבית ידע התוכן הפדגוגי של המורים. השלמת הקריאה במקורות.
מפגש 11:
הנושא: . אתר המפמ"ר והשינויים מהמוצעים בתוכניות הלימודים בהלכה
תוכן המפגש: עיון בהצעות החדשות
חומר עזר ומקורות לקריאה: אתר המפמ"ר לתושבע"פ. גמרא סדורה
מפגש 12:
הנושא: . הוראת הלכה
תוכן המפגש: דילמות ואתגרים בהוראת הלכה.
חומר עזר ומקורות לקריאה: קיצור שולחן ערוך מקור חיים, פניני הלכה, אתר המפמ"ר לתושבע"פ
מפגש 13:
הנושא: . סיכום וחזרה. הדגמת שאלות לבחינה.
תוכן המפגש: סקירת הגישות במשנה ובהלכה
חומר עזר ומקורות לקריאה: סיכומי השיעורים והסילבוס


חובות הקורס:
השתתפות פעילה. קריאה משיעור לשיעור. בחינת סיום86321.1.1   מחשבת התפילה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86322.1.1   מושגים בהתפתחות רגשית של ילדים  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86324.1.1   סמכות חכמים,תנאים ואמוראים  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86325.1.1   למידה משמעותית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86326.1.1   חכמי ספרד-הגות והלכה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86327.1.1   המקרא ופשוטו בחז"ל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86327.2.1   המקרא ופשוטו בחז"ל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: בבלי,ירושלמי וסבוראים   מספר: 86328.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
1. עריכת התלמוד הבבלי
גמרא בתקופה הקדומה; אופן וזמן עריכת התלמוד הבבלי - שיטת רש"ג ורש"י, דוגמאות לשיטות השונות; על איזה רב אשי ורבינא מדובר? - שיטות הגאונים, הראשונים והחוקרים; הוכחות על פעילות דומיננטית של רב אשי ורבינא בעריכת התלמוד; המסכתות החריגות.
2. האמוראים
פירוש המונח 'אמורא'; זמן התחלת תקופת האמוראים; מידע על האמוראים - רקע, כרונולוגיה, מיקום; סוגיית זיהויו של רבינא; תארי כבוד וכינויים של אמוראים; אופן סידור מימרות האמוראים בגמרא - הכלל והחריגים; יחסי הכפיפות בין האמוראים; כללי פסיקה שבמחלוקות האמוראים; האיסור לאמורא לחלוק על תנא - קביעת הכלל והנימוקים, גבולות הכלל.
3. פשוטה של משנה ופירושה בגמרא
דוגמאות לפער בין פשט המשנה ופירוש הגמרא; ההגיון שמאחורי הסברי הגמרא; התייחסויות האחרונים.
4. התלמוד הבבלי כיום
היקף התלמוד הבבלי; הנוסח - עדויות מראשונים, דוגמאות; הצנזורה; טעויות סופר; כתבי יד; הדפוסים; דקדוקי סופרים.
5. כללים ומונחים תלמודיים
ספרות הכללים; תיקו; חסורי מחסרא; קושיה חוזרת שיש עליה אותו תירוץ; הסימנים שבגמרא; 'אמר רבי פלוני' לעומת 'רבי פלוני אמר'; לשונות פתיחה לברייתות (ובכללן: סקירה רחבה של כל סוגי הברייתות); לשונות פתיחה לקושיה; מונחים תלמודיים נוספים; 'כל הקצר קודם'.
6. התלמוד הירושלמי
עורך הירושלמי וזמן חתימת הירושלמי; מקום העריכה; סוגיית ירושלמי נזיקין; היקף התלמוד הירושלמי; סקירה ראשונית של ביטויים ומונחים בירושלמי; הבדלים בין הבבלי לירושלמי; נוסח; כתבי יד; דפוסים.
7. בבלי מול ירושלמי
סמכות הבבלי; בבלי או ירושלמי – מה עדיף ללמוד?; האם הבבלי ראה את הירושלמי?; מדוע הלכה כבבלי מול הירושלמי?; הסתמכות על הירושלמי.
8. סבוראים
תקופת הסבוראים; פעילותם של הסבוראים; כלים לזיהוי סוגיה סבוראית; מעמד דברי הסבוראים.


