חיפוש

סגל המרצים

ראש החוג

ד"ר זיטר אמי ejzitter@yahoo.com

סגל המרצים

  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' ארם נעמי מ.אnaomiarram@gmail.com 
2.גב' בן שטרית טניה מ.אtanya.benchetrit@mail.huji.ac.il 
3.מר ברייטשטיין מנדל מ.אmendelbreitstein@gmail.com 
4.גב' גינס אילנה מ.אelana.ginz@gmail.com 
5.גב' הרבנד זמרתיה מ.אzimrat.harband@gmail.com 
6.ד"ר זיטר אמי דוקטורejzitter@yahoo.com 
7.ד"ר ליפשיץ דבורה דוקטורdebilif2@gmail.com 
8.גב' מורגנשטרן שרה מ.אsmorg4450@gmail.com 
9.גב' פרנקל שושנה מ.אshoshfran@gmail.com 
10.גב' פרסוף טובה מ.אmrspersoff@gmail.com 
11.גב' רבינוביץ היידי מ.אheidir@mail.huji.ac.il 
12.ד"ר רוזנפלד סוזן דוקטורstrosenfeld@gmail.com 
13.ד"ר רנלס אסתר דוקטורeranells@gmail.com 
14.גב' שטיינברגר דבורה מ.אnogardpans@gmail.com טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
גברים:
תנ"ך תושב"ע
נשים:
תנ"ך - מחשבת ישראל
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים