חיפוש

סגל המרצים

ראש החוג

ד"ר קולנדר רחל kollenr@mail.biu.ac.il

סגל המרצים

  שם המרצה תואר דואר אלקטרוני
1.גב' אפשטיין רונה מ.אchayarivka@gmail.com 
2.גב' גלמן אבגניה מ.אrelasolre@gmail.com 
3.ד"ר גפני ישורון תמר דוקטורtamar.gafni@gmail.com 
4.ד"ר הופמן רחל דוקטורrachelih.20@gmail.com 
5.גב' היימן לאה מ.אleaheyman@gmail.com 
6.ד"ר וידנפלד שרה דוקטורscc.weidenfeld@gmail.com 
7.גב' חריטן אורנה מ.אharitan@bezeqint.net 
8.גב' סגל מרב מ.אmerav10100@gmail.com 
9.מר סולומון ערן מ.אeransolomon43@gmail.com 
10.ד"ר סטניסלבסקי אביבה דוקטורgkstanis@gmail.com 
11.גב' סמט יבגניה מ.אeszamet@gmail.com 
12.גב' עבו אצילה מ.אatzilaa@gmail.com 
13.ד"ר פורמן מאשא דוקטורmasha05@bezeqint.net 
14.גב' פינק אילת מ.אayelet.fink@gmail.com 
15.ד"ר קולנדר רחל דוקטורkollenr@mail.biu.ac.il 
16.מר קליין יוסי ב.אyosik@michlalah.edu 
17.גב' ריקרדו חני ב.אhannie.ricardo@gmail.com 
18.ד"ר רמות נעמה דוקטורnaama.ramot@mail.huji.ac.il 
19.גב' שטרנגר נדיה מ.אchana.nadia@gmail.com 
20.ד"ר שפטוביצקי לוי דוקטורlevi_100@012.net.il טופס פניה - צור קשר

תנ"ך - משולב
מחשבת ישראל - משולב
תנ"ך - מחשבת ישראל
הגיל הרך
אנגלית
חינוך מיוחד
מדעי הטבע
מוסיקה
מתמטיקה
משאבי למידה
גברים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
נשים:
הוראת מחשבת ישראל ותושב"ע
הוראת המדעים - מדעי הטבע
הוראת המדעים - מתמטיקה
ניהול וארגון מערכות חינוך
לימודי קודש
חינוך מיוחד
גיל הרך
מדעי המחשב
מתמטיקה
ביולוגיה וכימיה
אנגלית
מוסיקה
משאבי למידה
תושב"ע ותנ"ך
תושב"ע ומחשבת ישראל
תוכנית מלמדים
תושב"ע ספרות והבעה
תושב"ע ומתמטיקה
תושב"ע ואנגלית
תושב"ע וחינוך מיוחד
מידע על התוכנית
אופק חדש/עוז לתמורה/מורים בשבתון
קורסים מתוקצבים
קורסי חונכים ומלווים
אודות היחידה
התמחות סטאז'
קורסי חונכים ומלווים
מחקר
גברים:
תנ"ך תושב"ע
נשים:
תנ"ך - מחשבת ישראל
צור קשר
דרכי הגעה
אלפון
waze

כתובת

רח' ברוך דובדבני 36

ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

דרכי הגעה

לדרכי הגעה >>

טלפון

02-6750911

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2018

האתר קודם ע"י חברת סלקטד קידום אתרים