דרישות קדם:
אין

דרישות במקביל:
חובת קריאת מאמרים (מצולמים ומקוונים)

חובות הקורס:
1. השתתפות פעילה.
2. מבחן86329.1.1   סוגיות בהלכות אישות  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: מבוא לליקויי למידה   מספר: 86330.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
א. הכרת ההגדרות השונות ללקויות למידה, מאפיינים וגורמים.
ב. בחינת ההשלכות של לקויות למידה על תפקוד אקדמי ולא אקדמי, הבטים רגשיים וחברתיים של תלמידים לקויי למידה.
ג. הכרת הסוגים השונים של לקויות הלמידה ולקויות נלוות: לקות קריאה; לקות כתיבה; לקות חשבון; לקות למידה בלתי מילולית; הפרעת קשב.
ד. איתור ואבחון ליקויי למידה
ה. התאמות ודרכי התערבות והתמודדות
ו. איתור והעצמת מוקדי כוח אצל תלמידים לקויי למידה כמפתח להצלחה בהתמודדויות בהמשך החיים.
86332.1.1   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86332.1.2   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86332.1.3   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86332.1.4   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86332.1.5   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86332.1.6   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86332.1.7   עבודה מעשית בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86332.2.1   עבודה מעשית מודרכת בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86332.2.2   עבודה מעשית מודרכת בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86332.2.3   עבודה מעשית מודרכת בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86332.2.4   עבודה מעשית מודרכת בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86332.2.5   עבודה מעשית מודרכת בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86332.2.6   עבודה מעשית מודרכת בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86332.2.7   עבודה מעשית מודרכת בתושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86332.3.1   עבודה מעשית מודרכת במוסדות החינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86332.3.2   עבודה מעשית מודרכת במוסדות החינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86332.3.3   עבודה מעשית מודרכת במוסדות החינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל   מספר: 86333.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
פתחה לעבודה מעשית בתושב"ע הכנת שיעור, עיון מעמיק בחומר השיעור - תוכן עיוני
מבנה השיעור
שאלות, ניסוחן ונחיצותן
הצבת מטרות לשעור בדיקת השגתן
מטרות משנה ומטרות סמויות
עבודת כיתה -מטרתה ותפקידה
שיתוף החלשים בשיעור
גמישות בהוראה, תחנות יציאה
שיעורי בית, הכנתם ובדיקתם
חוויות ורשמים משעורי עמיתים


חובות הקורס:
צפיה ב8 שיעורים הגשת תסקיר על 3 מתוכם. הוראת 3 שיעורים בפני המד"פ ו-2 שיעורי מבחן86333.1.2   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86333.1.3   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86333.1.4   התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: התנסות בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל   מספר: 86333.1.5
    תשעח

תיאור הקורס:
דרכי הכנת שעור, דגשים והבחנות בין הוראת תנ"ך להוראת גמ' והלכה,אפיון כתות, הכתה ההטרוגנית והצבת מטרות בה, משוב "זמן אמת" בשעור, מעגלי קסם ומילכודים משמעתיים בכתה-הבנתם ודרכי פתרון, כלים לניתוח והערכת שעורים, עבודה נכונה עם לוח: הלוח הדינמי והחצי –דינמי, הכרת סגנונות הוראה: מהפרונטאלי המוחלט ועד לעבודה פרטנית בקבוצות, ניהול שו"ת בכתה, הצבת גבולות תפעוליים בשעור,תקשורת נכונה עם התלמידים, הקשבה סבילה ופעילה,בניית "שאלות שלד" ותיעול השעור באופן מגמתי.

דרישות במקביל:
צפייה קבוצתית בשעורים+דיון דידקטי צמוד, סדנאות דידקטיות המכסות את הנושאים הנ"ל, העברת שעורים בפועל: שעורי עמיתים בקבוצה+שעורים בכתה האורגנית.חובות הקורס:
חובות הסטודנט, משקל כל אחד מהם בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה: השתתפות פעילה בכל הנ"ל. הגשת תלקיט מפורט אותו ממלא התלמיד.86333.2.1   התנסות מודרכת בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86333.2.2   התנסות מודרכת בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86333.2.3   התנסות מודרכת בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86333.2.4   התנסות מודרכת בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86333.2.5   התנסות מודרכת בהוראת תושב"ע / תנ"ך / מחשבת ישראל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86333.3.1   התנסות מודרכת במוסדות החינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86333.3.2   התנסות מודרכת במוסדות החינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86333.3.3   התנסות מודרכת במוסדות החינוך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86333.4.1   התנסות בהוראת תושב"ע  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86333.4.2   התנסות בהוראת תושב"ע  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86333.5.1   הוראה פרטנית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86333.6.1   התנסות מודרכת בהוראת תושב"ע  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86334.1.1   טוב ורע בהגות היהודית  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86335.1.1   ספר שופטים  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86336.1.1   שימוש במדיה ככלי הוראה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86337.1.1   מבוא למשנתו של ר' צדוק מלובלין  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86338.1.1   כרונולוגיה של תנ"ך עפ"י חז"ל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86339.1.1   בנין כוחות הנפש של התלמיד במשנת חז"ל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86340.1.1   משנה ותוספתא  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86341.1.1   סוגיות בחינוך והלכה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו
שם הקורס: הוראת מחשבת ישראל   מספר: 86343.1.1
    תשעח

תיאור הקורס:
בעקבות תוכנית הלימודים לבגרות: אמונה וגאולה

נושא ראשון: אדם עלי אדמות (שני שיעורים).
1. בריאת האדם ומשמעותה
2. מטרת חיי האדם.
3. חטא אדם הראשון ומשמעותו.
נושא שני: אדם ואלוקיו (שלושה שיעורים).
1. משמעות מעמד הר סיני
2. חשיבות לימוד האמונה.
3. עיקרי האמונה.
4. הדרכים לאמונה.
5. אמונה ומימוש עצמי.

נושא שלישי: נפש האדם. (שני שיעורים).

1. מידות טובות. – ענווה שמחה ואהבה.
2. התמודדות עם יצרים.

נושא רביעי: תורת הגמול ((שני שיעורים).
1. התמודדות עם משברים
2. הרע בעולם על פי חז"ל
3. משבר הכפירה והחילון

נושא חמישי: גאולה וימות המשיח (שלושה שיעורים).
1. יהודה ובנימין לדורות – 'המספד בירושלים'.
2. גאולה ותשובה
3. התבוננויות על זמננו. – הגישות השונות.
4. שלושת השבועות
5. שיבת ציון בימי עזרא ובזמננו.

נושא שישי: החיים והמוות (שני שיעורים).

1. עולם הבא בתנ"ך.
2. מהותו של העולם הבא.
3. היחס למוות.
ב. אמצעים דידקטים
במהלך השיעורים יודגמו בע"ה שימוש באמצעים הבאים להוראת מחשבת ישראל:
דפי מקורות.
סיפורים קצרים.
סרטונים.
כמו כן תינתן סקירה על האפשרויות לבחירת יחידות שונות לבגרות במחשבת ישראל.דרישות קדם:
אין

חובות הקורס:
נוכחות 20% (כאשר 80%= 100. אחוז הנוכחות בפועל יוכפל ב1.2 כולל האפשרות לקבל למעלה ממאה בזה..). מבחן סיום חובה – 80%.86344.1.1   ניהול כיתה ותקשורת  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86345.1.1   אנגלית טרום בסיסי.  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86345.1.2   אנגלית טרום בסיסי.  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86345.1.3   אנגלית טרום בסיסי.  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86346.1.1   אנגלית בסיסי  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86347.1.1   איסטרטגיות לאיתור קשיים אצל תלמידים  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86348.1.1   התושב"ע בהגות המאה ה-20  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86349.1.1   קינות וסליחות -מבוא לפיוט  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86350.1.1   צירופם של תרי עשר  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86351.1.1   שילוב הילד החריג בכתה  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86352.1.1   פרקים בדמותו של דוד המלך  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86353.1.1   חנוך לנער-אסטרטגיות  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86354.1.1   מהו C.B.T  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86355.1.1   עיונים בספר יחזקאל  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86356.1.1   דרכים לעבודת המידות  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86357.1.1   פירוש האבן עזרא על ספר משלי  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


86358.1.1   מחשבת האגדה על פי המהר"ל והגר"א  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו


87023.1.1   עבודה סמינריונית בספרות  
לא קיים סילבוס במערכת לקורס זה בשנה זו